Regulament revendicări

Revendicarea reprezintă procedura de recuperare a câinelui de către proprietarul acestuia.

În cazul în care a fost stabilită identitatea proprietarului câinelui, pe baza datelor de identificare din Registrul de evidenţă a câinilor  cu stăpân, personalul serviciului  are obligaţia ca în maximum 24 ore,  să-l  notifice pe acesta  prin telefon, e-mail sau alte mijloace.

Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi că animalul se află în custodia serviciului, are obligaţia  să se prezinte la adăpostul pentru câini fără stăpân şi să preia câinii în termenul de maximum 7 zile lucrătoare de la data notificării.

Câinii fără stăpân capturaţi de pe domeniul public al municipiului pot fi revendicaţi de către proprietari în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăpostului;

Dacă proprietarul câinelui dovedeşte că a fost în imposibilitatea de a introduce cererea de revendicare în termenul sus-menţionat, acesta are dreptul să îl recupereze pe toată perioada de staţionare în adăpost.

Proprietarul care revendică are prioritate faţă de persoana care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.

În cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să îşi recupereze câinele de la adoptator.

Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreţinere a câinelui.

Încredinţarea câinilor spre revendicare se realizează numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare.

Revendicarea câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii - angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr.1 şi 2 la prezentul regulament.