Legislație

Actele normative pot fi consultate pe http://legislatie.just.ro/

Acte normative aflate în competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul protecției mediului

1.   Legea nr. 155/2010 a poliției locale;
2.   Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
3.  HG nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
4.   OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
5.   OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
6.  HCL Constanța nr. 77 privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.
7.   HCL nr. 427/2017 privind oranizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață;
8.   OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
9. Legea nr. 24/2007 privind spațiile verzi;
10. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
11. HCL 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.

Acte normative aflate în competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii publice

1.   Legea nr. 155/2010 a poliției locale;
2.   Legea nr. 61/1991R  pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
3.   Legea nr. 60/1990 organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
4.   Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun;
5.   Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
6.   Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor;
7.   Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
8.  HG nr. 1332/2010 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
9.   OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
10. OUG nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
11.  OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a câinilor fără stăpân;
12.  OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activitîții de soluționare a petițiilor;
13.  HCL  nr. 77 privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
14. OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Acte normative aflate în competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul activității comerciale

1.   Legea nr. 155/2010 a poliției locale;
2.  Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun modificată și completată cu Legea nr.15/2016;
3.   HG nr. 1332 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
4.   OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
5.   OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
6.   HCL nr. 427/2017  privind organizarea și funcționarea activităților comerciale și a serviciilor de piață;
7.   OG nr. 99 / 2000 - privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
8.  HCL 77/2021 privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
9. OG nr. 14/2007 – privind reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului;
10. HG nr. 843/1999 – privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;
11. HCL 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024;
12. OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Acte normative aflate în competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice:

1.   OG nr. 2 din 21 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
2.  Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
3.   Legea nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
4. OG nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă;
5.  Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
6.  Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local;
7.  OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
8.  HG nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
9.  HCL  nr. 77 privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;
10. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a   unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
11. HCL 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024;
12. HCL 12/2021 pentru aprobarea regulamentului privind utilizarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Constanţa;

13. HCL 189/2017 privind aprobarea regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico edilitare care se execută pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Constanţa,
14. OUG 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă;
15. HCL 123/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice din municipiul Constanţa.

Acte normative aflate în competența polițiștilor locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal:

1.   Legea  nr. 155/2010 a poliției locale;
2.   HG nr. 1332 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
3.   OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
4.   OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
5.   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
6.   Legea nr. 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică;
7.   Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
8.   OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
9.  Ordin 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
10.  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare a serviciilor publice;
11.  HCL  nr. 77 privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța
12. HCL nr. 276/2015 privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice;
13. HCL nr. 189/2017 privind aprobarea regulamentului privind normele tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Constanța;
14. HCL nr. 260/2010 privind aprobarea regulamentului de signalistică la nivelul municipiului Constanța;
15. Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
16. HCL 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanta, de eliminat HCL 260/2010;
17. HCL 339/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2024.