Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1297031 - Serviciul de spălătorie auto pentru autovehiculele DGAS Constanța

miercuri, 8 iunie 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Servicii;

Denumire contract:   Serviciul de spalatorie auto pentru autovehiculele DGAS Constanta

CPV și denumire:50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciului de spalatorie auto exterior si interior; spalare cu spuma activa sau detergenti auto care nu deterioreaza exteriorul autovehiculului; aspirare mochete si banchete; stergerea prafului de pe suprafetele vizibile; curatatrea geamurilor, a portbagajului; spalarea presurilor de cauciuc sau a covoraselor din material textil; curatarea efectiv de pete sau mizerie a tapiteriei; dezinfectare si eliminare bacterii cu abur incalzit la 150 grade dupa spalare; curatare scaune auto bancheta, fete usi si plafon, pentru autovehiculele din dotarea DGAS Constanta, pentru anul 2022, conform cantitatilor minime si maxime specificate in caietul de sarcini. Valoarea estimata minima a contractului pana la 31.12.2022 este 2.575,26 lei fara TVA, iar valoarea estimata maxima pana la 31.12.2022 este de 6.453,54 lei fara TVA. Contractul se poate prelungi pe 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare, valoarea estimata a eventualei prelungiri fiind minim de 861,84 si maxim 3.078,00 lei fara TVA.

Valoare estimata: 6.453,54  - 9.531,54  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pana la data de 31.12.2022. Contractul se poate prelungi pe 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita disponibilitatii fondurilor bugetare. Oferta va fi prezentata in preturi unitare, fara TVA (format cu doua zecimale). Ofertele se vor evalua in functie de valoarea propunerii financiare pentru necesarul pana la 31.12.2022. Serviciile de spalatorie se vor presta conform cantitatilor minime si maxime specificate in centralizatorul de preturi. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit. Valabilitatea ofertei va fi de 120 de zile. Nu se accepta oferte partiale. Oferta va fi prezentata in preturi unitare fara TVA si la valoarea totala cu TVA, care va fi evidentiata distinct si se va depune completand formularele atasate prezentului anunt (formular de oferta si centralizator de preturi).Vor fi intocmite facturi separate pentru DGAS, Serviciul sprijin comunitar si evenimente sociale, Directia Medico-sociala, respectiv Directia administrare crese. Garantia de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului fara TVA, se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti.

Condiții de participare: Ofertantii vor prezenta certificate constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii; vor face totodata dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii atribuire: "Pretul cel mai scazut", pentru ofertele corespunzatoare cerintelor si necesitatii autoritatii contractante.

Data limita depunere oferta: 21.06.2022 16:00
 
Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau la sediul DGAS din Str. Unirii nr. 104, biroul 1 - Registratura, relatii cu publicul si evaluare initiala pana in data de 21.06.2022, ora 16:00.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații