Legislație

- Ordonanța de Urgență nr. 155/2001,privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

- Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, aprobată prin H.G. nr. 1059/11.12.2013;

Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân emis de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

- Legea nr. 205/2004, privind protecția animalelor, modificată și completată prin legea nr. 9/2008;

- Ordonanța de urgență nr. 55/2002, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;

- Legea nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare de utilități publice;

- Ordonanța nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

- Legislația sanitar-veterinară în vigoare.