Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunțul comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului se va întruni în data de  11.05.2017, ora 11.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, având următoarea ordine de zi: click pentru detalii

marți, 9 mai 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 9 mai 2017

Mai mult
Informare şi consultare publică

Persoanele interesate pot consulta pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța -rezultatul anunțului de selecție parteneri în cadrul POCU Axa 5.1. click pentru detalii

marți, 9 mai 2017

Mai mult
Anunț Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului, constituită în baza HCL nr. 283/2016, publică rezoluțiile emise pentru documentațiile analizate în cadrul ședinței din 07.03.2017. click pentru detalii

marți, 9 mai 2017

Mai mult
SPIT expediază somațiile de plată

Începând de astăzi, 09 mai 2017, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța expediază somațiile de plată în cuprinsul cărora sunt înscrise debitele neachitate la termenele scadente 30 septembrie 2016 și 31 martie 2017.  Numărul total al somațiilor este de 54.975, din care 50.649 pentru persoane fizice (92% din total) şi 4.326 pentru persoane juridice (8% din total).  În cazul neachitării în termen de 15 zile de la comunicarea somației, se vor lua măsurile de executare silită constând în popriri pe sumele disponibile și/sau sechestre asupra bunurilor mobile/imobile.  Instituția recomandă cetățenilor să nu ia în considerare somațiile dacă, la data primirii, sumele ce fac obiectul acestora sunt achitate.

marți, 9 mai 2017

Mai mult
Proces verbal compensare conform Legii 165/2013

Comisia pentru identificarea, inventarierea și înaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea în compensare, publică procesul verbal întocmit pentru luna aprilie 2017.
Click pentru a vedea documentul

marți, 9 mai 2017

Mai mult
Activitățile Serviciului Iluminat Public în săptămâna 08.05.2017 - 12.05.2017

Echipele de lucru ale primăriei execută lucrări de reparații pentru menținerea inclusiv întreținerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța prin S.C.Luxten Lighting S.A. în următoarele zone: -  Stațiunea Mamaia; -  Parc Tăbăcărie. Primăria municipiului Constanța, prin S.C. Confort Urban S.R.L, administratorul tramei stradale, va executa următoarele lucrări: Reparaţii trotuare:  - Str. Pandurului; - Alei pietonale între blocuri;  - Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, zona City Park Mall; - Stațiunea Mamaia - zona hotel Pescăruș. Reparaţii carosabil: - Str. Scânteii; - Str. Timpuri Noi. - Str. Gheorghe Barițiu; - Bulevardul Mamaia intersecție cu Bulevardul Aurel Vlaicu; - Bulevardul Alexandru Lăpușneanu intersecție cu str. Soveja.

luni, 8 mai 2017

Mai mult
Actualizare pagină anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru detalii

luni, 8 mai 2017

Mai mult
Înstrăinarea mijloacelor de transport fără certificat de atestare fiscală

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează că certificatul de atestare fiscală în vederea înstrăinării bunurilor mobile nu mai este necesar în situația în care, la transferul dreptului de proprietate, este utilizat formularul tipizat “Contractul de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054, conform anexei atașate.  Astfel, completarea de către SPIT a rubricii corespunzătoare din cadrul formularului menționat atestă achitarea sumelor datorate bugetului local, obligativitate reglementată de art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce era confirmat prin certificatul de atestare fiscală.  Formularul se poate obține în mod gratuit, de la orice agenție fiscală sau poate fi descărcat de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secțiunea “Persoane fizice/Persoane juridice-Documente declarare-Impozitul pe mijloacele de transport”.
Click pentru a vedea documentul

luni, 8 mai 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

vineri, 5 mai 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină