Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunt concurs de promovare functionari publici in gradul profesional imediat urmator

luni, 29 mai 2023

Inapoi

    În temeiul art. 476-479 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la promovarea în funcție publică de execuție cu gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public.
   Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs de promovare în gradul imediat superior în perioada 29.06.2023 - 03.07.2023 pentru funcționarii publici din cadrul instituției.

Anunt concurs

Rezultate selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate proba interviu

Rezultate Finale