Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 157649 - Achiziție servicii de divertisment pentru copii

vineri, 2 martie 2018

Inapoi

Tip anunț: Anexa 2B

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Achiziție servicii de divertisment pentru copii.

CPV: 79954000-6-Servicii de organizare de petreceri (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de divertisment pentru copiii din creșele din subordinea SPAS Constanța (activități de animație: modelaj baloane, jocuri interactive, pictura; petreceri pentru copii). Serviciile se vor presta lunar, pentru fiecare dintre cele 5 creșe aflate în administrarea Serviciului Administrare Creșe, cu desfășurare în preajma anumitor sărbători (Paste, Ziua Copilului, Crăciun, etc), perioade ce vor fi comunicate prestatorului de către autoritatea contractantă, fiecare reprezentație având o durata de 3 ore, excepție făcând doar luna august când creșele sunt închise. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil începând cu data de 01.06.2018 până la data de 31.12.2018, cu posibilitatea prelungirii până în aprilie 2019, în limita fondurilor disponibile.

Valoarea estimată fără TVA: 10150.00 RON

Condiții contract: Se va încheia pentru un număr de o reprezentație pe lună, pentru fiecare dintre cele 5 creșe aflate în administrarea Serviciului Administrare Creșe, cu excepția lunii august; Oferta va avea valabilitate 120 zile și va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct, conform formularului de ofertă atașat.

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Vor face totodată dovada neîcadrării în situațiile de excludere prevazute la art. 59, 60, 164, 167 din Legea 98/2016.

Criterii adjudecare: Îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele conforme necesității autorității contractante.

Termen limită primire oferte: 07.03.2018

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 07.03.2018, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 06.03.2018, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Formular ofertă - 59-60-14-167

Formulare ofertă