Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț examen de promovare

luni, 5 decembrie 2016

Inapoi

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Legii 284/18.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

La data de 19.12.2016 va avea loc examenul de promovare pe o funcție de nivel superior a personalului contractual, care a absolvit studii superioare cu diplomă de licență și de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciul Public de Asistență Socială Constanța.

 
Anunț examen și bibliografie

Rezultatele etapei de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare

Rezultatele probei scrise

REZULTATE FINALE