Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Arhivă

Anunț concurs 21-23.04.2021 - îngrijitori la domiciliu

    În cadrul proiectului SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs în peri...

marți, 30 martie 2021

Mai mult
Anunț concurs de angajare 30.03 - 01.04.2021 - Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, Direcția administrare creșe

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 30.03 - 01.04.2021 pentru ocuparea unui post contractual de execuție temporar vacant de îngrijitoare din cadrul Direcției administrare creșe  1. Îngrijitoare - Direcția administrare creșe - 1...

luni, 15 martie 2021

Mai mult
Anunț concurs de angajare 08.04 - 13.04.2021 - Direcția generală de asistență socială Constanța - Biroul programe, proiecte și achiziții

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 08.04 - 13.04.2021 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior din cadrul Biroului programe, proiecte și achiziții publice: 1. Consilie...

marți, 9 martie 2021

Mai mult
Anunț concurs de angajare 23-25.03.2021 - Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, Direcția administrare creșe

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 23-25.03.2021 pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de magaziner  din cadrul Direcției administrare creșe  1. Magaziner - Direcția administrare creșe - 1 post vacant Anunț concurs...

luni, 1 martie 2021

Mai mult
Anunț privind atribuțiile Serviciului autoritate tutelară din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța

În conformitate cu Decizia nr.795/04.11.2020 a Curții Constituționale, prin care a fost declarat neconstituțional art.229 alin.3 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind codul Civil, atribuțiile Serviciului autoritate tutelară din cadrul Direcției gener...

marți, 16 februarie 2021

Mai mult
Anunț concurs de promovare funcționari publici în gradul profesional imediat superior 04-09.03.2021

În temeiul art. 476-479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu priv...

marți, 2 februarie 2021

Mai mult
Anunț concurs 23-25.02.2021 - asistent medical

    În cadrul proiectului SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs în peri...

luni, 1 februarie 2021

Mai mult
Anunț concurs de angajare 18 -22.01.2021 - pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante

În cadrul proiectului SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, cofinanțat din FSE prin POCU 2014-2020, Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs în perioada 18-22.02.2021 pentru...

miercuri, 27 ianuarie 2021

Mai mult
Anunț examen de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat ...

joi, 24 decembrie 2020

Mai mult
Anunț concurs de angajare 18 -20.01.2021 - Căminul pentru persoane vârstnice Constanța - Compartiment igienă

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 18 - 20.01.2021 pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de îngrijitoare din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice. 1. Îngrijitoare - 1 post vacant; Anunț concurs și bib...

miercuri, 23 decembrie 2020

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină