Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

miercuri, 10 aprilie 2024

Inapoi

Municipiul Constanța, cod fiscal 4785631, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 51, judetul Constanța, telefon 0241/488151, e-mail: contracte@primaria-constanta.ro,  organizează licitație publică în data de 16.05.2024, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, mun. Constanța, județul Constanța.

Obiectul licitației publice îl constituie vânzarea terenului în suprafață de 87 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr.19D identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța.

Documentația de atribuire respectiv: caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, formularele, se pot procura, zilnic, începând cu data de 11.04.2024 de la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data 25.04.2024, între orele 10:00-16.00, contra sumei de 100 lei.

Ofertele pot fi depuse, în plic sigilat la Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr.4, situat la City Park Mall – Bdul. Alex. Lăpușneanu nr.116 C, până la data de 15.05.2024, ora 12.00.

Pe plicul exterior se va menționa obiectul licitației pentru care este depusă oferta:          ”Către Primăria municipiului Constanța, Bdul. Tomis nr. 51
Ofertă pentru licitația publică privind vânzarea terenului în suprafață de 87 mp,  situat în municipiul Constanța, str. Flămânda nr.19D identificat cu număr cadastral 259259, proprietatea privată a municipiului Constanța. 
A nu se deschide înainte de data și ora stabilite pentru licitație”.

Pe plicul interior care va cuprinde oferta propriu zisă, se va menționa ”Oferta financiară”. Acesta va fi închis, sigilat și marcat cu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia și va fi introdus în plicul exterior, alături de documentația de participare la licitație.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.05.2024, ora 16.00.
Data-limită pentru soluționarea clarificărilor: 15.05.2024, ora 10.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța din Bdul Tomis nr.51, la telefon 0241/488151 sau prin e-mail la adresa:  contracte@primaria-constanta.ro.