De interes public

Consultarea pieței 2019

128. Consultarea pieței cu privire la achiziția serviciului: „Amenajare și întreţinere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru vizualizare anunț

obiect consultare   

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publica: ,,Amenajare și întreţinere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța”

Cod CPV 77310000-6 - Amenajare şi întreţinere spaţii verzi
Cod CPV 43323000-3 - Echipament de irigare
Cod CPV 45232120-9 – Lucrări de irigaţie

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanţa intenționează să achiziționeze operațiuni necesare amenajării și întreținerii zonelor verzi din Municipiul Constanța pe baza unui acord cadru care se va încheia pe o perioadă de 4 ani. În baza acordului cadru se vor încheia contracte subsecvente ori de cate ori este nevoie.

Amenajarea și întreținerea zonelor verzi se va desfășura pe 4 sectoare de lucru. Operațiunile pentru amenajarea și întreținerea zonelor verzi sunt complexe și se realizează pe tipuri de amenajări (peluze de gazon, gard viu, plantații de arbori, arbuști, tradafiri etc.). Pe amenajările noi se va realiza și sistem de irigat spații verzi în vederea asigurării condițiilor optime de vegetație.

Consultarea pieței se realizeză în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția publica „Amenajare și întreţinere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi cadastrate în Municipiul Constanța”.

     
aspecte supuse consultării   

În vederea determinării valorii estimate, se solicită operatorilor următoarele:

- preţurile unitare pentru activităţile necesare amenajarii și întreţinerii zonelor verzi care vor include toate cheltuielile necesare prestației, transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxe, impozite considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profit, transportul muncitorilor până la zona de lucru indicată de beneficiar, exclusiv T.V.A., care va fi evidenţiat distinct.

- preţurile unitare la manopera, întreținerea, mentenanța și materialele necesare pentru desfăşurarea activităţilor şi pentru componentele necesare pentru sistemul de irigat care vor include toate cheltuielile privind  transportul la beneficiar, aprovizionare, manipulare, cheltuieli indirecte, taxe, impozite considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profit, exclusiv T.V.A., care va fi evidenţiat distinct.

- preţul unitar pentru întocmire planuri de arhitectură peisageră care va include toate cheltuielile necesare prestației, cheltuieli indirecte, taxe, impozite considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profit, exclusiv T.V.A., care va fi evidenţiat distinct.

De asemenea, se solicită opinia firmelor specializate, în vederea îmbunătățirii prestațiilor cu caracteristici noi care pot constitui o componentă a contribuției tehnice și creative a ofertanților.

     
data afișării anunțului
  23.12.2019 
dată limită transmitere propuneri

15.01.2020


data limită consultare
  28.01.2020 
modalitate desfășurare   - Conform specificațiilor tehnice din Anexa I

- Propunerile privind  ofertele de preț se pot se pot transmite la adresele de e-mail: servicii.publice@primaria-constanta.ro sau secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171. Persoana de contact: Bela Inna, Șef Serviciu Gestionare Spații Verzi.


127. Anunț consultare piață privind achiziția de servicii pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate ale documentațiilor de urbanism

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru vizualizare anunț

obiect consultare   

Inițierea unei proceduri de achiziție a serviciilor pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate ale documentațiilor de urbanism.

Cod CPV: 72310000-1 - Servicii de procesare de date

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate ale documentațiilor de urbanism.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru achiziția de servicii pe bază de abonament lunar, pentru scanarea, procesarea, arhivarea și implementarea de date georeferențiate, ale documentațiilor de urbanism, în vederea determinării valorii estimate. Oferta de preț va fi elaborată în lei, fără T.V.A. Aspectele supuse consultării sunt detaliate în materialul anexat prezentului anunț de consultare.

     
data afișării anunțului
  19.12.2019 
dată limită transmitere propuneri

24.12.2019, ora 16:00


data limită consultare
  27.12.2019
modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerile privind oferta estimativă de preț conform prezentului anunț, pe urmatoarele adrese de email arhitectsef@primaria-constanta.ro,mihai.vanturache@primaria-constanta.ro, laura.coman@primaria-constanta.ro și  sorin.amzea@primaria-constanta.ro.


126. Anunț consultare piață privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparaţii curente la grupurile sanitare din cadrul Primăriei municipiului Constanța - b-dul. Tomis nr. 51

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru vizualizare document

obiect consultare   

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații curente la imobilul situat în b-dul. Tomis nr. 51 la grupurile sanitare-Primăria municipiului Constanța.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare, potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrările de reparații curente la imobilul situat în b-dul. Tomis nr. 51 la grupurile sanitare. Imobilul situat în b-dul. Tomis nr. 51 este destinat  pentru sediu administrativ necesar desfășurării activității direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

Ofertanții au posibilitatea vizionării grupurilor sanitare  pentru a face identificarea în teren a lucrărilor și a măsurătorilor necesare ce se vor executa și pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru, în vederea întocmirii corecte a ofertei.

Oferta de preț va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi  însoțită de extrasele de resurse: material, manoperă, utilaj și  transport.

Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări.

Ca reper, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 revizuite și completate după 1998  pot fi folosite orientativ de către ofertanți în descrierea lucrărilor, a condițiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumurilor specifice de materiale, manoperă și utilaje.

Vizualizarea grupurilor sanitare situate în imobilul din  b-dul Tomis nr. 51, se va realiza în prezența unui reprezentant desemnat din cadrul Serviciului Administrativ Tehnico-Economic - Direcția Tehnic Administrativ.

Specificații tehnice:

Lucrările de reparaţii curente pentru  grupurile sanitare amplasate în imobilul sus menționat constau în următoarele:

- lucrări reparații tencuieli interioare
- vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă
- lucrări de reparații la instalația electrică
- înlocuire corpuri iluminat
- înlocuire și montare țevi PVC la instalație sanitara
- demontarea și înlocuirea obiectelor sanitare (lavoare, vas wc, rezervoare baterii)
- lucrări de reparații la instalația termică (înlocuit calorifere)
- înlocuire tâmplărie din lemn (uși din lemn)
- reparații tencuieli interioare în jurul tocurilor
- demontat și montat gresie și faianță

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice şi oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.
Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, cu programare la numărul de telefon 0763/689868 – d-nul. Țăranu Alexandru.

     
data afișării anunțului
  16.12.2019 
dată limită transmitere propuneri
19.12.2019
data limită consultare
  23.12.2019
modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice și oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


125. Închirierea unor imobile cu destinația de sedii administrative, pentru funcționarea unor structuri din cadrul Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț de intenție
click pentru descărcare specificații tehnice

obiect consultare   

Închirierea unor imobile cu destinația de sedii administrative, pentru funcționarea unor structuri din cadrul Primăriei municipiului Constanța

     
descriere consultare   Conform specificațiilor tehnice publicate la secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   

Conform specificațiilor tehnice publicate la secțiunea documente.

     
data afișării anunțului
  26.11.2019 
dată limită transmitere propuneri
06.12.2019
Data, locul și ora deschiderii ofertelor
  09.12.2019, ora 14.00 la sediul autorității contractante
modalitate desfășurare    

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri pentru închirierea unor spații administrative.

adresa la care se transmit ofertele    Bd. Tomis, nr 51

124. Determinarea Valorii Estimate Privind achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

îl constituie achiziția lucrărilor de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în municipiul Constanța.

     
descriere consultare   Conform anunțului publicat la secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice, conform anunțului publicat la secțiunea documente.

     
data afișării anunțului
  25.11.2019 
dată limită transmitere propuneri
02.12.2019
data limită consultare
  03.12.2019
modalitate desfășurare    

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: servicii.publice@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau la fax 0241488168.

     

123. Determinarea Valorii Estimate Privind achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare    Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța în cazul în care au fost formulate sesizări de către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile art.427 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
     
descriere consultare  

UAT Municipiul Constanța intenționează să achiziționeze servicii de asistență si reprezentare juridică pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța în cazul în care au fost formulate sesizări de către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, pentru un număr de aproximativ 30 de funcționari publici în diferite faze procesual penale, respectiv urmărire penală, cameră preliminară, judecată în fond și judecată în cale de atac.

Potrivit art.427 alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, "Funcționarii publici beneficiază în exercitarea atribuțiilor lor de protecția legii".

Totodată, conform art.427 alin.(2) din același act normativ, "Autoritatea sau instituția publică este obligată să suporte cheltuielile necesare asigurării asistenței juridice, în cazul în care împotriva funcționarului public au fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu. Condițiile de suportare a cheltuielilor necesare asigurării asistenței juridice se stabilesc prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice."

Serviciile ce urmează a fi prestate vor consta în asistența și reprezentarea juridică a funcționarului public în diferite faze procesual penale din cadrul unor dosare,
respectiv : urmărire penală, cameră preliminară, judecată în fond și judecată în cale de atac.

Fazele procesului penal sunt diviziuni ale acestuia, care înglobează un complex de activități, desfășurate în mod succesiv, progresiv și coordonat, având un obiect propriu și urmând să se finalizeze cu soluții proprii.

Consultarea pieței se realizează în vederea determinării cât mai reală a valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța cu privire la sesizările formulate de către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța cu privire la sesizările formulate de către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu.
Oferta de preț va fi elaborată în lei, fără TVA, respectiv tarif unitar în lei fără TVA/ funcționar public din cadrul unui dosar/fază procesuală.

     
data afișării anunțului
  20.11.2019 
dată limită transmitere propuneri
25.11.2019
data limită consultare
  27.11.2019
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email : primarie@primaria-constanța.ro.
     

122. Determinarea Valorii Estimate Privind inițierea unei proceduri de achiziție a serviciilor de consultanță privind întocmirea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Elaborarea documentației necesară atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanța (regulamentul serviciului de iluminat public, studiu de fundamentare și caietul de sarcini al serviciului de iluminat public).

descriere consultare  

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.

     
aspecte supuse consultării    Conform anunțului publicat în secțiunea documente.
     
data afișării anunțului
  14.11.2019
dată limită transmitere propuneri
29.11.2019
data limită consultare
  04.12.2019
modalitate desfășurare  

Propunerile pot fi transmise la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email iluminat@primaria-constanta.ro

     

121. Determinarea Valorii Estimate Privind Privind achiziția și montarea a 300 module supraterane, acționate cu pedală, destinate colectării selective a deșeurilor

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Îl constituie achiziția și montarea unui număr total de 300 module supraterane, acționate cu pedală, destinate colectării selective a deșeurilor.

Cod CPV : 44613800-8

descriere consultare   Achiziția și montarea unui număr total de 300 module supraterane, acționate cu pedală, destinate colectării selective a deșeurilor.
     
aspecte supuse consultării   

Dimensiuni modul: lungime 1190 mm, lățime 1510 mm, înălțime 2100 mm.

Produsul va fi realizat din module alipite, fixate între ele cu șuruburi, elementele de fixare trebuind să fie vizibile doar la interior.

La îmbinarea modulelor, în zona acoperișului acestea trebuie să fie prevăzute cu garnitură de cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica pătrunderea apei în interiorul produsului.

Modulele trebuie să fie realizate dintr-un cadru metallic, alcătuit din profile de oțel.
Pereții si acoperișul trebuie să fie realizate din panouri termoizolante cu grosime de aproximativ 30 mm.

Modulele trebuie să fie prevăzute cu uși individuale suficient de mari pentru a permite amplasarea în interior a câte unui container standard, cu capacitate de 1100 l. 
În uși vor fi încastrate, la o înălțime optimă, fante metalice pentru introducerea deșeurilor. 
Fantele vor fi prevăzute cu trape din inox, sub formă de cuvă, care vor fi la partea din față roluite și vor descrie un diametru de  minim 400 mm, iar în partea din spate vor fi prevăzute cu o parte dreaptă care la poziția de închis va forma un plan înclinat pentru alunecarea deșeurilor în containerele special prevăzute din interiorul platformei.
Trapa va fi realizată din tablă de inox cu grosimea de minim 1mm și va fi compusă din 2 elemente laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 1 cm pentru întărire și vor fi prevăzute cu lagăre pe bucși de teflon ce vor asigura mobilitatea trapei. Cele două elemente laterale vor fi unite între ele printr-o trapă din tablă de inox roluită, cu o lungime (lungimea cuvei) de minim 470 mm formând o trapă cu o cavitate în care vor fi așezate deșeurile. 
Trapele vor fi prevăzute suplimentar cu sistem de acționare cu pedală și sistem de revenire ușoară. Sistemul de acționare cu pedală va fi unul robust și va fi prevăzut cu un sistem de siguranță care în cazul în care este forțat acesta, să protejeze întregul ansamblu. Sistemul de revenire ușoară va fi prevăzut cu minim două amortizoare hidraulice care vor asigura o revenire lentă și constantă a trapei.            Pereții din capetele platformei vor fi realizați de asemenea din panouri PVC cu densitatea de minim 700 kg / mc, care vor avea grosimea de minim 15 mm și vor fi fixate pe cadrul metalic al acestora cu ajutorul unor sisteme de fixare care să permita schimbarea panoului cu ușurință. Panourile din PVC vor fi inscripționate și gravate prin frezare cu diferite simboluri și cu text.
Deasupra fiecărui modul vor fi amplasate, pe toata lățimea, plăci realizate din panouri PVC cu densitatea de minim 700kg / mc, care vor avea grosimea de minim 15 mm și vor fi inscripționate prin frezare cu denumirea deșeurilor.
La partea inferioară, modulele vor prezenta plăci prevăzute cu găuri pentru fixarea pe platforma de montare.
În partea din față, fiecare modul va prezenta câte 2 rampe de acces din tablă cu grosimea de minim 2 mm. Rampele vor fi suficient de late, minim 300 mm, și suficient de lungi pentru a putea rezolva eventualele probleme apărute la montare din cauza diferențelor de nivel de pe platforma de montare și totodată pentru a permite accesul cu usurință al eurocontainerelor de 1100 l standard.

 Transportul și montarea produselor vor fi incluse în preț.

Vă solicităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru un modul, ținând cont de faptul că toate tarifele vor fi fără TVA.

     
data afișării anunțului
  08.11.2019
dată limită transmitere propuneri
21.11.2019, ora 16.00
data limită consultare
  22.11.2019, ora 16.00
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.

Ofertele pot fi depuse prin e-mail: manolache.dragos@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro,  la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168. 

     

120. Determinarea Valorii Estimate Privind Privind realizarea iluminatului arhitectural pentru
anumite obiective de interes local din Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Îl constituie realizarea iluminatului arhitectural pentru anumite obiective de interes local din Municipiul Constanța.

descriere consultare  

Având în vedere că pe raza municipiului Constanța, Primăria urmărește îmbunătățirea impactului vizual al sistemului de iluminat asupra aspectului architectural al localității, se propune amplasarea unor echipamente de iluminat în dreptul clădirilor emblematice ale orașului.

     
aspecte supuse consultării   

Autoritatea contractantă a identificat oportunitatea realizării iluminatului arhitectural pentru următoarele obiective:

 • Primărie - Prefectură - Consiliul Județean
 • Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski
 • Colegiul Național Miercea Cel Bătrân
 • Muzeul de Artă Populară
 • Muzeul de Artă
 • Catedrala Sf. Petru și Pavel
 • Muzeul de Istorie
 • Biserica Sf. Anton
 • Moscheea Carol I
 • Statuia Lupoaică
 • Muzeul de Marină
 • Biserica Greacă
 • Biserica Sf. Mihail și Gavril

Specificații tehnice minime:
Sistemul de iluminat arhitectural va fi echipat cu sursa de lumină de tip LED, astfel încât să asigure un consum mic de energie electrică și durată mare de viață.
Oferta financiară: va fi transmisă cu prețuri unitare pentru fiecare obiectiv ofertat, pentru zonele detaliate mai sus.

     
data afișării anunțului
  31.10.2019
dată limită transmitere propuneri
30.11.2019
data limită consultare
  30.12.2019
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi transmise atât pe suport de hârtie la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: iluminat@orimaria-constanta.ro.

     

119. Determinarea Valorii Estimate Privind Privind Achiziția de Servicii de cadastru și înscriere în cartea funciară a imobilelor (teren cu sau fără constructie) aflate în patrimoniul  Municipiului Constanța-cadastru sporadic

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiect consultare   

Solicitarea de oferte de preț pentru achiziționarea de servicii de cadastru și înscrierea în cartea funciară a imobilelor (teren cu sau fără constructie) aflate în patrimoniul Municipiului Constanța- cadastru sporadic.

Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru

Serviciul este necesar pentru realizarea înscrierii în carte funciară a imobilelor  și este structurat pe 2 loturi astfel:
- Lot 1- bulevarde, străzi, alei domeniul public al municipiului Constanța- cu o lungime totală minimă de 480Km și o lungime totală maximă de 1.000km;
- Lot 2 -imobile (teren cu sau fără constructie) domeniul public și privat al municipiului Constanța sau aflate în administrarea Consiliului Local Constanța cu o suprafață minimă de 2.000.000 mp și maximă de 8.000.000 mp și relevee cu o suprafață minimă de 8.000mp și maximă de 50.000 mp.

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța dorește să perfecteze 2 acorduri cadru  pentru cele 2 loturi prezentate anterior.

Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări (ridicări topografice și întocmirea releveelor).

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.

Orice persoană juridică intereesată poate solicita informații în zilele de luni-vineri între orele 08:00- 16:00, cu programare la numărul de telefon 0241-488122- d-na Paraschiv Angela.

     
data afișării anunțului
  30.10.2019
dată limită transmitere propuneri
08.11.2019
data limită consultare
  11.11.2019
modalitate desfășurare  

Orice  persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: angela.paraschiv@primăria-constanța.ro cât și la sediul Primăriei Constanța, B-dul.Tomis nr.51.

     

118. Determinarea Valorii Estimate Privind Privind Achiziția  serviciilor de organizare concursuri internaționale de soluții de arhitectură și urbanism

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Estimarea valorii de achiziție a serviciilor de organizare concursuri internaționale de soluții de arhitectură și urbanism, într-o singură fază, deschise, având
Cod CPV: 71230000-9- Servicii de organizare a concursurilor de proiectare arhitecturală.

descriere consultare  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciilor de organizare concursuri internaționale de soluții de arhitectură și urbanism, într-o singură fază, deschise. Concursurile vor fi organizate de către o entitate profesională cu expertiză/ abilitare pe domeniile implicate, care va asigura toate etapele de organizare la standarde profesionale.

     
aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciilor de organizare concursuri internaționale de soluții de arhitectură și urbanism, într-o singură fază, deschise.

     
data afișării anunțului
  17.10.2019
dată limită transmitere propuneri
04.11.2019
data limită consultare
  08.11.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană/ organizație interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat mai sus pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la aspectele supuse consultării de către autoritatea contractantă.

Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro.

 raportul consultării    click pentru vizualizare

117. Determinarea Valorii Estimate Privind Privind Achiziția Unei Aplicații Informatice De Tip WebGIS, Pentru Gestionarea Activității Desfășurate De Direcția Urbanism Din Cadrul Primariei Municipiului Constanța 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Achiziția unei aplicații informatice de tip webGiS (Software – Service – SaaS – închiriere software), dezvoltată pe tehnologia ESRI-ArcGiS, pentru gestionarea activității desfășurate de Direcția Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Constanța

Cod CPV: 72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat
descriere consultare  

Cerințe și obiective specifice modulului pentru Directia Urbanism, conform anunțului atașat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru achiziția unei aplicații informatice de tip webGiS, dezvoltată pe tehnologia ESRI-ArcGiS, pentru gestionarea activității desfășurate de Direcția Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Constanta, în vederea determinării valorii estimate. Oferta de preț va fi elaborată în lei, fără TVA.

     
data afișării anunțului
  17.10.2019
dată limită transmitere propuneri
24.10.2019
data limită consultare
  31.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte estimative de preț conform prezentului anunț, pe următoarele adrese de email arhitectsef@primaria-constanta.ro,mihai.vanturache@primaria-constanta.ro și corina.dragomir@primaria-constanta.ro

     

116. Determinarea valorii estimate privind solicitarea de soluții tehnice incluzând şi oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de înlocuire a conductelor de la sistemul centralizat de alimentare cu apă a județului Constanța  la stadionul din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de înlocuire a conductelor de la sistemul centralizat de alimentare cu apă a județului Constanța  la stadionul din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”.

Cod CPV: 45232150 - 8 – lucrări pentru conducte de  alimentare cu apă

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrări de înlocuire a  conductelor de la sistemul centralizat de alimentare cu apă a județului Constanța  la stadionul din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice: înlocuire ţevi alimentare apă şi accesorii necesare.

 

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț și oferte de preț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763689868 – dnul Țăranu Alexandru. 

     
data afișării anunțului
  15.10.2019
dată limită transmitere propuneri
21.10.2019
data limită consultare
  22.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

115. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiect consultare   

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019.
Cod CPV: 45420000 – lucrări de dulgherie

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare cu ocazia organizării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019, constând în lucrări de confecționare  materiale necesare amenajării secțiilor de votare,  montare și demontare cabine pentru 210 secții de votare.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț privind achiziția de lucrări de amenajare a 210 secții de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019, cu respectarea Caietului de sarcini nr. 181874/20.09.2019. 

     
data afișării anunțului
  08.10.2019
dată limită transmitere propuneri
10.10.2019, orele 12:00
data limită consultare
  11.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, str.Cuza Vodă nr.27..

     

114. Determinarea valorii estimate a achiziției privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparaţii curente la grupurile sanitare din cadrul Primăriei municipiului Constanța - b-dul. Tomis nr. 51  

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații curente la imobilul situat în b-dul. Tomis nr. 51 la grupurile sanitare-Primăria municipiului Constanța.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare, potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007

Imobilul situat în b-dul. Tomis nr. 51 este destinat  pentru sediu administrativ necesar desfășurării activității direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrările de reparații curente la imobilul situat în b-dul. Tomis nr. 51 la grupurile sanitare.
Ofertanții au posibilitatea vizionării grupurilor sanitare  pentru a face identificarea în teren a lucrărilor și a măsurătorilor necesare ce se vor executa și pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru, în vederea întocmirii corecte a ofertei.
Oferta de preț va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi  însoțită de extrasele de resurse: material, manoperă, utilaj și  transport.

Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări.

Ca reper, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 revizuite și completate după 1998  pot fi folosite orientativ de către ofertanți în descrierea lucrărilor, a condițiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumurilor specifice de materiale, manoperă și utilaje.

Vizualizarea grupurilor sanitare situate în imobilul din  b-dul Tomis nr. 51, se va realiza în prezența unui reprezentant desemnat din cadrul Serviciului Administrativ Tehnico-Economic - Direcția Tehnic Administrativ.

Specificații tehnice:
Lucrările de reparaţii curente pentru  grupurile sanitare amplasate în imobilul sus menționat constau în următoarele:
- lucrări reparații tencuieli interioare;
-vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă;
- lucrări de reparații la instalația electrică;
- înlocuire corpuri iluminat;
- înlocuire și montare țevi PVC la instalație sanitara;
- demontarea și înlocuirea obiectelor sanitare (lavoare, vas wc, rezervoare baterii);
- lucrări de reparații la instalația termică (înlocuit calorifere);
- înlocuire tâmplărie din lemn (uși din lemn);
- reparații tencuieli interioare în jurul tocurilor;
- demontat și montat gresie și faianță.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice și oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, cu programare la numărul de telefon 0763/689868 – d-nul. Țăranu Alexandru. 

     
data afișării anunțului
  07.10.2019
dată limită transmitere propuneri
17.10.2019
data limită consultare
  18.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice și oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

.
     

113. Determinarea valorii estimate a achiziției privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații interioare și exterioare la tribuna oficială  din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații interioare și exterioare la tribuna oficială din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare, potrivit Regulamentului (CE) nr.213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrările de reparații de la tribuna oficială din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” .
Ofertanții au posibilitatea vizionării tribunei oficiale din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” pentru a face identificarea în teren a lucrărilor și a măsurătorilor necesare ce se vor executa și pentru a realiza o încadrare corespunzătoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru, în vederea întocmirii corecte a ofertei.

Oferta de preț va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi  însoțită de extrasele de resurse: material, manoperă, utilaj și  transport.

Oferta de preț va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări.

Ca reper, indicatoarele de norme de deviz seria 1981 revizuite și completate după 1998  pot fi folosite orientativ de către ofertanți în descrierea lucrărilor, a condițiilor de măsurare a lucrărilor, a evaluării resurselor necesare și a consumurilor specifice de materiale, manoperă și utilaje.

Vizualizarea tribunei oficiale din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”, situată pe str. Primăverii nr. 2-11, se va realiza în prezența unui reprezentant desemnat din cadrul Serviciului Administrativ Tehnico-Economic - Direcția Tehnic Administrativ.

Specificații tehnice:
Solicităm următoarele lucrări de reparații la tribuna oficială: 
- lucrări reparații exterioare la fațadă;
- lucrări hidroizolații la terasă;
- lucrări de reparații la instalația electrică;
- lucrări de reparații instalație sanitara;
- lucrări de reparații la instalația termică;
- înlocuire tâmplărie din lemn și PVC;
- montat gresie și faianță.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice și oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00, cu programare la numărul de telefon 0763/689868 – d-nul. Țăranu Alexandru. 

     
data afișării anunțului
  07.10.2019
dată limită transmitere propuneri
15.10.2019
data limită consultare
  16.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice și oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

.
     

112. Determinarea valorii estimate a achiziției privind furnizarea de produse consumabile auto

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

obiect consultare   

Determinarea valorii estimate a achiziției privind furnizarea de produse consumabile auto:

Cod CPV: 09211100 - Uleiuri pentru motoare;
      24951311 - Produse antigel;
      24316000 - Apă distilată;
      39831500 - Produse de curăţat pentru automobile                           
      44530000 - Dispozitive de fixare
      09221100 - Vaselina
      42123400 - Compresoare de aer
      44541000 - Lanturi articulate

descriere consultare   Determinarea valorii estimate și a datelor tehnice a produselor existente în piață la momentul consultării. 
     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț și propuneri tehnice conform specificațiilor tehnice nr. 184121/24.09.2019, atașate.

     
data afișării anunțului
  02.10.2019
dată limită transmitere propuneri
07.10.2019
data limită consultare
  08.10.2019
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (produse, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
     

111. Determinarea Valorii Estimate Privind  Achiziția Serviciului De Elaborare Și Actualizare Piese Scrise Și Desenate Ce Vor Sta La Baza Actualizării PUZ Peninsula

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare Anexa 2
click pentru descărcare Anexa 3 - Fișe monumente și limite
click pentru descărcare Anexa 3 - PUZ
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu arheologic
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu istoric
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu Circulație

obiect consultare   

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, în conformitate cu Ordin MTCT nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”.
Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic și cadastral actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970, scara 1: 2000.

descriere consultare   Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciilor de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, pentru amplasamentul situat în Municipiul Constanța, zona Peninsula, în suprafață de cca. 95ha, delimitat în planul anexat (Anexa 2).
     
aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciilor menționate mai sus, cu detalierea prețului estimat pe fiecare documentație în parte; documentațiile propuse pentru actualizare sunt prezentate în Anexa 3.

     
data afișării anunțului
  01.10.2019
dată limită transmitere propuneri
15.10.2019
data limită consultare
  18.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană/ organizație interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat mai sus pe adresa de e-mail urbanism@primaria-constanta.ro . Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă.

Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro , completând tabelul din Anexa 1.

Documentațiile pentru care se solicită actualizarea pot fi consultate în Anexa 3.

raportul consultării    click pentru vizualizare

110. Anunț de consultare privind solicitarea de solutii tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații la nocturna din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații la nocturna din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”.

Cod CPV: 45236114 - 5 – lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrări de reparații la nocturna din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice:
Nocturna este amplasată în incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” situat pe str. Primăverii nr. 2-11.
Instalaţia de nocturnă se compune din 4  stălpi, corpurile de iluminat,  tabloul general şi cablaje de la tabloul general la corpurile de iluminat. 

Solicităm următoarele: 
-înlocuirea bucăților de cablu deteriorate;
-10 becuri de mare putere similare cu cele montate;
- reparaţii necesare la tablourile electrice.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț și oferte de preț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763689868 – dnul Țăranu Alexandru. 

     
data afișării anunțului
  26.09.2019
dată limită transmitere propuneri
03.10.2019
data limită consultare
  04.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

109. Anunț de consultare privind solicitarea de solutii tehnice incluzand și oferte de preț pentru achiziția unui sistem de iluminat arhitectural pentru fațada clădirii Primăriei municipiului Constanța situată pe Bd. Tomis nr. 51

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția unui sistem de iluminat arhitectural  pentru  fațada clădirii Primăriei municipiului Constanța situată pe Bd. Tomis nr. 51
Cod CPV: 31527260 – 6 – sisteme de iluminat

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sistem de iluminat arhitectural cu următoarele caracteristici:
Specificații tehnice:
- Sistemul va fi montat pe fațada clădirii Primăriei municipiului Constanța  situată pe Bd. Tomis nr. 51
- Să cuprindă întreaga suprafață a fațadei
- Să fie o soluție modernă, eficientă și economică
- Să aibă un sistem de comandă inteligent operabilmanual și/sau de la distanță prin aplicații wireless(internet)
- Corpurile de iluminat să poată fi comandate ca intensitate luminoasă (dimabile) și culoare (tip RGB) individual sau grupat pentru a realiza diverse configurații(drapelul tricolor).
- Sistemul existent va fi demontat și predat beneficiarului.
- Ofertele vor cuprinde toate costurile (tablou electric, cabluri, transport, montat, etc).
Totodată în cadrul documentației se va preciza  termenul de garanție al intregului obiectiv.    

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763689868 – dnul Țăranu Alexandru. 

     
data afișării anunțului
  26.09.2019
dată limită transmitere propuneri
07.10.2019
data limită consultare
  08.10.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

108. Anunț de consultare privind închirierea unui spațiu cu destinația de arhivă, în suprafață de minim 1000 mp și maxim 2000 mp

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiect consultare   

Închirierea unui spațiu cu destinația de arhivă, în suprafață de minim 1000 mp și maxim 2000 mp.

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează să închirieze un spațiu cu destinația de arhivă, în suprafață de minim 1000 mp și maxim 2000 mp, situat în Constanța.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită prezentarea unei oferte pentru un spațiu care să corespundă cerințelor prezentate în caietul de sarcini publicat în secțiunea documente.

     
data afișării anunțului
  18.09.2019
dată limită transmitere propuneri
03.10.2019, ora 16:00
data limită consultare
  04.10.2019
modalitate desfășurare  

Operatorii economici interesați vor trimite pe adresele de email cristina.dragomir@primaria-constanta.ro și doinita.enache@primaria-constanta.ro
oferta tehnică cât mai detaliată a spațiului în suprafață de minim 1000 mp și maxim 2000 mp care să răspundă cerințelor din Caietul de sarcini nr. 178606/2019, precum si o ofertă financiară estimativă exprimată în lei, fără TVA.
Ulterior procesului de consultare, autoritatea contractantă va definitiva documentele necesare parcurgerii celorlalte etape pentru închiriere.


     

107. Determinarea valorii estimate a achiziției privind Achiziție bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Achiziție bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța.

Cod CPV: 34926000-4 – Echipamente de control al parcărilor

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze barieră (sistem), care va include următoarele elemente:
- 1 barieră automată pentru acces auto de 230V AC, cu lungime braț de 6 m prevăzută cu suport fix pentru braț în scopul evitării balansului, cu timp de deschidere maxim 6 secunde, va include controller, arc de echilibrare, set fotocelule, suport de fixare în fundație precum și suport (ranforsare) pentru fixarea brațului, lampă de semnalizare, kit de benzi autocolante reflectorizante, ciclu de lucru (cicluri pe oră) 150, temperatură de operare cel puțin în intervalul  -20°C/+55°C;

Să permită funcționarea împreună cu un cititor long range UHF.
- 2 buc, cititor long range UHF RFiD, distanța de citire minim 8 m, cu mod citire polarizare duală, IP 65, prevăzute cu suport de prindere, sursa 9VDC/3A și cablu RS232, pentru a se putea folosi cu card/tag/etichete autoadezive de acces;
- 200 buc. etichete autoadezive UHF, ISO18000-6C, pentru aplicare pe parbrizul auto, care trebuie să fie compatibil cu sistemul;
- 1 buc. centrală de acces cu 4 intrări/4 ieșiri releu, antipassback global, memorie 10000 evenimente, cu soft client/server inclus, sursă de alimentare la joasă tensiune, sirena și cutie inclusă, având posibilitatea de încărcare acumulator 12V/7Ah cu porturi seriale: RS232, RS485, convertor MD14 obligatoriu de utilizat pentru conectarea la PC pe serial RS485 și port TCP/IP inclus;
- 1 buc. cititor de proximitate pentru cartelele de acces cu distanța de citire 8 cm, care va asigura accesul/ieșirea terților în perimetrul asigurat, precum și 30 cartele de acces tipăribile și înseriate.
- sistemul trebuie să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere;
- de asemenea, trebuie să poată fi ușor conectat cu alte sisteme și să fie rezistent la utilizare intensivă.

     
aspecte supuse consultării   

Achiziția presupune atât furnizarea produselor, instalarea/montarea acestora,  garanția echipamentului pe 2 ani precum și efectuarea serviciului de mentenanță pe o perioadă de 2 ani (în perioada de garanție) fără costuri suplimentare. 
Preţurile unitare vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, transport, amplasare și montaj la locațiile stabilite, configurare și testare sistem, alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate, precum și cheltuieli privind asigurarea mentenanței produselor în perioada de garanție.

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția tehnică a sistemului și prețul acestuia.

     
data afișării anunțului
  17.09.2019
dată limită transmitere propuneri
20.09.2019, ora 16:00
data limită consultare
  24.09.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro.

Informații suplimentare: Alte informații pot fi obținute la nr. de telefon 0241/488186.


     

106. Determinarea valorii estimate a achiziției privind Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1

obiect consultare   

Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța   

Cod CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)  

descriere consultare  

Denumirea și localizarea obiectivelor sunt prevăzute în Anexa 1.
În vederea prevenirii actelor de vandalism, a furturilor, pentru asigurarea integrității bunurilor publice precum și în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor este necesară și oportună supravegherea video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța prin intermediul a câte 2 camere video de exterior de tip IP cu alimentare PoE (prin cablu ethernet) pentru fiecare locație prevăzută în Anexa 1.

Captarea imaginilor se va face cu camere video de exterior de tip IP cu următoarele cerințe minimale: senzor optic 1/2.8”, rezoluție 1920x1080 pixeli la 30 cadre pe secunda, lentilă fixă de 2.8 mm, răspuns la lumină 0,01 Lux@(F1.2, AGC ON), IR, standard de compresie H.265, H.265+, H.264, H264+, ajustare pe 3 axe și funcțiile WDR2, BLC, 3D DNR, ROI și HLC.
Camerele video și toate echipamentele montate în exterior trebuie să respecte standardul de protectie IP67 pentru a garanta izolarea componentelor interioare de umiditate si praf. De asemenea, camerele video trebuie să respecte standardul IK10 pentru a garanta protecția la impact.
În vederea stocării înregistrărilor video, camerele de supraveghere video vor fi prevăzute cu slot microSD pentru card de memorie de minim 64GB, iar fiecare cameră va fi dotată cu un card de memorie de 64 GB, clasa 10.
Ofertantul va asigura pentru fiecare locație o conexiune la internet cu o viteză de 300 Mbps download și 150 Mbps la upload, iar pentru data center-ul beneficiarului se va asigura o conexiune la internet cu o viteză garantată de 500 Mbps.
Beneficiarul va avea acces securizat permanent, în timp real, la aplicația de monitorizare a camerelor video pe bază de nume utilizator și parolă (cunoscute numai de către beneficiar), pentru un numar nelimitat de licențe client, de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet (PC/laptop/telefon mobil), fără costuri și investiții suplimentare.
Ofertantul va monta camerele video în conformitate cu proiectul tehnic al sistemului de supraveghere video pe care îl va întocmi în funcție de recomandările raportului de evaluare la securitatea fizică.
Ofertantul poate vizita locațiile din Anexa 1 în vederea stabilirii exacte a  necesarului de materiale pentru transmiterea ofertei. 
 Ofertantul trebuie să mențină funcționarea echipamentelor conform caracteristicilor din proiectul tehnic precum și să asigure consultanță și asistență tehnică permanentă pe durata contractului.
Ofertantul are obligația să dețină autorizări, avize si licențe pentru activități de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de securitate electronică, conform legislației în vigoare sau să colaboreze cu astfel de societăți.
Ofertantul va respecta normele GDPR privind protecția și gestionarea datelor cu caracter personal și a intimității cetățenilor.
Părțile, de comun acord, exclud responsabilitatea beneficiarului privind orice  pierdere materială generată atât de condițiile meteo, cât și de deteriorări apărute în timp, prin folosirea componentelor sau în urma unui act de vandalism asupra echipamentului montat. Costurile aferente lucrărilor de reparații și întreținere vor fi suportate de către ofertant. 

     
aspecte supuse consultării   

Ofertanții interesați vor trimite soluții tehnice cât mai detaliate ale sistemului de supraveghere video a obiectivelor menționate în Anexa 1.
Oferta financiară va fi prezentată în lei, în prețuri unitare și la valoarea totală conform tabelului din Anexa 1, inclusiv TVA, care va fi evidențiată distinct.
Serviciul se va derula pe o perioadă de 12 luni, sub formă de abonament lunar, fără taxă de instalare sau alte costuri suplimentare.

     
data afișării anunțului
  10.09.2019
dată limită transmitere propuneri
13.09.2019, ora 23:59
data limită consultare
  16.09.2019, ora 23:59
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin mijloace electronice la adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro

Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau la nr. telefon 0241/488 186.


     

105. Determinarea valorii estimate a achiziției privind furnizarea unui număr de 4 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

obiect consultare   

Determinarea valorii estimate a achiziției privind furnizarea unui număr de 4 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani.
Cod CPV: 66114000 - Servicii de leasing financiar
                  34100000 – Autovehicule

descriere consultare   Determinarea valorii estimate și a variantelor tehnice existente în piață la momentul consultării. 
     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț și propuneri tehnice conform specificațiilor tehnice nr. 151478/07.08.2019, atașate.
     
data afișării anunțului
  04.09.2019
dată limită transmitere propuneri
28.09.2019
data limită consultare
  30.09.2019  
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (produse, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
     

104. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de expertiză tehnică extrajudiciară privind studierea din punct de vedere urbanistic a două imobile situate în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Achiziționarea serviciului de expertiză tehnică extrajudiciară privind studierea din punct de vedere urbanistic a două imobile situate în municipiul Constanța, str. Tabla Buții.
Cod CPV 71319000-7 servicii de expertiză

descriere consultare  

- studierea din punct de vedere urbanistic în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate a două imobile situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, str. Tabla Buții, în suprafață de aproximativ 100 mp fiecare. Primăria municipiului Constanța va pune la dispoziția expertului documentațiile de urbanism aprobate.
Cerințe: expertul tehnic trebuie să facă dovada acreditării RUR.
Durata contractului: 30 de zile de la data semnării de către părți a contractului de prestări servicii.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului având ca obiect expertiza tehnică extrajudiciară pentru imobilele descrise mai sus.

data afișării anunțului
  02.09.2019
dată limită transmitere propuneri
04.09.2019, ora 16:00
data limită consultare
  05.09.2019   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email urbanism@primaria-constanta.ro Materialele transmise vor purta mențiunea: "Ofertă de preț pentru elaborare expertiză tehnică extrajudiciară în domeniul urbanismului."

     

103. Determinarea valorii estimate privind achiziția "Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru sistemele video de supraveghere din obiectivele Primăriei Municipiului Constanța"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru sistemele  video de supraveghere din obiectivele Primăriei Municipiului Constanța.
Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

descriere consultare   Conform caracteristicilor din anunțul atașat în secțiunea documente.
aspecte supuse consultării   

Se solicită persoanelor juridice oferta tehnică și financiară conform caracteristicilor din anunțul atașat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  28.08.2019
dată limită transmitere propuneri
02.09.2019
data limită consultare
  03.09.2019    
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin mijloace electronice la dresa de e-mail sigurantabunuripublice@primăria-constanța.ro. Informații suplimentare: Alte informații pot fi obținute la nr. de telefon 0241/488186.

     

102. Determinarea valorii estimate privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații pista de atletism din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare   

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de reparații pista de atletism din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi”.
Cod CPV: 45236114 - 2 – lucrări de nivelare a pistelor de atletism

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrări de reparații pista de atletism din incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” cu următoarele caracteristici:
Specificații tehnice:
Pista este amplasată în incinta complexului sportiv „Gheorghe Hagi” situat pe str. Primăverii nr. 2-11. Pista este formată din pardoseală sintetică turnată, Conipur SW, un sistem tip sandwich, având un prim start format din granule reciclate și un strat superior din poliuretan amestecat  cu granule EPDM și granule cauciuc reciclat amestecat cu binder. Stratul final este format din poliuretan cu o  grosime de 3mm, culoarea albastră. Solicităm înlocuirea bucăților de pardoseală și a marcajelor deteriorate.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț.
Orice persoană interesată poate vizita terenul în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763689868 – dnul Țăranu Alexandru.

     
data afișării anunțului
  22.08.2019
dată limită transmitere propuneri
28.08.2019
data limită consultare
  29.08.2019   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

101. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de expertiză tehnică extrajudiciară privind studierea din punct de vedere urbanistic a două imobile situate în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiect consultare    Achiziționarea serviciului de expertiză tehnică extrajudiciară privind studierea din punct de vedere urbanistic a două imobile situate în municipiul Constanța, str. Tabla Buții.
Cod CPV 71319000-7 servicii de expertiză 
     
descriere consultare   - studierea din punct de vedere urbanistic în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate a două imobile situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, str. Tabla Buții, în suprafață de aproximativ 100 mp fiecare.
Primăria municipiului Constanța va pune la dispoziția expertului documentațiile de urbanism aprobate.
Cerințe: expertul tehnic trebuie să facă dovada acreditării ca expert tehnic judiciar sau extrajudiciar în domeniul urbanismului sau amenajării teritoriului, potrivit prevederilor OG nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.
Durata contractului: 30 de zile de la data semnării de către părți a contractului de prestări servicii.
     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului având ca obiect expertiza tehnică extrajudiciară pentru imobilele descrise mai sus. 
     
data afișării anunțului
  21.08.2019
dată limită transmitere propuneri
30.08.2019, ora 15:00
data limită consultare
  31.08.2019   
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email urbanism@primaria-constanta.ro
Materialele transmise vor purta mențiunea: "Ofertă de preț pentru elaborare expetiză tehnică extrajudiciară în domeniul urbanismului".
     

100. Determinarea valorii estimate privind achiziția ”Sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea
Cod CPV: 30216200-8 Cititoare de carduri magnetice

descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea pentru următoarele modele de multifuncționale: Kyocera TaskAlfa 3501i; Kyocera TaskAlfa 6501i; Kyocera TaskAlfa 4002i; Kyocera TaskAlfa 6002i.
     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru sistem de monitorizare a utilizării copiatoarelor de rețea, în vederea determinării valorii estimate.
     
data afișării anunțului
  19.08.2019 
dată limită transmitere propuneri
30.08.2019, ora 16:00
data limită consultare
  02.09.2019   
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte estimative de preț conform prezentului anunț, pe adresa de email cristina.toma@primaria-constanta.ro. De asemenea, se pot trimite observații până la data și termenul limita specificat, pe adresa de e-mail specificată. 
     

99. Determinarea Valorii Estimate Privind Achiziția de 13 autoturisme full electrice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificatii tehnice

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de 13 autoturisme full electrice.
Cod CPV:  34144900  -  Vehicule electrice
                 34111200  -  Berline

descriere consultare  

Furnizarea a 13 autoturisme electrice finanțate prin programul Rabla Plus, destinate deservirii Direcției Generală Poliția Locală, program finanțat pentru reducerea emisiilor de noxe în atmosferă.

     
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț și propuneri tehnice conform specificațiilor tehnice nr. 148176/01.08.2019, atașate.
     
data afișării anunțului
  08.08.2019 
dată limită transmitere propuneri
19.08.2019
data limită consultare
  20.08.2019    
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (produse, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
     

98. Determinarea Valorii Estimate Privind achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al municipiului constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al Municipiului Constanța
Cod CPV: 45453000 – Lucrări de reparații generale și de renovare. 

descriere consultare  

Jardinierele sunt din beton, cu suprafața laterală tencuită cu terasit sau placată cu piatră naturală cioplită cu glaf mozaicat sau glaf din piatră naturală cioplită.

Lucrările de reparații jardiniere se vor executa prin lucrări specifice în zonele menționate mai jos care sunt deteriorate, surpate sau dărâmate, astfel :
- turnare beton B150 în fundații și elevații;
- montare, fasonare armături din oțel beton PC 52 cu diametrul de 8 mm;
- turnare/reparații glafuri mozaicate pe porțiuni lipsă sau crăpate;
- tencuieli exterioare;
- placare glafuri, suprafețe laterale cu piatră naturală cioplită pe porțiuni degradate sau lipsă;
- șlefuire suprafețe placate cu piatră naturală cioplită (glafuri și suprafețe laterale);
- vopsitorie lavabil exterior în 2 straturi, etc.

cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.

 Se solicită opinia agenților economici cu privire la:
- prezentare propunere de preț, cu încadrare în articole de deviz, conform locațiilor și listei de cantități cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  07.08.2019 
dată limită transmitere propuneri
12.08.2019 
data limită consultare
  13.08.2019      
modalitate desfășurare  

La întocmirea devizului pe categorii de lucrări, cu încadrare în articole de deviz, executantul va stabili transportul materialelor (distanța 5 km) pentru prepararea betonului, mortarului, etc. în locațiile unde nu se poate intra cu utilaje grele.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241/488168.

     

97. Determinarea Valorii Estimate Privind achiziția echipamentelor și materialelor pentru intervenție și salvare

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie achiziția echipamentelor și materialelor pentru intervenție și salvare.
Cod CPV: 32360000 – 4 Aparate de intercomunicație

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze următoarele echipamente obligatorii:
- Radiotelefon portabil profesional digital - 100 buc.
Radiotelefon portabil profesional digital: Banda de frecvente UHF 400-470 MHz Protocol digital DMR, TDMA Digital Air Interface – 2 slot/1 carrier in 12.5 KHz In conformitate cu ETSI DMR Standard TS 102 361-1, -2 & -3.

cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.
Se solicită opinia furnizorului cu privire la : propunere preț pentru : Radiotelefon portabil profesional digital - 100 buc.

cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  05.08.2019 
dată limită transmitere propuneri
09.08.2019, ora 16.00 
data limită consultare
  12.08.2019, ora 16.00      
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc.,  în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.

Propunerile vor fi transmise în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Amenajări Urbane, sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța sau pe adresa de email: andreea.stefanescu@primaria-constanta.ro.

     

96. Determinarea Valorii Estimate Privind achiziția serviciului de întreținere panouri cu ecran led și grupuri electrogene (generatoare) amplasate în stațiunea mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie achiziția serviciului de întreținere panouri cu ecran Led și grupuri electrogene (generatoare) amplasate în Stațiunea Mamaia.
Cod CPV: 50800000- diverse servicii de întreținere și de reparare

descriere consultare  

Se vor verifica (revizie), pune în funcțiune, întreține, conserva și deconservare următoarele panouri cu ecran Led amplasate în Stațiunea Mamaia – zona Cazino:

- panou ecran Led tip 1 – 4 bucăți,
- panou ecran Led tip 2 – 1 bucată,
- panou ecran Led tip 3 -  1 bucată cu față dublă,
cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   

În vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice pentru un număr de 5 bucăți panouri cu ecran Led și 1 bucată panou cu ecran Led cu față dublă, inclusiv grup electrogen (generator) AKSA AD550(550KVA/440KW) și grup electrogen (generator) ADP 90 A (90KVA/72KW).
Se solicită opinia agenților economici cu respectarea anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  05.08.2019 
dată limită transmitere propuneri
07.08.2019  
data limită consultare
  08.08.2019      
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488168.

     

95. Determinarea Valorii Estimate Privind achiziția lucrărilor de reamenajare teren sintetic (artificial) din  complexul sportiv „Gheorghe Hagi” din Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare plan complex sportiv

obiectul consultării  

Achiziția lucrărilor de amenajare teren sintetic (artificial) din complexul sportiv „Gheorghe Hagi” din Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 45111291 – 4 – lucrări de amenajare a terenului

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrari de reamenajare teren sintetic (artificial) din compexul sportiv „Gheorghe Hagi”, conform Caiet de sarcini nr. 147705/01.08.2019.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini nr. 147705/01.08.2019.

Orice persoană juridică interesată poate vizita amplasamentul în zilele de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00 cu programare la numarul de telefon 0763 689 868.

data afișării anunțului
  01.08.2019 
dată limită transmitere propuneri
12.08.2019  
data limită consultare
  13.08.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

     

94. Determinarea Valorii Estimate Privind  achiziția lucrărilor de reparații la 6 (șase) adăposturi de protecție civilă din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare planuri releveu

obiectul consultării  

Achiziția lucrărilor de reparații la 6 (șase) adăposturi de protecție civilă din municipiul Constanța.

descriere consultare  

- se solicită oferte de preț privind  achiziția lucrărilor de reparații la adăposturile publice de protecție civilă din municipiul Constanța, cu respectarea  Caietului de sarcini nr. 112992/10.06.2019 și a planurilor releveu anexate  caietului de sarcini pentru fiecare adăpost, în vederea determinării valorii estimate.

- ofertele de preț se vor prezenta pentru fiecare adăpost în parte și vor fi însoțite de devize pe categorii de lucrări cu respectarea tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări.

- ofertele de preț vor fi prezentate în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct, pentru fiecare categorie de lucrări, cu respectarea caietului de sarcini și a planurilor releveu anexate prezentului anunț.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț,  în vederea determinării valorii estimate estimate privind achiziția lucrărilor de reparații la 6(șase) adăposturi de protecție civilă.

Cod CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare
Cod CPV 45410000-4 Lucrări tencuire
Cod CPV 45442180-2 Lucrări de revopsire
Cod CPV 45311100-1 Lucrări de cablare electrică
Cod CPV 45232460-4 Lucrări sanitare

 

data afișării anunțului
  31.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
09.08.2019  
data limită consultare
  12.08.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini nr. 112992/10.06.2019 și a planurilor anexate, pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis  nr. 51. Număr telefon contact: 0241/488 166, 0241/ 488 162.

     

93. Determinarea Valorii Estimate Privind  achiziția serviciului de mentenanță ( verificare, întreținere și reparații)  la sirenele electrice și service sirene electronice de alarmare publică

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexe

obiectul consultării  

Achiziția serviciului de mentenanță ( verificare, întreținere și reparații)  la sirenele electrice și service sirene electronice de alarmare publică.

descriere consultare  

- se solicită ofertă de preț pentru achiziția serviciului de mentenanță ( verificare, întreținere și reparații)  ce se execută la pozițiile de sirene electrice, ale căror locații sunt prevăzute în Anexele nr.1 și nr.2  - Lotul 1.

- se solicită ofertă de preț pentru achiziția de service ce se execută la pozițiile sirenei electronice și un dispecerat de alarmare ale căror locații sunt prevăzute în Anexa nr.3 – Lotul 2.

     
aspecte supuse consultării   

COD CPV : 50334400-9  - Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii
COD CPV : 50000000-5 -  Servicii de reparare şi întreţinere   

Se solicită oferte de preț,  în vederea determinării valorii estimate estimate.

 

data afișării anunțului
  31.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
09.08.2019  
data limită consultare
  12.08.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: daniela.paraipan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

Număr telefon contact: 0241/488.166,0241/488.162.

     

92. Determinarea Valorii Estimate Privind  Achiziția lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
tel/fax: 0241/488151

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare specificatii tehnice

obiectul consultării  

Obiectul consultarii îl constituie achiziţia lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa precum şi a locurilor de consum care alimentează consumatori aparţinând inventarului bunurilor din domeniul public/privat al municipiului Constanţa.

Elementele componente ale sistemului de iluminat public actual ce aparțin iluminatului stradal rutier și iluminatului stradal pietonal necesită lucrări de reparații datorită uzurii, vandalismului şi accidentelor, prin operațiuni de menținere inclusiv întreţinere.

Având în vedere că prezentul contract de lucrări are ca obiect lucrări de reparaţii necesare menţinerii inclusiv întreţinerii sistemului de iluminat public existent, pentru un aspect unitar, se vor utiliza aparate de iluminat echivalente.

Pentru ceilalţi consumatori, componenentele constau în cablu de alimentare şi siguranţe.

descriere consultare  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea, inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa precum şi a locurilor de consum care alimentează consumatori aparţinând inventarului bunurilor din domeniul public/privat al municipiului Constanţa.
Conform documentației publicate în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va fi transmisă cu prețuri unitare pentru fiecare produs ofertat    (anexa 1).

data afișării anunțului
  29.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
05.08.2019  
data limită consultare
  09.08.2019      
modalitate desfășurare  

Ofertele vor fi  transmise la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro.

     

91. Determinarea Valorii Estimate Privind  Achiziția Serviciului De Elaborare Și Actualizare Piese Scrise Și Desenate Ce Vor Sta La Baza Actualizării PUZ Peninsula

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1
click pentru descărcare Anexa 2
click pentru descărcare Anexa 3 - Fișe monumente și limite
click pentru descărcare Anexa 3 - PUZ
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu arheologic
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu istoric
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu Circulație

obiectul consultării  

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, în conformitate cu Ordin MTCT nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”.

Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic și cadastral actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970, scara 1: 2000.

descriere consultare  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciilor de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, pentru amplasamentul situat în Municipiul Constanța, zona Peninsula, în suprafață de cca. 95ha, delimitat în planul anexat (Anexa 2).

     
aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciilor menționate mai sus, cu detalierea prețului estimat pe fiecare documentație în parte; documentațiile propuse pentru actualizare sunt prezentate în Anexa 3.

data afișării anunțului
  17.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
31.07.2019  
data limită consultare
  02.08.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană/ organizație interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat mai sus pe adresa de e-mail urbanism@primaria-constanta.ro. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă.

Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: urbanism@primaria-constanta.ro ,completând tabelul din Anexa 1.

Documentațiile pentru care se solicită actualizarea pot fi consultate în Anexa 3.

     

90. Determinarea valorii estimate privind achiziţia serviciilor de asistentă, consultanţă și reprezentare juridică în vederea  soluționării notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziţia serviciilor de asistentă, consultanţă si reprezentare juridică in vederea  solutionarii notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001.

descriere consultare  

UAT Municipiul Constanța intenționeaza să achiziționeze servicii de asistenţă, consultanţă si reprezentare juridică in vederea solutionarii unui numar de aprox.350 notificări formulate în baza Legii nr.10/2001.

Serviciile de asistență, consultanţă și reprezentare juridică in vederea  solutionarii notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001, presupun următoarele activități:

-  asistentă si consultanţă in vederea  solutionarii notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001;
- reprezentarea juridică în fața instanțelor de judecată cu privire la eventualele litigii ce pot apărea ca urmare a soluționării notificărilor formulate in baza Legii nr.10/2001 pentru care se realizează achiziția;

Consultarea pieței se realizează în vederea determinării valorii estimate pentru achizitia serviciilor asistentă, consultanţă si reprezentare juridică in vederea  solutionarii  notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistentă,  consultanţă  si reprezentare juridică in vederea  solutionarii  notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001.

Oferta de preț va fi elaborată în lei, fără TVA, precizand valoarea totala si tarif unitar în lei fără TVA/ dosar notificare respectiv tarif unitar in lei fara TVA/dosar civil/faza procesuala (fond/cale ordinara de atac).

data afișării anunțului
  11.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
15.07.2019  
data limită consultare
  17.07.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email  primarie@primaria-constanta.ro.

     

89. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de expertiză tehnică extrajudiciară privind identificarea a două imobile situate în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziționarea serviciului de expertiza tehnica extrajudiciara privind identificarea a două imobile situate în municipiul Constanța, str. Tabla Butii și studierea terenului din punct de vedere urbanistic.

Cod CPV 71319000-7 servicii de expertiză.

descriere consultare  

1-Identificarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții FN în suprafață de 102mp, limitrof proprietății cu numărul cadastral 211851 cu evoluția in timp a acestuia;
2-Identificarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții FN în suprafață de 109mp, limitrof proprietății cu numărul cadastral 210406 cu evoluția in timp a acestuia;
3-studierea din punct de vedere urbanistic al celor două terenuri în conformitate cu reglementările urbanistice din zona.

Precizăm faptul că expertul tehnic judiciar trebuie să facă parte din Corpul Experților Tehnici din România.
Durata contractului : 30 de zile de la data semnării de către părți a contractului de prestări servicii.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului având ca obiect expertiza extrajudiciară pentru imobilele descrise mai sus.

data afișării anunțului
  10.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
18.07.2019  
data limită consultare
  22.07.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email patrimoniu@primaria-constanta.ro.

Relații suplimentare la numărul de telefon 0241 488 149 - inspector Alexandra Cîrîc.

     

88. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1

obiectul consultării  

Serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța          
Cod 
CPV: 79714000-2 Servicii de supraveghere (Rev.2)

descriere consultare  

Denumirea și localizarea obiectivelor sunt prevăzute în Anexa 1.       
În vederea prevenirii actelor de vandalism, a furturilor, pentru asigurarea integrității bunurilor publice precum și în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor este necesară și oportună supravegherea video a obiectivelor aflate în administrarea Primăriei Municipiului Constanța prin intermediul a câte 2 sau 3 camere video de exterior de tip IP cu alimentare PoE (prin cablu ethernet) pentru fiecare locație prevăzută în Anexa 1.
Stocarea înregistrărilor video, pe serverele ofertantului (ex: virtual data center), se va realiza în vederea vizualizării acestora la o calitate video superioară, minim full HD, pe o durată de 30 de zile. Captarea imaginilor se va face cu camere video de exterior de tip IP dotate cu IR (pe o distanta de minim 30 m).
Camerele video și toate echipamentele montate în exterior trebuie să respecte standardul de protectie IP66 pentru a garanta izolarea componentelor interioare de umiditate si praf (intruziuni).
Beneficiarul va avea acces securizat, în timp real, la aplicația de monitorizare a camerelor video și la spațiul de stocare pe bază de nume de utilizator și parolă (cunoscute numai de către beneficiar) de pe orice dispozitiv,24/7, cu conexiune la internet (PC/laptop/telefon mobil), fără costuri și investiții suplimentare.
Ofertantul va monta camerele video în conformitate cu proiectul tehnic al sistemului de supraveghere video pe care îl va întocmi.
Ofertantul trebuie să mențină funcționarea echipamentelor conform caracteristicilor din proiectul tehnic precum și să asigure consultanță și asistență tehnică permanentă pe durata contractului.
Ofertantul are obligația să dețină autorizări, avize si licențe pentru activități de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de securitate electronică, conform legislației în vigoare.
Ofertantul va respecta normele GDPR privind protecția și gestionarea datelor cu caracter personal și a intimității cetățenilor. 

     
aspecte supuse consultării   

Ofertanții interesați vor trimite soluții tehnice cât mai detaliate ale sistemului de supraveghere video a obiectivelor menționate în Anexa 1. Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală conform tabelului din Anexa 1, inclusiv TVA, care va fi evidențiată distinct. Serviciul se va derula sub formă de abonament lunar.

data afișării anunțului
  08.07.2019 
dată limită transmitere propuneri
12.07.2019  
data limită consultare
  15.07.2019      
modalitate desfășurare  

Orice persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. 
Informații suplimentare: Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau la nr. telefon 0241/488 186.

     

87. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de "expertiză tehnică a taluzului din zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente bL A.N.L., str. Brizei"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării   Expertiza tehnică a taluzului din zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente bl. A.N.L., str. Brizei

descriere consultare   Ca urmare faptului că în zona lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente blocurilor ANL, str. Brizei și adiacent acestora, a cedat taluzul pe o suprafață de aproximativ S=950 mp, sub forma unor ravinări, care ulterior, după fiecare ploaie au favorizat apariția fenomenului de alunecare de termen în zonă, este necesar și oportun luarea unor măsuri de punere în siguranță a acestora. În acest sens, Primăria municipiului Constanta intenționează să achiziționeze un contract pentru întocmirea unei expertize tehnice.
     
aspecte supuse consultării    Solicitare ofertă de preț conform caiet de sarcini anexat nr. 113546/10.06.2019
data afișării anunțului
  05.07.2019
dată limită transmitere propuneri
15.07.2019      
data limită consultare
  17.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea transmite oferta de preț, atât la sediul din Str. Mihăileanu, nr. 10, dar și pe email : oana.tudoran@primaria-constanta.ro Pentru relații suplimentare: Bică Alexandru. 0241 488 169, 0721 224 640.

     

86. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării   Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.

descriere consultare  

UAT Municipiul Constanța intenționeazA să achiziționeze servicii de asistență si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, • restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.
Serviciile de asistență și reprezentare juridică presupun - în linii generale, dar fără a se limita la acestea, următoarele activități:
- servicii de reprezentare juridică a Municipiului Constanta în legătură cu dosarele aflate în prezent sau care se vor afla pe rolul instanțelor judecătorești în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea si integrarea serviciului public de termoficare1 in municipiul Constanta;
- promovarea unor noi acțiuni si/sau demersuri în fața instanțelor de judecată și/sau autorităților publice în legătura cu preluarea acțiunilor deținute de statul român la SC ELECTROCENTRALE SA, la cererea noastră sau la propunerea consultantului, dar numai cu acordul autorității locale.
De asemenea, serviciile de asistență și reprezentare vor consta și în reprezentarea autorității contractante în fața oricăror autorități publice și a oricăror instanțe de judecată, prestându-se prin întocmirea tuturor actelor de procedură necesare, îndeplinirea oricăror formalități și/sau operațiuni necesare ocrotirii și apărării intereselor autorității contractante, fie că privesc organizarea, funcționarea, controlul, jurisdicția și sancționarea sa. în îndeplinirea acestui serviciu, se vor depune toate diligențele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale și rezultatului urmărit de autoritatea contractantă, cu respectarea procedurilor legale și a normelor juridice în vigoare.
Consultarea pieței se realizează în vederea determinării cât mai reală a valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciilor de asistență si reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.
Oferta de preț va fi elaborată în lei, fără TVA, respectiv tarif unitar în lei fără TVA/ oră de prestație, numărul maxim de ore/lună fiind 50.

data afișării anunțului
  02.07.2019
dată limită transmitere propuneri
05.07.2019      
data limită consultare
  09.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de ă transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email primarie©primaria-constanța.ro.

     

85. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui dispozitiv de tăiat iarba (trimmer)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui dispozitiv de tăiat iarba (trimmer).

Cod CPV 16311100 - 9  mașini de tuns iarba pentru peluze, parcuri, terenuri de sport

descriere consultare  

Motor cu ardere internă în 2 timpi;
Alimentare: Benzină în amestec cu ulei;
Capacitate cilindrică: 40 – 60 cm³;
Puteri: 1,5 – 6 CP;
Diametru lamă de tăiere: (250 – 300) mm;
Diametru sfoară de tăiere: (400 – 450) mm;
Capaitate rezervor benzină: 0,7 – 1,2 L.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț.
Cel puțin 2 ani garanție.

-livrarea produselor până la sediul beneficiarului din BD. TOMIS NR. 51, CONSTANȚA, Localitatea Constanța să fie inclusă în prețul produsului.

data afișării anunțului
  02.07.2019
dată limită transmitere propuneri
05.07.2019      
data limită consultare
  08.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: elena.florea@primaria-constanta.ro și alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

84. Determinarea valorii estimate privind  achiziția serviciului de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ peninsula

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare Anexa 1
click pentru descărcare Anexa 2
click pentru descărcare Anexa 3 - Fișe monumente și limite
click pentru descărcare Anexa 3 - PUZ
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu arheologic
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu istoric
click pentru descărcare Anexa 3 - Studiu Circulație

obiectul consultării  

Estimarea valorii de achiziție a serviciului de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, în conformitate cu Ordin MTCT nr. 562 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”.

Planul de urbanism zonal se elaborează în format analog şi digital (piese scrise şi desenate) pe suport topografic și cadastral actualizat, realizat în sistem de proiecţie stereografică 1970, scara 1: 2000.

descriere consultare  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciilor de elaborare și actualizare piese scrise și desenate ce vor sta la baza actualizării PUZ Peninsula, pentru amplasamentul situat în Municipiul Constanța, zona Peninsula, în suprafață de cca. 95ha, delimitat în planul anexat (Anexa 2).

aspecte supuse consultării   

Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciilor menționate mai sus, cu detalierea prețului estimat pe fiecare documentație în parte; documentațiile propuse pentru actualizare sunt prezentate în Anexa 3.

data afișării anunțului
  01.07.2019
dată limită transmitere propuneri
10.07.2019      
data limită consultare
  12.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană/ organizație interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a serviciului menționat mai sus pe adresa de e-mail arhitect.sef@outlook.com. Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de autoritatea contractantă.

Oferta de preț, precum și alte informații, se pot transmite pe adresa de e-mail: arhitect.sef@outlook.com, completând tabelul din Anexa 1.

Documentațiile pentru care se solicită actualizarea pot fi consultate în Anexa 3.

     

83. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța.

COD CPV 44211110 – 6 - Cabine

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Cabine de vot
Se va achiziționa un număr de 210 cabine de vot (set 4 cabine).
Specificații tehnice:
Dimensiune set 4 cabine vot:
Înalțime: 2m
Lungime: 4m
Lățime : 1m
Setul de 4 cabine de vot sa fie realizat din cadru metalic cu pereți și țesătură sintetică. Subansamblele cadrului metalic să prezinte sisteme special prevăzute pentru interconectare care permit ansamblarea setului de 4 cabine de vot.
Cadrul metalic să fie complet demontabil și să fie realizat din bară cromată, îmbinarea elementelor conectori cromați, polițe demontabile sau să fie realizat din profile metalice rectangulare cu secțiunea de minim 20x20x2mm.
Cadrul este prevăzut cu capace picior pentru protejarea suprafețelor.
Ansamblul să fie prevăzut cu pereți și uși din țesătură sintetică. Peretele din spate și pereții laterali să fie constituiți dintr-un singur element din țesătură. În interior cabinele să fiedelimitate de pereți despărțitori din țesătură. Pereții din țesătură să fie fixați la partea superioară cu multiple bretele prevăzute cu benzi din scai (arici) care vor permite montarea și demontarea acestora cu ușurință. Pe vertical pereții vor fi prevăzuți cu multiple șnururi cu ajutorul cărora se va realiza fixarea pe stâlpii ansamblului, pentru a nu permite accesul și pentru a optura vizibilitatea dintr-o cabină în alta. De asemenea ușile vor fi realizate din țesătură sintetică dublu cutată cu falduri și vor fi fixate la partea superioară cu multiple benzi de scai (arici). Ușile vor fi pe partea de jos mai scurte cu aproximativ 50 cm pentru a observa cu ușurință dacă în cabină există deja persoane. Țesătura utilizată la realizarea pereților și a ușilor să aibă calități antișifonare.
În interior cabinele, vor fi prevăzute pe toată lățimea acestora cu polițe realizate din pal melaminat cu grosimea de minim 18 mm și o lățime de 25 cm.
Fiecare set de 4 cabine să fie prevăzut cu husă specială din material textil în care se vor depozita toate elementele componente ale ansamblului. Pachetul nu trebuie să depășească dimensiunile 2.5x0.3x0.3m.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.
Produsul va fi livrat în municipiul Constanța

data afișării anunțului
  27.06.2019
dată limită transmitere propuneri
09.07.2019      
data limită consultare
  10.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

     

82. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon 0241 488 186

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexă anunț

     
obiectul consultării  

Achiziție sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile primăriei Municipiului Constanța           

CPV:
35121700-5  Sisteme de alarmă;
323500-8  Sisteme video de supraveghere.

descriere consultare  

Denumirea echipamentelor, cantitățile și caracteristicile tehnice sunt prevăzute în Anexa 1.   

Sistemele de securitate descrise în Anexa 1 sunt în conformitate cu proiectul sistemului tehnic de securitate realizat în baza raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Accesoriile și cablajul necesar vor fi estimate pentru o clădire de 3 niveluri cu o dimensiune de aproximativ 1.400 mp (70 m pe 20 m). 

Lucrările de mentenanță se vor realiza lunar.

Ofertantul va prezenta copie după Licența pentru activități de proiectare, instalare, modificare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, eliberată de Inspectoratul General de Poliție Române.

aspecte supuse consultării   

Oferta finaciară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală conform tabelelor din Anexa 1, inclusiv TVA, care va fi evidențiată distinct.

Prețurile unitare vor include toate cheltuielile legate de materiale, montare utilaj și transport.

     
data afișării anunțului
  26.06.2019
dată limită transmitere propuneri
04.07.2019      
data limită consultare
  05.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau la fax. 0241/488186.

     

81. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de coroane, aranjamente florale, flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon 0241.485 892.

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

     
obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția de coroane, aranjamente florale, flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța cu respectarea Caietului de sarcini nr. 118142/19.06.2019, în vederea determinării valorii estimate.

Cod CPV: Lot I
Coroane cu flori - CPV 03121210-0

Cod CPV Lot II  
Aranjament floral - CPV 03121210-0
Flori tăiate - CPV 03121200-7 

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze coroane, aranjamente florale și flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția de coroane, aranjamente florale și flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța, conform Caietului de sarcini nr. 118142/19.06.2019, în vederea determinării valorii estimate.

     
data afișării anunțului
  21.06.2019
dată limită transmitere propuneri
26.06.2019      
data limită consultare
  27.06.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).

     

80. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de promovare pentru proiectul "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu" - COD SMIS 123335

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon 0241/488132

documente  
click pentru descărcare anunț

     
obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de promovare pentru proiectul "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu - COD SMIS 123335
Cod CPV:
79342200-5 - Servicii de promovare,
79341000-6 - Servicii de publicitate.

descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de promovare aferent proiectului "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu", proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru:   
1. Elaborare, machetare, publicare un Comunicat de presă privind începerea proiectului;
2. Proiectare, machetare, execuție și montare  un panou temporar dimensiune L 3m x H 2m;
3. Elaborare, machetare, publicare un Comunicat de presă privind finalizarea proiectului;
4. Proiectare,machetare, execuție și montare 1 bucată placă permanentă dimensiuni L 80cm x H 50cm.

     
data afișării anunțului
  20.06.2019
dată limită transmitere propuneri
24.06.2019      
data limită consultare
  25.06.2019       
modalitate desfășurare  

Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziției serviciului de promovare pentru proiectul "Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu" la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

     

79. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de  service la aparatele de aer condiționat aflate în sediile administrate de Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de service la aparatele de aer condiționat aflate în sediile administrate de Primăria municipiului Constanța.
Cod CPV: 50532000 - 3

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciul de service la aparatele de aer condiționat, conform Caiet de sarcini nr. 114685/12.06.2019

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini nr. 114685/12.06.2019
     
data afișării anunțului
  19.06.2019
dată limită transmitere propuneri
28.06.2019      
data limită consultare
  01.07.2019       
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

78. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui număr de 3 pompe submersibile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Achiziția unui număr de 3 pompe submersibile necesare Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 43134100 – 2 – pompe submersibile

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 3 pompe submersibile pentru drenare apa canalizare și irigare teren antrenament necesar pentru desfășurarea în condiții optime a activităților sportive pe stadionul „Gheorghe Hagi” aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice:


Nr. Crt

Denumire produs

Cant.

Preț unitar lei fărăTVA

Preț total lei fără TVA

TVA

Preț total lei cu TVA

1.

Pompa submersibila cu tocator – 2.2KW, 3HP, 260L/MIN, 30MCA,40OV

 

2

 

 

 

 

2.

Pompa centrifugara verticala, multietajata CR 5-12 A-A-A-E-HQQE, Hmax 61.2m, Qmax, 5.8MC/H, 2.2KW

 

 

1

 

 

 

 

Total

 

 

 

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. Produsul va fi livrat în municipiul Constanța

data afișării anunțului
  18.06.2019
dată limită transmitere propuneri
21.06.2019      
data limită consultare
  24.06.2019           
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

77. Determinarea valorii estimate privind solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de amenajare teren artificial (sintetic) de fotbal din incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare plan stadion
     
obiectul consultării  

Solicitarea de soluții tehnice incluzând și oferte de preț pentru achiziția lucrărilor de amenajare teren artificial (sintetic) de fotbal din incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi
Cod CPV: 45111291-4 – lucrări de amenajare a terenului

descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze lucrări de amenajare teren artificial (sintetic) de fotbal din incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi cu următoarele caracteristici:
Specificații tehnice:
Terenul este amplasat în incinta complexului sportiv Gheorghe Hagi situat pe str Primaverii nr. 2-11.
Planul terenului îngrădit este atașat.
Dimensiunile terenului de joc vor fi de 90m/45m.
Propunerile tehnice vor include și variante de executat infrastructura in funcție de terenul existent.
Terenul sintetic va fi compus dintr-un strat de uzura confecționat din cauciuc (granule de cauciuc) iar suprafața efectivă de joc va fi realizată ca alternativă la gazonul natural de o calitate superioară.
Culoarea suprafetei de joc va fi de culoare verde iar marcajele de culoare albă.
Soluțiile tehnice vor include și imprejmuirea terenului cu gard cu înălțimea de 6 m din care 3 m realizat din plasa de sarmă împletită și stălpi de susținere, iar 3 m cu plasă textilă.
Terenul va fi prevăzut cu instalație de iluminat (nocturnă) modernă pe bază de led care poate fi montată pe stălpii existenți sau pe stălpii puși la dispoziție de executant.
Deasemea soluțiile tehnice vor include și o tribună pentru spectatori și un număr de 3 seturi de porți de fotbal pentru copii si juniori.
Totodată în cadrul documentației se va preciza  termenul de garanție al intregului obiectiv și o prezentare a operațiunilor de întreținere în garanție cât și in post-garanție.

aspecte supuse consultării   

Se solicită soluții tehnice cu respectarea prezentului anunț. Orice persoană interesată poate vizita terenul în zilele de luni-vineri între orele 08.00-16.00 cu programare la numărul de telefon 0763689868 – dnul Țăranu Alexandru.   

data afișării anunțului
  12.06.2019
dată limită transmitere propuneri
21.06.2019      
data limită consultare
  28.06.2019           
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite soluții tehnice conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
     

76. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă necesar Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
     
obiectul consultării  

Achiziția serviciului de închiriere purificatoare de apă pentru dotarea sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 51514110  

descriere consultare   Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciul de închiriere purificatoare apă pentru dotarea sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța, conform caietului de sarcini atașat în secțiunea documente.
aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț cu respectarea cerințelor caietului de sarcini.      
data afișării anunțului
 

05.06.2019 

dată limită transmitere propuneri
12.06.2019       
data limită consultare
  13.05.2019           
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

75. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
machetă model ștampile
     
obiectul consultării  

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 30192153  – 8 ,,Ștampile cu text”

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța conform caracteristicilor publicate în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării    Se solicită ofertede preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.      
     
data afișării anunțului
 

05.06.2019 


dată limită transmitere propuneri


12.06.2019         

data limită consultare
  13.06.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

74. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului având ca obiect "formularea unei opinii științifice privind procedura de emitere de acte administrative/documente în domeniul urbanismului (legea 50/1991, republicată, legea nr. 350/2001 și h.g. Nr. 343/2017), pentru terenurile ce fac obiectul hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de iccj "

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
     
obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului având ca obiect „formularea unei opinii științifice privind procedura de emitere de acte administrative/documente în domeniul urbanismului (Legea 50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si H.G. nr. 343/2017,pentru modificarea H.G nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora), pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de ICCJ"

     
descriere consultare  

Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate pentru formularea unei opinii științifice privind procedura de emitere de acte administrative/documente în domeniul urbanismului (Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora), pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de ICCJ , de la cadre universitare cu titlu profesional de "profesor universitar doctor" si/sau "cercetător științific" în domeniul dreptului administrativ.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciului având ca obiect "formularea unei opinii științifice privind privind procedura de emitere de acte administrative/documente în domeniul urbanismului (Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului si H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora), pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii nr. 32/07.02.2019 pronunțată de ICCJ".  Oferta de preț va fi elaborată în iei, fără TVA.
     
data afișării anunțului
 

03.06.2019 


dată limită transmitere propuneri


06.06.2019         

data limită consultare
  10.06.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email juridic@primaria-constanța.ro

     

73. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de telefonie mobilă și date mobile

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Achiziţia se referă la serviciul de telefonie mobilă și date mobile.

Cod CPV 64212000  - servicii de telefonie mobilă și date mobile

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciului de telefonie mobilă și date mobile conform caietului de sarcini.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru serviciul de telefonie mobilă și date mobile conform prezentului anunț.
data afișării anunțului
 

29.05.2019 


dată limită transmitere propuneri


06.06.2019         

data limită consultare
  07.06.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: elena.florea@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

72. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexă anunț
obiectul consultării  

Achiziția  serviciului serviciului extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor pentru Primăria  municipiului Constanța.
Cod CPV: 71317000

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciul  extern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă, apărare împotriva incendiilor.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

22.05.2019 


dată limită transmitere propuneri


30.05.2019         

data limită consultare
  31.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: daniela.paraipan@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr.51.

Număr telefon contact: 0241/488.108.

     

71. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de asigurare  de personal calificat pentru intreținerea instalatiilor interioare la parcarea supraetajată în stațiunea Mamaia și funcționarea echipamentelor la pasarelele din stațiunea Mamaia și la Stadionul “Gheorghe Hagi” Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Achiziţia se refera la Serviciul de  asigurare de personal calificat,  prin punerea la dispoziţie de personal calificat de către prestator.

Cod CPV 79620000-6  - servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze personal califica pentru intreținerea instalatiilor interioare la parcarea supraetajată din stațiunea Mamaia și funcționarea echipamentelor la pasarelele din stațiunea Mamaia și la Stadionul “Gheorghe Hagi” Constanța, pe loturi, conform caietului de sarcini.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru serviciul de asigurare personal calificat prezentului anunț.  

data afișării anunțului
 

15.05.2019 


dată limită transmitere propuneri


22.05.2019         

data limită consultare
  24.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: elena.florea@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

70. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța.

COD CPV: 44211110 – 6 - Cabine

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze set 4 cabine de vot conform anunțului publicat la secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.
Produsul va fi livrat în municipiul Constanța.    

data afișării anunțului
 

13.05.2019 


dată limită transmitere propuneri


17.05.2019         

data limită consultare
  20.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

     

69. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de materiale de întreţinere şi curăţenie, necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexă anunț

obiectul consultării  

Achiziția de materiale de întreţinere şi curăţenie.

Cod CPV: 39831240 – 0 – Produse de curăţenie

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze produse ecologice de curăţenie conform caietului de sarcini publicat la secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț privind consultarea pieței  pentru achiziția de materiale de întreţinere şi curăţenie, cu respectarea Caietului de sarcini  nr. 86064/02.05.2019  în vederea determinării valorii estimate.
Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.

    

data afișării anunțului
 

13.05.2019 


dată limită transmitere propuneri


17.05.2019         

data limită consultare
  20.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și oferte tehnice cu respectarea prevederilor din Caietul de sarcini nr. 102357/20.06.2018, pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.

     

68. Determinarea valorii estimate pentru achiziția și montarea unor echipamente pentru locurile de joacă  din municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare modele locuri de joacă

obiectul consultării  

Achiziţia şi montarea unor echipamente pentru locurile de joacă din municipiul Constanța. 
Cod CPV: 37535200 –9 – Echipament pentru terenuri de joacă

     
descriere consultare  

Achiziţia şi montarea unor echipamente pentru locurile de joacă din municipiul Constanța. 

aspecte supuse consultării   

Se solicită furnizorilor prețuri distincte pentru:
- Echipamente de joacă,
- Montare echipamente de joacă,
- Transport echipamente de joacă,

,conform anunțului publicat în secțiunea documente în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

13.05.2019 


dată limită transmitere propuneri


17.05.2019         

data limită consultare
  20.05.2019          
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: cristina.grosu@primaria-constanta.ro

     

67. Determinarea valorii estimate pentru achiziția publică de produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria Municipiului Constanța   

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Nr. de telefon 0241.485 892.

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția produselor necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța cu respectarea caietului de sarcini nr. 87347/06.05.2019, în vederea determinării valorii estimate.
Apă minerală-CPV-15981200-0
Apă plată-CPV-15981100-9     
Băuturi răcoritoare acidulate-CPV-15982000-5
Suc natural-CPV-15321100-5
Șervețele-CPV-39513200-3 
Produse unică folosință -CPV-39222100-5

     
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța, conform Caietului de sarcini nr. 87347/06.05.2019 în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

06.05.2019 

dată limită transmitere propuneri
08.05.2019         
data limită consultare   09.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).

     

66. Determinarea valorii estimate pentru achiziția publică de produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria Municipiului Constanța   

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Nr. de telefon 0241.485 892.

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția produselor necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța cu respectarea Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate.

Cod CPV :
Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1;
Ceai stick -CPV 15860000-4;
Lapte UHT -CPV-15511210-8;
Zahar -CPV-15831000-2;
Produse unică folosință (palete cafea) -CPV-39222100-5.

     
descriere consultare  

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța, conform Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

06.05.2019 

dată limită transmitere propuneri
08.05.2019         
data limită consultare   09.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).

     

65. Determinarea valorii estimate pentru achiziția publică privind ”Serviciul de traducere și colare plăcuțe”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publică privind ”Serviciul de traducere și colare plăcuțe”
Cod CPV : -31523200-0 – „Panouri cu mesaje permanente”
                 -79530000-8 – „Serviciul de traducere”         

     
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța, intenționează să achiziționeze autocolante care vor conține textul în limba română, engleză și cod QR care vor fi montate pe plăcuțele indicatoare amplasate după cum urmează :
Parc Arheologic :
70 buc panouri metalice informative cu (dimensiunea 300 mm x 250 mm)
36 bucpanourimetalice informative cu (dimensiunea 500 mm x 600 mm)
9 buc panouri metalice informative cu (dimensiunea 900 mm x 1450 mm)

Zona Peninsulară :
A. Piața Ovidiu :
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – Muzeul de Artă Populară ;
- 2 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 850 mm x 1400 mm) – Piața Ovidiu ;
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – zona SPIT - str. Mircea cel Bătrân;

B. Promenadă Faleză Cazino :
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – Promenada Faleză Cazino ( în fața Acvariului) ;
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – zona    Farului Genovez ;
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) - Grup Statuar Carmen Sylva - ”Fata cu Harpă – Str. Termele Romane .

Detalii tehnice :
Autocolantele vor conține următoarele :
- textul pus la dispoziție de către beneficiar în limba română;
- traducerea integrală, a textelor în limba engleză;
- cod QR.
Textele vor fi printate la rezoluție mare pe autocolant outdoor, laminate cu folie specială rezistentă la intemperii si vandalism (grafitti, zgârieturi, etc).
Autocolantele vor fi disponibile doar cu suprafața super lucioasă;
Adezivul folosit va fi poliacrilic pe bază de solvent, permanent;
Suprafața special tratată va proteja printurile de razele ultraviolete și de praf.

aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia executantului cu privire la :
- propunere preț confecționare, inscripționare și montare autocolante pentru fiecare tip de panou/plăcuță cu dimensiunile menționate mai sus.
- propunere grafică pentru inscripționare (caracter, dimensiune și culoare text).

data afișării anunțului
 

02.05.2019 

dată limită transmitere propuneri
08.05.2019         
data limită consultare   10.05.2019          
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc., în vederea determinării valorii estimate. Propunerile vor fi transmise la adresa de email: ionela.calin@primaria-constanta.ro , la sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

     

64. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de servicii de restaurare, reamplasare și punere în valoare a statuilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

LOT 2 - Achizitie serviciu de restaurare și punere în valoare statui și monumente care fac parte din lista monumentelor istorice din municipiul Constanța.
Cod CPV
: 45454100 – Lucrări de restaurare

     
descriere consultare  
Scopul serviciului constă în măsuri de conservare care asigură protecția patrimoniului dacă se aplică în mod unitar tuturor elementelor structurale (soclu, lucrare propriu-zisă, zona de protecție) din piatră, bronz, etc. 

aspecte supuse consultării   

Propunere de preț pentru 8 obiective de artă plastică, respectiv:
1. Grup statuar „CONFIDENȚA”, Hotel Ovidiu, stațiunea Mamaia;
2. „ARUNCĂTORUL CU DISCUL” – Sala Sporturilor;
3. Basoreliefuri „TINERI SPORTIVI” – Sala Sporturilor;
4. „EXTAZ” – Parc Oleg Danovski;
5. „TINEREȚE” – Parc Oleg Danovski;
6. Grup Statuar „FAUN ȘI NIMFA” – Fântână Parc Oleg Danovski;
7. „COPILUL CU BROASCA” – Muzeul de Artă;
8. „MATERNITATEA” – Promenadă Turistică Mamaia (Piațetă Perla).

data afișării anunțului
 

24.04.2019

dată limită transmitere propuneri
08.05.2019                 
data limită consultare   10.05.2019           
modalitate desfășurare  

Propunerile de preț se vor transmite la adresa Primăriei Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau pe adresa de e-mail oana.tudor@primaria-constanta

     

63. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de servicii de organizare evenimente culturale în vederea organizării evenimentului „Spectacole estivale Piața Ovidiu, Constanța  2019”.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
nr. de telefon 0241.485 892

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția servicii de organizare evenimente culturale, cu respectarea caietului de sarcini, publicat în secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate .

Cod CPV: 79952100-3 Servicii de organizare evenimente culturale

     
descriere consultare    

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze servicii de organizare evenimente culturale în vederea organizării evenimentului „Spectacole estivale Piața Ovidiu, Constanta-2019”.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente culturale, conform caietului de sarcini  în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

24.04.2019

dată limită transmitere propuneri
09.05.2019                 
data limită consultare   10.05.2019           
modalitate desfășurare  

Caietul de sarcini poate fi descărcat din secțiunea documente.

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).

     

62. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente   click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1

obiectul consultării  

Achiziție sisteme electronice de securitate și întreținere a acestora, pentru sediile primăriei Municipiului Constanța.

Cod CPV: 35121700-5  Sisteme de alarmă 
                  32323500-8  Sisteme video de supraveghere

     
descriere consultare    

Denumirea echipamentelor, cantitățile și caracteristicile tehnice sunt prevăzute în Anexa 1, publicată în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Oferta finaciară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală conform tabelelor din Anexa 1, inclusiv TVA, care va fi evidențiată distinct.

Prețurile unitare vor include toate cheltuielile legate de materiale, montare utilaj și transport.

data afișării anunțului
 

24.04.2019

dată limită transmitere propuneri
08.05.2019                 
data limită consultare   09.05.2019           
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ș. Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 0241/488186.

     

61. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția unui tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 16311100 – 9 – mașini de tuns iarba pentru peluze, parcuri și terenuri de sport

     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar Primăriei municipiului Constanța, conform anunțului publicat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.
Produsul va fi livrat în municipiul Constanța
data afișării anunțului
 

23.04.2019

dată limită transmitere propuneri
03.05.2019                 
data limită consultare   06.05.2019           
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

60. Determinarea valorii estimate a achiziției poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă pop industry

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare carte tehnică

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă pop industry
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța are în dotare o „sirenă electronică mobilă” format din remorca marca POP-INDUSTRY echipată cu sistem necesar alarmărilor.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru o poliță pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0 și plata integrală, corespunzătoare specificațiilor tehnice din cartea de identitate a vehiculului nr. L362134, atașată prezentului anunț. Valoarea de nou a ansamblului (remorcă + echipament): 41.900,00 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2017.

data afișării anunțului
 

22.04.2019

dată limită transmitere propuneri
24.04.2019                 
data limită consultare   25.04.2019           
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

59. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de rafturi metalice

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate pentru achiziția de rafturi metalice, 20 bucăţi
COD CPV:   3915200-2  Rafturi metalice mobile

     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 20 bucăţi rafturi metalice mobile pentru depozitare dosare, bibliorafturi, rechizite şi papetărie, etc.

 • Dimensiuni Lxlxh (cm): 90 x 40 x 180;
 • Tip structură: metal, vopsit;
 • Număr poliţe: 5;
 • Material poliţe: oţel;
 • Greutate maximă: 100kg/poliţă;
 • Montaj: fără şuruburi, fără bolţuri;
 • Garanţie: 24 luni
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț.
- livrarea  produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr.27, Constanta, Localitatea Constanta  să fie inclusă  în prețul produsului.

data afișării anunțului
 

19.04.2019

dată limită transmitere propuneri
25.04.2019                 
data limită consultare   02.05.2019             
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

     

58. Determinarea valorii estimate pentru achiziția „Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță
Cod CPV: 45223210-1  Lucrări structuri metalice 
                 
45262522-6  Lucrări de zidărie

     
descriere consultare   

Conform detaliilor prezente în anunțul atașat în secțiunea documente

aspecte supuse consultării   

Prezentarea listelor de cantități (rezultate din antemăsurători), care să conțină:

 1. descrierea lucrărilor;
 2. materialele ce vor fi puse în operă (declarații de conformitate/fișă tehnică);
 3. unitățile de măsură;
 4. prețul unitar pentru materiale, manoperă, utilaj și transport.

Valoarea lucrărilor pentru fiecare operațiune a fiecărui podeț, cota de cheltuieli indirecte și profit, iar în final valoarea totală fără TVA.

data afișării anunțului
 

19.04.2019

dată limită transmitere propuneri
02.05.2019                  
data limită consultare   03.05.2019              
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primăria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ș. Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 0241/488186.

     

57. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de lucrări de reparare balustradă Cazino Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Lucrări de reparare balustradă Cazino Constanța.
Cod CPV - 45442121-1 – Lucrări de vopsire a structurilor

     
descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de vopsire a balustradei din zona Cazino Constanța, porțiunea cuprinsă între Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a promenadei. Pentru vopsirea balustradei din zona Cazino Constanța, se vor efectua minim următoarele operațiuni:
- pregătirea corespunzătoare a suprafeței de vopsit prin decapare, ardere cu lampă de benzină, îndepărtare (răzuirea) cu rașcheta, hârtie abrazivă, perie de sârmă, etc., procedee ce presupune îndepărtarea oricăror depuneri (oxizi metalici, acumulări de praf, urme de ulei şi grăsimi, rugină, săruri şi alţi compuşi contaminanţi) care determină reducerea/pierderea aderenţei straturilor de protecţie aplicate ulterior, acordând o atenție mărită zonelor cu defecte şi degradări, în sensul îndepărtării ruginii și altor depuneri;
- ulterior pe toate suprafețele balustradei se vor aplica două straturi de grund alchidic anticoroziv pentru exterior cu rezistență mărită la mediul salin, respectând timpii de uscare dintre straturi, recomandați de producător;
- toate suprafețele balustradei vor fi acoperite cu 2 straturi de vopsea alchidică anticorozivă, rezistentă la mediul salin;
Vopsirea suprafețelor se va realiza cu respectarea nuanței de vopsea existentă, respectiv culoarea ALB. Pe timpul executării lucrărilor de vopsire a balustradei din zona Cazino Constanța, vor fi luate toate măsurile de protejare a pietonilor și autovehiculelor situate în apropiere, asigurând zona de lucru prin împrejmuire. De asemenea, executarea lucrărilor se va realiza manifestând o atenție deosebită arhitecturii balustradei, nefiind permise modificări de structură și aspect.

aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va include prețul lucrării, fără T.V.A., care va fi evidențiat în mod distinct, conform tabelului de mai jos:

Nr.

Crt.

 

Operațiuni

 

U.M.

 

Cant.

Preț unitar

fără TVA

 

TVA

Preț total

fără TVA

 

TVA

lei

lei

lei

lei

 

1.

 

 

Vopsire balustradă

Pregătirea suprafeței prin curățare (decapare, razuire, ardere cu lampa de benzină, etc.)

 

 

 

 

mp

 

 

 

 

60 mp

 

 

 

 

Grunduire

(2 straturi)

 

 

 

 

Vopsire

(2 straturi)

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

Valoare totală cu TVA

 

Preţurile vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate. Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

data afișării anunțului
 

15.04.2019

dată limită transmitere propuneri
19.04.2019 ora 15:00         
data limită consultare   22.04.2019               
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186

     

56. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019
Cod CPV : 45420000 – lucrări de dulgherie

     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de amenajare a secțiilor de votare din municipiul Constanța, necesare cu ocazia organizării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, constând în lucrări de confecționare  materiale necesare amenajării secțiilor de votare,  montare și demontare cabine pentru 210 secții de votare.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț privind achiziția de lucrări de amenajare a 210 secții de votare din municipiul Constanța, necesare Primăriei municipiului Constanța cu ocazia organizării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente și prețul cel mai scăzut, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

12.04.2019

dată limită transmitere propuneri
22.04.2019, ora 12.00          
data limită consultare   23.04.2019                
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, str.Cuza Vodă nr.27.

     

55. Ziua Constanței 2019

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția serviciilor de organizare evenimente culturale, cu respectarea caietului de sarcini în vederea determinării valorii estimate.
Cod CPV : 79952100-3 Servicii de organizare evenimente culturale

     
descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze servicii de organizare evenimente culturale în vederea organizării evenimentului Ziua Constanței, 2019.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția servicii de organizare evenimente culturale, conform caietului de sarcini în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
 

11.04.2019

dată limită transmitere propuneri
16.04.2019          
data limită consultare   17.04.2019                
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail:evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

     

54. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de asigurare  de personal calificat pentru întreținerea instalațiilor interioare la parcarea supraetajată în  stațiunea Mamaia și funcționarea echipamentelor la pasarelele din stațiunea Mamaia și la Stadionul “Gheorghe Hagi” Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț


obiectul consultării  

Achiziţia se refera la Serviciul de  asigurare de personal calificat, prin punerea la dispoziţie de personal calificat de către prestator.

Cod CPV:  79620000-6  - servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar

     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze personal calificat pentru întreținerea instalațiilor interioare la parcarea supraetajată din stațiunea Mamaia și funcționarea echipamentelor la pasarelele din stațiunea Mamaia și la Stadionul “Gheorghe Hagi” Constanța, pe loturi, conform caietului de sarcini.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț pentru serviciul de asigurare personal calificat prezentului anunț.
data afișării anunțului
 

11.04.2019

dată limită transmitere propuneri
22.04.2019          
data limită consultare   23.04.2019                 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: elena.florea@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

53. Determinarea valorii estimate privind furnizarea unui autovehicul în sistem leasing operațional pe patru ani

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificatii

obiectul consultării  

Furnizarea unui autovehicul în sistem leasing operațional pe 4 ani.
Cod CPV: 66114000 - Servicii de leasing financiar
               34113000 – Vehicule cu 4 roți motoare

     
descriere consultare   

Determinarea valorii estimate privind furnizarea unui autovehicul, tip autoutilitară pick-up 4x4, în sistem leasing operațional pe 4 ani.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț și propuneri tehnice conform specificațiilor tehnice atasate prezentului anunt.

data afișării anunțului
 

08.04.2019

dată limită transmitere propuneri
06.05.2019          
data limită consultare   07.05.2019                 
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (date, modele, specificații, poze, etc.) conform specificațiilor tehnice, pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

52. Determinarea valorii estimate pentru achiziția Serviciului de mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru bolarzii retractabili din Stațiunea Mamaia

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru bolarzii retractabili din Stațiunea Mamaia.
 Cod CPV:
- 50711000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii;
- 45315100-9 Instalații electrotehnice.

     
descriere consultare   

 

Nr.Crt.

Model bolard / Locație

U.M.

Buc.

1

BFT STOPPY 115/700 – Piațeta Perla

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

2

BFT STOPPY 115/700 – Zona Katex-Cleopatra

Buc.

3 bolarzi + 1 panou control

3

BFT STOPPY 115/700 – Zona Hotel Victoria

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

4

BFT STOPPY 115/700 – Piațeta Cazino

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

5

BFT STOPPY 115/700 – Zona Cosena Telegondolă

Buc.

3 bolarzi + 1 panou control

6

BFT STOPPY 115/700 – Zona Trattoria

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

Total

14 bolarzi + 6 panou control

 

aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia prestatorilor cu privire la  valoarea operațiunilor, conform anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  08.04.2019
dată limită transmitere propuneri
12.04.2019                    
data limită consultare   15.04.2019                    
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.

Informații suplimentare:  Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ș. Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 0241/488186.

     

51. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de stegulețe, baloane și stickere (autocolante).

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate privind achiziția de stegulețe, baloane și stickere (autocolante).
Cod CPV
22462000-6 Materiale publicitare ( stegulețe)
34722100-5 Baloane
22459100-3 Autocolante și benzi publicitare (stickere)

     
descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze :

-10.000 stegulețe: format A5, dimensiuni 148 x 210 mm, hârtie dublucretată, de culoare albă, lucioasă 130g/mp; personalizat pe ambele părți prin imprimare in policromie; suportul de prindere din plastic, având lungimea de aproximativ 35-38 cm; de culoare albă; finisarea / prinderea pe suportul de plastic cu bandă dublă adezivă;
- 10.000 baloane de culoare albă, din latex, diametru aproximativ 26-30 cm, cu băț și rozetă incluse. Baloanele se vor livra umflate;
- 5000 stickere /autocolante: tipărite digital, policromie, pe folie autocolantă PVC, pentru o rezistență crescută, gen logo, dimensiuni 70mmx70mm.

Grafica ce va apărea pe stegulețe, baloane și stickere (autocolante), va fi transmisă operatorului economic câștigător, pe e-mail.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția de stegulețe, baloane și stickere (autocolante).

data afișării anunțului
  04.04.2019
dată limită transmitere propuneri
08.04.2019                    
data limită consultare   09.04.2019                    
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).

     

50. Determinarea valorii estimate pentru achiziția "Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru bolarzii retractabili din Zona Peninsulară a municipiului Constanța"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru bolarzii retractabili din Zona Peninsulară a Municipiului Constanța
Cod CPV: 50711000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii
                 45315100-9  Instalații electrotehnice

     
descriere consultare   

Nr.Crt.

Model bolard / Locație

U.M.

Buc.

1

BFT STOPPY 115/500 – B-dul. Tomis (Piața Ovidiu)

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

2

BFT STOPPY 115/500 – Str. Vasile Canarche (Piața Ovidiu)

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

3

BFT STOPPY 115/500 – Str. Traian (Piața Ovidiu)

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

4

BFT STOPPY 115/500 – Str. Mircea cel Bătrân (Piața Ovidiu)

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

5

BFT STOPPY 115/500 – Str. Arhiepiscopiei (Piața Ovidiu)

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

6

BFT STOPPY 115/500 – Str. Revoluției 22 Dec. 1989 (Piața Ovidiu)

Buc.

4 bolarzi + 1 panou control

7

BFT STOPPY 115/500 – Faleză Cazino Constanța (Comandament)

Buc.

5 bolarzi + 2 panou control

8

BFT STOPPY 115/500 - – Faleză Cazino Constanța (Poarta 1)

Buc.

4 bolarzi + 1 panou control

9

BFT STOPPY 115/500 – B-dul. Tomis (Lupoaică)

Buc.

4 bolarzi + 1 panou control

10

BFT STOPPY 115/500 – Str. Mircea cel Bătrân / Str. Vasile Alecsandri

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

11

BFT STOPPY - B200/700 – Parc Arheologic 1

 

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

12

BFT STOPPY – B200/700 - Parc Arheologic 2

 

Buc.

2 bolarzi + 1 panou control

Total

33 bolarzi + 13 panou control

aspecte supuse consultării    Se solicită opinia prestatorilor cu privire la valoarea operațiunilor, prin detaliile din prezentul anunț atașat în secțiunea documente.
data afișării anunțului
  01.04.2019
dată limită transmitere propuneri
05.04.2019                    
data limită consultare   09.04.2019                    
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa de e-mail siguranțabunuripublice@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. Ș. Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 0241/488186.

     

49. Determinarea valorii estimate pentru Achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărârii nr. 32/07.02.2019, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție , în dosarul penal nr. 6536/2/2008

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru Achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărârii nr. 32/07.02.2019, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție , în dosarul penal nr. 6536/2/2008.

descriere consultare   

UAT Municipiul Constanța intenționează să încheie un acord cadru pe 4 (patru) ani si contracte subsecvente, avand ca obiect servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica necesare municipiului Constanta in vederea punerii in aplicare a Deciziei nr. 32/07.02.2019 a înaltei Curți de Casație si Justiție pronunțata in Dosarul nr. 6536/2/2018.
Prin aceasta hotărâre, instanța a dispus desființarea totala sau parțială a mai multor dispoziții emise în temeiul Legii nr. 10/2001, precum și a altor înscrisuri.

Totodată, s-a dispus restabilirea situației anterioare savarsirii infracțiunilor cercetate in cadrul respectivului dosar, in sensul revenirii unor terenuri (aproximativ 300, unele libere de sarcini, iar altele cu sarcini, inclusiv construcții, cu unul sau mai multi proprietari) in domeniul public ori privat al Unitatii Administrativ Teritoriale municipiul Constanta.

aspecte supuse consultării   

1) Identificarea categoriilor de servicii/activitati care rezulta din obiectul acordului cadru ce urmeaza a fi încheiat.

Cu titlu exemplificativ:
- puncte de vedere/opinii legale,adrese, notificări, somații, etc pentru punerea in aplicare a Deciziei ICCJ nr. 32 /07.02.2019, dar fara a se limita la acestea;
- promovarea de noi acțiuni si/sau demersuri in fata instanțelor de judecata si/sau altor autoritati sau instituții publice,organe judiciare,respectiv întâmpinări promovare cai de atac, in toate fazele procesuale , note/concluzii scrise,etc., urmare a identificării demersurilor ce trebuie întreprinse de municipiu Constanta pentru punerea in aplicare a Deciziei ICCJ nr. 32 /07.02.2019;
- servicii de asistenta juridica si reprezentare in fata instanțelor de judecata si in fata oricăror autoritati sau instituții publice pentru punerea in aplicare a Deciziei ICCJ nr. 32 /07.02.2019.

2) Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru punerea în executare a hotărârii nr. 32/07.02.2019, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție , în dosarul penal nr. 6536/2/2008 și alte potențiale soluții tehnice aplicabile.

Oferta de preț va fi elaborată în lei, fara TVA,înclunzând prețul unitar în lei, fara TVA pentru fiecare tip de serviciu /tip de activitate identificată de dvs.,precum și un tarif total calculat ca sumă a tarifelor unitare aferentă activităților în cauză .

data afișării anunțului
  29.03.2019
dată limită transmitere propuneri
08.04.2019
data limită consultare   11.04.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email juridic@primaria-constanta.ro .

     

48. Determinarea valorii estimate a achiziției de produse consumabile necesare întreținerii și funcționării autovehiculelor utilizate de către direcțiile Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații consumabile

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de produse consumabile auto
Cod CPV: 09211100 - Uleiuri pentru motoare;
                  24951311 - Produse antigel;
                  24316000 - Apă distilată;
                  39831500 - Produse de curăţat pentru automobile

descriere consultare   

Determinarea valorii estimate a achiziției de produse consumabile necesare întreținerii și funcționării autovehiculelor utilizate de către direcțiile Primăriei municipiului Constanța, respectiv: ulei pentru completarea nivelului din motor, antigel pentru completarea lichidului de răcire, apă distilată pentru completarea nivelului electrolitului în baterie și soluție de vară pentru curățirea parbrizului.

aspecte supuse consultării    Se solicită oferte de preț și propuneri tehnice conform specificațiilor tehnice atașate prezentului anunț.
data afișării anunțului
  28.03.2019
dată limită transmitere propuneri
01.04.2019
data limită consultare   02.04.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (produse, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

47. Determinarea valorii estimate privind achizitia de garduri mobile de protecție

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Fax. 0241/488186

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziție garduri mobile de protecție

Cod CPV: 34928200-0 – Garduri

descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze garduri mobile de protecție cu accesoriile necesare amplasării (suporți și cleme) precum și garduri mobile de delimitare tip jandarmerie.

Panourile de gard temporar sunt necesare pentru delimitare trafic, împrejmuirea temporară a unor obiective precum și pentru clădirile cu risc seismic.

Se vor va respecta următoarele caracteristici, după cum urmează:

Garduri mobile de protecție:
- gard cu înălțimea de 2.000 mm și de lungimea 3.500 mm fabricat din țeavă zincată;
- dimensiunea ochilor de plasă trebuie să nu fie mai mare de 300/100 mm;
- pentru punerea pe poziție de asemenea sunt necesari suporți din PVC reciclat pentru susținere, precum și cleme cu șurub pentru realizarea legăturii dintre panourile de gard.

Deoarece panourile de garduri ce urmează a fi achiziționate se vor amplasa în mai multe locații, necesarul de accesorii este mai mare, fiind necesar un număr suplimentar atât de suporți cât și de cleme de prindere.

Garduri mobile de delimitare tip jandarmerie:
- gard cu înălțimea de 1.100 mm lungimea de 2.000 mm și fabricat din țeavă zincată;

aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va include prețul unitar fără T.V.A., valoarea totală, precum și T.V.A. care va fi evidențiat în mod distinct, conform tabelului de mai jos.      

Nr.

Crt.

Denumire

U.M.

Cantitate

Preț unitar fără T.V.A.

T.V.A.

Preț total fără T.V.A.

T.V.A.

lei

lei

lei

lei

1.

 

Gard mobil de protecție

buc.

50

 

 

 

 

Suport gard mobil

buc.

100

 

 

 

 

Cleme de conectare pentru panourile de gard

buc.

200

 

 

 

 

2.

Gard mobil de delimitare (tip jandarmerie)

buc.

15

 

 

 

 

Valoare totală

 

 

Valoare totală cu TVA

 

Preţurile vor include toate cheltuielile legate personal, materiale, transport la locația stabilită (Municipiul Constanța), alte costuri și taxe legale.

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la modelele produselor precum și prețul acestora fără T.V.A. pe bucată.

data afișării anunțului
  26.03.2019
dată limită transmitere propuneri
05.04.2019, ora 16:00
data limită consultare   08.04.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț, cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186

     

46. Determinarea valorii estimate privind achizitia "Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru sistemele video de supraveghere din obiectivele Primăriei municipiului Constanta"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Fax. 0241/488186

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Mentenanță și reparare cu schimbare de piese pentru sistemele  video de supraveghere din obiectivele Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 50610000-4 Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de securitate

descriere consultare   

I.  Descriere sistem de supraveghere video ,,Zona Promenadă  Vraja Mării – Cazino - Port Tomis”
Sistemul de supraveghere video se compune din următoarele elemente :
Camere video tip Dome IP Panasonic WV–SW396– 6 buc;
Inregistratoare tipIP – 3TB tip Panasonic WJ-NV200/3TB – 1 buc;
Monitor LCD 32” Panasonic TX-L32C5E – 1 buc.;
Transmitator radio de exterior – Dual Radio 2,4/5,68 GHz – en Genius ENH700EXT -7 buc;
Antena 12 dBi 2,4 Ghz tip Porcell PA-M01 – 7 buc.;
Antena 12 dBi 5 Ghz tip Porcell PAN–N08 – 7 buc.;
Switch Allied Telesis AT-GS950/8-50 tip GS950/8-50 – 1 buc.

II. Descriere sistem de supraveghere video ,,Parc Arheologic”
Sistemul de supraveghere video se compune din următoarele elemente :
Cameră video speed dome IP HDTV, AXIS Q  6035-E – 3 buc.;
SWITCH cu media convertor AXIS T8604 – E – 3 buc.;
Modul de alimentare PoE tip T 8124-E AXIS   High Power – 3 buc.;
SWITCH 12 porturi fibră optică CISCO CATALYST WS-C3705x-12S-s – 1 buc.;
Patch Panel Fibră Optică  12  ports – 1 buc.;
Rack pentru exterior 862x712x1764, IP55, complet echipat, panou 6 prize, unitate ventilatoare, heater, ăncuietoare cu cheie, light net CST -1 buc.;
Cutie montaj echipamente tip AXIS T98A VE Surveillance Cabinet Series – 3 buc.;
UPS 2200VA/160W, 19” – 1 buc.;

aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia prestatorilor cu privire la valoarea operațiunilor, exemplificate în prezentul anunț atasat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  25.03.2019
dată limită transmitere propuneri
29.03.2019
data limită consultare   02.03.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 0241/488186.

     

45. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unei aplicații software integrată pentru gestionarea online a spațiilor de parcare ce să includă o hartă (G.I.S.) a locurilor de parcare, tipul și statusul acestora.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Aplicație software integrată pentru gestionarea online a spațiilor de parcare ce să includă o harta (G.I.S.).

Cod CPV: 48300000 - Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate

descriere consultare   

Având în vedere faptul că, rețeaua stradală a municipiului Constanța are o lungime de aproximativ 433 km, pe care sunt dispuse un număr de aproximativ 31.233 locuri de parcare, pentru creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor, Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze o aplicație software integrată cu baza de date existentă pentru gestionarea online a spațiilor de parcare ce să includă o harta proprie (G.I.S.) a locurilor destinate parcării autovehiculelor, tipul și statusul acestora.

Pe baza nomenclatorului stradal, a ortofotoplanului, și a schițelor spațiilor de parcare existente, în funcție de tipul parcării, furnizorul, va genera o hartă (G.I.S.) în format Stereo 70, pe care va încarcă toate locurile publice de parcare, conform bazei de date (program Parcări) și a contractelor existente. Astfel vor fi evidențiate numărul parcării, numărul locurilor și dispunerea acestora, numărul de înmatriculare al autovehiculului beneficiar al autorizației/contractului de rezervare, tipul parcării: riverani, comerciale, mixte, cu plata cu tarif orar, fără plată, sau locurile de parcare amenajate pentru persoane cu dizabilități, intervalul orar. Locurile de parcare disponibile pentru care au fost depuse cereri vor fi evidențiate distinct.

Totodată aplicația va genera rapoarte sintetice în funcție de datele introduse (nr. locuri libere, data atribuirii, etc.) punând la dispoziția beneficiarului criterii de căutare (nr. mașina, nume prenume/denumire, număr parcare, bloc, etc.) și conturi editabile.

aspecte supuse consultării    Conform anunțului publicat în secțiunea documente.


Specificații tehnice minime

Furnizorul va asigura găzduirea platformei, iar aceasta va putea fi accesată de către public accesând site-ul Primăriei municipiului Constanța. Aceasta aplicație să poată fi integrată cu alte aplicații de acest tip aflate în administrarea beneficiarului.

Achiziția presupune atât furnizarea aplicației, instalarea/montarea acesteia, precum și efectuarea serviciului de mentenanță.

Se solicită opinia furnizorilor de aplicații software cu privire la soluția tehnică a aplicației și prețul acestuia.

data afișării anunțului
  22.03.2019
dată limită transmitere propuneri
05.04.2019, ora 16:00
data limită consultare   08.04.2019, ora 16:00
modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerile privind oferta de preț atât pe suport de hârtie la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Siguranța Circulației Urbane și Parcări din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 precum și la adresa de e-mail: ionut.zelca@primaria-constanta.ro.
     

44. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon: 0241/488186

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

 „Achiziție bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța"

Cod CPV: 34926000-4 - Echipamente de control al parcărilor

descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un număr de 2 bariere noi.

Fiecare barieră va respecta următoarele caracteristici, după cum urmează:

Model 1- barieră automată cu lungime braț de 4 m, cu corpul fabricat din oțel galvanizat prevăzut cu bandă reflectorizantă, precum și cu sistem anti-îngheț permițând asigurarea funcționalității barierei cel puțin în intervalul -20°C/+55°C;
- bariera trebuie să prezinte receptor radiocomandă, pentru a putea fi comandată de la distanță, din cabina agentului de securitate, cu ajutorul unei telecomenzi;
- în caz de avarie, este necesar ca sistemul să asigure și o funcționare manuală, permițând o deblocare manuală rapidă;
- este ideal ca sistemul să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere;
- de asemenea, sistemul trebuie să poată fi ușor conectat cu alte componente și să fie rezistent la utilizare intensivă.
Model 2 - barieră automată cu lungime braț de 6 m, cu corpul fabricat din oțel galvanizat prevăzut cu bandă reflectorizantă, precum și cu sistem anti-îngheț permițând asigurarea funcționalității barierei cel puțin în intervalul -20°C/+55°C;
- să prezinte picior mobil de sprijin pentru evitarea balansului;
- bariera trebuie să prezinte receptor radiocomandă, pentru a putea fi comandată de la distanță, din cabina agentului de securitate, cu ajutorul unei telecomenzi;
- în caz de avarie, este necesar ca sistemul să asigure și o funcționare manuală, permițând o deblocare manuală rapidă;
- este ideal ca sistemul să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere și să prezinte un timp de deschidere eficient, astfel încât să fie evitate blocajele;
- de asemenea, sistemul trebuie să poată fi ușor conectat cu alte componente și să fie rezistent la utilizare intensivă.
- este ideal ca sistemul să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere și să prezinte un timp de deschidere eficient, astfel încât să fie evitate blocajele;
Fiecare barieră va fi furnizată cu telecomanda aferentă.

aspecte supuse consultării   

Oferta financiară va include prețul unitar pentru fiecare bucată, dar și valoarea totală care va fi evidențiată distinct.

Nr.

Crt.

Lucrare

U.M.

Cantitate

Preț unitar fără T.V.A.

T.V.A.

lei

lei

1.

Barieră 4m

Buc.

1

 

 

2.

Barieră 6m

Buc.

1

 

 

3.

Servicii de

mentenanță pentru

min. 2 ani

Serviciu

Min.l

serviciu/

trimestru

 

 

Valoare totală

 

 

Valoare totală cu TVA

 


Achiziția presupune atât furnizarea produselor, cât și instalarea/montarea acestora, precum și efectuarea serviciului de mentenanță pe o perioadă de cel puțin 2 ani.
Prețurile unitare vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, utilaje, transport, amplasare și montaj la locațiile stabilite, alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate, precum și cheltuieli privind asigurarea mentenanței produselor în perioada de garanție.
Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția tehnică a sistemului și prețul acestuia.
Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată.

data afișării anunțului
  22.03.2019
dată limită transmitere propuneri
03.04.2019, ora 16:00
data limită consultare   05.04.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț.
Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186

     

43. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile administrate de primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon: 0241/488151

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția  serviciului de încărcat și verificat extinctoare la sediile administrate de Primăria municipiului Constanța.
Cod CPV: 50413200 - 5  - serviciul de reparare și întreținere a echipamentelor de de stingere a incendiilor

descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze serviciul de încărcat și verificat extinctoare la sediile administrate de Primăria municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:
Specificații tehnice:

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

1.

Încărcat și verificat stingător P6

202 buc.

2.

Încărcat și verificat stingător P50

25 buc.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. Transportul stingătoarelor din sediile administrate de Primăria municipiului Constanța în vederea încărcării și verificării cât și costul transportului stingătoarelor după încărcare și verificare, până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă.

data afișării anunțului
  21.03.2019
dată limită transmitere propuneri
27.03.2019
data limită consultare   28.03.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

42. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de produse pentru „Iluminat festiv” în Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon: 0241/488151

documente   click pentru descărcare anunț modificat
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1

obiectul consultării  

Obiectul consultarii îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor instalații de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă.
Lucrările pentru realizarea iluminatului festiv constând în închiriere inclusiv montare-demontare, prezentate mai jos, se vor realiza conform cantitătilor de lucrări (anexa 1), astfel:
- Se va monta cablu și se va racorda la rețeaua de iluminat public existentă;
- Se vor monta produsele constând în instalații de iluminat festiv;
- Se vor racorda produsele la rețeaua de iluminat public existentă;
- Se va poza cablu din oțel pentru montare produse constând în instalații de iluminat festiv la traversări;
- Racordurile se vor realiza cu cleme de legătură.

Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor standardelor și normativelor din domeniul energiei electrice a prescripțiilor ANRE și a diverselor documente cu caracter legislativ în vigoare.

descriere consultare   

Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Specificații tehnice minime. - Toate produsele decorative utilizate în iluminatul festiv vor fi echipate cu sursa de lumina de tip LED, astfel încât să asigure un consum mic de energie electrică si durată mare de viată.

Oferta financiară va fi transmisa cu preturi unitare pentru fiecare produs ofertat ( anexa 1).

data afișării anunțului
  19.03.2019
dată limită transmitere propuneri
01.04.2019
data limită consultare   03.04.2019
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi însoțite de simulări transmise atât pe suport de hârtie la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: maria.patrutoiu@primaria- constanta.ro.

     

41. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de produse inclusiv montare pentru realizarea unui sistem de iluminat la trecerile de pietoni în Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Telefon: 0241/488151

documente   click pentru descărcare anunț modificat
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare anexa 1

obiectul consultării  

Obiectul consultării îl constituie achiziția de produse inclusiv montare pentru realizarea unui sistem de iluminat la trecerile de pietoni în Municipiul Constanța

Având în vedere că infrastructura unei localități reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizației, pentru crearea unor condiții mai bune pentru desfășurarea activității populației, pentru scăderea accidentelor rutiere este necesară îmbunătățirea iluminatului la Trecerile de pietoni în Municipiul Constanța.

Lucrările vor consta în realizarea unui sistem de iluminat la trecerile de pietoni unde vizibilitatea este scăzută, in zonele din anexa 1.

descriere consultare   

Conform anunțului publicat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Specificații tehnice minime. - Sistemul de iluminat la trecerile de pietoni va fi echipat cu sursa de lumina de tip LED, astfel încât să asigure un consum mic de energie electrică si durată mare de viată.

Oferta financiară va fi transmisă cu prețuri unitare pentru fiecare produs ofertat, pentru zonele din anexa 1.

data afișării anunțului
  19.03.2019
dată limită transmitere propuneri
01.04.2019
data limită consultare   03.04.2019
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi însoțite de simulări transmise atât pe suport de hârtie la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: maria.patrutoiu@primaria- constanta.ro.

     

40. Determinarea valorii estimate pentru achiziția unui sistem integrat de măsurare și monitorizare în timp real a energiei electrice pentru Sistemul de Iluminat Public al municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării   Îl constituie achiziționarea unui sistem integrat (echipamente și aplicații software) pentru măsurarea și monitorizarea în timp real al energiei electrice pentru Sistemul de Iluminat Public (SIP), precum și serviciile necesare pentru implementarea acestui sistem.

descriere consultare   

Sistemul de Iluminat Public al municipiului Constanța este compus în prezent dintr-un număr de aproximativ 200 de puncte de aprindere și un număr de aproximativ 22.000 de stâlpi de iluminat.

aspecte supuse consultării   

Autoritatea contractantă a identificat oportunitatea implementării unui sistem de măsurare și monitorizare în timp real al energiei electrice (consum și calitate) pentru infrastructura sistemului, de iluminat public, ca bază pentru îmbunătățirea eficienței energetice a municipiului. Cerințele specifice se regăsesc în prezentul anunț atașat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  19.03.2019
dată limită transmitere propuneri
01.04.2019
data limită consultare   03.04.2019
modalitate desfășurare  

Propunerile vor fi transmise la adresa de e-mail: maria.patrutoiu@primaria- constanta.ro, la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax - 0241/488.168.

     

39. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de ștampile necesare primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 30192153  – 8 ,,Ștampile cu text”

descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ștampile necesare primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Specificații tehnice:

Nr. Crt.

Tipul/ștampile cu amprentă

Diametrul

Cantitate (buc)

1

Ștampilă dreptunghiulară cu amprentă

10 x 25 mm

2

2

Ștampilă dreptunghiulară - Datiera

10 x 25 mm

1

3

Ștampilă dreptunghiulară cu amprentă

40 x 50 mm

1

4

Ștampilă dreptunghiulară cu amprentă

50 x 10 mm

1

5

Ștampilă ovală cu amprentă

45 x 30 mm

1

 

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă.

data afișării anunțului
  18.03.2019
dată limită transmitere propuneri
22.03.2019
data limită consultare   25.03.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

38. Determinarea valorii estimate privind achiziția echipamentelor și instalării lor pentru acțiunea "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale"

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția echipamentelor și instalării lor pentru acțiunea "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale"

Codul CPV: 30000000-9 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

descriere consultare   

În vederea asigurării furnizării serviciului de internet printr- o rețea WiFi, Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze echipamentele necesare, precum și serviciul de instalare a acestora prin selectarea unei societăți contractante înregistrată pe portalul WiFi4EU.

Astfel, se vor stabili 10 puncte de acces exterioare, în zona Faleză Cazino Constanța, care vor fi instalate în zone unde este asigurat accesul permanent la o sursă de curent electric (pe stâlpi de iluminat public, pe cabinele destinate agenților de securitate).
Fiecare punct de acces trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:
- să fie compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4 și 5 Ghz);
- să aibă un ciclu de sprijin de peste 5 ani;
- să aibă un timp mediu de funcționare între defecțiuni de cel puțin 5 ani;
- să aibă un punct de gestionare unic specific și centralizat cel puțin pentru toate pa-urile fiecărei rețele WiFi4EU;
- să fie compatibil cu IEEE802.1x;
- să fie compatibil cu IEEE802.11ac Wave I;
- să fie compatibil cu IEEE802.11r;
- să fie compatibil cu IEEE802.11k;
- să fie compatibil cu IEEE802.11v;
- să fie capabil să gestioneze simultan cel puțin 50 de utilizatori, fără degradarea performanțelor;
- să aibă o capacitate MIMO de cel puțin 2x2;
- să fie conform cu Hotspot 2.0(programul de certificare al Passpoint Wi-Fi Alliance).

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru achiziția echipamentelor, precum și pentru instalarea acestora.

data afișării anunțului
  07.03.2019
dată limită transmitere propuneri
11.03.2019
data limită consultare   14.03.2019
modalitate desfășurare  

Orice societate înregistrată pe portalul WiFi4EU poate să transmită oferte de preț pe e-mailul informatizare@primaria-constanta.ro

     

37. Determinarea valorii estimate privind achiziția de coroane, aranjamente florale, flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziționarea de coroane, aranjamente florale, flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în primăria municipiului Constanța cu respectarea caietului de sarcini din secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate.
Coroane cu flori - CPV 03121210-0
Flori tăiate - CPV 03121200-7 
Aranjament floral - CPV 03121210-0

descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze coroane, aranjamente florale, flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în primăria municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția de coroane, aranjamente florale, flori tăiate necesare activității de reprezentare și protocol în primăria municipiului Constanța, conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  06.03.2019
dată limită transmitere propuneri
13.03.2019
data limită consultare   14.03.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail:evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratură).

     

36. Determinarea valorii estimate privind achiziția de produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Nr. tel: 0241/485892

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Se vor solicita oferte de preț privind achiziția produselor necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța cu respectarea Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente, în vederea determinării valorii estimate .
Coduri CPV:
Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1;
Ceai stick -CPV 15860000-4;
Lapte UHT -CPV-15511210-8;
Zahar -CPV-15831000-2;
Șervețele-CPV-39513200-3;
Produse unică folosință -CPV-39222100-5;
Apă minerală-CPV-15981200-0;
Apă plată-CPV-15981100-9; 
Băuturi răcoritoare acidulate-CPV-15982000;
Suc natural-CPV-15321100-5;
Suc natural-CPV-15321700-1.

descriere consultare     

Primăria Municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța.

aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția produse necesare activității de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța, conform Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  06.03.2019
dată limită transmitere propuneri
13.03.2019
data limită consultare   14.03.2019 
modalitate desfășurare  

Caietul de sarcini este publicat în secțiunea documente, nr. de telefon 0241.485 892.

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț pe adresa de e-mail: evenimente@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51 (Registratura).

     

35. Determinarea valorii estimate a achiziției de garduri mobile de protecție pentru clădirile cu risc seismic și garduri mobile de delimitare tip jandarmerie

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Nr. tel: 0241/488186

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziției de garduri mobile de protecție pentru clădirile cu risc seismic și garduri mobile de delimitare tip jandarmerie.
Cod CPV : 34928200-0 Garduri

descriere consultare   

Tip I. Gard mobil de protecție
-      Dimensiuni panou – Înălțime 2.000 mm;
-      Lungime 3.500 mm;
-      Suportul gardului din PVC reciclat;
-      Cleme cu șurub pentru legătura dintre panourile de gard.
-      Material - țeavă zincată;

Tip II. Gard mobil de delimitare (tip Jandarmerie)
-      Dimensiuni panou – Înălțime 1.100 mm;
-      Lungime 2.000 mm;

NR. CRT.

Denumire

UM

Cantitate

Preț unitar buc. fără TVA

TVA

Preț total fără TVA

Preț total cu TVA

 

1

Gard mobil de protecție

 

Buc.

 

50

 

 

 

 

 

 

 

2

Gard mobil de delimitare (tip Jandarmerie)

 

Buc.

 

15

 

 

 

 

 

 

3

Suport PVC

Buc.

100

 

 

 

 

 

4

Cleme/bride

Buc.

200

 

 

 

 

Total

 

 

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la modelele de gard și valoarea, fără T.V.A., pe bucată, cu toate costurile aferente (menționăm ca în prețul pe bucata de gard să fie inclus și transportul până în Municipiul Constanța, jud. Constanța).

data afișării anunțului
  28.02.2019
dată limită transmitere propuneri
01.03.2019
data limită consultare   03.03.2019 ora 16:00
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Informații suplimentare se pot obține prin dresa de e-mail sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro , direct de la sediul din Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la tel. 0241/488186.

     

34. Achiziție servicii de restaurare, reamplasare și punere în valoare statui și monumente din municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinare valoare estimată pentru achiziția serviciului de curățare și toaletare statui și monumente care nu fac parte din lista monumentelor istorice din municipiul Constanța.

Scopul serviciului constă în măsuri de conservare care asigură protecția patrimoniului dacă se aplică în mod unitar tuturor elementelor structurale (soclu, lucrare propriu-zisă, zona de protecție) din piatră, bronz, etc.

Cod CPV: 92522200 - Servicii de conservare a monumentelor istorice.

descriere consultare    Determinare valoare estimată pentru achiziția serviciului de curățare și toaletare statui și monumente care nu fac parte din lista monumentelor istorice din municipiul Constanța, conform anunțului publicat în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   

Propunere de preț pentru 6 obiective de artă plastică, respectiv:
1. Grup statuar „CĂDERE DE PE SOCLU”, Parc Arheologic (parc Primărie);
2. Monumentul eroilor „INDEPENDENȚA”, Parc Casa de Cultură;
3. Monumentul eroilor Reg. 13 Artilerie „VULTURUL”, Parc Tomis II;
4. Monumentul Reg. 34 Artilerie, Strada Traian;
5. Statuia „TINEREȚE”, Hotel Doina, Stațiunea Mamaia;
6. Obelisc, Parc Casa de Cultură.

Se solicită opinia specialiștilor în domeniu cu privire la:
- prezentare propunere de preț conform anunțului publicat în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  25.02.2019
dată limită transmitere propuneri
01.03.2019, ora 15.00
data limită consultare   04.03.2019
modalitate desfășurare  

Propunerile de preț se vor depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau pe adresa de e-mail oana.tudor@primaria-constanta.
În cazul în care propunerile de preț vor fi transmise prin e-mail, operatorul economic/ specialistul are obligația de a o transmite în original la sediul beneficiarului în maxim 3 zile de la data înaintării propunerii de preț inițiale.

     

33. Determinarea valorii estimate pentru achiziția  de pneuri pentru dotarea autovehiculelor utilizate de Primăria municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea Valorii estimate pentru achiziția unui număr de 28 de pneuri.

Cod CPV: 34351100 - Pneuri pentru autovehicule

descriere consultare   

Se solicită ofertă de preț pentru achiziția a 28 pneuri de vară, cu următoarele date tehnice:

1. Dimensiunile și cantitățile necesare:
- 185/65 88T R 15 - 20 buc;
- 175/75 99/98T R 14 C -  8 buc;

2. Indicatori de performanță:
- Clasă de eficiență a consumului de carburant A-C;
- Clasă de aderență pe teren umed A-B;
- Clasă de zgomot exterior la frânare 68-71 db.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț, cu transportul, echilibratul și montajul inclus, în vederea determinării valorii estimate.

data afișării anunțului
  20.02.2019
dată limită transmitere propuneri
27.02.2019
data limită consultare   28.02.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (date, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

     

32. Determinarea valorii estimate pentru achiziția furnizarea unui număr de 2 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare specificații tehnice

obiectul consultării  

Furnizarea unui număr de 2 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani.

Cod CPV:
66114000 - Servicii de leasing financiar;
34113000 – Vehicule cu 4 roți motoare.

descriere consultare   

Determinarea valorii estimate privind furnizarea unui număr de 2 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani.

     
aspecte supuse consultării   

Se solicită ofertă de preț conform specificațiilor tehnice publicate în secțiunea documente.

data afișării anunțului
  19.02.2019
dată limită transmitere propuneri
11.03.2019
data limită consultare   12.03.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (date, modele, specificații, poze, etc.), conform specificațiilor tehnice publicate în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

31. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de vopsea emulsionată premium și grund acrilic alb ecologic pe bază de apă

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de vopsea emulsionată premium și grund acrilic alb pe bază de apă necesare primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 4411000 - Materiale de construcții

descriere consultare    Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze vopsea emulsionată premium și grund acrilic alb necesare primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici prezente în anunțul atașat în secțiunea documente.
     
aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în ofertă.

data afișării anunțului
  19.02.2019
dată limită transmitere propuneri
20.02.2019
data limită consultare   21.02.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

30. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de organizare campanie promoțională aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Nr. fax. 0241/488197

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării   Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciu de organizare campanie promoțională aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”

descriere consultare   

Conform prezentului anunț atașat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării   

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei de organizare campanie promoțională aferent proiectului ”CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT, cu numărul de înregistrare BSB-17”

condiții de participare    Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
data afișării anunțului
  19.02.2019
dată limită transmitere propuneri
21.02.2019
data limită consultare  

22.02.2019

modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro

     

29. Determinarea valorii estimate privind achiziția serviciului de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese.

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Nr. fax. 0241/488186

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a serviciului de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese.

descriere consultare   

Conform prezentului anunț atașat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării    Se solicită operatorilor economici prețul serviciilor de pază și transport valori, monitorizare sisteme de alarmare antiefracție și intervenție rapidă, cu agenți înarmați, precum și eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice, cu schimbare de piese. Cu specificațiile prezente în anunț.
     
data afișării anunțului
  18.02.2019
dată limită transmitere propuneri
22.02.2019
data limită consultare  

25.02.2019

modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate în anunț. Informații suplimentare: se pot obține prin e-mail -  sigurantabunuripublice@primăria-constanța.ro , direct la sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, sau la fax. 0241/488186.

     

28. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de dozator perete și dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele
Cod CPV: 33741300 – 9 - Dezinfectant pentru mâini

descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze dezinfectant de uz medical și curățare  pentru mâini și piele cu următoarele caracteristici:
Dozator perete– 8 buc
-
Pentru recipiente de 500ml și 1000ml, cu mâner pentru operare cu brațul sau cu cotul.
- Simplu de utilizat
- Dispensa precisă a produsului.
- Protecție cu valvă pentru eliminarea riscurilor de contaminare și evaporare.
- Compatibil cu dezinfectantul de uz medical și curățare pentru mâini și piele

Dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele – 1 litru – 60 buc
Caracteristici :
- Balsam pe bază de alcool pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor, gata de utilizat
Avantaje:
- Eficient împotriva bacteriilor, ciupercilor și vitricid împotriva virusurilor incapsulate (inclusiv HBV, HCV, HIV, Vaccinia)
- Cu un bonus de protecție a pielii și îngrijire printr-o formula inovatoare (Dexpantenol+Etilhexil glicerină)
- Fără coloranți și arome, așadar bland cu pielea
Domenii de utilizare: Dezinfectarea igienică a mâinilor.

aspecte supuse consultării   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă. 

data afișării anunțului
  15.02.2019
dată limită transmitere propuneri
20.02.2019
data limită consultare  

21.02.2019

modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

27. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii “Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă " – Elaborare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii “Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă " – ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI).

descriere consultare   

Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii “Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă " – ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI) SI A DOCUMENTAŢIILOR PENTRU OBŢINERE AVIZE/ACORDURI CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ANEXAT.

aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii “Îmbunătățirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă " – ELABORARE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI) SI A DOCUMENTAŢIILOR PENTRU OBŢINERE AVIZE/ACORDURI 

condiții de participare    Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
data afișării anunțului
  13.02.2019
dată limită transmitere propuneri
18.02.2019
data limită consultare  

19.02.2019

modalitate desfășurare   Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro
     

26. Determinarea valorii estimate a achiziţiei serviciului DPO (Ofițer de Protecție a Datelor) conform Art. 43 din H.G. 395/2016 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării   determinarea valorii estimate a achiziției serviciului DPO (Ofițer de Protecție a Datelor) in vederea aplicării si respectării atat a prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/ 27 aprilie 2016, adoptat de Parlamentul European cat si a legislației in vigoare privind protecția datelor personale.

descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanta intenționează sa achiziționeze serviciul DPO, care sa aplice si sa asigure respectarea prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/ Y7 aprilie 2016, adoptat de Parlamentul European si a legislației in vigoare privind protecția datelor personale.

aspecte supuse consultării  

se solicită ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciului DPO (Ofițer de Protecție a Datelor) in vederea aplicării si respectării atat a prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679/ 27 aprilie 2016, adoptat de Parlamentul European cat si a legislației in vigoare privind protecția datelor personale.

Oferta de preț va fi elaborată în lei, fara TVA.

condiții de participare    Ofertă de preț (fără TVA) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat. 
data afișării anunțului
  13.02.2019
dată limită transmitere propuneri
18.02.2019
data limită consultare  

20.02.2019

modalitate desfășurare   Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email primarie@primaria-constanta.ro.
     

25. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare)

descriere consultare   

Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare)

aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare) inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă.

condiții de participare    Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat. 
data afișării anunțului
  12.02.2019
dată limită transmitere propuneri
14.02.2019
data limită consultare  

15.02.2019

modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro.

     

24. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele
Cod CPV: 33741300 – 9 - Dezinfectant pentru mâini

descriere consultare   

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze dezinfectant de uz medical și curățare  pentru mâini și piele cu următoarele caracteristici:

Dozator perete universal SM-2 – 8 buc - pentru recipiente de 500ml și 1000ml, cu mâner pentru operare cu brațul sau cu cotul.
Simplu de utilizat
Dispensa precisă a produsului.
Protecție cu valvă pentru eliminarea riscurilor de contaminare și evaporare.

Desmarol Pure – 1 litru – 60 buc

Caracteristici :
Balsam pe bază de alcool pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor, gata de utilizat
Avantaje:
Eficient împotriva bacteriilor, ciupercilor și vitricid împotriva virusurilor incapsulate (inclusiv HBV, HCV, HIV, Vaccinia)
Cu un bonus de protecție a pielii și îngrijire printr-o formula inovatoare (Dexpantenol+Etilhexil glicerină)
Fără coloranți și arome, așadar bland cu pielea

Domenii de utilizare: Dezinfectarea igienică a mâinilor.

aspecte supuse consultării  

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă.

data afișării anunțului
  11.02.2019
dată limită transmitere propuneri
13.02.2019
data limită consultare  

14.02.2019

modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

23. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 39530000 - 6

descriere consultare   
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare, necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici prezente în anunț.

Prețul ofertei va conține toate costurile pentru: transportul, prețul produsului, demontare mochetă existentă, montajul mochetei și a barelor fixare mochetă interior.

aspecte supuse consultării   Se solicită oferte de preț și prezentare mostre pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. Garanția de lucrare este de minim 2 ani.Termenul de furnizare și de execuție a lucrării de la primirea comenzii.
     
data afișării anunțului
  08.02.2019
dată limită transmitere propuneri
14.02.2019
data limită consultare   15.02.2019
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

22. Determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere și demontare fântâni arteziene și bazine ornamentale

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare listă cantități

obiectul consultării  

Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere și demontare fântâni arteziene și bazine ornamentale.
Cod CPV: 90920000-2 – ”Servicii de igienizare a instalațiilor”

descriere consultare   

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere și demontare fântâni arteziene și bazine ornamentale conform caietului de sarcini atașat în secțiunea documente.

aspecte supuse consultării    

Oferta va fi prezentată sub formă de devize distincte pentru fiecare categorie de operațiuni, elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, conform listelor de cantități anexate la caietul de sarcini. Se va prezenta un centralizator al cheltuielilor la valoare fără TVA. Taxa pe valoarea adăugată se va evidenția distinct.

     
data afișării anunțului
  07.02.2019
dată limită transmitere propuneri
15.02.2019, orele 16:00.
data limită consultare   19.02.2019, orele 16:00.
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind oferte de preț la adresele de email: secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro.

     

21. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătățirea mediului urban în zona Gară-Șoseaua Mangaliei-Abator" (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Gară-Șoseaua Mangaliei-Abator” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

descriere consultare   

Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Gară-Șoseaua Mangaliei-Abator” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

     
condiții de participare   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.

 aspecte supuse consultării    Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Gară-Șoseaua Mangaliei-Abator” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare) inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă.
     
data afișării anunțului
  05.02.2019
dată limită transmitere propuneri
08.02.2019
data limită consultare   11.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro

     

20. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare)

descriere consultare   

Consultare de piață cu privire la achiziția serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare)

condiții de participare   Ofertă de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
     
aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Facilități de recreere în zona CET-Medeea" (SF, avize, studii de teren: topografic,  geotehnic, peisagistic, plan de reutilizare) inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componentă.

     
data afișării anunțului   05.02.2019
dată limită transmitere propuneri
08.02.2019
data limită consultare   11.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro

     

19. Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Km 4 – Faleză Sud” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare)

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725
Număr telefon: 0241/488132

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Determinarea valorii estimate a achiziţiei având ca obiect serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Km 4 – Faleză Sud” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare).

condiții de participare   Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a serviciului mai sus menționat.
     
aspecte supuse consultării  

Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Km 4 – Faleză Sud” (SF, avize, altele: studiu topografic, studiu geotehnic, studiu peisagistic, plan de reutilizare) inclusiv detaliere a preţului estimat pe fiecare componenta.

     
data afișării anunțului   04.02.2019
dată limită transmitere propuneri
07.02.2019
data limită consultare   08.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro

     

18. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare model ștampile urbanism

obiectul consultării  

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 30192153  – 8 ,,Ștampile cu text”


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța, conform caracteristicilor din anunțul publicat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării  

   

Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. Transportul produselor până la sediul beneficiarului vor fi incluse în ofertă.

     
data afișării anunțului   04.02.2019
dată limită transmitere propuneri
07.02.2019
data limită consultare   08.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

17. Determinarea valorii estimate pentru achiziția de vopsea emulsionată premium și grund acrilic alb ecologic pe bază de apă 

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  

Achiziția de vopsea emulsionată premium și grund accrilic alb pe bază de apă necesar Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 4411000 - Materiale de construcții


   
descriere consultare  

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze vopsea emulsionată premium și grund accrilic alb necesar Primăriei municipiului Constanța, conform caracteristicilor din anunțul publicat în secțiunea documente.

     
aspecte supuse consultării  

   
Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.   

     
data afișării anunțului   04.02.2019
dată limită transmitere propuneri
07.02.2019
data limită consultare   08.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

     

16. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției serviciului de proiectare PAC, PT, DDE, serviciul de asistenţă tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța”

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
documentație de autorizare lucrări de intervenție -parte scrisă
documentație de autorizare lucrări de intervenție -parte economică
documentație de autorizare lucrări de intervenție -parte desenată

obiectul consultării  

Serviciul de proiectare PAC, PT, DDE, serviciul de asistenţă tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța

Cod CPV:
- 45210000-2 – Lucrări de construcţii de clădiri; (principal);
- 71327000-6 – Servicii de proiectare a structurilor portante;
- 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor;
- 45231221-0– Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaze naturale.


   
descriere consultare  

Pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea creșei nr.5, aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța” este necesara intocmirea documentatie la faza Proiect pentru autorizatia de construire, Proiect tehnic de executie si executarea lucrarilor de construire. Realizarea serviciilor si lucrarilor se vor realiza pe etape astfel:

         Faza I Întocmire şi predare:

- Documentatia pentru obtinerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism nr.2296/12.06.2018, necesare obtinerii AC, precum si orice documentatii necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de legislatie pentru crese;

         Faza II Întocmire şi predare:

- Proiect pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), inclusiv proiectul privind organizarea executiei (P.O.E.), pentru cladire;
- Documentatia tehnica (P.A.C) in vederea execuţiei instalaţiei de utilizare gaze naturale (I.U.G.);
- Proiect Tehnic + Detalii de Executie + Caiete de Sarcini (PT+ DE+CS), inclusiv pentru instalatia de utilizare gaze naturale;
- Verificarea documentatiilor întocmite, pe specialitati;

          Faza III Executie lucrari, Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor, inclusiv participarea la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie şi ori de câte ori se impune.

     
aspecte supuse consultării  

Se solicită o estimare a valorii serviciilor de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, în vederea determinării valorii de piata a acestora, conform prevederilor prezentate in caietul de sarcini, anexat. Estimarile vor cuprinde pretul la valoarea totală în lei, fără TVA, cu precizarea distincta a TVA pentru:

 1. c/v aferentă serviciului de proiectare pentru documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism şi orice documentatii necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de legislatie pentru crese;
 2. c/v aferenta serviciului de proiectare Proiect pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), inclusiv proiectul privind organizarea executiei (P.O.E.);
 3. c/v aferenta serviciului de proiectare Documentatia tehnica (P.A.C) in vederea executiei instalatiei de utilizare gaze naturale (I.U.G.)
 4. c/v aferentă serviciului de proiectare PT+DDE+CS, respectiv Proiect tehnic, Detalii de execuţie şi Caiete de sarcini aferente reabilitare şi supraetajare cladire, inclusiv instalaţia de utilizare gaze;
 5. c/v serviciului de verificare proiect tehnic, pe specialităţi;
 6. c/v executie lucrări aferente reabilitare, modernizare şi mansardare creşa;
 7. c/v executie lucrări Instalaţie de Utilizare Gaze Naturale (IUG);
 8. c/v organizare de şantier defalcată pentru lucrări conexe şi pentru lucrări de constructii şi instalaţii;
 9. c/v asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuţiei lucrărilor.
     
data afișării anunțului   30.01.2019
dată limită transmitere propuneri
08.02.2019
data limită consultare   11.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Se ataseaza caietul de sarcini

Consultarea se va desfasura în sistem electronic /e-mail orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de  a transmite oferta privind estimarea de pret.

Estimările precum și alte informații se pot transmite la adresa de e – mail : directiatehnic@primaria-constanta.ro. Informațiile privind rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro .

     

15. estimarea valorii execuţiei lucrărilor, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE, verificarea proiectelor și asistența tehnică pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2”, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
documentație de autorizare lucrări de intervenție - parte economică
documentație de autorizare lucrări de intervenție - parte scrisă
documentație de autorizare lucrări de intervenție - parte desenată

obiectul consultării  

estimarea valorii execuției lucrărilor, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE (Proiect pentru Autorizația de Construire, Proiect tehnic și Detalii de execuție), verificarea proiectelor și asistența tehnică pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2”, Aleea Mălinului nr. 4, Municipiul Constanța.

Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 – care asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului:

- 45210000 -2 – Lucrări de construcţii de clădiri (cod principal);
- 71327000 -6 - Servicii de proiectare a structurilor portante;
- 45231221-0 – Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaze naturale;
- 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor.


   
descriere consultare  

estimarea valorii pentru lucrări și servicii aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2”, Aleea Mălinului nr. 4, Municipiul Constanța, după cum urmează:

       Faza I -  Întocmire și predare :

 • Documentația pentru obținerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2297 / 12.06.2018, necesare obținerii AC, precum și orice documentații necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevăzute de legislație pentru creșe;

       Faza II - Întocmire și predare :

 • Proiect pentru Autorizația de construire (PAC), inclusiv proiectul privind organizarea execuției (POE), pentru clădire;
 • Documentația tehnică (PAC) pentru execuția instalației de utilizare gaze naturale (IUG);
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuție + Caiete de Sarcini (PT+DE+CS), inclusiv pentru instalația de utilizare gaze naturale;
 • Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități.

        Faza III :

 • Execuția lucrărilor;
 • Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, precum și ori de câte ori se impune.
     
aspecte supuse consultării  

să estimeze valoric conform caietului de sarcini pe faze si activități, astfel:

 1. valoarea aferenta serviciului de proiectare pentru documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism si orice documentatii necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de legislatie pentru crese;
 2. valoarea aferenta serviciului de proiectare Proiect pentru obtinerea Autorizaţiei de Construire (PAC) şi Proiect privind Organizarea Executiei (POE);
 3. valoarea aferenta serviciului de proiectare Proiect pentru Documentatia tehnica (P.A.C) in vederea executiei instalatiei de utilizare gaze naturale (I.U.G.);
 4. valoarea aferenta serviciului de proiectare PT+DDE+CS, respectiv Proiect tehnic, Detalii de execuţie şi Caiete de sarcini aferente reabilitare, modernizare şi mansardare cladire, inclusiv instalaţia de utilizare gaze;
 5. valoarea serviciului de verificare proiect tehnic pe specialităţi;
 6. valoare executie lucrări aferente reabilitare, modernizare şi mansardare creşă;
 7. valoare executie lucrări Instalaţie de Utilizare Gaze naturale (IUG);
 8. valoare organizare de şantier, defalcata pe lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii santierului si cheltuieli conexe organizarii santierului;
 9. valoare asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuţiei lucrărilor.
     
data afișării anunțului   30.01.2019
dată limită transmitere propuneri
08.02.2019
data limită consultare   11.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.

Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

     

14. Estimarea valorii execuţiei lucrărilor, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE, verificarea proiectelor și asistența tehnică pentru obiectivul de investitii „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI MANSARDAREA CREŞEI nr.1”, Str. Adamclisi nr.1, Municipiul Constanţa

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
documentație de autorizare lucrări de intervenție - parte scrisă
documentație de autorizare lucrări de intervenție - parte desenată

obiectul consultării  

Estimarea valorii execuției lucrărilor, inclusiv a serviciului de proiectare PAC, PT, DDE (Proiect pentru Autorizația de Construire, Proiect tehnic și Detalii de execuție), verificarea proiectelor și asistența tehnică pentru obiectivul de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI nr.1”, Str. Adamclisi nr.1, Municipiul Constanța. 

 Cod CPV potrivit Regulamentului (CE) nr. 213/2008 al comisiei din 28 noiembrie 2007 – care asigură descrierea cât mai exactă a obiectului contractului:

- 45210000 -2 – Lucrări de construcţii de clădiri (cod principal);
- 71327000 -6 - Servicii de proiectare a structurilor portante;
- 45231221-0 – Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaze naturale;
- 71322200-3 – Servicii de proiectare a conductelor.


   
descriere consultare  

Estimarea valorii pentru lucrări și servicii aferente obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI nr.1” Str. Adamclisi nr.1, Municipiul Constanța, după cum urmează:

       Faza I -  Întocmire și predare :

 • Documentația pentru obținerea avizelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2298 / 12.06.2018, necesare obținerii AC, precum și orice documentații necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevăzute de legislație pentru creșe;

       Faza II - Întocmire și predare :

 • Proiect pentru Autorizația de construire (PAC), inclusiv proiectul privind organizarea execuției (POE), pentru clădire;
 • Documentația tehnică (PAC) pentru execuția instalației de utilizare gaze naturale (IUG);
 • Proiect Tehnic + Detalii de Execuție + Caiete de Sarcini (PT+DE+CS), inclusiv pentru instalația de utilizare gaze naturale;
 • Verificarea documentațiilor întocmite, pe specialități.

        Faza III :

 • Execuția lucrărilor;
 • Asistența tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, precum și ori de câte ori se impune.
     
aspecte supuse consultării  

să estimeze valoric conform caietului de sarcini, anexat, pe faze și activități, astfel:

 1. valoarea aferentă serviciului de proiectare pentru documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor/acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism si orice documentatii necesare obţinerii avizelor/acordurilor prevazute de legislatie pentru crese;
 2. valoarea aferentă serviciului de proiectare Proiect pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.), inclusiv proiectul privind organizarea executiei (P.O.E.);
 3. valoarea aferentă serviciului de proiectare Documentatia tehnica (P.A.C) in vederea executiei instalatiei de utilizare gaze naturale (I.U.G.)
 4. valoarea aferentă serviciului de proiectare PT+DDE+CS, respectiv Proiect tehnic, Detalii de execuţie şi Caiete de sarcini aferente reabilitare şi supraetajare cladire, inclusiv instalaţia de utilizare gaze;
 5. valoarea serviciului de verificare proiect tehnic, pe specialităţi;
 6. valoarea execuție lucrări aferente reabilitare, modernizare şi mansardare creşa;
 7. valoarea execuție lucrări Instalaţie de Utilizare Gaze Naturale (IUG);
 8. valoarea organizare de şantier defalcată pentru lucrări conexe şi pentru lucrări de constructii şi instalaţii;
 9. valoarea asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata execuţiei lucrărilor.
     
data afișării anunțului   30.01.2019
dată limită transmitere propuneri
08.02.2019
data limită consultare   11.02.2019

   
modalitate desfășurare  

Consultarea se va desfășura în sistem electronic/e-mail, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului.

Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro.

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro

     

13. Determinarea valorii estimate în vederea achiziției de steme exterioare și interioare pentru sediile, direcțiile și compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform art. 43 din H.G. 395/2016

informații generale privind autoritatea contractantă  

Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631
Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725

documente  
click pentru descărcare anunț

obiectul consultării  
Achiziția de steme exrterioare ce vor fi aplicate pe clădirile în care funcționează structuri ale Primăriei municipiului Constanța, precum și steme de interior pentru direcții și compartimente.