Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

Anunț public privind decizia etapei de încadrare UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

miercuri, 10 aprilie 2024

Inapoi

UAT MUNICIPIUL CONSTANŢA, titular al proiectului  Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 59A, județul Constanța.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr.23, în zilele de luni-vineri, între orele 9 - 13, precum și la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.