Regulamentul de funcționare

Direcția Generală Poliția Locală își desfășoară activitatea pe raza municipiului Constanţa, având sediul pe str. Amzacea, nr. 13, tel dispecerat: 0241/484205, fax 0241/484220, email: politia.locala@primaria-constanta.ro.

Direcția  Generală Poliția  Locală  Constanța este un compartiment funcțional în cadrul aparatului de specialitate al primarului, funcționând în baza prevederilor  Legii nr. 155/2010, republicată, a Poliției Locale și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale.

Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

b) circulaţia pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

d) protecţia mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

Activitatea Direcției Generale Poliţia Locală se desfăşoară pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și a celei executive ale administrației publice locale.

În exercitarea atribuțiilor, Direcția Generală Politia Locală Constanța cooperează cu: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa, SC Polaris M Holding SRL, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Constanţa, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, și colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice și juridice, în condiţiile legii.