Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Informare și consultare publică

Persoanele interesate pot vizualiza proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delegarea a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 17 octombrie 2017

Mai mult
Anunț Comisia nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că joi, 19.10.2017, ora 15.00 va avea loc ședința Comisiei nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea  drepturilor și libertăților cetățeanului. Persoanele interesate sunt invitate să participe.  
Click pentru a vedea documentul

luni, 16 octombrie 2017

Mai mult
Anunț Comisia nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că miercuri,  18 octombrie 2017, ora 15,00 va avea loc ședința Comisiei nr. 4  pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială. Persoanele interesate sunt invitate să participe.  

luni, 16 octombrie 2017

Mai mult
Anunț Comisia nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că joi, 19 octombrie 2017, ora 14.00 va avea loc ședința Comisiei nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement. Persoanele interesate sunt invitate să participe.  
Click pentru a vedea documentul

luni, 16 octombrie 2017

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

luni, 16 octombrie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

luni, 16 octombrie 2017

Mai mult
Anunț vizare și anulare acte administrative

Direcția Autorizare și Sprijin Operatori Economici, prin Serviciul Autorizare Operatori Economici, din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în temeiul prevederilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 371/28.12.2016, aduce la cunoștință operatorilor economici autorizați în anii anteriori, următoarele:  1. Actele administrative emise pentru desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață, respectiv: avizele program de funcționare, autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea de activități de alimentație publică și autorizațiile de funcționare pentru desfășurare de activități recreative și distractive, pot fi vizate fără penalități până la 31 martie a fiecărui an, în procedură simplificată, doar în baza cererii, a declarației pe propria răspundere și a dovezii plății. 2. În situația în care actul administrativ nu a fost vizat până la data de 31 decembrie, acesta se va anula, cu obligația operatorului economic de a achita contravaloarea taxelor datorate. În caz de neplată, recuperarea taxelor restante se va face prin Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa. 3. În situația încetării activității, operatorul economic este obligat să anunțe emitentul și să solicite anularea actului administrativ emis, cu achitarea taxelor la zi. În caz contrar, se va considera că operatorul economic a funcționat și că datorează taxele aferente, urmând ca acestea să fie recuperate prin Serviciul Public de Impozite și   Taxe Constanța.  Documente pot fi depuse la Centrul de Informare Cetățeni, situat în Constanța, b-dul Alexandru Lăpușneanu nr.116 C, incinta City Park Mall, et.1 (aripa nouă), sau transmise pe adresa de e-mail agenti.economici@primaria-constanta.ro.  Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta și la numărul de telefon 0241/485565 - Serviciul Autorizare Operatori Economici.

vineri, 13 octombrie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

vineri, 13 octombrie 2017

Mai mult
Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată cu dezbateri publice pe teme de urbanism pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.   click pentru detalii

vineri, 13 octombrie 2017

Mai mult
Anunţ RATC

Regia Autonomă de Transport în Comun anunță beneficiarii H.C.L.M. nr. 302/29.09.2017 (pensionari cu pensii de până la 1.450 de lei inclusiv, persoane în vârstă de peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoane în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri) că începând de luni, 16.10.2017, pot depune cererile pentru legitimațiile de călătorie R.A.T.C. valabile pentru anul 2018. Abonamentele gratuite se vor primi la domiciliu, prin poștă.  Cererile și documentele aferente se vor preda la orice chioșc R.A.T.C. de abonamente și bilete, în fiecare zi, până pe 20 noiembrie 2017.  Documente necesare:  cerere tip (poate fi procurată de la orice chioșc R.A.T.C.);  copie B.I./C.I.;  Copie cupon de pensie;  adeverință eliberată de A.N.A.F (pentru persoanele de peste 60 de ani care nu realizează venituri); Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica abonamentele gratuite astfel:  elevii orfani – de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța-Gară;  studenții orfani – de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – City Mall;  persoanele cu dizabilități (cu handicap grav și accentuat), asistenții personali / însoțitorii  persoanelor cu handicap grav  – de la D.G.A.S.P.C. Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (blocul turn Gară);  persoanele cu dizabilități cu grad de handicap mediu și ușor - de la punctele de vânzare R.A.T.C. Constanța: Gară 40/43 și B-dul Tomis (vis-a-vis de A.N.A.F.);  deținuții politici (D.-L.nr. 118/1990) și persoanele strămutate (L.nr. 189/2000) – de la punctul de vânzare R.A.T.C. Constanța – Gară.                 
Click pentru a vedea documentul

joi, 12 octombrie 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină