Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Inspector - Serviciul financiar, managementul documentelor și relații cu publicul : Pamfil Edith- Oana ;
Telefon : 0341.180.110;
Email: oanapamfil@dgas-ct.ro
Biroul nr. 1.