Anunturi - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Detalii Ştire

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

miercuri, 10 aprilie 2024

Inapoi

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA reprezentată prin PRIMAR VERGIL CHITAC. titular al proiectului: „REAMENAJARE SPAȚIU PUBLIC DIN ZONA PARC POARTA 6 – FALEZĂ SUD”, propus a fi amplasat în Mun. Constanța Parc Poarta 6, județul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “REAMENAJARE SPAȚIU PUBLIC DIN ZONA PARC POARTA 6 – FALEZĂ SUD”, propus a fi amplasat în Mun. Constanța Parc Poarta 6, judetul Constanța. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din Municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, Județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Constanța.