Consultarea pieței

Achiziția de articole sanitare

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de articole sanitare

     
obiectul consultării  

Achiziția de articole sanitare necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 44411000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze următoarele articole sanitare:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Robinet colțar calorifer 3/4

8 buc.

Cromat, realizat din alamă, temperatura maximă de lucru 100°C, presiune maximă de lucru 10 bar

2.

Robinet colțar calorifer 1/2

4 buc.

Cromat, realizat din alamă, temperatura maximă de lucru 100°C, presiune maximă de lucru 10 bar

3.

Robinet drept nr. 1 1/2

3 buc.

Cromat, realizat din alamă, temperatura maximă de lucru 100°C, presiune maximă de lucru 10 bar

4.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 3/4, 10 mm

6 buc.

Realizat din alamă

5.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 3/4, 15 mm

6 buc.

Realizat din alamă

6.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 1/2, 10 mm

4 buc.

Realizat din alamă

7.

Prelungitor pentru îmbinări prin filet 1/2, 15 mm

4 buc.

Realizat din alamă

   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
     
data afișării anunțului   19.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 25.10.2017
data limită consultare    
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

Achiziția unui aparat  timbru sec profesional de birou

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 485807

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui aparat  timbru sec profesional de birou

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției unui aparat timbru sec profesional de birou necesar Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 30192153-8

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un aparat de timbru sec profesional de birou.

   
specificații tehnice   - prevăzut cu ghidaj

- acționare manuală
- embosarea se face prin apăsarea mânerului ergonomic
- embosarea se face până la 11 cm de la marginea hârtiei
- mecanism pe două pârghii
- reglaj pentru ajustarea distanței de marginea hârtiei la care se face embosarea
- amprente din delrin sau metal
- dimensiune amprentă - 46 mm.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
data afișării anunțului   17.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 23.10.2017
data limită consultare    24.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

Achiziția de uniforme de poliție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 484 208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de uniforme de poliție

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de uniforme de poliție”
COD CPV: 35811200

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea anexei
     
descriere consultare  

Având în vedere că durata maximă de uzură (1/2 an, 1 an, 2 ani, 3 ani respectiv 6 ani) a unor articole din care se compune uniforma de serviciu a polițiștilor locali a fost depășită, este necesar să achiziționăm altele noi.

   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț care să corespundă descrierii articolelor de uniformă din anexă.
     
data afișării anunțului   11.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 20.10.2017, ora 14.00
data limită consultare    25.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr. 13, Direcția Generală Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208.

 rezultat

     

Achiziția de echipament de poliție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 484 208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de echipament de poliție

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de echipament de poliție”
COD CPV: 35200000

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare   Având în vedere faptul că echipamentele achiziționate în anul 2011 s-au deteriorar, au ieșit din garanție și au fost casate, este necesar să achiziționăm altele noi.
   
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț pentru următoarele produse: cătușe din otel cu trei balamale; port cătușe; Tomfă (B3), port tomfă; spray iritant lacrimogen; port spray; fluier; lanternă; baston șoc electric, port baston; bandă avertizare (delimitare); conuri semnalizare (retractabile sau din cauciuc - relectorizante).
     
data afișării anunțului   11.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 20.10.2017, ora 14.00
data limită consultare    25.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr. 13, Direcția Generală Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208.

 rezultat

     

Achiziție sistem informatic integrat pentru DIRECȚIA DE URBANISM ȘI DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție pentru un sistem informatic integrat pentru Direcția de Urbanism și Direcția Generală Poliția Locală 

     
obiectul consultării  

Inițierea unei proceduri de achiziție pentru o aplicație soft de gestionare și planificarea teritorială a municipiului Constanța prin asigurarea unui sistem integrat de emitere certificate de urbanism, autorizații de construire sau desființare, alte acte emise de către Direcția de urbanism, din cadrul Primăriei municipiului Constanța, cu ajutorul bazei de date urbane ce va fi parte componentă a noului soft.

Cod CPV: 48900000-7 – Diverse pachete software și sisteme informatice

     
documente   click pentru a descărca anexa
click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sistem informatic integrat pentru Direcția de Urbanism și Direcția Generală Poliția Locală aferent Compartimentul de control privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii precum și alte activități specifice Direcției Generale Poliția Locală. Având în vedere pregătirea achiziției, prin raportarea la obiectul contractului de achiziție publică, și pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achiziție și cerințele avute în legătură cu acestea, autoritatea contractantă Municipiul Constanța inițiază prezenta consultare a pieței care vizează aspectele menționate la punctul 4 din prezentul anunț.

   
aspecte supuse consultării   Se solicită prezentarea unor soluții tehnice/întocmire specificații tehnice.
Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare.
Ofertanții vor transmite atât propuneri tehnice detalitate, dar vor susține și o sesiune demonstrativă la sediul autorității contractantă la o dată stabilită de comun acord.
     
data afișării anunțului   04.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 18.10.2017
data limită consultare    02.11.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici care răspund la invitația autorității contractante:

Operatorii economici interesați vor trimite pe urmatoarele adrese de email adriana.stamat@primaria-constanta.rocristina.toma@primaria-constanta.ro, mihai.vanturache@primaria-constanta.ro si encica.dragut@primaria-constanta.ro o ofertă tehnică cât mai detaliată a aplicației software ofertate (în format doc/docx), pentru ambele module (urbanism și poliție locală).
Autoritatea contractantă va invita operatorii economici să prezinte produsul/produsele software ofertate la sediul acesteia din Constanța, bd. Tomis nr. 51, la o data care va fi stabilită de comun acord.
Vor avea loc discuții asupra funcționalităților prezentate, dar și asupra modului în care acestea pot fi extinse/adaptate cerințelor specifice ale beneficiarului.
Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va elabora un caiet de sarcini care va descrie funcționalitățile solicitate conform propriilor necesități.

 rezultat

     

 Serviciul de furnizare a trei module aferente modelului de transport al Planului de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa în cadrul proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488132

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultarea pieței privind furnizarea modulelor necesare beneficiarului pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul este finanţat prin Programul HORIZON 2020.
     
obiectul consultării  

Consultarea pieței privind furnizarea modulelor necesare beneficiarului pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul este finanţat prin Programul HORIZON 2020
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze trei module aferente modelului de transport al Planului de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, cu privire la:

Oferta de preț, cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei a trei module aferente modelului de transport al Planului de mobilitate durabilă pentru Polul de Creştere Constanţa, precum şi a instruirii personalului, în cadrul proiectului „PORT – CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

   
aspecte supuse consultării   Pentru implementarea proiectului este necesar un instrument, precum platforma PTV (Visum, Vissim, Viswalk) cu toate modulele integrate, esențial în realizarea măsurilor avute în vedere. Software-ul PTV este o aplicație de calculator, concepută pentru o analiză amplă a traficului de vehicule, a previziunilor de trafic și a gestionării datelor, dezvoltată de Grupul PTV.

Pachetul software (ce include aplicatiile PTV Visum si PTV Vissim), deja existent, a fost pus la dispoziţia Unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța”, în calitate de beneficiari finali, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, urmare a  elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Constanța, în cadrul acordului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, cu ocazia procesului de pregătire a programelor finanțate de către Uniunea Europeană pentru perioada 2014 – 2020.

Au fost evaluate soluţii alternative de software de simulare a traficului şi s-a concluzionat că pachetul software oferit de PTV Group este cea mai avansată soluţie de modelare a traficului.  În urma evaluării licenţei şi modelului PMUD s-a constatat că pentru a asigura funcţionalitatea modelului actual mai sunt necesare trei module :
- Modul pentru editarea şi controlul intersecţiilor
- Modul pentru analiza detaliată a performanţelor intersecţiilor
- Modul de calcul al poluării şi al zgomotului generate de traficul autovehiculelor. 

     
data afișării anunțului   03.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 05.10.2017, ora 15.00
data limită consultare    06.10.2017
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro

 rezultat

     

Achiziția unui abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Anunț consultare piață privind achiziția unui abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”.

Cod CPV: 22120000

     
obiectul consultării  

Achiziția unui abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un abonament pe o perioadă de 1 an de zile la publicația „Contabilitate pentru instituții publice 2017”:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Abonament 1 an de zile „Contabilitate pentru instituții publice 2017”

1 buc.

- incluse 12 actualizări
- acces în format PDF
- conține monografii contabile conform planuri de conturi la zi, legislație explicită, informație permanent actualizată, consultanță personalizată

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice care vor include transportul produselor la sediul beneficiarului, în vederea determinării valorii estimate. 

data afișării anunțului   02.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 05.10.2017
data limită consultare    
condiții de participare
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     

Achiziție sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța

COD CPV: 32323500-8 (sistem video)

     
obiectul consultării  

Achiziție sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare  

Cerințe:
Locațiile unde se vor instala camerele video sunt următoarele:
- Intrarea din direcția Ovidiu – sens giratoriu Palazu Mare;
- Intrarea din direcția Valu lui Traian – după breteaua de ieșire de pe autostrada A4 în bd. I. C. Brătianu;
- Intrarea din direcția Lazu – după calea de acces la Zona Comercială Sud;
- Intrarea din direcția Năvodari – stațiunea Mamaia Nord după sensul giratoriu din dreptul complexului Enigma;
-Intrarea prin Varianta Ovidiu – sens giratoriu bd. Aurel Vlaicu.

Scopul prezentului sistem îl reprezintă gestionarea modernă și eficientă a traficului precum și eficientizarea colectării taxelor pentru trama stradală în funcție de categoria vehiculului.
Sistemul trebuie să permită identificarea și diferențierea tipurilor de autovehicule care tranzitează municipiul Constanța, respectiv determinarea fluxului și compoziției traficului.
Sistemul să permită generarea de alerte prin e-mail sau sms către instituțiile interesate.
Sistemul trebuie să asigure colectarea tuturor informațiilor asociate detecției și respectiv stocarea automată a informațiilor într-o bază de date, care să poată fi accesată cu ușurință de instituțiile abilitate și să se poată integra cu alte sisteme și baze de date.

Sistemul va avea următoarele caracteristici:
-camerele trebuie să fie pretabile unor condiții de iluminare foarte diverse, precum și în condiții de mișcare sau statice, să prezinte rezistență la acte de vandalism, precum și la condiții atmosferice variate (mediul salin, umezeală ridicată, temperaturi ridicate sau scăzute);
-structura sistemului va consta în camere amplasate la intrările în municipiul Constanța, care să fie conectate la unul sau mai multe puncte de monitorizare;
-sistemul software trebuie să asigure colectarea tuturor informațiilor asociate detecției (identificarea locației camerei de supraveghere, data și ora la care s-a efectuat detecția, nr. de înmatriculare detectat, dimensiuni autovehicul, etc.) și respectiv stocarea automată a informațiilor într-o bază de date de tip black list/white list, să poată genera rapoarte cu detecțiile realizate într-o anumită perioadă de timp, să permită exportul rapoartelor în fișiere externe (HTML, Excel, Documente Word), precum și generarea de statistici și grafice privind traficul din zona de detecție;
-sistemul trebuie să funcționeze în mod automat nefiind necesară intervenția unui operator uman, dar să permită accesul la informațiile stocate persoanelor autorizate;
-sistemul să permită integrarea cu un modul GIS (Sisteme Informatice Geografice) putându-se astfel vizualiza amplasarea camerelor video pe o hartă vectorială, care în momentul generării unei alerte să afișeze automat toate informațiile legate de aceasta;
-să prezinte o soluție modulară inteligentă formată dintr-o rețea de senzori care să permită identificarea caracteristicilor autovehiculelor (numere de înmatriculare, dimensiuni, etc.) care tranzitează municipiul Constanța;
-condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

aspecte supuse consultării   Se solicită furnizorilor prețul detaliat pentru sistemul mai sus menționat, precum și soluții tehnice.
data afișării anunțului   02.10.2017
     
dată limită transmitere propuneri
 16.10.2017
data limită consultare    23.10.2017
condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate precum și propuneri privind soluții tehnice pentru „Sistem integrat de monitorizare trafic, identificare autovehicule și  stabilirea compoziției traficului din municipiul Constanța”, cu respectarea celor precizate în anunț.

informații suplimentare   Adresa de e-mail adina.popovici@primaria-constanta.ro , la sediul din mun. Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau la fax. 0241/488176.
 rezultat

     

Achiziție, montare și demontare de  elemente destinate pentru securizarea zonelor de adunări publice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție, montare și demontare de  elemente destinate pentru securizarea zonelor de adunări publice

Cod CPV:  34928400-2  Mobilier Urban
                  34928110-2  Parapete rutiere
                  34928100-9  Bariere de protecție
                  45223500-1  Structuri din beton armat.

     
obiectul consultării  

Îl constituie achiziția, montarea și demontarea  de elemente de protecție capabile să blocheze un potențial acces în forță al autovehiculelor în zonele de adunări publice pe timpul desfășurării evenimentelor cu public numeros.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Elementele de protecție solicitate pot să fie sub forma de mobilier urban de tipul băncilor, ghivecelor, jardinierelor, blocuri de beton etc.

Dimensiuni recomandate:

 • Lungime 1,5 m - 3 m;
 • Lățime 1 m - 2 m;
 • Înălțime 0,8 m  - 1,2 m;
 • Greutate 2.000 kg -3.000 kg;

  Caracteristici:

 • Material: beton armat, granit etc.;
 • Să nu fie ancorate de stratul suport;
 • Să fie prevăzute cu sisteme de mutare facilă ( urechi de prindere, locașuri pentru brațele autostivuitorului etc.) în vederea eliberării accesului după terminarea evenimentului;
 • Să oprească înaintarea unui autovehicul de dimensiuni mari;
 • Elementele sunt necesare pentru închiderea a 100 de ml.
     
aspecte supuse consultării

Se solicită furnizorilor opinia cu privire la elementele de protecție care corespund cerințelor, valoarea fără T.V.A. pe bucată, cu toate costurile aferente conform tabelelor următoare:

Nr. crt.

Denumire

Produs

Caracteristici

Cant.

Preț unitar fără TVA

Preț

unitar cu

TVA

Preț

Total fără

TVA

Preț

Total cu

TVA

1.

Elemente de protecție

(Bănci, ghivece, jardiniere, ziduri ornamentale

etc.)

lungime,

înălțime,

greutate etc.

In funcție de lungimea elementului având în vedere să se lase un interval de 1,0 – 1,5 m pt. trecerea pietonilor pe o distanța de 100 ml

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire

serviciu

Caracteristici

Unitate de măsură

Preț unitar fără TVA

Preț unitar cu

TVA

1.

Transport

De la depozit la locație, locație depozit, sau de la o locație la altă locație etc.

Km

 

 

 

2.

Montare

(descărcare)

Pentru securizare zonei:

- după descărcare, dacă elementele de protecție sunt transportate de la depozit;

- reamplasare dacă elementele de protecție se află în aceiași locație.

Buc.

 

 

3.

Demontare

(încărcare)

Pentru deblocarea accesului:

- urmând a fi încărcate, dacă elementele de protecție sunt transportate la depozit;

- reamplasarea dacă elementele de protecție vor rămâne în aceiași locație.

Buc.

 

 

4.

Mentenanță

anuală

Buc.

 

 

data afișării
anunțului

 02.10.2017
dată limită transmitere propuneri
 13.10.2017
data limită consultare    15.10.2017


Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

informații suplimentare    Adresa de e-mail. cosmin.mangra@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, sau la fax. 0241/488186.
 rezultat

     

Achiziție uși de interior

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de uși de interior necesare Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Achiziția de uși de interior necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV:  44221200-7

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze următoarele uși de interior:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Ușă de interior 203 x 88 cm

2 buc.

Realizată din lemn masiv (pin) placat cu MDF înfoliat în furnir sintetic, ușa prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru ermetizare, echipată cu toc, pervaz pe o singură parte, feronerie și balamale, culoare wenge.

2.

Ușă de interior 203 x 78 cm

1 buc.

Realizată din lemn masiv (pin) placat cu MDF înfoliat în furnir sintetic, ușa prevăzută cu garnitură de cauciuc pentru ermetizare, echipată cu toc, pervaz pe o singură parte, feronerie și balamale, culoare wenge.

 

     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
data afișării
anunțului

28.09.2017
dată limită transmitere propuneri
05.09.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro  cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare    
 rezultat

     

Achiziția de ștampile necesară Primăriei municipiului Constanța
informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de ștampile necesară Primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Achiziția de ștampile necesară Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV:  30192153-8    ”Ștampile cu text”  

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 8 ștampile

 Specificații tehnice:

Ștampilă rotundă cu diametru 25x25 mm

buc

3

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 50x10 mm

buc

1

Ștampilă datieră cu dimensiunea 25x10 mm

buc

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprenta 38x14 mm

buc

2

Ștampilă triunghiulară cu amprenta 35x35x35 mm

buc

1

     
aspecte supuse consultării     

Se solicită oferte de preț  în vederea determinării  valorii estimate

data afișării
anunțului

25.09.2017
dată limită transmitere propuneri
28.09.2017
data limită consultare   29.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea specificatiilor tehnice.

informații suplimentare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite  propunerea în original la adresa Primăria Municipiului Constanța din bd. Tomis nr. 51, sau pe adresa de e-mail ionela.patache@primaria-constanta.ro
 rezultat

     

Achiziție Aplicație informatică pentru managementul fișierelor
informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultarea pieței privind achiziție aplicație informatică pentru managementul fișierelor

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției aplicație informatică pentru managementul fișierelor

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
  În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru ”Aplicație informatică pentru managementul fișierelor”. Specificațiile tehnice și funcționale ale aplicației sunt detaliate în caietul de sarcini.
     
aspecte supuse consultării  
     
anunț prelungire termen depunere oferte    click pentru a descărca anunțul
     
data afișării
anunțului

22.09.2017
dată limită transmitere propuneri
26.09.2017
data limită consultare   28.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate cu respectarea celor precizate în caietul de sarcini la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

informații suplimentare  
 rezultat

     

Furnizare materiale consumabile aferente proiectului "PORT –CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488132

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultarea pieței privind achiziția furnizării de materiale consumabile aferente proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”, finanţat prin Programul HORIZON 2020.

     
obiectul consultării  

Consultarea pieței privind achiziția furnizării de materiale consumabile aferente proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”, finanţat prin Programul HORIZON 2020.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale consumabile necesare pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare, precum şi pentru promovarea mobilităţii durabile.

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, cu privire la:

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei de materiale consumabile.

     
aspecte supuse consultării   Oferta de preț (preţurile unitare pentru fiecare produs), cu TVA evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate pentru următoarele produse

Nr. crt.

Denumire produs

Descriere - Date tehnice

um

cantitate

1.

Hârtie A3 80 g/mp

Hârtie A3 pentru copiere şi imprimare laser şi inkjet, negru şi color, care să satisfacă următoarele date tehnice: format A3; dimensiune 297*420 mm; ambalare 500 coli/top; hârtia A3 are următoarele caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; grad de alb minim 95%; opacitate de tipărire minim 90%; grosime minim 108 microni; netezime față/verso minim 25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă maxim 11,70%

top

300

2.

Hârtie A4 80 g/mp

Hârtie A4 pentru copiere şi imprimare laser şi inkjet, negru şi color, care să satisfacă următoarele date tehnice: format A4; dimensiune 210*297 mm; ambalare 500 coli/top; hârtia A4 are următoarele caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; grad de alb minim 95%; opacitate de tipărire minim 90%; grosime minim 108 microni; netezime față/verso minim 25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă maxim 11,70%

top

1000

3.

Folie plastic A4 100 buc/set

Folie din polipropilenă, prforaţii standard pentru îndosariere, cu deschidere în partea superioară, format A4

set

150

4.

Mapă clipboard

Mapă format A4, material plastic

buc.

10

5.

Mapă plastic cu elastic

Mapă plastic cu elastic, confecţionată din polipropilenă, pentru documente A4

buc.

20

6.

Biblioraft marmorat 7.5 cm

Biblioraft marmorat, lăţime 7,5 cm, confecţionat din carton rigid caşerat în interior şi exterior, cu mecanism metalic nichelat, colţuri inferioare protejate metalic pentru o rezistenţă îndelungată, etichetă pe cotor

buc.

120

7.

Decapsator capse

Decapsator de metal pentru decapsarea capselor 24/6, prevăzut cu sistem de blocare

buc.

10

8.

Post it 75/75

Post it 75*75 mm, file autoadezive, diverse culori

set

200

9.

Plic C 5 Alb

Plic C5, hârtie albă, prevăzut cu bandă siliconică, dimensiunbe 162*229mm

buc.

200

10.

Plic C4 cu burduf

Plic C4 cu burduf, dimensiuni : 25 cm (lăţime) x 35 cm (lungime) x 5 cm (burduf), prevăzut cu bandă siliconică

buc.

100

11.

Dosar pentru încopciat

Dosar pentru încopciat 1/1, confecționat din carton duplex de 230gr/mp, șină metalică din oțel rezistentă, prevăzut in exterior cu sistem metalic de încopciere în bibliorafturi

buc.

100

12.

Dosar A4 cu şină plastic

Sosar din plastic cu şină plastic,diverse culori

buc.

100

13.

Capsator 24/6

Capsator metalic 24/6, mecanism şi corp de metal, utilizare capse 24/6

buc.

5

14.

Capse 24/6

Capse 24/6 ambalate în cutie de carton

cutie

50

15.

Set separator 11*24 cm

Set separator 11*24 cm, carton, diverse culori

set

100

16.

Marker vârf gros 2,5 mm

Marker permanent, vârf rotund de 2,5 mm

buc.

30

17.

Text marker

Text marker cu vârf plat, diverse culori

buc.

30

18.

Marker permanent pentru CD/DVD

Marker permanent pentru CD/DVD

buc.

20

19.

Glue stick

Lipici stick solid , ambalat în tub de plastic

buc.

15

20.

CD-uri

CD-R înregistrabile, capacitate de stocare 700 MB

buc.

150

21.

DVD-uri

DVD+/-R, capacitate de stocare 4,7 GB

buc.

150

22.

Memorie USB 32 GB

Memorie USB 32 GB

buc.

20

23.

Foarfecă metalică

Foarfecă cu braţele din oţel inoxidabil, mâner din material plastic, format mare

buc.

5

24.

Agrafe de birou 33 mm

Agrafe de birou nichelate, lungime 33mm, ambalare 100 buc.în cutie de carton

cutie

200

25.

Agrafe de birou 78 mm

Agrafe de birou nichelate, lungime 78mm, ambalare în cutie de carton

cutie

150

26.

Fluid corector

Culoare albă netransparentă

buc.

50

27.

Scotch

Bandă adezivă transparentă

buc.

20

28.

Cartuş multifuncţională color

Cartuş Toner pentru imprimantă HP MFP M570dn (507A Black, 507A Cyan, 507A Yellow, 507A Magenta)

set

6

29.

Cartus imprimantă

Cartuş tip HP CE255X negru pentru imprimantă HP LaserJet PRO MFP M521dw

buc.

6

30.

Pix de unică folosinţă

Pixuri de unică folosinţă, vârf 1 mm, culoare albastră

buc.

300

31.

Pix gel

Pix mină gel, culoare albastră

buc.

150

32.

Tuş

Tuş pentru ştampilă, culoare neagră

buc.

10

33.

Agendă

Format A5, nedatată, copertă buretată, cu bandă elastică

buc.

30

34.

Buretieră

Buretieră plastic, cu burete, rotundă cu diametru de 75 mm

buc.

10


     
data afișării
anunțului

21.09.2017
dată limită transmitere propuneri
25.09.2017
data limită consultare   27.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: mediu@primaria-constanta.ro

informații suplimentare  
 rezultat

     

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan”

Cod CPV - 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan”.
     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru vizualizarea cărții de identitate
     
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. J066266, atașată în secțiunea documente.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
18.09.2017
data limită consultare   19.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan”.

Cod CPV - 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan”.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru vizualizarea cărții de identitate
     
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. J066266, atașată.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
18.09.2017
data limită consultare   19.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

Determinarea valorii estimate a achiziției Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic.

Cod CPV - 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”.

     
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru vizualizarea cărții de identitate
     
descriere
consultare
  Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.
     
aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134, atașat. Valoarea bunului de nou: 41.900,00 Lei fără TVA.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
18.09.2017
data limită consultare   19.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79800000

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției de 120 carnete note de constatare necesare Primăriei municipiului Constanța.
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 120 carnete de note de constatare.

Specificații tehnice:

Carnete cu hârtie autocopiativă, o culoare, pe o față

Tip hârtie

 

Format A4

 

120 carnete

Carnet cu hârtie autocopiativă (2 exemplare, diferite culori, primul alb, al doilea verde) CB, CFB, gramaj hârtie 60gr/mp

Cu 50 file/carnet

 


Tipizatele mai sus menționate sunt cu regim special și trebuiesc  înseriate, numerotate și să conțină mențiunea ” regim special ” conform actelor normative în vigoare.
Carnetele vor fi lipite la cotor (nu capsate).
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Cerneala folosită va fi de bună calitate şi  ecologică.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.

   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
20.09.2017
data limită consultare    21.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

achiziția unui aparat timbru sec profesional de birou

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui aparat timbru sec profesional de birou
Cod CPV: 22521000

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziției unui aparat timbru sec profesional de birou necesar Primăriei municipiului Constanța
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un aparat de timbru sec profesional de birou.

Specificații tehnice:
- prevăzut cu ghidaj
- acționare manuală
- embosarea se face prin apăsarea mânerului ergonomic
- embosarea se face până la 11 cm de la marginea hârtiei
- mecanism pe două pârghii
- reglaj pentru ajustarea distanței de marginea hârtiei la care se face embosarea
- amprente din delrin sau metal
- dimensiune amprentă - 46 mm

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
20.09.2017
data limită consultare    21.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

achiziția de abonamente monitorul oficial

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon contact 0214 488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de abonamente monitorul oficial
Cod CPV: 22212000

     
obiectul consultării   Determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la monitorul oficial necesare Primăriei municipiului Constanța 
     
documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze abonamente la monitorul oficial pentru o perioada de un an de zile astfel:

Nr. crt.

Denumire

Cantitate

1.

Abonament Monitorul oficial partea I

20 buc.

2.

Abonament Monitorul oficial partea III

1 buc.

3.

Abonament Monitorul oficial partea VI

1 buc.

 

     
aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț  pentru determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la monitorul oficial.
Livrarea produselor se va realiza la sediul beneficiarului din bd. Tomis nr. 51, fără costuri suplimentare în termen de 5 zile de la primirea comenzii emise de beneficiar.
Plata se va realiza în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării și acceptării facturii.
Durata furnizării este de 12 luni.
   

data afișării
anunțului

14.09.2017
dată limită transmitere propuneri
19.09.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare
Orice persoana interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț  la adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51
informații suplimentare  
 rezultat

     
13.04.2017

achiziție foișoare pentru salvamar necesare pe Plajele din Constanța și stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție foișoare pentru salvamar necesare pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia
Cod CPV: 45216124 – Lucrări de construcții de posturi de salvamar

     
obiectul consultării  

Achiziție foișoare pentru salvamar, cu următoarele caracteristici tehnice:
-  foișoarele vor avea caracteristicile tehnice conform anexelor;
- confecția metalică trebuie să fie grunduită cu 2 (două) straturi de grund și 2 (două) straturi de vopsea rezistentă la mediul salin. Vopseaua va fi în 2(două) culori: roșu și galben;
- materialul din care vor fi confecționate parasolarele copertinelor va fi din poliplan, de culoare galbenă,  care să ofere protecție totală împotriva radiațiilor UV;
- montarea foișoarelor pentru salvamar se va face cu săpătură direct în nisip.

documente   click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
  Primăria Constanța intenționează să achiziționeze foișoare pentru salvamar necesare pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia, pentru următorul sezon estival.
     
aspecte supuse consultării  

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice pentru un număr de 15 bucăți foișoare pentru salvamar.

Se solicită opinia operatorilor economici cu privire la:
1. Prețul pe confecționare și montare pentru un număr de 15 bucăți foișoare pentru salvamar;
2. Alte caracteristici tehnice cu privire la îmbunătățirea rezistenței pentru un timp îndelungat.
- prețul unitar va include toate cheltuielile (confecționare și montare)
- propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoare totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct.

   

data afișării
anunțului

07.09.2017
dată limită transmitere propuneri

13.09.2017, ora 16.00

data limită consultare    15.09.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea de preț în vederea elaborării caietului de sarcini și determinarea valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

informații suplimentare  

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului Constanța

     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79800000

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

     
descriere
consultare
  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de tipografiere

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 109557/28.08.2017, publicat în secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate.

   

condiții de participare   Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
data afișării
anunțului

04.09.2017
dată limită transmitere propuneri

08.09.2017

data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 109577/28.08.2017.

informații suplimentare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail ionela.patache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul primăriei municipiului Constanta, bulevardul Tomis nr. 51.
 rezultat

     
13.04.2017

achiziție ”Aplicație soft calcul devize”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție ”Aplicație soft calcul devize”.

     
obiectul consultării  

Achiziția ”Aplicație soft calcul devize”.

Cod CPV: 48900000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

     
descriere
consultare
  În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru ”Aplicație soft calcul devize”. Specificațiile tehnice și funcționale ale aplicației sunt detaliate în caietul de sarcini. 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   

condiții de participare   Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.
data afișării
anunțului

24.08.2017
dată limită transmitere propuneri

28.08.2017

data limită consultare    31.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate cu respectarea celor precizate în caietul de sarcini la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanța 

     
obiectul consultării  

Achiziția de acumulatori Ni-Mh necesari Primăriei municipiului Constanța 

Cod CPV: 31433000

documente   click pentru a descărca anunțul

     
descriere
consultare
 

Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze acumulatori Ni-Mh astfel:

Nr. crt.

Denumire/Specificații tehnice

Cantitate seturi

1.

Acumulatori Ni-Mh, capacitate 800 mAh, format AAa-R3 – set 4 bucăți

5 buc.

2.

Acumulatori Ni-Mh, capacitate 2500 mAh, format AA-R3 – set 4 bucăți

2 buc.

 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț conform specificațiilor tehnice care vor include transportul produselor la sediul beneficiarului, în vederea determinării valorii estimate. 

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

23.08.2017
dată limită transmitere propuneri

30.08.2017

data limită consultare    modalitate de desfășurare
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție serviciul Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

informații generale privind obiectul de consultare piață   Consultare de piață pentru serviciul de “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” .
     
obiectul consultării   Consultare de piață pentru serviciul de “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia”  
documente   click pentru a descărca anunțul

     
descriere
consultare
 

Ofertă de preț în vederea realizării hărții de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia în conformitate cu prevederile legislative ale HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant și respectiv HG 944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgmotului ambiant

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
   

condiții de participare  

-Realizarea hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia;
- Realizarea hărții se va face pentru următoarele surse de zgomot: traficul rutier; zone industriale unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale;
- Cartarea zgomotului se va realiza separat pentru traficul rutier, zonele industriale.
-Hărţile digitale de bază (suport) pentru Municipiul Constanţa, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia trebuie să fie întocmite în format 3D şi să conţină următoarele:

 •  aliniament drum;
 • clădiri (diferenţiat în clădiri de locuit şi clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit, inclusiv şcoli şi spitale, înălţime, număr locuinţe, număr locuitori, etc) în interiorul limitei administrative ale aglomerării şi a celor care sunt în afara aglomerării şi sunt considerate bariere în cazul propagării zgomotului provenit de la sursele de zgomot din afara limitei administrative care influenţează nivelurile de zgomot din interiorul limitei administrative a aglomerării;
 • toate clădirile din oraș care sunt de tip rezidențial să aibă alocată populația, iar cele care nu sunt de tip rezidențial, precum spitale, școli, primărie, clădiri administrative, industriale, birouri particulare, hoteluri – fără alocare de populație (precizată în mod expres în conținutul hărții de zgomot);
 • materialul predat să conțina o demonstrație despre modul de alocare a traficului de vehicule pe arterele de circulație, inclusiv ținând cont de arterele cu sens unis sau fără sens unic;
 • curbe de nivel ale terenului (ca minim în jurul surselor de zgomot dacă este necesar);
 • atenuarea la sol;
 • suprafeţe de atenuare zgomot (ex. păduri, parcuri, grădini publice, etc);
 • zonele industriale (cu măsurători concrete).

- Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului următoarele:

 • Toate hărțile  de zgomot  în format GIS (shp, pdf, jpeg);
 • Zonele liniștite (în format GIS) – existente și propuse (viitoare).

-Realizarea hărţilor strategice de zgomot va cuprinde:

 • câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scara de 1:10.000 şi pe suport electronic;
 • un raport care să menţioneze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizarii hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format de hârtie şi pe suport electronic;
 • un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizarii fiecărei hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7 a HG nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, pe format de hârtie şi pe suport electronic;
 • un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format de hârtie şi pe suport electronic.

-Realizarea  hărţilor strategice de zgomot se va executa separat pentru fiecare sursă de zgomot pe baza indicatorilor de zgomot L(zsn) şi L(noapte) la înălţimea de evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5dB aşa cum sunt definite acestea în Anexa 7.

-Este obligatorie refacerea hărţilor strategice de zgomot utilizând sistemul geografic de referinţă STEREO 70.

data afișării
anunțului

21.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare   30.08.2017modalitate de desfășurare
Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului “Realizare hărți de zgomot pentru municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.
 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția a 4 autoturisme noi cu plata integrală

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „unui număr de 4 autoturisme noi cu plata integrală”.

Cod CPV: 34111200 - Berline

obiectul consultării  

Specificațiile tehnice se referă la achiziționarea de autoturisme pentru transport persoane, având ca scop funcționarea în bune condiții a Direcțiilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
     
descriere
consultare
 

Achiziția a 4 autoturisme noi cu plata integrală

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice nr. 101409/08.08.2017, atașate.

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

18.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare    28.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice nr. 101409/08.08.2017 pe adresa de e-mail: eugen.caruntu@primaria-constanta.ro , sau în plic sigilat la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție Serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă În dosar nr. 118/P/2015

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar nr. 118/p/2015, conform art. 43 din H.G. 395/2016

obiectul consultării   Formularea propriilor concluzii în raport de obiectivele expertizei.
documente   click pentru a descărca anunțul
     
     
descriere
consultare
 

Descriere:  determinarea valorii estimate pentru serviciul având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar civil nr. 118/P/2015.

Expertiza  dispusă de către instanță are ca obiective:
a) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 151 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla Select, lot 4- nr. cadastral 101207, în data de 11.07.2007;
b) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 261 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup Sanitar Turturica, lot 2, nr. cadastral 106311, în data de 23.05.2008;
c) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 150 mp, situat în mun. Constanța, stațiunea Mamaia, zona Grup Sanitar Turturica, lot 3, nr. cadastral 106321, în data de 23.05.2008;
d) Valoarea de piață a terenului în suprafață de 2878 mp, situat în mun. Constanța, aferent zonei Hotel Restaturant Palm Beach, stațiunea Mamaia, format din teren de 304 mp cu număr cadastral 106246 și teren de 2574 mp cu număr cadastral 106179, în data de 16.09.2008;
e) 
Valoarea de piață a terenului în suprafață de 150 mp, situat în mun. Constanța, zona Restaurant Dorna, jud. Constanța, nr. cadastral 102034 în data de 28.08.2007;

Durata contractului: pe întreaga perioadă de efectuare a propriilor concluzii în raport de obiectivele expertizei,  fiind valabil din momentul semnării de către părți. 

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț ăn vederea determinării valorii estimate având ca obiect expertiza judiciară dispusă în dosar nr. 118/P/2015.

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

17.08.2017
dată limită transmitere propuneri

21.08.2017

data limită consultare    22.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email luana.turbureanu@primaria-constanta.ro

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție Serviciul de întreținere și actualizare soft gestionare parcări integrat cu S.P.I.T.V.B.L., harta digitală și pagina de Web

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare soft gestionare parcari integrat cu S.P.I.T.V.B.L., harta digitală și pagina de Web”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

obiectul consultării  
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

Aplicația este destinată utilizatorilor, persoane din cadrul compartimentelor de specialitate al Primăriei Municipiului Constanța, care au atribuții referitoare la evidența, gestionarea si rezervarea locurilor de parcare existente in municipiul Constanta si Statiunea Mamaia.

Furnizorul va trebui să asigure integrarea cu:
- Nomenclatorul unic de adrese din cadrul Primăriei Constanța, astfel încât să se păstreze un sistem unitar de codificare a adreselor în toate aplicațiile existente în Primăria municipiului Constanța;
- aplicatia de registratură și management documente existentă în cadrul instituției, pentru preluarea datelor din cereri și actualizarea cu informații privind locurile de parcare rezervate. In acest scop, autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului servicii tip XML Web Services dedicate;
- aplicația cu Google Map;
- sistemul informatic al S.P.I.T.V.B.L. Constanța, în scopul impunerii la plată a locurilor de parcare rezervate si a actualizării aplicației cu informații despre stadiul achitării acestora;
- pagina de web a Primariei Constanta www.primaria-constanta.ro, în scopul publicării automate a informațiilor despre locurile de parcare rezervate, libere. În acest sens, va elabora un serviciu XML Web Services care sa poată fi apelat din aplicația paginii de web, și care va furniza informațiile necesare. Un exemplu in acest sens poate fi consultat pe http://primaria-constanta.ro/primarie/parcari/lista-parcarilor-rezidentiale-autorizate.

Aplicația trebuie să țină cont de prevederile HCLM nr. 30 din 13.02.2015 privind aprobarea inventarului locurilor de parcare din municipiul Constanța și a Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul se va derula sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

aspecte supuse consultării  
   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

16.08.2017
dată limită transmitere propuneri

25.08.2017

data limită consultare    28.08.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro .

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție poliță de asigurare facultativă cASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”

Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

obiectul consultării  
documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea cărții de identitate
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare facultativă CASCO pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală.                          

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașat în secțiunea documente. Valoarea bunului de nou: 486.521,52 Lei fără TVA

   

modalitate achiziționare    
condiții de participare  
data afișării
anunțului

11.08.2017
dată limită transmitere propuneri
17.08.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355 atașată în secțiunea documente pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție lucrări de reabilitare sistem de irigat existent în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

prețul unitar al lucrărilor de „Reabilitare Sistem de Irigat Existent în Municipiul Constanța”, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa la prezentul anunț atașat în secțiunea documente

documente   click pentru a descărca anexa
descriere
consultare
 

Pentru menținerea în stare de vegetație a spațiilor verzi a fost proiectată și funcționează o rețea de irigat prin aspersiune care alimentează hidranții sistemului de irigat din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia.
Sistemul de irigat spații verzi prin aspersiune este alimentat de patru (4) stații de pompare echipate cu pompe electrice care pompează apa prin conductele principale și secundare până la aspersor. Fiecare stație de pompare alimentează o rețea de conducte principale și secundare care delimitează un tronson de spații verzi astfel:
SP1 – asigură apa de irigat între H. Parc și Cazino Mamaia, zona hotelieră și mal lac;
SP2 – asigură apa de irigat între Cazinou Mamaia și H. Rex, zona hotelieră și mal lac;
SP3 – asigură apa de irigat între H. Rex și nordul stațiunii Mamaia, zona hotelieră și mal lac;
SP Tăbăcărie – asigură apa de irigat în majoritatea parcurilor din municipiul Constanța;
În cazul avariilor survenite în cursul iernii ca urmare a variațiilor bruște de temperatură, respectiv în urma uzurii componentelor pe perioada exploatării, se impune intervenția de urgență cu personal specializat pentru remedierea situațiilor apărute. Totodată, în urma derulării ocazionale a proiectelor de investiții în spațiile verzi, rețeaua de irigat poate necesita devieri privind traseele conductelor de apă.
În acest sens, pentru funcționarea normală a sistemului de irigat este necesară revizia anuală a echipamentelor existente în stațiile de pompare aflate în funcțiune, întreținerea zilnică și repararea acestora în caz de avarie, precum și asigurarea lucrărilor de întreținere și reparații la rețeaua de irigat, necesare după caz.

aspecte supuse consultării  

Se dorește obținerea unor oferte financiare pentru operațiunile și materialele prevăzute în anexa la prezentul comunicat (P.U./U.M. exprimat în LEI fără T.V.A.).

   

modalitate achiziționare    

ACORD-CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI: durata acordului-cadru este de 3 ani de la data semnării acestuia de către ambele părți, cuprinzând 3 contracte anuale subsecvente, în baza căruia Autoritatea Contractantă va emite Ordine de Lucru în conformitate cu Specificațiile Tehnice af. execuției lucrărilor achiziționate.

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
10.08.2017
data limită consultare   11.08.2017modalitate de desfășurare

Anunțul privind consultarea pieței va putea fi consultat:
- la sediul Direcției Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, Serviciul „Administrare Spații Verzi”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de 09.08.2017 (Cap. De Interes Public - „Achiziții publice” secțiunea „Consultarea pieței”)

Ofertele de preț pot fi înaintate în scris:
- cu depunere fizică, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Mihail Kogălniceanu nr. 28;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.168, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Administrare Spații Verzi.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziție poliță de asigurare necesară pentru înmatriculare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției „Poliță de asigurare necesară pentru înmatriculare echipament pentru măsurarea emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”
Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea cărții de identitate
descriere
consultare
 

Poliță de asigurare de răspundere civilă auto pe o perioadă de 12 luni.

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355, atașată în secțiunea documente.

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
10.08.2017, orele 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L974355 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția de carburant auto (benzină fără plumb și motorină eURO)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  
obiectul consultării  

Achiziția  carburant auto (benzină fără plumb și motorină EURO) pe baza de carduri
Cod CPV: 09132100, 09134200

documente   click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze carburant auto (benzină fără plumb și motorină EURO) pe bază de carduri

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea caietul de sarcini nr. 98849/02.08.2017 din secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate. 

   

condiții de participare  
data afișării
anunțului

09.08.2017
dată limită transmitere propuneri
17.08.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor caietului de sarcini nr. 98849/02.08.2017, anexat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: eugen.caruntu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” în care UAT  Municipiul Constanța este lider in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultare de piață pentru serviciul de Elaborare cerere de finanţare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”

obiectul consultării   Consultare de piață pentru serviciul de Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park”
descriere
consultare
 

Ofertă de preț în vederea elaborării cererii de finanțare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park ” în care UAT  Municipiul Constanța este lider in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 2 – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural.

click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
   

 condiții de participare   - Elaborarea cererii de finanțare conform prevederilor ghidului solicitantului aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară – O regiune verde, obiectivul specific 2.1, Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniul cultural.

- Întocmirea anexelor cererii de finanțare așa cum sunt prevăzute de Ghidul solicitantului susmenționat, inclusiv cele aferente partenerului bulgar;
- Asistență pe toată durata perioadei de evaluare a proiectului, pană la contractarea finanțării proiectului;
- Menținerea legăturii cu partenerul bulgar atât pe parcursul elaborării cererii de finanțare cât si pe perioada de evaluare;
- Redactarea în eMS a aplicației și verificarea finală a tuturor secțiunilor și anexelor, inclusiv cele ale partenerului;
- Înainte de completarea tuturor câmpurilor și a anexelor în aplicația eMS prestatorul va prezenta beneficiarului informațiile ce urmează a fi încarcate în sistem;
- Cererea de finanțare va fi elaborată în format tipărit în limba română și în limba engleză 1 exemplar și în format electronic (1 CD sau memory stick) ,în format editabil (word si excel) cât și scanate in format pdf, având în vedere faptul că limba oficială a programului este limba engleză.

data afișării
anunțului

02.08.2017
dată limită transmitere propuneri
07.08.2017
data limită consultare   08.08.2017modalitate de desfășurare

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției “Serviciului de Elaborare cerere de finanţare aferentă proiectului “Joint Romanian-Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature Park” la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziție și montare panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare amplasate în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon/fax: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

achiziționarea și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare amplasate în Municipiul Constanța

obiectul consultării   achiziția și montarea unor panouri și plăcuțe de informare, avertizare și înștiințare
Cod CPV: 35261000 - Panouri de informare
documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

conform anunțului anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform anunțului anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

27.07.2017
dată limită transmitere propuneri
31.07.2017, ora 16:00
data limită consultare   02.08.2017, ora 16:00modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc.,  în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice

Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

 rezultat

     
13.04.2017

Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 500-600 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 500-600 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Direcției Poliție Locală - Corp Control

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 90965/17.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 120-150 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 120-150 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Serviciului autoritate tutelară

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 93924/24.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

Închiriere spațiu administrativ în suprafață de 1300-1500 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind închirierea unui spațiu administrativ în suprafață de în suprafață de 1300-1500 mp pentru desfășurarea activității unui compartiment din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

obiectul
consultării

Obiectul contractului îl constituie închirierea unui spațiu administrativ pentru desfășurarea activității Diecției Poliție locală

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   se solicită oferte de preț conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente 
   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 90888/17.07.2017 poate fi descărcat din secțiunea documente, nr. telefon contact 0241-488100.

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis   nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziționarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488100

informații generale privind obiectul de consultare piață  

consultarea pieței privind pentru achiziţionarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

achiziţionarea serviciului de evaluare a prețurilor de închiriere a sediilor secundare ale Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79419000-4 -Servicii de consultanţă în domeniul evaluării

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

conform caietului de sarcini anexat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini, în vederea determinării valorii estimate. 
Cerințele detaliate și specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini atașat.

   

data afișării
anunțului

25.07.2017
dată limită transmitere propuneri
04.08.2017, ora 14:00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr.  91047/17.07.2017  poate fi obținut de pe site-ul Primariei municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro, nr.telefon contact 0241-488100
Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis nr. 51;
 - prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoana de contact: Cristina Dragomir.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța - 40 carnete autorizații rezervare locuri de parcare 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției de 40 carnete autorizații rezervare locuri de parcare necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 79800000

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 40 carnete de autorizații rezervare locuri de parcare

Specificații tehnice:

Carnete,  policromie

Tip hârtie

Dimensiune (10cmx20cm) T2

 

40 carnete

Carnet cu hârtie offset 60 gr/mp

Cu 100 file/carnet

 

*T2– tipărite pe faţă şi spate

Tipizatele mai sus menționate sunt cu regim special și trebuiesc  înseriate, numerotate și să conțină mențiunea ” regim special ” conform actelor normative în vigoare.

Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.

Cerneala folosită va fi de bună calitate şi  ecologică.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate.
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
24.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 

obiectul
consultării

Achiziția de ferestre PVC cu geamuri termopan necesare Primăriei municipiului Constanța 
Cod CPV: 44110000

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ferestre PVC cu geamuri termopan astfel:

NR. CRT.

PRODUS

CANTITATE

1

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-175 cm, L- 145 cm, dimensiune parte superioară H-70 cm, L-145 cm

1 buc

2

Fereastră cu geam termopan formată din 3 canate, o parte fixă, una mobilă, partea superioară fixă, dimensiune fereastră cu partea superioară H-205 cm, L- 145 cm, dimensiune parte superioară H-65 cm, L-145 cm

1 buc

3

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, partea superioară fixă, partea inferioră mobilă, dimensiune fereastră H-155 cm, L-95 cm, dimensiune parte superioară H-50 cm, L-95 cm

1 buc

4

Fereastră cu geam termopan formată din 2 canate, una mobilă, dimensiune fereastră H-155 cm, L-145 cm,

6 buc

Date tehnice ferestre PVC cu geamuri termopan:
- părțile mobile prevăzute cu deschidere dublă (oscilobatantă și verticală)
- prevăzute cu două rânduri de sticlă
- culoare ferestre stejar auriu
- geamuri termopan cu rame PVC cu 5 camere

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu transportul și montajul inclus cu respectarea datelor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
25.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform datelor  tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziţionarea serviciului de întreținere și actualizare pagina de web a primăriei municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de întreținere și actualizare pagina de Web a Primăriei municipiului Constanța

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța”.

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
     
descriere
consultare
 

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro - denumita in continuare PWPMC (împreună cu toate subsite-urile aferente: http://primaria-constanta.ro/spas, http://primaria-constanta.ro/politia-locala/acasa, http://primaria-constanta.ro/spclep/acasa etc.), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

aspecte supuse consultării    
   

data afișării
anunțului

19.07.2017
dată limită transmitere propuneri
25.07.2017
data limită consultare    28.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziţia de materiale de construcții

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 44110000

obiectul
consultării

Achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei municipiului Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
     
descriere consultare

nr. crt.

Denumire

Cantitate

Specificații tehnice

1.

Glet pe baza de ipsos

4 buc.

Sac 20 kg, consum 05-1 kg/mp, utilizare de interior, suprafața de acoperire 10-20 mp/strat, timp de uscare 24 h, permeabil la vapori de apă, culoare stabilă albă, , temperatura de lucru 5-30 °C, se folosește pe suprafață de beton, beton ușor, tencuieli de ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips carton

2.

Vopsea lavabilă de interior

2 buc.

Găleată plastic 25 l, consum 100-140 ml/mp/strat, temperatura de lucru mai mare de 5 °C, culoare albă, se folosește pe suprafață de tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de ipsos, zidarii din cărămizi uzuale, BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de ipsos, plăci de gips carton și beton

3.

Amorsă

4 buc.

Bidon plastic 5 l, culoarea incoloră, suprafața acoperită 10-20 mp/strat, timp uscare 2 h, rezistență la umezeală, utilizare ca prim strat pentru suprafețe interioare/exterioare din beton, tencuieli uzuale da var-ciment, gleturi de var și de ipsos, zidării din cărămizi uzuale, BCA, plăci de gips carton, temperatură de lucru 12-30 °C, aderență foarte bună la suport, bună putere de pătrundere, umple foarte bine porii, asigură permeabilitatea suportului, asigură aderența între suport și straturile ulterioare de vopsea

4.

Rolă abrazivă 100x35 mm

4 buc.

Granulație 100, material suport pânză, liant rășină sintetică, material de prelucrat metal, lemn, construcții

5.

Trafalet 250x95 mm

5 buc.

Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic din plastic, material rolă - poliacril

6.

Trafalet 100x35 mm

5 buc.

Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic din plastic, material rolă - poliacril

7.

Grătar plastic 210x225 mm

4 buc

Pentru scurgerea surplusului de lavabilă

8.

Găleată plastic

4 buc.

Confecționată din plastic, prevăzută cu mânere de fier, dimensiuni 300x220mm, culoare negru

9.

Vopsea interior/exterior

8 buc.

Cutie metalică, 075 l, culoare albă, rol de protecție și decorare, folosire pentru metal, tâmplărie și zidărie, consum 85g/mp, temperatura de lucru 10-30°C, timp uscare 24 h

10.

Pensula radiator 30 mm

4 buc.

Confecționată din amestec de păr natural și sintetic, material mâner lemn

11.

Pensulă 70 mm

4 buc

Confecționată din amestec de păr natural și sintetic, material mâner plastic

12.

Folie polietilenă

5 buc.

Dimensiune 5x4 m, grosime 0,02 mm, folosită pentru protejarea suprafețelor

aspecte supuse consultării    

Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 

   

data afișării
anunțului

14.07.2017
dată limită transmitere propuneri
20.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 - 31.12.2017.

Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

Asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa din Stațiunea Mamaia.

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE 
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.
1.3. Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;  
- Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale - OHSAS 18001:2007;
- Poliţa de asigurare de răspundere civila a societațior de paza de min. 1000.000 euro/eveniment
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.          
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,  anexat la  prezentul Caiet de Sarcini, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de 50 extrasezon (01 ianuarie – 30 aprilie și 01 octombrie – 31 decembrie) și 70 în timpul sezonului (01 mai – 30 septembrie),
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabele de la pct. 2.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.

Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 30.11.2018   într-un cuantum de maxim 111.600 ore/contract (50 posturi/luna în extrasezon și 70 posturi/luna în sezon ) respectiv:

An 2017 (05.09.2017-31.12.2017)
Sezon = 70 posturi x 24 ore x 27 zile = 45.360 ore
Extrasezon = 50 posturi x 24 ore x 31 zile x 3 luni = 111.600 ore

2.2.DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ

► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală.
Și va prezenta copie aviz port arma pentru agenţi care deţin arma. În conformitate cu prevederile L295/2004 art.67, alin 3 , lit a si art.68 societatea trebuie sa dețină Autorizaţie de Folosire a armelor și muniţiilor eliberata de organul de politie judeţean.
Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU
► programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, anexat la prezentul caiet de sarcini.

2.4.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
► să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
► să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. III alin 3.2. din prezentul caiet de sarcini, precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor nominalizate în listele anexate la prezentul caiet de sarcini prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa, fax , o linie de comunicaţie, 8 echipe de intervenţie, minim 2 şefi de tura/tura,  1 sef de obiectiv/tura, 1 șef de dispozitiv. Şefii de tura, şefi de obiectiv și șeful de dispozitiv trebuie să deţină documente de evaluare(certificat de competențe) pentru funcţia respectiva;
► prestatorul va asigura câte 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;
► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;
► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
► să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
► să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
►  să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
► să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
►  să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;
►  să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
►  să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

12.07.2017
dată limită transmitere propuneri
18.07.2017
data limită consultare    21.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: gianina.celnicu@primaria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017


Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017.
Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

Asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa 

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE  
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.

1.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.

1.3.  Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;
Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãții și securitãții ocupaționale - OHSAS 18001:2007;
- Poliţa de asigurare de răspundere civila a societațior de paza de min. 1000.000 euro/eveniment.
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază. 
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,  anexat la  prezentul Caiet de Sarcini, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de 40 (01.12.2017 – 31.12.2017) și 5 posturi Orășelul Copiilor (01.12.2017 – 31.12.2017).
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabele de la pct. 2.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.

Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 30.11.2018   într-un cuantum de maxim 33.480 ore/contract [40 (01.12.2017 – 31.12.2017) și 5 posturi Orășelul Copiilor (01.12.2017 – 31.12.2017)]

An 2017 (01.12.2017-31.12.2017)
40 posturi x 24 ore x 31 zile = 29.760 ore
 5  posturi x 24 ore x 31 zile  = 3.720 ore
Total =29.760 + 3.720 = 33.480 ore/contractl

2.2.DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 45, alin. 1, din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.
Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală.
Și va prezenta copie aviz port arma pentru agenţi care deţin arma. În conformitate cu prevederile L295/2004 art.67, alin 3 , lit a si art.68 societatea trebuie sa dețină Autorizaţie de Folosire a armelor și muniţiilor eliberata de organul de politie judeţean.
Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU

►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, anexat la prezentul caiet de sarcini .

2.4.OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;

►  să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. III alin 3.2. din prezentul caiet de sarcini, precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;

► în vederea asigurării posturilor nominalizate în listele anexate la prezentul caiet de sarcini prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;

► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;

► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa, fax , o linie de comunicaţie, 8 echipe de intervenţie, minim 2 şefi de tura/tura,  1 sef de obiectiv/tura, 1 șef de dispozitiv. Şefii de tura, şefi de obiectiv și șeful de dispozitiv trebuie să deţină documente de evaluare(certificat de competențe) pentru funcţia respectiva;

► prestatorul va asigura câte 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.

► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;

► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;

► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;

►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;

►  să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;

►   să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;

►să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;

►  să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);

►să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;

►să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;

► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea preţului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

12.07.2017
dată limită transmitere propuneri
18.07.2017
data limită consultare    21.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: cornel.nedelcu@primaria-constanța.ro sau la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/485892

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

obiectul
consultării

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare

Asigurare scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente „Kiss FM”, trei weekenduri (3 zile/weekend, respectiv vineri, sâmbătă, duminică) în perioada iulie - august 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat.  

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate conform Condițiilor Tehnice din Caietul de Sarcini.

   

data afișării
anunțului

10.07.2017
dată limită transmitere propuneri
11.07.2017
data limită consultare    12.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro, persoană de contact Daniel Gheorghe tel. 0241 485892.

 rezultat

     
13.04.2017

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni

obiectul
consultării

Achiziția serviciului de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni

Cod CPV: 34111200 - Berline

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „Serviciul de furnizare prin închiriere a unui număr de 25 autoturisme Dacia Logan pentru 3 luni.

aspecte supuse consultării  

Se solicita oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 82594/27.06.2017, atașat în secțiunea documente.

   

data afișării
anunțului

04.07.2017
dată limită transmitere propuneri
07.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 82594/27.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 

obiectul
consultării

Achiziția de aparate de aer condiționat necesare Primăriei municipiului Constanta 
Cod CPV: 39717200

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționezeun aparat de aer condiționat de 18000 BTU, un aparat de aer condiționat de 12000 BTU și un aparat de aer condiționat de 9000 BTU

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 18000 BTU

- suprafață acoperită min. 24 mp
- capacitate răcire 18000 BTU
- capacitate încălzire 19000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
- detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230 V
- agent răcire R410A
- kit instalare inclus
- culoare alb

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 12000 BTU

- suprafață acoperită min. 16 mp
- capacitate răcire 12000 BTU
- capacitate încălzire 13000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
-detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230 V
- agent răcire R410A
- kit instalare inclus
- culoare alb

Specificații tehnice  aparat de aer condiționat de 9000 BTU

- suprafață acoperită min. 12 mp
- capacitate răcire 9000 BTU
- capacitate încălzire 10000 BTU
- eficiență energetică răcire A++
- eficiență energetică răcire A+
- ventilator în 3 trepte
- compresor rotativ
- funcții de răcire, încălzire și ventilație
-
detectare pierdere agent frigorific, autodiagnosticare, auto restart, sleep/night mode, timer, follow me
- tensiune alimentare 230V
- agent răcire R410 A
- kit instalare inclus
- culoare alb.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate
   

data afișării
anunțului

03.07.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

obiectul
consultării

Achiziția de fișete metalice necesare Primăriei municipiului Constanta 

documente
click pentru a descărca anunțul
descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 20 buc. fișete metalice

SPECIFICAȚII TEHNICE FIȘETE METALICE:
- Corp Asamblat Prin Sudură
- PREVĂZUTE CU 4 POLIȚE REGLABILE PE VERTICALĂ
- YALA CU 2 CHEI
- CULOARE GRI
- DIMENSIUNI 900 X 400 X 1800 MM
- CONFECȚIONAT DIN TABLĂ DE 0,7 MM

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiile tehnice, în vederea determinării valorii estimate
   

data afișării
anunțului

03.07.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie – 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/485892

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie - 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța.

obiectul
consultării

Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente „Kiss FM”, perioada 21 iulie – 13 august 2017, Piața Ovidiu din Constanța

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

descriere consultare
Asigurare scenă, echipament scenotehnică, sonorizare, video și lumini pentru organizare evenimente „Kiss FM”, în perioada 21 iulie – 13 august 2017, cu asigurarea personalului tehnic specializat. 
aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate conform Condițiilor Tehnice din Caietul de Sarcini.

   

data afișării
anunțului

30.06.2017
dată limită transmitere propuneri
04.07.2017
data limită consultare    05.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro, persoană de contact Daniel Gheorghe tel. 0241 485892.

 rezultat
Anunț anulare procedură
     
13.04.2017

Achiziţionarea serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea  serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia, în perioada  05.09.2017 – 31.12.2017”.

Cod CPV: - 79713000 Servicii de pază

obiectul
consultării

îl constituie asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Municipiului Constanţa din Staţiunea Mamaia.

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE    
1.1.   Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1
.2.  În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.

Prestatorul va prezenta:
- Licenţa De Funcţionare, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne.
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei;
- Certificatul  privind Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale - OHSAS 18001:2007;

1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ, urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul  de posturi  este de maxin 50 în extrasezon (01 ianuarie – 30 aprilie și 01 octombrie – 31 decembrie) și maxim 70 în timpul sezonului (01 mai – 30 septembrie).
1.7. În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabelul de la pct. 1.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.
Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI

2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI
► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 05.09.2017 – 31.12.2017 într-un cuantum de maxim 111.600 ore/contract (50 posturi/luna în extrasezon și 70 posturi/luna în sezon ) respectiv:

An 2017 (05.09.2017-30.12.2017)
Sezon = 70 posturi x 24 ore x 27 zile = 45.360 ore
Extrasezon = 50 posturi x 24 ore x 31 zile x 3 luni = 111.600 ore

2.2.   DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 43 alin.1 din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală. Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3.PROGRAMUL DE LUCRU
►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ.

2.4.   OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
► să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. II alin 2.2.  precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa,  fax , o linie de comunicaţie  și şefi de dispozitiv;
► prestatorul va dota personalul cu 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului, etc.
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 3.800.000 lei;
► să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază;
► să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►  să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
► să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
► să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
► să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
► să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
► 
să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri;
► 
să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.
Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea pretului fără TVA/oră.

   

data afișării
anunțului

28.06.2017
dată limită transmitere propuneri
30.06.2017
data limită consultare    07.07.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.
Adresa de e-mail. gianina.celnicu@primaria-constanta.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28 (telefon 0241/488186), sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

Achiziţionarea  serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada  01.12.2017 – 31.12.2017

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziţionarea  serviciului de asigurare a integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa, în perioada 01.12.2017 -31.12.2017.

COD CPV - 79713000 Servicii de paza

obiectul
consultării

îl constituie asigurarea integrităţii bunurilor publice şi private aparţinând Primăriei Municipiului Constanţa 

documente
click pentru a descărca anunțul

descriere consultare
aspecte supuse consultării  

CONDIŢII TEHNICE  
1.1. Serviciul de pază se va executa conform cerinţelor şi legislaţiei în vigoare.
1.2. În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de transport auto, de apărare, de  comunicaţie şi legătură între posturi, de semnalizare şi de iluminat pe timp de noapte.
1.3. Autorizarea pentru efectuarea activităţii principale  aprobată prin LICENŢA DE FUNCŢIONARE, eliberată de Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei din Ministerul de Interne. Prestatorul va prezenta:
- Certificatul  de Management al Calităţii ISO 9001 / 2008, valabil la data deschiderii ofertei; 
- Certificatul  privind Sistemul de management al sãnãtãþii ºi securitãþii ocupaþionale - OHSAS 18001:2007;
1.4. Organizarea serviciului se face ţinând cont de prevederile Legii nr. 333 / 2003 şi a Planului de  Pază.       
1.5. Atribuţiile personalului de pază sunt stabilite prin Planul de Pază, prin consemnul general şi particular.
1.6. Obiectivele care vor fi păzite sunt cele specificate în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ,   urmând a fi parte componentă din Planul de Pază, iar numărul maxim de posturi  este de 40 posturi ( 01.12.2017-31.12.2017) și 5 posturi în Orășelul Copiilor (01.12.2017-31.12.2017).
1.7.  În funcţie de fondurile bugetare alocate, la cererea verbală a beneficiarului, urmată de cea scrisă , prestatorul va executa activităţi de pază şi la alte obiective, altele decât cele nominalizate în tabelul de la pct. 1.6, precum şi activităţi de asigurare a acţiunilor Primăriei Municipiului Constanţa, prin modificarea numărului şi locaţiilor posturilor de pază, cât şi a programului de lucru, funcţie de priorităţi sau necesităţi.
Aceste modificări vor fi cuprinse în Anexele  Planului de Pază, care sunt semnate de părţile  contractante.
1.8. Măsurile generale şi cele specifice privind protecţia muncii se vor prelucra de către beneficiar, la început pentru fiecare obiectiv de pază,  cât şi lunar sau ori de câte ori este nevoie de către prestator.

II. EXECUTAREA SERVICIULUI
2.1. MODUL DE EXECUTARE A SERVICIULUI

► Serviciul de pază se va executa conform Planului de Pază, în perioada 01.12.2017 – 31.12.2017   într-un cuantum de maxim 33.480 ore/contract [40 posturi ( 01.12.2017-31.12.2017) și 5 posturi în Orășelul Copiilor (01.12.2017-31.12.2017)]. respectiv:
An 2017 (01.12.2017-30.11.2017)
 40 posturi x 24 ore x 31 zile x  = 29.760 ore
 5 posturi x 24 ore x 31 zile = 3.720 ore

Total = 29.760 + 3.720 = 33.480 ore/contract

2.2.   DOTAREA ŞI ECHIPAREA PERSONALULUI DE PAZĂ
► agenţii de securitate vor fi îmbrăcaţi în echipament uniform, adecvat anotimpului, cu o ţinută pentru vară şi una pentru iarnă.
► în raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, după caz, personalul de pază va fi dotat cu bastoane de cauciuc, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică, fluiere, telefoane mobile de serviciu, lanterne (pe timp de noapte) şi/sau alte mijloace de apărare, autorizate de lege (conform prevederilor art. 43 alin.1 din Legea nr. 333 / 08.07.2003). Echipa de intervenţie auto va fi dotată  cu un autoturism  de serviciu, echipat cu Euro 4.
► agenţii de securitate din echipa de intervenţie auto vor executa serviciul prin patrulare, cu opriri periodice în puncte stabilite de comun acord între prestator şi beneficiar, cu avizul organelor de  poliţie.

Cel puţin unul dintre agenţii de securitate din fiecare tura a echipei de intervenţie să fie avizat de poliţie pentru port şi uz de armă şi dotat cu armă neletală. Aceasta va suplini activitatea posturilor care execută, temporar, serviciu la alte obiective ( evenimente culturale, sociale sau sportive, etc.).

2.3. PROGRAMUL DE LUCRU
►   programul de lucru este specificat în TABELUL CU POSTURILE DE PAZĂ.

2.4.   OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
►  să efectueze corespunzător serviciul de pază şi să ia toate măsurile ce se impun pentru perfecţionarea serviciilor prestate conform evoluţiei situaţiei operative şi a concluziilor desprinse în urma acţiunilor desfăşurate;
►  să asigure echiparea şi dotarea minima a personalului de pază, conform prevederilor  cap. II alin 2.2.  precum şi respectarea programului de lucru conform art. 114 din Legea nr.53/2003 si HG.1/2017;
► în vederea asigurării posturilor prestatorul va prezenta modul de asigurare a acestora cu personal specializat ca agent de securitate în condiţiile Legii nr.333/2003, astfel încât încadrarea acestuia să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 si HG 1/2017;
► prestatorul va prezenta modul de asigurare cu autoturisme necesare echipelor de intervenţie in conformitate cu nr. de ore / luna , cu respectarea programului de lucru;
► în vederea asigurării legăturilor, precum şi a  posibilităţii de coordonare a personalului din posturile de pază, prestatorul va demonstra că  dispune de un  dispecerat atestat de IGPR situat pe raza Municipiului Constanţa,  fax , o linie de comunicaţie  și şefi de dispozitiv;
► prestatorul va dota personalul 10 dispozitive de localizare GPS . Aceste dispozitive vor asigura localizarea in timp real al agentului, rute de patrulare, opriri, viteza de deplasare, oferind posibilitatea de monitorizare în timp real beneficiarului etc. 
► prestatorul va demonstra că are experienţa similară  prin prezentarea a cel puţin un
contract finalizat care a avut ca obiect prestarea unor servicii asemănătoare cu obiectul prezentei achiziţii( servicii de paza) pentru cel puţin  30 posturi de paza si o cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani de minim 2.000.000 lei;
►   să efectueze pregătirea de specialitate a personalului de pază, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare şi în raport cu situaţiile care au apărut în derularea activităţilor de pază.;
►  să verifice, prin personalul de pază, (la intrarea în serviciu, pe timpul executării serviciului şi ori de câte ori consideră necesar), starea de funcţionare a mijloacelor tehnice şi electronice de   protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei, starea uşilor, ferestrelor, pereţilor .şi/sau a bunurilor aflate în zona de responsabilitate a postului de pază şi să informeze Beneficiarul, în timpul cel  mai scurt ( maxim 2 ore), verbal şi în scris ( a doua zi), despre orice eveniment constatat, prin Raport de Eveniment, fotografii şi procesul verbal al agentului de securitate;
►    să ia măsuri de îmbunătăţire a activităţilor de pază şi de sancţionare sau de înlocuire (la cererea verbală şi/sau în scris a Beneficiarului sau din proprie iniţiativă) a personalului de pază care nu îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu conform cerinţelor;
►    să prezinte Beneficiarului (zilnic, lunar, semestrial şi anual) raport scris privind principalele probleme rezultate din activitatea desfăşurată şi măsurile luate;
►   să vegheze permanent şi să ia măsuri, prin personalul de pază, în limitele postului de pază, pentru păstrarea  şi conservarea bunurilor publice şi private  aparţinând Municipiului Constanţa;
►să împiedice distrugerea, degradarea şi/sau furtul (sustragerea) bunurilor ce sunt menţionate în consemnul particular al postului;
►  să suporte integral contravaloarea prejudiciului cauzat de sustragerea sau distrugerea bunurilor şi/sau   valorilor pe care le păzeşte, generat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către personalul de pază (nedescoperirea autorului, date de identitate false, incomplete, etc.);
►să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea politiei bunurile sau valorile care fac obiectul infracțiunii sau a altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal de luare a acestor măsuri ;
►să obţină de la Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia pentru Protecţia Mediului informaţiile necesare privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea  incendiilor şi la protecţia mediului;
► să asigure mijloc de transport în vederea executării controalelor la obiective împreună cu  beneficiarul.

Estimarea costurilor se va realiza prin fundamentarea prețului fără TVA/oră. 

   

data afișării
anunțului

28.06.2017
dată limită transmitere propuneri
30.06.2017
data limită consultare    07.07.2017modalitate de desfășurare

Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate.

Adresa de e-mail. cornel.nedelcu@primaria-constanta.ro, la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu nr. 28 (telefon 0241/488186), sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.

obiectul
consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.
Cod CPV: 50110000 - Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe.

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „Serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.

Serviciul se referă la prestarea următoarelor operațiuni:
- reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării (vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autovehiculelor.
- întreținere autovehiculelor servicii de revizii tehnice periodice a autovehiculelor conform specificațiilor producătorului pentru fiecare marcă în parte.
- reparații de tinichigerie-vopsitorie.

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificații tehnice nr. 79930/21.06.2017.

   

data afișării
anunțului

27.06.2017
dată limită transmitere propuneri
05.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 79930/21.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de asigurare personal”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Determinarea valorii estimate a achiziției  „serviciul de asigurare personal”.

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de asigurare personal”.
Cod CPV: 79620000 - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „serviciul de asigurare personal”.
Serviciul se referă la asigurarea următorului personal:
- 15 șoferi auto cat. B
- 1 coordonator transport

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform specificații tehnice nr. 79935/21.06.2017, atașat.

   

data afișării
anunțului

27.06.2017
dată limită transmitere propuneri
10.07.2017, ora 14.00
data limită consultare    modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform specificații tehnice nr. 79935/21.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziția de echipament de comunicații

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de echipament de comunicații

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de echipament de comunicații”
CPV: 32237000 - aparat portabil de emisie - recepție;
CPV: 33195200 - stație centrală de monitorizare.

 

descriere consultare

Având în vedere faptul că stațiile de emisie - recepție existente au ieșit din garanție, iar unele sau deteriorat, este necesar să achiziționăm altele noi.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț care să corespundă specificațiilor tehnice din anexă.

   

data afișării
anunțului

22.06.2017
dată limită transmitere propuneri
28.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 30.06.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  telefon: 0241 484 208

 rezultat

13.04.2017

achiziția de telefoane mobile necesare angajaților din cadrul  Primăriei municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de telefoane mobile necesare angajaților din cadrul  Primăriei municipiului Constanta 

denumirea consultării

Achiziția de telefoane mobile necesare angajaților din cadrul  Primăriei municipiului Constanta
Cod CPV: 4296110, 32323500

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 11 buc. telefoane mobile Tip 1 și un număr de 126 buc. Tip 2.

TELEFON MOBIL TIP 1

Denumire produs

Caracteristici

Telefon mobil smartphone

Retea 4G 3(1800), 8(900), 20(800) MHz
Dual Sim Da
SIM Micro / Nano
Tip ecran IPS-LCD
Dimensiune ecran (inch) min 5
Rezolutie ecran (pixeli) min. 720 x 1280
Multitouch Da
Difuzor Da
Memorie interna (GB) min. 16
Memorie RAM (GB) 2
Slot card microSD
Capacitate card memorie (GB) min.128
Viteza date HSPA, LTE
Rezolutie cameră(Mp) min. 13
Blitz Da
Focus Autofocus / Touchfocus
Camera secundara (Mp)5
Facilitati Geo-tagging, face and smile detection, panorama, HDR
Procesor
Tip procesor Octa Core
Frecventa (GHz) 1.2
Sistem de operare Android
Tip baterie Li-Ion
Capacitate baterie (mAh) min. 2200
Culoare Negru


Telefon mobilTip 2

Denumire produs

Caracteristici

Telefon mobil smartphone

Retea 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) MHz
Dual Sim Da
SIM Micro
Tip ecran IPS LCD capacitive touchscreen
Dimensiune ecran (inch) min.5
Rezolutie ecran (pixeli) min. 720 x 1280
Multitouch Da
Tip alerta Vibratie, MP3, WAV ringtones
Memorie interna (GB) min. 8
Memorie RAM (Gb) min. 1
Slot card microSD
Capacitatecard memorie (GB) min 32
GPRS Da
EDGE Da
Viteza date HSPA, LTE
Rezolutie (Mp) min.8
Blitz LED flash
Focus Autofocus
Camera secundara DA
Tip procesor Quad core
Sistem de operare Android
Tip baterie Li-Polymer
Capacitate baterie (mAh) min.2200

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț cu respectarea prevederilor stipulate în Caietul de sarcini nr.75285/13.06.2017, în vederea determinării valorii estimate. 

condiții participare  
   

data afișării
anunțului

20.06.2017
dată limită transmitere propuneri
28.06.2017
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform Caietul de sarcini nr. 75285/13.06.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziția de uniforme de poliție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția de uniforme de poliție

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate pentru ”Achiziția de uniforme de poliție”
CPV: 35811200

 

descriere consultare

Având în vedere că durata maximă de uzură (1/2 an, 1 an, 2 ani, 3 ani respectiv 6 ani) a unor articole din care se compune uniforma de serviciu a polițiștilor locali a fost depășită, este necesar să achiziționăm altele noi.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea anexei

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț care să corespundă descrierii articolelor de uniformă din anexă.


   

data afișării
anunțului

14.06.2017
dată limită transmitere propuneri
28.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 30.06.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro

Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  telefon: 0241 484 208

 rezultat

13.04.2017

achiziție serviciul de asigurare personal

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție Serviciul de asigurare personal

denumirea consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției „serviciul de asigurare personal”.
Cod CPV: 79620000 - Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar

 

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „serviciul de asigurare personal”.
Serviciul se referă la asigurarea următorului personal:
- 15 șoferi auto cat. B
-
 1 coordonator transport
- 1 gestionar carburant
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită ofertă de preț, conform caiet de sarcini nr. 65832/19.05.2017, atașat.


condiții participare  

Furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

   

data afișării
anunțului

07.06.2017
dată limită transmitere propuneri
19.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 65832/19.05.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziție „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Serviciul de întreținere și reparații autovehicule

denumirea consultării

Denumirea consultării: Determinării valorii estimate a achiziției „serviciul de întreținere și reparații autovehicule”.
Cod CPV: 50110000 - Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe.

 

denumirea contractului

Serviciul de întreținere și reparații autovehicule.
Condiții contract: conform caiet de sarcini nr. 63959/17.05.2017
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

condiții participare  

furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii de adjudecare   atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

data afișării
anunțului

31.05.2017
dată limită transmitere propuneri
12.06.2017, ora 14.00
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 63959/17.05.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488146

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Consultare de piață privind achiziția serviciului de Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie”.

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: www.e-licitatie.ro .

obiectul consultării
Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie”.
 

descriere consultare

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie” și informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea serviciului susmenționat.

Terenul pe care se va realiza investiția are suprafața de 23.716,84 mp (Poligonul 23).

CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.23 conform OM 816/2016:
Adăposturile pescărești
a) 
cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor;
b) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţionarea de echipamente și facilități pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viață în adăposturile pescărești;
c) 
cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a ambarcațiunilor de pescuit;
d) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a uneltelor de pescuit;
e) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;
f) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești;
g) 
cheltuieli pentru realizarea și achiziţionarea materialelor igienico-sanitare și a materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescărești;
h) 
cheltuieli pentru realizarea de instalații pentru alimentarea cu apă potabilă, instalaţii sanitare și vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi în număr suficient, cabine de WC-uri şi chiuvete);
i) 
cheltuieli pentru achiziții de mijloace tehnice de radio-telefon;
j) 
cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari.

click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului cu detaliere a preţului și informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea acestora.

 

data afișării
anunțului

31.05.2017
dată limită transmitere propuneri
12.06.2017
data limită consultare
12.06.2017modalitate de desfășurare

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea acestora la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro . Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro .

 rezultat

13.04.2017

achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța

obiectul consultării
COD CPV 4296110, 32323500
 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează, să achiziționeze un sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța
Sistemul  de control acces cu cartele și pontaj va conține:
-câte un cititor de carduri extern de proximitate pentru pontarea sosirii și cate un cititor de carduri intern de proximitate pentru pontarea plecării la fiecare intrare indicata pe planurile anexate (pentru condiții de interior);
-6 uși x 2 cititoare – 12 cititoare

-2 buc. turnicheti intrare în sediu dotate cu câte 2 cititoare – 4 cititoare;
-gard separație pentru intrarea în instituție;
-1 cititor cartele la bariera parcării PMC;

-aplicație soft pentru gestionarea pontajelor generate de cititoarele de carduri (o licență tip server și un număr nelimitat de licențe utilizatori);
 În camera IT situată la etajul 2 se vor instala următoarele:
-server pentru softul de control al accesului și pontaj;
-switch;
-patch panel;
-UPS;
-unitate ventilatoare;
-organizator de cabluri;
-unitate prize;
-aplicație soft pentru evidenta vizitatorilor (ora sosirii, ora plecării, compartimentul vizitat, etc.);
-monitorizarea sistemului se va efectua cu un numar nelimitat de calculatoare, iar conexiunile tcp/ ip ale modulelor vor ajunge în camera IT de la la etajul 2;
-calculator de pe care se vor înrola cardurile de proximitate prevazut cu cititor conectat prin USB;
-imprimantă emitere carduri;

Sistemul de monitorizare video va conține:
-exterior:
-camere video monitorizare 4  buc;
-interior:
-camere video monitorizare 10 buc.
-5 buc. Parter;
-2 buc. et. 1;
-2 buc. et. 2;
-1 buc  et. 3;
-buton comanda bariera montat la biroul de informații aflat la intrarea în instituție;
-telecomanda barieră;
-monitor urmărire camere interior si exterior;
-recorder video de rețea.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț cu respectarea prevederilor stipulate în Caietul de sarcini nr. 64576/18.05.2017, în vederea determinării valorii estimate.

Orice operator economic interesat poate vizita sediul Primăriei municipiului Constanta situat în bd. Tomis nr. 51, Constanța, de luni pană vineri între orele 09.00-15.00,  după anunțarea prealabilă la telefon 0241488474 cu cel puțin 24 ore înainte


 

data afișării
anunțului

29.05.2017
dată limită transmitere propuneri
07.06.2017
data limită consultare
modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform Caietului de sarcini nr. 64576/18.05.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, Bulevardul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție diverse echipamente informatice –module de expansiune fibră optică

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziției de diverse echipamente informatice – achiziție module de expansiune fibră optică

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției diverse echipamente informatice – achiziție module de expansiune fibră optică

Cod CPV: 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 2 (două) module de expansiune (necesare interconectării optime a echipamentelor) plus cablurile necesare. Tip transceiver suportat SFP+, viteză conexiune 10Gbps. Număr transceiver-e suportate 4. Cabluri 10Gb Ethernet, Direct Attach Copper Cable, format SFP+,  4 buc., lungime maximă 50 cm.
Acest modul este necesar pentru switch HP A5800. Codul modulului de la producător este JCO91A, iar al switch-ului este JC105A. Garanția produselor va fi de minim 3 ani.
În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) 
click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform anunț

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

data afișării
anunțului

22.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
30.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție Aplicație soft calcul devize

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție aplicație soft calcul devize

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Aplicație soft calcul devize”.

Cod CPV: 48900000-7 Diverse pachete software și sisteme informatice

 

descriere consultare

În vederea determinării valorii estimate dorim să primim oferte de preț (în lei fără TVA) pentru ”Aplicație soft calcul devize”.
Specificațiile tehnice și funcționale ale aplicației sunt detaliate în caietul de sarcini
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini

data afișării
anunțului

22.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
30.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate cu respectarea celor precizate în caietul de sarcini la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488150

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea)

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției ”Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, imprimante, fax, echipamente rețea)”.

Cod CPV: 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

 

descriere consultare

Având în vedere faptul că instituția noastră a achiziționat mai multe tipuri de echipamente informatice a căror perioadă de garanție a expirat sau urmează să expire în perioada următoare, este necesară achiziționarea serviciului de reparare și întreținere a acestora, astfel încât să rămână funcționale. Echipamentele se vor repara, în funcție de necesități și priorități.
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare anexa 2

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini

data afișării
anunțului

22.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
30.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, conform caietului de sarcini în care sunt prezentate toate tipurile de piese de schimb și manopera aferentă pentru fiecare operațiune, la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro.

 rezultat

13.04.2017

Achiziție de consumabile la autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție consumabile pentru autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța

obiectul consultării

Determinarea valorii estimate a achiziției de consumabile auto pentru autovehicule utilizate de către Primăria municipiului Constanța.

Coduri CPV:
-09211100 -Uleiuri pentru motoare;
-24951311 -Produse antigel;
-24316000 -Apă distilată;
-30194820 -Triunghiuri;
-33141620 -Truse medicale;
-35111300 -Extinctoare;
-35113440 -Veste reflectorizante;
-39830000 -Produse de curăţat.

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze consumabile pentru autovehiculele utilizate de către Primăria municipiului Constanța
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini

Condiții contract: condiții tehnice și de calitate, conform prescripțiilor tehnice și legislațiilor din România, cad în sarcina furnizorului de a le respecta și aplica în totalitate

Condiții participare:  furnizorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

criterii de adjudecare  

Atribuirea contractului, se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”, conform cerințelor impuse în caietul de sarcini și prezentul anunț, fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

data afișării
anunțului

19.05.2017
dată limită transmitere propuneri
24.05.2017, ora 14.00 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice conform caiet de sarcini nr. 55101/27.04.2017 pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

achiziție produse de papetărie și hârtie necesară copiatoarelor, imprimantelor și faxurilor

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție produse de papetărie și hârtie necesară pentru copiatoare, imprimante și faxuri

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constituie determinarea valorii estimate a achiziției produselor de papetărie și a hârtiei necesară copiatoarelor,imprimantelor si faxurilor
Cod CPV: LOT 1 – 30197630-1
 
              LOT 2 – 30199000

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze produse de papetărie și hârtie pentru copiatoare, imprimante si faxuri
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării

se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini nr. 55416/27.04.2017


 

data afișării
anunțului

15.05.2017
dată limită transmitere propuneri
18.05.2017 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate si propuneri cu respectarea celor precizate in caietul de sarcini nr. 55416/27.04.2017.

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pe adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017


achiziție Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488176

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constitue Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)
Cod CPV 45311000-0 – Lucrări de cablare şi conexiuni electrice

 

descriere consultare

Condiţii şi cerinţe minime de execuţie:
Lucrările de racordare se vor executa, astfel:
Lucrările de racordare şi utilizare a energiei electrice a cabinelor vor fi executate, conform Avizelor Tehnice de Racordare, de o unitate specializată şi atestată de A.N.R.E. cu depunere dosar la Centrul de Exploatare M.T. – J.T. “ Electrica Dobrogea “ S.A.
Alimentarea cu energie electrică se va face prin racord monofazat, cu montare BMPm cu o protecţie la supratensiuni şi întreruperea nulului, In = 16 A;  I 5 CM4-10/40 A la abonat.
Tensiunea de alimentare 230 volţi.
Puterea totală instalată (la o cabină) este de 2,5 kw.
Lucrările de racordare a cabinelor la reţeaua electrică, montarea BMPm şi a contoarelor monofazate se va face la un nivel calitativ şi tehnic corespunzător cu respectarea Normelor de consum şi de deviz emise de MLPAT pentru instalaţii electrice, transporturi de şantier, lucrări de terasamente şi reparaţii la construcţii şi nu vor dura mai mult de 90 de zile lucrătoare.
Cerinţe minime:
-circuitele electrice trebuie să respecte prevederile cu privire la sistemul de marcare al conductelor, pentru a permite identificarea vizuală a acestora;
-asigurarea rezistenţei de izolaţie admisibilă;
-verificarea instalaţiei de protecţie pe măsura executării ei, prin legare la pământ sau nul, după montarea receptoarelor şi conform prescripţiilor tehnice;
-asigurarea valorilor tensiunilor de atingere şi de pas, sub limitele admise şi timpii de deconectare permişi, conform prescripţiilor tehnice în vigoare;
-materialele şi elementele componente utilizate să fie certificate calitativ şi cantitativ.

Urmărirea execuţiei lucrărilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel:
-urmărirea prin inspectorul care este numit în acest sens;
-urmărirea interfazică, realizată prin:
-controlul planificat, situaţie în care executantul este obligat să solicite prezenţa reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a lucrărilor pe etape, în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor;
-controlul inopinat, ori de câte ori beneficiarul, prin reprezentantul său, consideră că este necesar;
-la controlul interfazic şi în faza de finalizare a lucrărilor se vor executa verificări cantitative şi calitative conform normelor de deviz şi al clauzelor prevăzute.
Beneficiarul are dreptul să supravegheze modul de organizare şi desfăşurare a lucrărilor asigurându-i-se acestuia accesul la locul de muncă, în ateliere şi oriunde se desfăşoară activităţi în domeniu
click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca tabel amplasamente cabine
click pentru a descărca avizele tehice de racordare

aspecte supuse consultării  

Operatorii economici pot vizita amplasamentul cabinelor de pază, menționate în lista anexată, împreună cu un inspector al Primăriei, în vederea întocmiri ofertelor de preț.
Se solicită executanților prețul componentelor cât și prețul manoperei, utilajelor și transportul celor necesare executării Lucrărilor de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente), conform Avizelor Tehnice de Racordare, anexate prezentei. 


 

data afișării
anunțului

11.05.2017
dată limită transmitere propuneri
26.05.2017 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate si propuneri cu respectarea celor precizate în anunț.

Informații suplimentare: Adresa de e-mail: cornel.nedelcu@primaria-constanța.ro, sediul Primăriei municipiului Constanta, Mihail Kogălniceanu, fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția serviciului de tipografiere necesar Primăriei municipiului Constanţa

obiectul consultării

Îl constituie determinarea valorii estimate a serviciului de tipografiere necesar municipiului Constanța
Cod CPV 79800000

 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul  de tipografiere.
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț, conform caietului de sarcini nr. 54305/25.04.2017


 

data afișării
anunțului

04.05.2017
dată limită transmitere propuneri
08.05.2017 
data limită consultare
 modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate si propuneri cu respectarea celor precizate in caietul de sarcini nr.54305/25.04.2017.

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: ionela.patache@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, B-dul Tomis nr. 51.

 rezultat

13.04.2017

Achiziția lucrărilor de confecționare, reparare și vopsire a suporților metalici (tălpici) pentru stălpii de ghidare din plastic cu catadioptri

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488186

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția lucrărilor de confecționare, reparare și vopsire a suporților metalici (tălpici) pentru stălpii de ghidare din plastic cu catadioptri.
Cod CPV : - 45223210-1  - Lucrări de structuri metalice

obiectul consultării

Obiectul consultării îl constituie lucrările de confecționare a unui număr de 250 buc. suporți metalici noi și de reparare și vopsire a unui număr de 150 buc. suporți metalici deja existenți.

 

descriere consultare

Suporții metalici noi se vor executa, astfel:
-tălpicii metalici vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptrii confecţionat din  ţeavă de oţel cu dimensiunile: Ø =  140 mm, h = 200 mm, grosime 2 mm, prevăzut cu două găuri cu  Ø = 25 mm şi talpa confecţionată din tablă, formă pătrată, cu latura de 300 mm, grosime 5 mm, prevăzută în centru cu o gaură de scurgere a apei cu Ø = 25 mm;(Anexa nr.1 – Schiță)
-bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptrii în suportul tălpicului va fi confecţionat din bară de plastic cu dimensiunile Ø = 24 mm şi L = 170 mm;
-aplicare un strad de grund rezistent la coroziune;
-aplicarea a două straturi de vopsea portocalie;
Suporții metalici existenți care solicită lucrări de reparare și vopsire presupun următoarele lucrări:
-aducerea la forma inițială;
-pregătirea suprafeţei prin îndepărtarea (răzuirea) cu şpaclu şi peria de sârmă a straturilor de vopsea exfoliate sau  a impurităţilor (pământ, noroi, etc.);
-înlocuirea bulonului de fixare dacă acesta lipsește sau este deteriorate;
-aplicare un strad de grund rezistent la coroziune;
-aplicarea a două straturi de vopsea portocalie.
click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării  

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția lucrărilor  și valoarea, fără T.V.A., a acestora


 

data afișării
anunțului

03.05.2017
dată limită transmitere propuneri
12.05.2017 
data limită consultare
17.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. 
Adresa de e-mail cmangra@primaria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176.

 rezultat

13.04.2017

elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța, în conformitate cu Legea nr. 102/19.05.2016 privind incubatoarele de afaceri, Ordinul nr. 17/01.02.2017 privind aprobarea responsabilităților Ministerului pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, ghidul solicitantului condiții generale pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor - versiune supusă consultării pentru POR 2014-2020, Apelul de proiecte 2.1B Incubatoare de afaceri.

obiectul consultării

Consultarea pieței privind achiziția serviciului de elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.

 

descriere consultare

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sudiu de fezabilitate, realizat în conformitate cu Ordinul nr. 17/01.02.2017, art. 6, alin. (3), în vederea înființării unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, cu privire la:

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de de elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.

Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța, pentru a determina viabilitatea şi impactul acestuia, stabilirea infrastructurii incubatorului, tipul, mărimea, resursele disponibile, ofertele de servicii, potenţialii rezidenţi ai incubatorului de afaceri, sprijinul local şi regional, precum şi situaţia economică din regiune
click pentru a descărca anunțul

aspecte supuse consultării  

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului de de elaborare studiu de fezabilitate privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Constanța.
Cerințe minime privind capacitatea tehnică și/sau profesională necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea serviciului în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu cerințele ghidul solicitantului condiții generale pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor - versiune supusă consultării pentru POR 2014-2020, axa  2.1B Incubatoare de afaceri.


 

data afișării
anunțului

02.05.2017
dată limită transmitere propuneri
09.05.2017
data limită consultare
12.05.2017modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunţ.
Propunerile vor fi transmise la adresa de email:programe@primaria-constanta.ro

 rezultat

13.04.2017

Achiziție produse necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488135

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție produse necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

obiectul consultării

Consultarea pieței privind achiziționarea produselor necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

 

descriere consultare

Cod CPV: Lot I
Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1
Ceai stick -CPV 15860000-4
Lapte UHT -CPV-15511210-8
Zahar -CPV-15831000-2     
Șervețele-CPV-39513200-3
Îndulcitor-CPV-15622300-7 
Produse unică folosință -CPV-39222100-5  

Cod CPV Lot II  
Apă minerală-CPV-15981200-0  
Apă plată-CPV-15981100-9
Băuturi răcoritoare acidulate -CPV-15982000
Suc natural-CPV-15321100-5
Suc natural-CPV-15321700-1
click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini

aspecte supuse consultării  

Se dorește obținerea unor oferte financiare pentru achiziționarea produselor necesare activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.
Cerințele detaliate și specificațiile tehnice sunt prezentate în Caietul de sarcini atașat.


 

data afișării
anunțului

28.04.2017
dată limită transmitere propuneri
03.05.2017, ora 14.00
data limită consultare
04.05.2017modalitate de desfășurare

Caietul de sarcini nr. 46786 /06.04.2017 poate fi obținut din secțiunea documente 
telefon contact 0241 488100

Ofertele de preț pot fi trimise în scris:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Bulevardul Tomis nr. 51;
- prin e-mail, la adresa cristina.dragomir@primaria-constanta.ro

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.135 persoană de contact: Cristina Dragomir

 rezultat

13.04.2017

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/484208

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

obiectul consultării
Determinarea valorii estimate pentru ”achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor”
COD CPV 80510000
 

descriere consultare

Achiziție curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în conformitate cu prevederile legii 295/2004, privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare; organizat de o persoană juridică autorizată și recunoscută.
click pentru descărcarea anunțului

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț care să includă și sesiunile de tragere cu armamentul și muniția poligonului.


 

data afișării
anunțului

25.04.2017
dată limită transmitere propuneri
11.05.2017, ora 14.00
data limită consultare
modalitate de desfășurare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Amzacea nr.13, Direcția Poliția Locală și pe adresa de e-mail politialocalaconstanta@yahoo.com sau politia.locala@primaria-constanta.ro Persoana de contact:  Carmen Dumitrof,  tel: 0241 484 208

 rezultat

13.04.2017

achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în bulevardul Tomis nr. 51, Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488474

informații generale privind obiectul de consultare piață  

Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța

obiectul consultării
Achiziția unui sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța
COD CPV 4296110, 32323500
 

descriere consultare

Primăria municipiului Constanța intenționează, să achiziționeze un sistem de control acces cu cartele și pontaj și monitorizare video la sediul Primăriei municipiului Constanta situat în Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța
Sistemul  de control acces cu cartele și pontaj va conține:
-câte un cititor de carduri extern de proximitate pentru pontarea sosirii și cate un cititor de carduri intern de proximitate pentru pontarea plecării la fiecare intrare indicata pe planurile anexate (pentru condiții de interior);
-6 uși x 2 cititoare – 12 cititoare
-2 buc. turnicheti intrare în sediu dotate cu câte 2 cititoare – 4 cititoare;
-gard separație pentru intrarea în instituție;
-1 cititor cartele la bariera parcării PMC;
-aplicație soft pentru gestionarea pontajelor generate de cititoarele de carduri (o licență tip server și un număr nelimitat de licențe utilizatori);
 În camera IT situată la etajul 2 se vor instala următoarele:
-server pentru softul de control al accesului și pontaj;
-switch;
-patch panel;
-UPS;
-unitate ventilatoare;
-organizator de cabluri;
-unitate prize;
-aplicație soft pentru evidenta vizitatorilor (ora sosirii, ora plecării, compartimentul vizitat, etc.);
-monitorizarea sistemului se va efectua cu un numar nelimitat de calculatoare, iar conexiunile tcp/ ip ale modulelor vor ajunge în camera IT de la la etajul 2;
-calculator de pe care se vor înrola cardurile de proximitate prevazut cu cititor conectat prin USB;
-imprimantă emitere carduri;
Sistemul de monitorizare video va conține:
-exterior:
-camere video monitorizare 4  buc;
-interior:
-camere video monitorizare 10 buc.
-5 buc. Parter;
-2 buc. et. 1;
-2 buc. et. 2;
-1 buc  et. 3;
-buton comanda bariera montat la biroul de informații aflat la intrarea în instituție;
-telecomanda barieră;
-monitor urmărire camere interior si exterior;
-recorder video de rețea.

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea specificațiilor tehnice minimale

aspecte supuse consultării   Se solicită prezentarea unor soluții tehnice cu respectarea prevederilor stipulate în cadrul Specificațiilor Tehnice nr. 51654/19.04.2017 anexate, astfel încât soluția oferită să reprezinte maximum beneficiilor pe care le poate obține autoritatea contractantă prin aplicarea soluției propuse.
Orice operator economic interesat poate vizita sediul primăriei 

municipiului Constanta situat în bd. Tomis nr. 51, Constanța, de luni pană vineri între orele 09.00-15.00,  după anunțarea prealabilă la telefon 0241/488474 cu cel puțin 24 ore înainte.


 

data afișării
anunțului