Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Arhivă

Anunț privind atribuțiile Serviciului autoritate tutelară din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța

În conformitate cu Decizia nr.795/04.11.2020 a Curții Constituționale, prin care a fost declarat neconstituțional art.229 alin.3 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul Civil, atribuțiile Serviciului autoritate tutelară din cadrul Direcției gener...

marți, 16 februarie 2021

Mai mult
Anunț concurs de promovare funcționari publici în gradul profesional imediat superior 04-09.03.2021

În temeiul art. 476-479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu priv...

marți, 2 februarie 2021

Mai mult
Anunț concurs 23-25.02.2021 - asistent medical

    În cadrul proiectului SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs în peri...

luni, 1 februarie 2021

Mai mult
Anunț concurs de angajare 18 -22.01.2021 - pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante

În cadrul proiectului SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs în perioada 18-22.02.2021 pentru...

miercuri, 27 ianuarie 2021

Mai mult
Anunț examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat ...

joi, 24 decembrie 2020

Mai mult
Anunț concurs de angajare 18 -20.01.2021 - Căminul pentru persoane vârstnice Constanța - Compartiment igienă

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 18 - 20.01.2021 pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de îngrijitoare din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice. 1. Îngrijitoare - 1 post vacant; Anunț concurs și bib...

miercuri, 23 decembrie 2020

Mai mult
Anunț concurs de angajare 06-11.01.2021 - Birou juridic și contencios din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 06-11.01.2021 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Biroului juridic și contencios - Direcția financiară, organizare, personal: 1. Consilier juridic clasa I grad asistent - B...

luni, 21 decembrie 2020

Mai mult
Anunț concurs de angajare 13-15.12.2021 - Căminul pentru persoane vârstnice Constanța - Cabinet medical

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 13-15.01.2020 pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de asistent medical principal cadrul Cabinetului medical -  Căminul pentru persoane vârstnice.   1. Asistent medical prin...

vineri, 18 decembrie 2020

Mai mult
Anunț concurs de angajare 07-11.01.2021 - Căminul pentru persoane vârstnice Constanța - Cabinet medical

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 07-11.01.2021 pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de infirmieră din cadrul Cabinetului medical - Căminul pentru persoane vârstnice. 1. Infirmieră - 1 post vacant Anunț concurs și bi...

luni, 14 decembrie 2020

Mai mult
Anunț concurs de angajare 05 - 07.01.2021 - Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, Direcția administrare creșe

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 05- 07.01.2021 pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitoare din cadrul Direcției administrare creșe  1. Îngrijitoare - Direcția administrare creșe - 3 postu...

joi, 10 decembrie 2020

Mai mult
<< > >>
Număr de itemi pe pagină