Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Anunț RAJA - Avarie la intersecția str. Baba Novac cu str. Emil Racoviță

Astăzi – 05 februarie 2024, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția str. Baba Novac cu Emil Racoviță din municipiul Constanța. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 10.00 – 13.00, în perimetrul delimitat de străzile Baba Novac – Dezrobirii – Izvor - Horia Grigorescu - Baba Novac, cu străzile adiacente. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

luni, 5 februarie 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 05.02.2024: Str. Cuza Vodă nr.28 – branșament; Str. Dobrilă Eugeniu nr. 6, Liceul George Călinescu – conductă; Str. Cișmelei nr. 14 – branșament; Bdul. Alexandru Lăpușneanu nr, 173A, Bl. LP1 – conductă; Șos. Mangaliei nr. 9-11 - conductă; Str. Baba Novac / Str. Emil Racoviță - conductă.

luni, 5 februarie 2024

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 05.02.2024. click pentru vizualizare document

luni, 5 februarie 2024

Mai mult
SPIT Constanța - Taxa de dezvoltare și promovare a turismului

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, informează contribuabilii că, potrivit Capitolului V din Anexa 6 la HCL 339/31.08.2023 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanța în anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxei de dezvoltare și promovare a turismului este stabilit diferențiat în funcţie de tipul/destinația spaţiului și zona de amplasare, după cum urmează: În sumă fixă, anuală, în funcție de destinația și zona de amplasare a spațiului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță și este datorată de către: - operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă,  - persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor cu destinația de locuit din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță. Taxa de dezvoltare și promovare a turismului, se achită integral până la data de 01.07, inclusiv, dată până la care contribuabilii au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală. În cazul contribuabililor nou-înființați și a celor care deschid puncte de lucru sau care dobândesc spații situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 01.07, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizaţiei de funcţionare sau dobândirii, după caz. În cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA și este datorată de către turist/persoana care se cazează corespunzător perioadei de ședere în structura de cazare turistică din municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia. Obligatia de a calcula, retine si varsa taxa la bugetul local revine operatorilor economici ce au în proprietate sau dețin cu orice titlu structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare în municipiul Constanța, inclusiv Stațiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrală cu competențe în domeniul turismului. Termenul de depunere al declarației este până la data de 10, inclusiv, a lunii în curs, pentru luna precedentă în care s-au obtinut venituri din prestarea serviciului de cazare. Începând cu ziua imediat următoare termenelor scadente se vor calcula majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Constituie contravenţii depunerea peste termen/nedepunerea/depunerea declaraţiei cu informaţii eronate/nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 900 lei, în cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.400 lei la 2.500 lei în cazul persoanelor juridice. Formularele tipizate și documentele doveditoare necesare impunerii la plata taxei de dezvoltare și promovare a turismului se regăsesc online, accesând site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea “Documente declarare persoane fizice/persoane juridice”/”Taxa de dezvoltare și promovare a turismului” și pot fi depuse: - online pe site-ul www.spit-ct.ro, cu autentificare; - pe adresele de e-mail ale agențiilor fiscale; - prin poștă cu confirmare de primire; - la sediul agențiilor fiscale, pe bază de programare.

vineri, 2 februarie 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Astăzi – 02 februarie 2024, echipele RAJA intervin pentru schimbarea unei părți componente de la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe bd. I.C. Brătianu (PECO "Doi Cocoși") din municipiul Constanța. Pentru remedierea acesteia, se sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 10.30 – 13.30, consumatorilor de pe străzile Alexandru Vlahuță, Elena Cuza, Alexandru Odobescu, cu străzile adiacente. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

vineri, 2 februarie 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Lista cu punctele de lucru la care RAJA SA Constanta intervine în domeniul public, în data de 02.02.2024: Str. Cuza Vodă nr.28 / Str. Răscoalei  – branșament; Str. Banu Mihalcea / Bdul. Mamaia – conductă; Str. Poporului nr. 82 - conductă.

vineri, 2 februarie 2024

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 02.02.2024. click pentru vizualizare document

vineri, 2 februarie 2024

Mai mult
Anunț RAJA - Avarie pe strada Izvor

Astăzi – 01 februarie 2024, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, de pe strada Izvor din municipiul Constanța. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 15.30 – 21.00, consumatorilor din perimetrul delimitat de străzile Baba Novac – Soveja – Barbu Ștefănescu Delavrancea – Baba Novac, cu străzile adiacente. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

joi, 1 februarie 2024

Mai mult
Anunț RAJA

Situația lucrărilor de refacere a tramei stradale în urma intervențiilor RAJA S.A., în Municipiul Constanța. click pentru vizualizare document

joi, 1 februarie 2024

Mai mult
Intervenții rețea transport agent primar

Lucrări de reabilitare rețele termice ale TERMOFICARE Constanța, în domeniul public în data de 01.02.2024. click pentru vizualizare document

joi, 1 februarie 2024

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină