Regulament adopții

După expirarea termenului de 7 zile lucrătoare, câinii pot fi adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legi.

Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator este posibilă începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării, dacă acesta nu a fost revendicat de proprietar.

Adopţia câinilor se face gratuit.

Câinii vor fi încredinţaţi  spre adopţie  numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare.

Câinii adoptaţi vor fi sterilizaţi, excepţie făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiţi în normele metodologice de aplicare a ordonanţei  de urgenţă nr. 155/2001, completata si modificata.

Adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr.1 şi 2 la prezentul regulament.

Adopţia câinilor din adăpost se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a)  prezentarea unui act de deţinere a spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;

    b) dovada resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;

    c) acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

    d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

Se interzice abandonul câinilor revendicaţi ori adoptaţi în condiţiile OUG nr. 155/2001 completată şi modificată de Legea nr. 258/2013 şi a normelor metodologice de aplicare a acestora.

Personalul serviciului, va comunica  în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip, către Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Numărul microcipului este trecut de către medicul veterinar al adăpostului, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate sau paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii şi numere unice, conform normelor stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.