Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț Concursuri și Angajări

Pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară, ca urmare a implinirii perioadei de debut, a personalului contractual: În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Legii cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și al Legii nr. 53/2003- Codul Muncii. La data de 18 februarie 2019 va avea loc examenul de promovare a personalului contractual în treapta profesională imediat superioară, ca urmare a implinirii perioadei de debut. Promovarea se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 8:00 -12:00 de la Biroul Resurse Umane, tel. 0241/708.137. click pentru vizualizare bibliografie

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci se achită până pe 1 aprilie 2019

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii că taxa rezervare loc parcare și taxa întreținere cimitire/loc de veci aferente anului 2019 se achită integral până la data de 1 aprilie 2019. Cuantumul taxei rezervare loc parcare este:   Persoane juridice Lei/lună Lei/an Autoturisme 103 507 Autoutilitare cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor 222 1.084 Persoane fizice Autoturisme - 176   Taxa întreținere cimitire/loc de veci este în cuantum de 5 lei mp/an. Pentru neplata la termenul scadent se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări detalii privind concursul organizat în perioada  26.02.2019 - 28.02.2019, în cadrul Serviciului Gestionare Animale Abandonate, Direcția Gestionare Servicii Publice. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru vizualizare document

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Actualizarea paginii consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, pozițiile 17 - 19. click pentru detalii

luni, 4 februarie 2019

Mai mult
Fluidizare trafic pe bulevardul 1 Mai

Primăria Municipiului Constanța, prin SC Confort Urban, a amenajat, astăzi, pe bulevardul 1 Mai, la intersecția cu strada Theodor Burada, o insulă din parapeți lestabili din material plastic pentru a facilita virajul la dreapta al autovehiculelor fără a mai aștepta culoarea verde a semaforului. Această măsură a fost luată pentru fluidizarea traficului pe străzile din municipiul Constanța. Conducătorii auto puteau vira și până acum la dreapta pe verde intermitent, însă erau împiedicați de cei care circulau pe direcția înainte.

vineri, 1 februarie 2019

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru vizualizare document

vineri, 1 februarie 2019

Mai mult
Și tu poți alege Prioritățile Orașului Tău!

Banca Mondială în parteneriat cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) și cu sprijinul autorităților publice subnaționale a identificat o serie de proiecte cu impact metropolitan pentru București și cele 40 de reședințe de județ din România. Pentru a identifica proiectele metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locală, sunteți invitați să vă implicați în ierarhizarea acestora, accesând chestionarul de la linkul următor: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk.

joi, 31 ianuarie 2019

Mai mult
Anunț Concursuri și Angajări

Primăria municipiului Constanţa a publicat pe pagina de concursuri și angajări rezultatul probei lingvistice privind concursul organizat în perioada  04.02.2019 - 06.02.2019, în cadrul Compartimentului Turism, Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici. click pentru detalii

joi, 31 ianuarie 2019

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2019 pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, poziția 7. click pentru detalii

joi, 31 ianuarie 2019

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină