Program de lucru cu publicul

Depunerile se fac doar pe baza programarii telefonice la urmatoarele numere de telefon:
- 0241/485157 (solicitări certificate de naștere, cereri stabilire filiație, înscriere mențiuni de desfacere a căsătoriei, etc.)
- 0241/485158 (birou rectificări și schimbări de nume și/sau prenume pe cale administrativă)
- 0241/485155 (înregistrare tardivă a nașterii, adopții)
- 0722326748 (birou transcrieri)
- 0731/500.128 - 0241/485.154 ( solicitări certificate de căsătorie și cutumă/anexa 9 )
- 0732/013.370 - 0241/485.156 ( solicitări certificate de deces )

Modalități de plată și locațiile unde pot fi achitate serviciile de stare civilă;

- la casieriile din sediul Serviciului Stare Civilă;
- la casieria din cadrul Primăriei municipiului Constanța din Bd. Tomis, nr. 51;
- la casieria din City Park Mall din Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C, aripa nouă, et.1.

Taxele se achită numai după ce documentele depuse au fost verificate, iar solicitantul a primit bonul de confirmare a sumei de plată.

INFORMATII: 0731/500.128 - 0241/485.154 ( BIROU CĂSĂTORII )
                        0732/013.370 - 0241/485.156 ( BIROU DECESE )

Primiri cereri/Casierie
Luni, Marți, Miercuri, Vineri    08:30-16:30
                                Joi       08:30-18:30

Eliberări certificate
Luni - Joi    15:00-16:00
                    Vineri    08:30-09:30              

Înregistrări decese

( menționăm că înregistrarea decesului durează aproximativ 20 min. , din aceste considerente, documentele necesare înregistrării decesului se vor depune cu cel puțin 20 min. înainte de terminarea programului stabilit )

Luni, Marți, Miercuri,Vineri     08:30-16:30
                                         Joi     08:30-18:30       
                           Sâmbătă     09:00-13:00 
                           Duminică    10:00 -12:00