Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - punctul nr. 74. click pentru detalii

vineri, 1 septembrie 2017

Mai mult
Informații cu privire la taxa de promovare a turismului

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanţa readuce în atenția operatorilor economici, respectiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță că, termenul pentru plata taxei de promovare a turismului, respectiv pentru depunerea declarației anuale de impunere a acesteia, a fost 03 iulie 2017. În cazul contribuabililor care înființează sau deschid puncte de lucru în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, după această dată, depunerea declarației și plata se consideră în termen dacă a fost efectuată în 30 de zile de la data înființării sau modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizației de funcționare, după caz. Având în vedere că pentru neachitarea taxei la termenul scadent se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanţa recomandă achitarea într-un termen cât mai scurt a sumelor datorate.

vineri, 1 septembrie 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

joi, 31 august 2017

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot vizualiza pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța, secțiunea anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile  - punctul nr. 71, anunțul privind prelungirea perioadei de depunere a  ofertelor. click pentru detalii

joi, 31 august 2017

Mai mult
Actualizarea paginii de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista clarificărilor publicate anunțului de achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța - punctul nr. 71. click pentru detalii

joi, 31 august 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

miercuri, 30 august 2017

Mai mult
Taxa deșeuri inerte se achită la SPIT

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii că plata taxei deșeuri inerte și eliberarea autorizațiilor de acces la rampa de deșeuri se efectuează la punctul de încasare situat în incinta Portului Constanța - Poarta 9 și la ghișeele instituției. Cuantumul taxei este de 3 lei/tonă sau fracţie de tonă deşeu inert, este calculată în funcție de sarcina utilă maximă autorizată a mijlocului de transport, menționată în documentele tehnice ale acestuia și este datorată de către toate persoanele fizice și operatorii economici care produc/transportă deșeuri inerte cu ocazia efectuării lucrărilor de construire/desființare. În vederea eliberării “Autorizației deșeuri inerte” solicitantul va prezenta următoarele documente: - copia certificatului de înmatriculare a societății/cartea de identitate a solicitantului; - copia certificatului de înmatriculare/cărții de identitate a autovehiculului; - documentul de plată (după caz); - alte documente legale relevante. Contravaloarea taxei poate fi achitată și prin ordin de plată în contul Municipiului Constanţa RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.

miercuri, 30 august 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

marți, 29 august 2017

Mai mult
Informare publică

Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința opiniei publice faptul că începând de mâine, 30.08.2017, Serviciul Organizare Evenimente din cadrul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, care își desfășoară activitatea la sediul Primăriei din Piața Ovidiu, va funcționa pe str. Cuza Vodă nr. 27.  Programul de lucru rămâne neschimbat: Luni - vineri: 08:00 - 16:00.

marți, 29 august 2017

Mai mult
Centralizatorul lucrărilor de intervenție în domeniul public

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată a centralizatorului lucrărilor de intervenție în domeniul public pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.  click pentru detalii

luni, 28 august 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină