De interes public

Anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile 2018

163. achiziția ghidului de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015 şi a ghidului SR EN ISO 19011:2018, pentru auditarea sistemelor de management al calității
data publicării
19.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
   
denumire achiziție  Achiziția ghidului de implementare a standardului SR EN ISO 9001:2015 şi a ghidului SR EN ISO 19011:2018, pentru auditarea sistemelor de management al calității
Cod CPV 22000000-0 Imprimate si produse conexe.
              22100000-1 Cărţi, broşuri şi pliante tipărite.
   
descriere contract Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze ghidurile necesare cunoaşterii şi respectării cerinţelor standardelor  SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 19011:2018, pentru buna desfășurare a activității de implementare a sistemului de management al calităţii, conform ISO 9001/2015, în cadrul Primăriei municipiului Constanța.     
valoarea estimată

Produs

Cant

Preţ (fără TVA)

SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

1

110.00

SR EN ISO 19011:2018 Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management

1

140.00

Transport colet

1

10.00 lei

TOTAL (fără TVA)

260.00

condiții contract  Cu respectarea prezentului anunț. 
condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț.  
criterii de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”. Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.
termen limită primire oferte
19.12.2018
informații suplimentare Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alina.dumitru@primaria-constanta.ro.
   

162. Achiziția directă a serviciului: tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța
data publicării
18.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
descriere achiziție  Achiziția directă a serviciului: Tăiere/Toaletare Arbori În Caz De Forță Majoră Din Municipiul Constanța
Cod CPV:  77211400-6 servicii de tăiere a arborilor
   
descriere achiziție 

Durata contractului de prestare servicii este de două (2) luni de la data semnării și înregistrării contractului de către ambele părți. Serviciul cuprinde operațiunile de tăiere, toaletare arbori în caz de forță majoră în municipiul Constanța precizate în  Caietul de Sarcini, pe care prestatorul se obligă să le execute lunar pe baza ordinelor de lucru ca urmare a sesizărilor de la Dispecerat, IGSU, a notelor telefonice respectiv a notelor de constatare  emise de beneficiar. Serviciul cuprinde lucrări de tăiere și toaletare arbori în caz de forță majoră în municipiul Constanța.

Se consideră caz de forță majoră:

  1. arborii înclinați indiferent de starea de vegetație;
  2. arborii uscați care prezintă risc iminent de prăbușire;
  3. arborii cu trunchiul rupt total sau parțial;
  4. arborii dezrădăcinați care prezintă risc iminent de prăbușire;
  5. arborii ale căror ramuri prezintă un risc de desprindere de arbore și pun în pericol traficul auto și/sau pietonal;
  6. arborii ale căror ramuri afectează rețelele tehnico-edilitare sau îngreunează vizibilitatea în trafic a indicatoarelor rutiere, semafoarelor.
   
condiții participare Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini.Propunerile vor fi transmise la adresa de email inna.bela@primaria-constanta.ro, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr.10, sau la nr.Fax – 0241488176.      
valoarea estimată

135.001,83 LEI fără T.V.A.

condiții contract  Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente. Durata totală a contractului este de 2 luni.
criterii de adjudecare ,,preţul cel mai scăzut”, cu condiția respectării specificațiilor tehnice solicitate, dispuse în caietul de sarcini.
termen limită primire oferte
19.12.2018, ora 16:00
informații suplimentare Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.176, persoana de contact: Inna Bela, Șef Serviciu „Gestionare  Spații Verzi”.
   

161. achiziția directă de materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța
data publicării
17.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea achiziției

Achiziția de materiale electrice necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 31680000 – 6

descriere achiziție 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze materiale electrice cu următoarele caracteristici prezente în anunțul atașat în secțiunea documente. 
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții
achiziție
Cu respectarea prezentului anunț.
condiții participare Cu respectarea prezentului anunț
valoarea estimată

6.229,50 lei fără TVA

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

termen limita primire oferte
19.12.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

160. achiziția Serviciului tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din Municipiul constanța
data publicării
14.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea achizitiei

"tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din municipiul Constanța "

Cod CPV: 77211400-6 servicii de tăiere a arborilor

descriere contract 

Durata contractului de prestare servicii este de două (2) luni de la data semnării și înregistrării Contractului de către ambele părți.

Serviciul cuprinde operațiunile de tăiere, toaletare arbori în caz de forță majoră în municipiul Constanța precizate în Caietul de Sarcini, pe care prestatorul se obligă să le execute lunar pe baza ordinelor de lucru ca urmare a sesizărilor de la Dispecerat, IGSU, a notelor telefonice respectiv a notelor de constatare emise de beneficiar. Serviciul cuprinde lucrări de tăiere și toaletare arbori în caz de forță majoră în municipiul Constanța.

Se consideră caz de forță majoră:
- arborii înclinați indiferent de starea de vegetație;
- arborii uscați care prezintă risc iminent de prăbușire;
- arborii cu trunchiul rupt total sau parțial;
- arborii dezrădăcinați care prezintă risc iminent de prăbușire;
- arborii ale căror ramuri prezintă un risc de desprindere de arbore și pun în pericol traficul auto și/sau pietonal;
-
 arborii ale căror ramuri afectează rețelele tehnico-edilitare sau îngreunează vizibilitatea în trafic a indicatoarelor rutiere, semafoarelor.

   
condiții contract  Conform Caietului de sarcini publicat pe site-ul în secțiunea documente.
   
condiții participare

orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini.Propunerile vor fi transmise la adresa de email inna.bela@primaria-constanta.ro, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr.10, sau la nr.Fax - 0241488176.

valoarea estimată

135.001,83 LEI fără T.V.A.

criterii de adjudecare

,,prețul ce, mai scăzut", cu condiția respectării specificațiilor tehnice solicitate, dispuse în Caietul de Sarcini.

termen limita primire oferte
18.12.2018, ora 16.00
informatii suplimentare

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.176, persoană de contact: Inna Bela, Șef Serviciu „Gestionare Spații Verzi".

   

159. achiziția de Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă Pop-Industry
data publicării
13.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă tehnică
   
denumirea achizitiei

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă Pop-Industry
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

descriere contract  Poliță de asigurare facultativă CASCO remorcă Pop-Industry dotată cu „sirenă electronică mobilă”, pe o perioadă de 12 luni cu data de intrare în vigoare a poliței 01.01.2019.
   
condiții contract  Polița trebuie să conțină francize 0, pentru oricare dintre situațiile: avarii, furt, vandalism, etc. Valoarea de nou a autoturismului: 41.900,00 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2017. Se atașează prezentului anunț cartea de identitate a vehiculului nr. L362134.  
   
condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

valoarea estimată

698,00 Lei (societățile de asigurare nu sunt plătitoare de TVA).

criterii de adjudecare

„prețul cel mai scăzut” Condiții de plată: Plata se va realiza, în funcţie de disponibilităţile bugetare, din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa,  în cel mult 15 de zile de la data acceptării şi înregistrării facturii/ordinului de încasare.

termen limita primire oferte
18.12.2018
informatii suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

158. Achiziția de aparate de aer condiţionat  necesare în cadrul  Primăriei municipiului Constanța.

data publicării
13.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea achizitiei

Achiziția de aparate de aer condiţionat  necesare în cadrul  Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV: 39717200 - Aparate de aer condiţionat

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze: - 9 aparate de aer condiționat de 12000 BTU;
- 1 aparate de aer condiţionat de 18000 BTU;
- 3 aparate de aer condiţionat de 24000 BTU;
- 3 acoperişuri de protecţie unităţi exterioare pentru aparatele de aer condiţionat de 24000 BTU. Cu specificațiile din prezentul anunț publicat în secțiunea documente.

condiții participare

Se va ţine cont de următoarele solicitări
specificaţiile/caracteristicile vor fi prezentate sub formă de tabel, cu specificaţiile/caracteristicile oferite comparativ cu caracteristicile solicitate;
se va respecta structura specificaţiilor tehnice; cerințele sunt minimale și obligatorii;
se acceptă numai ofertele care respectă aceste cerințe sau sunt superioare;
oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din prezentul anunţ şi va fi formulată pe întregul lot de produse;
se va menţiona termenul de livrare al echipamentelor (maxim 30 de zile calendaristice) şi perioada de garanţie asigurată;
N
erespectarea acestor solicitări duce la respingerea ofertei ca neconformă.

valoarea estimată

32.504,24 lei fără TVA

criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limita primire oferte
19.12.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț cu respectarea prezentului anunț pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18.

   

157. Achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al Municipiului Constanța

data publicării
12.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea achizitiei

Achiziția lucrărilor de reparații jardiniere amplasate pe domeniul public al Municipiului Constanța
Cod CPV : 45262500 - 6 – Lucrări de zidărie și zidire;
                 
45442100 – 8 – Lucrări de vopsitorie.

descriere contract 

Caracteristici tehnice :
-  delimitarea și semnalizarea perimetrului de lucru;
- demolarea jardinierelor vizate se va realiza fără afectarea rețelelor de utilități precum și a altor dotări de pe domeniul public sau privat precum și altor bunuri private;
- vor fi dezafectate inclusiv fundațiile acestora, situație în care se va intervenii sub nivelul solului;
-  terenul va fi adus la starea inițială unde se realizează lucrările de demolare;
- se va interveni asupra lor manual sau mecanic, în funcție de gradul de deteriorare;
- se vor desface cu atenție treptele, capacele mozaicate, placajul din piatră naturală tip Techirghiol, tencuiala și cărămida aparentă, pe porțiunile unde se vor efectua reparații;
- se va cofra și se va turna beton B 250 în fundații și elevații;
- se va înlocui travertinul deteriorat;
- se vor tencuii și se vor finisa cu terasit;
- capacele mozaicate, placajul din piatră naturală și cărămida aparentă vor fi curățate de mortar, vor fi stivuite cu grijă, manipulate manual;
-  fisurile din punctele izolate vor fi acoperite cu mortar pe bază de aracet sau chit special;
- pentru finisarea suprafețelor, dacă este cazul se va realiza o curățare atentă și se va aplica un tinci înaintea operațiunii de vopsire;
- după refacere se va aplica lavabil de exterior, rezistent la condițiile meteo nefavorabile ( ploi, îngheț/dezgheț, etc);
- după refacerea zonelor deteriorate se va executa o igienizare a suprafețelor;
- toate lucrările se vor executa conform normativelor în vigoare și în baza ordinelor de lucru emise de beneficiar.

Prezentarea ofertei :
Oferta financiară va fi prezentată sub formă de deviz (inclusiv extrase), conform locațiilor și listei de cantități din Anexa 1 atașată la caietetul de sarcini. Prețurile unitare pe fiecare categorie de lucrări vor include toate cheltuielile legate de material /manopera /utilaj /transport/cheltuieli directe/ indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale executantului, profitul exclusiv TVA.  Prețul de achiziție al lucrărilor este ferm.

condiții participare

Executantul trebuie să prezinte certificatul constatator eliberat de O.N.R.C., probând existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. 

valoarea estimată

403.402 lei fără T.V.A.

conditii contract

Conform Caietului de sarcini publicat pe site-ul în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

termen limita primire oferte
20.12.2018
informatii suplimentare

Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau pe adresa de e-mail carmen.savu@primaria-constanta.ro În cazul în care oferta va fi transmisă prin e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficarului în maxim 3 zile de la data înaintării ofertei inițiale.

   

156. Serviciul de capturare, transport si predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța

data publicării
07.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare

   
denumirea achizitiei

Serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța

Cod CPV: 85200000-1 Servicii veterinare

descriere contract 

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea următorului serviciu/'Serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța".

condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date, caietul de sarcini, proiect contract, publicate pe în secțiunea documente.

valoarea estimată

1.129.056 lei fara T.V. A

conditii contract

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
18.12.2018, ora 12:00 
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, modele formulare, proiectul de contract sunt publicate în secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 18.12.2018 ora 12:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Son Monica, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

155. Servicii veterinare cu medici de liberă practică

data publicării
07.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare

   
denumirea achizitiei

Servicii veterinare cu medici de liberă practică.

Cod CPV: 85200000-1 Servicii veterinare

descriere contract 

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea de servicii veterinare cu medici de liberă practică. 

condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date, caietul de sarcini, proiect contract, publicate pe în secțiunea documente.

valoarea estimată

1.866.138,00 lei fără TVA.

conditii contract

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
19.12.2018, ora 12:00 
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, modele formulare, proiectul de contract sunt publicate în secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 19.12.2018 ora 12:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Son Monica, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

154. Achiziţionarea serviciului de Elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții „Creşterea siguranţei în municipiul Constanţa – SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare ” – etapa SPF

data publicării
06.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achizitiei

Achiziţia serviciului de elaborare a documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii Creşterea siguranţei în municipiul Constanţa – SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operaţional integrat de monitorizare : Elaborare studiu de prefezabilitate ( cod CPV : 73420000-2 Studiu de prefezabilitate şi demonstraţie tehnologică):situatia existenta, identificarea şi prezentarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice, soluţii fezabile, lista avize / acorduri necesare, planse amplasamente obiective vizate etc

descriere contract 

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

condiții participare

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

valoarea estimată

132.050 lei fără TVA

conditii contract

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

termen limita primire oferte
04.01.2019, ora 16:00 
informatii suplimentare

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.roInformațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

   

153. achiziția: "furnizare Și montare rampe de tip stromboscop cu iluminare LED Și sistem de avertizare sonoră"

data publicării
04.12.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achizitiei

Furnizare și montare rampe de tip stromboscop cu iluminare LED și sistem de avertizare sonoră
Cod CPV: 31620000 – Aparate de semnalizare acustică sau optică

descriere contract 

Furnizare de rampe de tip stromboscop cu iluminare LED și sistem de avertizare sonoră, inclusiv montajul acestora pe 3 autoturisme Dacia Logan, an de fabricație 2018, aflate în utilizarea Direcției Genarală Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente,  pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, B-dul Tomis nr. 51.

valoarea estimată

15.688,47 Lei fără TVA (5.229,49 Lei/buc.)

conditii contract

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
06.12.2018
informatii suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

152. achiziția serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”

data publicării
03.12.2018
   
documente click descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achizitiei

Achiziția serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța.

Cod CPV 90921000-9- Servicii de dezinfecție și dezinsecție;
Cod CPV 90923000-3 – Servicii de deratizare.

descriere contract 

Achiziția serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța.

   
condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preţ și oferte tehnice, cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: luiza.para@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu , nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

valoarea estimată

43.400  lei fără T.V.A.

conditii contract

Conform  caietului de sarcini publicat în secțiunea documente. Durata totală a contractului este de 2 ani.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
05.12.2018
informatii suplimentare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.
Tarifele se fundamentează și se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor de stabilire, ajustare sau modificare  a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

   

151. achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanţa
data publicării
29.11.2018
   
documente click pentru a descărcare anunț
   
denumirea achizitiei

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanţa
COD CPV:   79800000 – Tipizate

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 6 carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, înseriate şi numerotate, o culoare.

Tip hârtie

Format A4, faţă-verso

Carnet cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane cu hârtie offset 80gr/mp

100 file/carnet

6 carnete


Se solicită oferte de preț cu următoarele caracteristici: Tiparul va fi negru. Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii. Carnetele vor fi capsate la cotor. Cerneala va fi de bună calitate şi ecologică. Livrarea  carnetelor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27, Constanta, Localitatea Constanta  să fie inclusă  în prețul produsului.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

valoarea estimată

pentru achiziția a 6 carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane este de: 54 lei fără TVA (9 lei/carnet).

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

06.12.2018

informatii suplimentare

Orice persoana interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

150. achiziția de abonamente la ziare şi reviste, pentru o perioadă de 12 luni
data publicării
29.11.2018
   
documente click pentru a descărcare anunț

   
denumirea achizitiei

Achiziția de abonamente la ziare şi reviste, pentru o perioadă de 12 luni
COD CPV:  22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

descriere contract 

Se solicită oferte de preț în vederea achiziției de abonamente la ziare şi reviste, pentru o perioadă de 12 luni, cu următoarele caracteristici:

Nr. crt.

Denumire abonament 12 luni

U.M.

Cantitate

1.

TELEGRAF

Buc.

2

2.

CUGET LIBER

Buc.

2

3.

ADEVĂRUL

Buc.

1

4.

JURNALUL NAŢIONAL

Buc.

1

5.

ROMÂNIA LIBERĂ

Buc.

1

6.

GAZETA SPORTURILOR

Buc.

1

7.

REPLICA DE CONSTANŢA

Buc.

1

8.

ZIUA DE CONSTANŢA

Buc.

1

9.

EVENIMENTUL ZILEI

Buc.

1

10.

BURSA

Buc.

1

11.

ZIARUL FINANCIAR

Buc.

2

12.

CAPITAL

Buc.

2

13.

MANUAL DE PRIM AJUTOR ŞI INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ

Buc.

1

14.

PROCEDURI CONTABILE LA INSTITUŢIILE PUBLICE

Buc.

1

15.

GRĂDINA MEA DE VIS

Buc.

1

16.

ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Buc.

1


Livrarea publicaţiilor până la sediul beneficiarului din Bd. Tomis nr. 51, Constanța, Localitatea Constanta,  să fie inclusă  în prețul produsului.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

valoarea estimată

8831,16 lei fără TVA

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
06.12.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

149. Servicii de formare profesională aferent proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună” 
data publicării
29.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare

   
denumirea achizitiei

Servicii de formare profesională aferent proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”  

Cod CPV80000000-4 - Servicii de învăţământ şi formare profesională.

descriere contract 

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de formare profesională pentru 29 grupe,  respectiv minim 400 de persoane participante la cursuri de calificare nivel I.

Programele de formare se vor derula după cum urmează:

- 6 grupe pentru cursul de agent de curățenie clădiri și mijloace de transport;
- 5 grupe pentru cursul de lucrător în izolații;
- 5 grupe pentru cursul de lucrător în comerț;
- 5 grupe pentru cursul de lucrător pentru drumuri și căi ferate;
- 8 grupe pentru cursul de lucrător în alimentație;

   
condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

valoarea estimată

1.769.000 lei fără TVA

conditii contract

Conform proiectului de contract  publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
10.12.2018 ora 11:00
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract și formularele sunt atașate în prezentul anunț . 
Oferta va fi transmisă până la data de 10.12.2018 ora 11:00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bdul Tomis nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241.488.157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

148. achiziție directă: Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax, echipamente rețea etc.)

data publicării
26.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare anexa 1_OfertăTehnică
click pentru descărcare anexa 2_OfertăFinanciară
click pentru descărcare anexa 3_IntervențieIT

   
denumirea achizitiei

Service echipamente tehnică de calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax, echipamente rețea etc.)
Cod CPV: 50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic

descriere contract 

Având în vedere faptul că instituția noastră a achiziționat mai multe tipuri de echipamente informatice a căror perioadă de garanție a expirat sau urmează să expire în perioada următoare, este necesară achiziționarea serviciului de reparare și întreținere a acestora, astfel încât să rămână funcționale. Echipamentele se vor repara, în funcție de necesități și priorități.

   
condiții participare

Cu respectarea prevederilor legale și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

valoarea estimată

113.349,05 lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul total cel mai scăzut” cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

termen limita primire oferte

03.12.2018

informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 03.12.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

147. achiziția serviciului: Expertiză Tehnică aferentă proiectului tehnic, lucrărilor executate și lucrărilor rămase de executat aferente obiectivului de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța

data publicării
26.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achizitiei

„Expertiză Tehnică aferentă proiectului tehnic, lucrărilor executate și lucrărilor rămase de executat aferente obiectivului de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța", amplasat în Jud. CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, str. Ion Corvin nr. 2.

descriere contract 

Expertiză tehnică aferentă proiectului tehnic, lucrărilor executate și lucrărilor rămase de executat aferente obiectivului de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța

   
condiții participare

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

valoarea estimată

74560 lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut" conform caietului de sarcini nr.185066/30.10.2018, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

termen limita primire oferte

07.12.2018, ora 16:00

informatii suplimentare

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: directiatehnic@primaria-constanta.ro Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro.

   

146. achiziția de servicii  de mentenanță pentru 15 sirene electronice (din care una mobilă) și un dispecerat de alarmare  la nivelul municipiului Constanța

data publicării
23.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achizitiei

Achiziție servicii  de mentenanță pentru 15 sirene electronice (din care una mobilă) și un dispecerat de alarmare  la nivelul municipiului Constanța

Cod CPV350334400-9

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze  servicii  de mentenanță pentru 15 sirene electronice (din care una mobilă) și un dispecerat de alarmare.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț si a caietului de sarcini.

valoarea estimată

6.996 lei fără TVA/servicii pe trimestru, respectiv de 27.984 lei fără TVA /an.

conditii contract

Cu respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” conform caietului de sarcini nr.164656/01.10.2018, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

termen limita primire oferte
04.12.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: daniela.paraipan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.
Număr telefon contact: 0799606196.

   

145. Revelion 2019
data publicării
22.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare
click pentru descărcare anexă formular ofertă
click pentru descărcare solicitare de clarificare și răspunsuri (nr.1)
click pentru descărcare solicitare de clarificare și răspunsuri (nr.2)
   
denumirea achizitiei

"REVELION 2019"

Cod CPV: 79952100-3-Servicii de organizare evenimentele culturale.

descriere contract  Achiziționarea serviciului pentru organizare evenimente culturale cu asigurarea întregului pachet de servicii solicitat în caietul de sarcini publicat în secțiunea documente, pentru locația din Piața Ovidiu, Constanța, în perioada 31.12.2018 - 01.01.2019.
   
condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

valoarea estimată

842.470,93 lei fără TVA

conditii contract

Conform proiectului de contract  publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte
03.12.2018 ora 11:00
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract și formularele sunt atașate în prezentul anunț . Oferta va fi transmisă până la data de 03.12.2018 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Manea Nilghiun, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

144. Achizitia de Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună"

data publicării

20.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare

   
denumirea achizitiei

Achizitia de Servicii de mediere sanitară aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună"
Cod CPV - 85000000-9 Servicii de sănătate și servicii de asistență socială

descriere contract 

Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului ’’Măsuri integrate pentru o viață mai bună*' și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.

Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.

În ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate și ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cardul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.

În cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul persoanelor care în urma acestor consultații/investigații au fost depistate anumite afecțiuni, aceștia vor fi îndrumați către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.

Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.

   
condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

valoarea estimată

778.521,74 lei fără TVA.

conditii contract

Conform proiectului de contract  publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

04.12.2018, ora 11.00
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract, formularele vor fi atașate anunțului în secțiunea documente.

Oferta va fi transmisă până la data de 04.12.2018 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

143. achiziția de Servicii de consiliere și informare în domeniul dezvoltării deprinderilor sociale și civice aferent proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”

data publicării

19.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare
   
denumirea achizitiei

Servicii de consiliere și informare în domeniul dezvoltării deprinderilor sociale și civice aferent proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”  
Cod CPV - 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională.

descriere contract 

Prestarea serviciilor de consiliere și informare în domeniul dezvoltării deprinderilor sociale și civice va consta în consiliere și cursuri de competențe sociale și civice prin care se urmărește creșterea șanselor de incluziune socială a aproximativ 430 persoane din grupul țintă prin conectarea la valorile generale sociale și civice și prin însușirea și dezvoltarea de deprinderi de viața socială independentă.

   
condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

valoarea estimată

33.701,80 lei fără TVA.

conditii contract

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

03.12.2018, ora 11.00
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract cat si formularele vor fi atașate anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări neramburasbile.  Oferta va fi transmisă până la data de 03.12.2018 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

   

142. achiziția de Servicii de organizare cursuri de igienă personală aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţă mai bunădata publicării

19.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare propunere contract
click pentru descărcare modele formulare

   
denumirea achizitiei

Achiziția de servicii de organizare cursuri de igienă personală aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viaţǎ mai bună”.
Cod CPV- 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională

descriere contract 

Obiectul contractului de achiziţie publică îl constituie prestarea serviciilor de organizare cursuri de igienă personală în scopul informării în acest domeniu a 600 persoane din cadrul grupului țintă.

   
condiții participare

Conform prevederilor din fișa de date publicată în secțiunea documente.

Caietul de sarcini, fișa de date, formulare, proiectul de contract, vor fi atașate anunțului în secțiunea documente.

valoarea estimată

16.852,00 lei, fără TVA.

conditii contract

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

03.12.2018, ora 11.00
informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 03.12.2018 ora 11:00, în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157, e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Deschiderea ofertelor: 03.12.2018, ora 13:00

   

141. achiziția de materiale de întreținere necesare stadionului „Gheorghe Hagi”


data publicării

09.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea achizitiei

Achiziția de materiale de întreținere necesare stadionului „Gheorghe Hagi”
Articole electrice - Cod CPV: 31680000 – 6
Articole sanitare - Cod CPV: 44411000 – 4
Articole de feronerie - Cod CPV: 44316510
Materiale de construcții - Cod CPV: 4411000

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze materiale de întreținere necesare stadionului „Gheorghe Hagi” . Specificațiile tehnice se gasesc în anunțul prezent în secțiunea documente. Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, trebuie să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

valoarea estimată

21.578,74 lei lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

14.11.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

140. achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

data publicării

09.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
   
denumirea achizitiei

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 3019153  – 8 ,,Ștampile cu text”

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează achiziția de ștampile având următoarele specificații tehnice :

Ștampila ovala cu amprentă 45x30 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 37x13 mm

Buc

3

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 38x14 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 48x8 mm

Buc

2


Modelul ștampilelor va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.


   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

valoarea estimată

212,97 lei lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

14.11.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

139. achiziția serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB

data publicării

08.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

denumirea achizitiei

Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB.
Cod CPV: 72500000-Servicii informatice

descriere contract  Obiectul achiziției îl constituie achiziționarea serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB, conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.
   
condiții participare

Cu respectarea prevederilor legale și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

valoarea estimată

13.200 lei fără TVA/an

conditii contract

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.

termen limita primire oferte

12.11.2018
informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 12.11.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

138. achiziția unui abonament la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice”

data publicării

07.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț


denumirea achizitiei

Achiziția unui abonament la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice”

Cod CPV: 22200000 - 2 Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un abonament la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice” pentru buna desfășurare a activității, a punerii corecte în practică a cerinţelor legale în domeniul contabilităţii instituţiilor publice în cadrul Direcției financiare, Serviciul Contabilitate. 

Specificații tehnice: Consilier Contabilitate pentru instituţii publice” – abonament pentru 12 luni (12 actualizări); consultanță personalizată, serviciu special de actualizare a informației, documente specializate la cerere, acces online la lucrarea actualizată la zi, în format pdf.

Transportul publicațiillor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produsului.

 condiții participare Cu respectarea prezentului anunț.
valoarea estimată

Pentru achiziția unui abonament pentru 12 luni la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice” este de: 950 lei + tva 5% (biblioraft, 12 actualizări).

conditii contract

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

Se solicită oferte de preț în vederea achiziției unui abonament pentru 12 luni la „Consilier Contabilitate pentru instituţii publice” necesar Direcției financiare – Serviciul Contabilitate.

termen limita primire oferte

12.11.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

137. achiziția serviciului de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța

data publicării

06.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

denumirea achizitiei

Serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro - denumită în continuare PWPMC (împreună cu toate subsite-urile aferente: http://primaria-constanta.ro/spas, http://primaria-constanta.ro/politia-locala/acasa, http://primaria-constanta.ro/spclep/acasa etc.), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului. 

 condiții participare Conform caietului de sarcini.
valoarea estimată

21.600 lei/an fără TVA 

conditii contract

Contractul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, în baza unui abonament lunar.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” cu respectarea cerințelor impuse în caietul de sarcini.

termen limita primire oferte

12.11.2018
informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 12.11.2018 ora 16.00, scanată la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

136. achiziția de steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului Constanța

data publicării

01.11.2018
   
documente click pentru descărcare anunț

denumirea achizitiei

Achiziția de steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 35821000 – 5 - Steaguri 
Cod CPV: 35821100 – 6 - Suport arborare

descriere contract  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze steaguri și suporturi. Cu respectarea prezentului anunț din secțiunea documente. 
   
valoarea estimată

90.117 lei lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea prezentului anunț

condiții participare 

Cu respectarea prezentului anunț

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”. Transportul produselor la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

termen limita primire oferte

06.11.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

135. Achiziție și Montare copertine parasolar pentru băncile de odihnă

data publicării

31.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

denumirea achizitiei

Achiziție și montare copertine parasolar pentru băncile de odihnă.
Cod CPV: 39522120-4 - Copertine

descriere contract 

Caracteristici tehnice :

parasolarul copertinei va fi din material textil teflonat în două culori, (ex. crem-verde sau alte combinații cromatice), care să ofere protecție totală împotriva radiațiilor UV, a ploii, a zăpezii și a mucegaiului;
structura metalică va fi din țeavă rectangulară cu dimensiunea de 50/30/4mm;
pe orizontală țeava va fi rotundă cu dimensiunea de (D 32 x 2 mm, iar lateralele din panou tablă 2 mm, ambutisat la cote;
structura metalică trebuie să fie vopsită în câmp electrostatic, de culoare asortată cu materialul textil, stabilită de comun acord cu beneficiarul, rezistentă la condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, radiații UV), cu forma și dimensiunile conform schiței anexată;
asamblarea strcturii metalice se face cu șuruburi O 8 cap imbus și piulițe ornament;
-
pentru operațiunea de montare, furnizorul va asigura echipe mobile, dotate cu mijloc de transport pentru deplasarea muncitorilor și a produselor în teren.

Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoare totală, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct, conform structurii :
1. Valoare produs;
2. Valoare montare.

Prețurile unitare vor include toate cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuieli directe și indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului, profitul, exclusiv TVA.

Prețul de achiziție al produselor este ferm.

valoarea estimată

86.660 lei fără TVA;

conditii contract

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Furnizorul trebuie să prezinte certificatul constatator eliberat de O.N.R.C., probând existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art.164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” și conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

termen limita primire oferte

06.11.2018 ora 15:00
informatii suplimentare

Oferta se va depune/transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Amenajări Urbane, sediul din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau pe adresa de e-mail carmen.savu@primaria-constanta.ro în cazul în care oferta va fi transmisă prin e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficarului în maxim 3 zile de la data înaintării ofertei inițiale.

   

134. Serviciul de capturare, transport si predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanta

data publicării

24.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare proiect contract
click pentru descărcare modele formulare 1
click pentru descărcare modele formulare 2

denumirea achizitiei

Serviciul de capturare, transport si predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanta.
Cod CPV: 85200000-1 Servicii veterinare

descriere contract 

Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea următorului serviciu: "Serviciul de capturare, transport și predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța".

valoarea estimată

1.129.056 lei fără T.V.A

conditii contract

Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Conform prevederilor din fișa de date, caietul de sarcini, proiect contract, modele formulare, publicate în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

05.11.2018 ora 11:00
informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă în original, la adresa Primăria Municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157 e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

   

133. achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța

data publicării

23.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț

denumirea achizitiei

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV79800000

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze tipizate conform anunțului publicat în secțiunea documente.

valoarea estimată

5.476 lei lei fără TVA;

conditii contract

cu respectarea prezentului anunț

condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.
Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

termen limita primire oferte

29.10.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

132. achiziția directă a unui pachet pentru o persoană ce va conține transport aerian la Londra, Anglia, şi retur, asigurare medicală de călătorie, precum și transfer Constanța-aeroport București și transfer aeroport București - Constanța în perioada 26-27 noiembrie 2018

data publicării

23.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț

denumirea achizitiei

Achiziția directă a unui pachet pentru o persoană ce va conține transport aerian la Londra, Anglia, şi retur, asigurare medicală de călătorie, precum și transfer Constanța-aeroport București și transfer aeroport București - Constanța în perioada 26-27 noiembrie 2018.
Cod CPV63512000- 1 - Vânzare de bilete de avion de călătorie și servicii de voiaj cu servicii complete

descriere contract 

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un pachet pentru o persoană ce va conține transport aerian la Londra, Anglia, şi retur, asigurare medicală de călătorie, precum și transfer Constanța-aeroport București și transfer aeroport București - Constanța în perioada 26-27 noiembrie 2018 , cu următoarele caracteristici:

Pachet pentru 1 persoană conținând:
- transport aerian cu bagaj de cală, cu plecare din București spre Londra, Anglia, în data de 26 noiembrie 2018 dimineața, iar întoarcerea Londra - București în data de 27 noiembrie 2018, după orele 21.00. Zborurile vor fi directe, fără escală;
- asigurare medicală de călătorie;
- transfer Constanța - aeroport București și transfer aeroport București-Constanța.

Oferta va fi necesară pentru deplasarea unei persoane și va conține transport aerian la Londra, Anglia, şi retur, asigurare medicală de călătorie, precum și transfer Constanța-aeroport București și transfer aeroport București - Constanța în perioada 26-27 noiembrie 2018.

valoarea estimată

1.010 lei fără TVA /pachet/1 persoană.

conditii contract

cu respectarea prezentului anunț

condiții participare 

cu respectarea prezentului anunț

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” și, totodată, cu respectarea tuturor condițiilor menționate mai sus.

termen limita primire oferte

23.10.2018, ora 14.00
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: antoanela.dinu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

131. Achiziție de transport, montare - demontare drapele pentru sărbătorile naționale din municipiul Constanța

data publicării

22.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

denumirea achizitiei

Achiziție de transport, montare - demontare drapele pentru sărbătorile naționale din municipiul Constanța;
Cod CPV60100000-9 -”Servicii de transport rutier”;

descriere contract  Cerințe conform anunțului publicat în secțiunea documente.
valoarea estimată

34.386,39 lei fără TVA;

conditii contract

conform Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

condiții participare 

Prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în prevederile art. 164, 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

   
criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului de sarcini.

termen limita primire oferte

26.10.2018, ora 16.00
informatii suplimentare

Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța – Serviciul Amenajări Urbane, sediul din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau pe adresa de e-mail: ionela.calin@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă prin e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact - Andreea Călin, tel. 0241488175, email: ionela.calin@primaria-constanta.ro

   

130. Servicii veterinare cu medici de liberă practică

data publicării

19.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare proiectul de contract
click pentru descărcare modele de formulare

denumirea achizitiei

Servicii de  veterinare cu medici de liberă practică
Cod CPV85200000-1 Servicii veterinare

descriere contract  Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea de servicii veterinare cu medici de liberă practică.
valoarea estimată

1.866.138,00 lei fără TVA

conditii contract Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.
condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date, caietul de sarcini, proiect contract  publicate  în secțiunea documente.
   
criterii de adjudecare

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

30.10.2018, ora 11.00
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date,modele formulare, proiectul de contract și anunțul sunt publicate în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă până la data de 30.10.2018 ora 11.00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157 e-mal: achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   

129. achiziția directă de tipizate (plicuri personalizate și formulare pentru transmiterile poștale), necesare Primăriei municipiului Constanța

data publicării

19.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț


denumirea achizitiei

Achiziția directă de tipizate (plicuri personalizate și formulare pentru transmiterile poștale), necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 79800000

descriere contract 

Achiziția directă, prin comandă, de tipizate (plicuri personalizate și formulare pentru transmiterile poștale),  cu următoarele specificații tehnice:

Produs

Caracteristici

Cantitate

Plic personalizat, format C4

229x324 mm, siliconic, 80 g. offset alb, tipar negru

2.000 buc.

Plic personalizat, format C5

162x229 mm, siliconic, 80 g. offset alb, tipar negru

50.000 buc.

Plic personalizat, format C6

114x162 mm, siliconic, 80 g. offset alb, tipar negru

100.000 buc.

Confirmări de primire

Format 182mm x 95 mm, offset alb, 120-140 g, tipar față negru,

150.000 buc.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Furnizarea se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din str.Cuza Vodă nr.27, fără costuri suplimentare.

valoarea estimată

19.714,35 lei fără TVA.

conditii contract Cu respectarea prezentului anunț.
condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț.
   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț în vederea achiziției de tipizate, conform tabelului.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

termen limita primire oferte

22.10.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificatiilor tehnice pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța.

   

128. Servicii de catering aferent proiectului "Măsuri integrate pentru o viață mai bună"

data publicării

17.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini
click pentru descărcare completare caiet de sarcini
click pentru descărcare fișă de date
click pentru descărcare proiectul de contract
click pentru descărcare modele de formulare
răspuns solicitare clarificări către toți operatorii

denumirea achizitiei

Servicii de  catering aferent proiectului " Măsuri integrate pentru o viață mai bună"
Cod CPV: 55524000-9 - Servicii de catering pentru şcoli

descriere contract  Obiectul contractului de achiziție publică îl constituie prestarea serviciilor de catering, respectiv pregătirea, prepararea și transportul/livrarea hranei pentru preșcolarii/școlarii beneficiari ai proiectului
valoarea estimată

291.840,00 lei fără TVA.

conditii contract Conform proiectului de contract publicat în secțiunea documente.
condiții participare  Conform prevederilor din fișa de date publicată  în secțiunea documente.
   
criterii de adjudecare

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

29.10.2018, ora 11.00
informatii suplimentare

Caietul de sarcini, fișa de date, proiectul de contract și anunțul vor fi publicate în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă până la data de 29.10.2018 ora 11.00, în original, la adresa Primăria municipiului Constanța, Bd-ul Tomis, nr. 51, în atenția Serviciului achiziții publice, persoană de contact Niță Mihaela, tel: 0241488157 e-mal: achizitiipublice@primaria-constanta.ro .

   

127. achiziția Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan

data publicării

16.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare carte identitate autovehicul

denumirea achizitiei

Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan
Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

descriere contract 

Poliță de asigurare obligatorie RCA pentru autoturism Dacia Logan, pe o perioadă de 12 luni cu data de intrare în vigoare a poliței 02.11.2018.

valoarea estimată

599,97 Lei (societățile de asigurare nu sunt plătitoare de TVA).

conditii contract

Polița pe o perioadă de 12 luni. Se atașează prezentului anunț cartea de identitate a vehiculului nr. J066266. Condiții de plată: Plata se va realiza, în funcţie de disponibilităţile bugetare, din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa,  în cel mult 15 de zile de la data acceptării şi înregistrării facturii/ordinului de încasare.

condiții participare  Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.
   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limita primire oferte

18.10.2018
informatii suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

126. Anunț De Licitație Publică Organizată În Vederea Concesionării Unui Spațiu Cu Destinația De Cabinet Medical
Concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical în suprafață de 54,63 mp, situat în municipiul Constanța, bd. I.C.Brătianu nr.47, în vederea desfășurării activității medicale.

data publicării

15.10.2018
documente click pentru descărcare anunț

valoare estimată
ofertant câștigător
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
   

125. achiziția unui număr de 8 telefoane smart necesare Primăriei municipiului Constanța

data publicării

15.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț

denumirea achizitiei

Achiziția unui număr de 8 telefoane smart necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV – 32250000 - 0

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 8 telefoane smart cu următoarele caracteristici:

Telefoane Smart – 8 buc
- Dual sim
- Rezistente la IP67
- Touchscreen
- Model Procesor Kirin 970
- Frecvență procesor 4 x2.36 GHz + 4 x1.8 GHz
- GPS, A-GPS, GLONASS, BDS
- Sistem de operare Android 8.1 Oreo
- Memorie RAM  6GB
- Memorie internă  128 GB

Conectivitate
- GPRS Da
- Tehnologie Bluetooth A2DP
- Tehnologie wirlesss 802.11 a/b/g/n/ac
- NFC
- USB Type-C

Foto video
 - Rezoluție cameră (Mp) 40 + 20 + 8
 - Blitz integrat Dual LED
 - Rezoluție video  2160p@30fps
  - Cameră secundară 24Mp

Caracteristici foto/video
- Lentilă Leica
- Focalizare automată laser
- Geo – tagging
- Touchfocus
- HDR
- Panorama

Alimentare
- Capacitate (mAh) 4000
- Tip baterie Li-Po
- FM radio
- Redare video MP4
- 3gp
- Redare audio MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, ALTELE
- Senzori Compas
- Hall Senzor
- G – senzor
- Senzor de lumina ambientală
- Proximitate
- Giroscop
 - Accesorii incluse  Cheie acces SIM

valoarea estimată

23.432 lei lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea prezentului anunț.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț.
   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

termen limita primire oferte

18.10.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

 

   

124. achiziția de mobilier necesar Primăriei municipiului Constanța

data publicării

15.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț

denumirea achizitiei

Achiziția de mobilier necesar Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV – 39100000

descriere contract  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze mobilier cu respectarea  prezentului anunț.
valoarea estimată

70.406,29 lei lei fără TVA

conditii contract

Cu respectarea prezentului anunț.

condiții participare  Cu respectarea prezentului anunț.
   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

termen limita primire oferte

18.10.2018
informatii suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

 

   

123. achiziție publică de dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de mâini, alte echipamente şi consumabile aferente acestora, necesare pentru dotarea grupurilor sanitare aferente Primăriei municipiului Constanța

data publicării

15.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț

denumirea achizitiei

Achiziție publică de dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de mâini, alte echipamente şi consumabile aferente acestora, necesare pentru dotarea grupurilor sanitare aferente Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 42968200-1  Distribuitoare de articole de igienă
Cod CPV: 44410000-7  Articole pentru baie şi bucătărie
Cod CPV: 33760000-5 Hartie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă
Cod CPV: 33711900-6 Săpun
Cod CPV: 31411000-0-6 Baterii alcaline

descriere contract 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de mâini, alte echipamente şi consumabile aferente acestora necesare pentru dotarea grupurilor sanitare aferente sediului situat pe b-dul Tomis nr. 51 al Primăriei municipiului Constanța şi Foişoarelor grupuri sanitare Parc Arheologic, cu respectarea anunțului din secțiunea documente.

valoarea estimată

95.187,86 lei fără TVA

conditii contract

Conform specificaţiilor tehnice.
1. Montajul produselor va fi inclus în preţ.
2. Garanţie pe produse şi montaj de minim 12 luni, iar pentru aparatele electrice, în funcţie de producător de minim 24 de luni.
3. Achizitionarea produselor se va face eşalonat pe bază de comandă fermă.
4. Livrarea consumabilelor se va face pe bază de comandă, iar furnizarea se va efectua în 2 zile de la primirea comenzii de către furnizor.
5. Livrarea şi montarea echipamentelor  se va face pe bază de comandă,  iar furnizarea  se va efectua în 5 zile de la primirea comenzii de către furnizor şi montarea în maxim 7 zile de la livrare confirmată de beneficiar prin proces verbal de recepţie.

condiții participare  Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preţ, cu respectarea prevederilor specificaţiilor tehnice, pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18. 
   
criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limita primire oferte

23.10.2018
informatii suplimentare

Se pot obține la telefon 0241485807 sau pe adresa de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.roOferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare şi la valoarea totală fără TVA. TVA va fi evidenţiat separat. Preţul unitar va include toate cheltuielile legate de transport, manipulare, montare.

   

122. Echipamente medicale pentru dotarea cabinetului veterinar din Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța.

data publicării

15.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

denumirea achizitiei

Echipamente medicale pentru dotarea cabinetului veterinar din Adăpostul public pentru câinii fără stăpân situat în incinta Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân de pe domeniul public al Municipiului Constanța.
Cod CPV :33100000 - 1 – ”Echipamente medicale”
              
39700000 – 9 – „Aparate de uz casnic”

descriere contract 

Conform prevederilor caietului de sarcini. Prețurile unitare pe fiecare produs vor include toate cheltuielile legate de transport /aprovizionare/ manipulare /cheltuieli directe/ indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului. Condițiile tehnice si cantitățile sunt obligatorii pentru toți ofertanții, nerespectarea acestora conduce la respingerea ofertelor.

valoarea estimata

115.921,46 lei fără TVA; Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției.

conditii contract

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut și respectarea caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

termen limita primire oferte

22.10.2018
informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail: ana.eftinca@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța – Direcția Gestionare Servicii Publice din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, persoană de contact – D-na. Ana-Maria Eftincă ,Inspector Serviciul Public de Gestionare Animale Abandonate, tel. 0241485873.

   

121. Elaborare studiu de fezabilitate, avize, altele pentru obiectivul - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa

data publicării

12.10.2018
   
documente click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

denumirea achizitiei

Elaborare studiu de fezabilitate, avize, altele pentru obiectivul - Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa.

Cod CPV : 79314000-8 - Servicii de elaborare studii de fezabilitate (Rev 2)

descriere contract 

Serviciul constă în elaborarea studiului de fezabilitate, avize, altele pentru obiectivul "Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Municipiul Constanţa"  în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul “Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea  infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de județ".

valoarea estimata

125.000 RON fara TVA

conditii contract

Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente.

conditii de participare

Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. Operatorii economici  interesati pot  accesa caietul de sarcini, acesta fiind postat pe site-ul institutiei la adresa  www.primaria-constanta.ro. Ofertele vor fi transmise în original la adresa U.A.T. Municipiul Constanța din Bulevardul Tomis, nr. 51, camera 18 sau pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro. Persoana de contact: Simona Stancă - Inspector  Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte,  Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 146. Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limita primire oferte

15.10.2018
informatii suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor. Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SEAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SEAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

   

120. Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan


data publicării

11.10.2018
   
documente click pentru a descarca anuntul
click pentru descărcare carte de identitate vehicul
denumirea achizitiei

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

descriere contract 

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru autoturism Dacia Logan, pe o perioadă de 12 luni cu data de intrare în vigoare a poliței 25.10.2018.

Plata se va realiza, în funcţie de disponibilităţile bugetare, din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa,  în cel mult 15 de zile de la data acceptării şi înregistrării facturii/ordinului de încasare.

valoarea estimata 723,00 Lei (societățile de asigurare nu sunt plătitoare de TVA)
conditii contract

Polița trebuie să conțină francize 0, pentru oricare dintre situațiile: avarii, furt, vandalism, etc. Valoarea de nou a autoturismului: 33.986,40 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2011. Se atașează prezentului anunț cartea de identitate a vehiculului nr. J066266.

conditii de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limita primire oferte

15.10.2018
informatii suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

119.Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța

data publicării

04.10.2018
   
documente click pentru a descarca anuntul
click pentru descarcarea caietului de sarcini
denumirea achizitiei

Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța
Cod CPV : 15713000-9 - Hrană pentru animale de companie

valoarea estimata   101.742 lei fără TVA
descriere achizitie

Caracteristici tehnice și cantități:
Achiziția de ”Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără stăpân din Municipiul Constanța” se va realiza prin intermediul unui operator economic cu respectarea următoarelor cerințe:
- furnizorul se obligă să furnizeze produsele solicitate la standard legale, în conformitate cu legislația în vigoare, condiția obligatorie este ca hrana să fie certificată de Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor.
- corectarea și adaptarea regimului de furnizare a produselor se va face la cerințele achizitorului precum și controlul calității produselor furnizate.
- frecvența de furnizare a produselor tip hrană uscată va fi lunară sau la fiecare solicitare a achizitorului.
Produsul va fi ambalat în saci acceptați de C.E. cu o greutate minimă de 10 kg, etichetați în limba română sau cu traducerea etichetei în limba română. Pe etichetă vor fi specificate numele și adresa producătorului, denumirea produsului, greutatea netă, alte indicații tehnice.

Cantități

Denumire produs

 

Cantitate/lună

(kg)

Cantitate/12 luni

(kg)

Hrană uscată adult (300 capete)

 

2325

(300cap.*250g/zi*31 zile)

 

27900

Hrană uscată junior (100 capete)

 

775

(100cap.*250g/zi*31 zile)

9300

 

Cantitățile lunare sunt estimative. Acestea pot fi mai mari sau mai mici decât cele estimate inițial, în funcție de necesitățile concrete, fără a depăși valoarea totală a contractului.

Prezentarea ofertei:
 Prețurile unitare pe fiecare produs vor include toate cheltuielile legate de transport /aprovizionare/ manipulare /cheltuieli directe/ indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului.

conditii contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
conditii de participare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
criterii de adjudecare

prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor caietului de sarcini publicat in sectiunea documete

termen limita primire oferte
11.10.2018, ora 16:00
informatii suplimentare

Oferta va fi transmisă, la adresa de e-mail : ana.eftinca@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța – Direcția Gestionare Servicii Publice din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, persoană de contact – Dna. Ana-Maria Eftincă, tel. 0241485873.

   

118. Achiziţia serviciului de actualizare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”- DALI, altele- Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor

data publicării

04.10.2018
   
documente click pentru a descarca anuntul
click pentru descarcarea caietului de sarcini
denumirea achizitiei Achiziţia serviciului de actualizare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții ”Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța – etapa II”- DALI, altele- Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor
CPV: 71241000-9- Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
valoarea estimata  120.000,00 lei fără TVA 
descriere achizitie  Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
conditii contract Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
conditii de participare Conform caiet de sarcini publicat în secțiunea documente
criterii de adjudecare

pretul cel mai scazut

termen limita primire oferte
10.10.2018
informatii suplimentare Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Carmina Ionela Popescu - Șef Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132.
   

117. Festivalul iernii 2018

data publicării

04.10.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru a descărca instrucțiunile pentru ofertanți
buget maxim disponibil  1.200.000 lei inclusiv TVA
   
ofertant castigator Ghiuvelichian Clara P.F.A. 
valoare atribuita 1.175.000 lei TVA inclus
data atribuirii  
anunt rezultat
click pentru vizualizare
observatii Ofertele se depun la sediul primăriei municipiului Constanța din strada Cuza Vodă nr 27. Data limită depunere oferte este 18.10.2018.
   

116. Achiziția și contractarea serviciului de promovare aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius"Constanța"              
             

data publicării

03.10.2018
   
documente click pentru a descarca anuntul
click pentru descarcarea caietului de sarcini
   
denumirea achiziției  

Achiziția și contractarea serviciului de promovare aferent proiectului “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic “Ovidius”, Constanța”

CPV: 79342200-5 Servicii de promovare

         79341000-6 Servicii de publicitate

   
valoarea estimată

8.400,00 LEI fără T.V.A.

   
descriere achiziție 

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze serviciul de promovare aferent proiectului "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța", conform Contractului de finanțare nr. 2897/10.08.2018.

Proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic “Ovidius”, Constanța” este finanţat prin Programul Operațional Regional  2014 – 2020.

condiții contract

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții de participare

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

09.10.2018

informații suplimentare

Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 sau pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Costina Buzatu - Consilier Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132.

   

115. Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane.
             

data publicării

01.10.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini
   
denumirea achiziției  

Conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane

Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare

   
valoarea estimată

66.000,00 LEI fără T.V.A.

   
descriere achiziție 

Durata contractului de prestare servicii este de doisprezece (12) luni de la data semnării și înregistrării Contractului de către ambele părți.
Serviciul cuprinde un portofoliu de solicitări transmise la cerere de către beneficiar, precizate în Caietul de Sarcini, pe care prestatorul se obligă să le execute cu promptitudine, eșalonând d.p.d.v. financiar prestația suportată în baza cuantumului alocat lunar, prin contract, de tipul unui abonament lunar. Achiziția serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” cuprinde promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră”, realizarea de materiale informative și promoționale, precum și promovarea altor acțiuni și inițiative similare.
În cadrul serviciului privind „conștientizarea populației cu privire la prevederile legale în vigoare vizând spațiile publice urbane” intenționat a fi achiziționat, promovarea Campaniei „Curățăm Constanța Noastră” va trebui să includă minim activitățile sau operațiunile prevăzute explicit prin Caietul de Sarcini; acele caracteristici care nu sunt precizate, rămân la latitudinea Ofertanților și fac parte din contribuția tehnică și creativă a acestora în cadrul ofertelor.

condiții contract

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții de participare

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” cu condiția respectării specificațiilor tehnice solicitate, dispuse în caietul de sarcini.

termen limită primire oferte

05.10.2018

informații suplimentare

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”. 
Ofertele de preț pot fi trimise în scris, în original:
- prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10; data poștei 03.10.2018;
- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

   

114. Achiziţia serviciului de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța
             

data publicării

25.09.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea achiziției  

serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 72500000-0 – Servicii informatice

   
valoarea estimată

21.600 lei/an fără TVA 

   
descriere achiziție 

Primăria municipiului Constanța dorește să achiziționeze serviciul de întreținere și actualizare  pagina de web a Primăriei municipiului Constanța  www.primaria-constanta.ro - denumita in continuare PWPMC (împreună cu toate subsite-urile aferente: http://primaria-constanta.ro/spas, http://primaria-constanta.ro/politia-locala/acasa, http://primaria-constanta.ro/spclep/acasa etc.), sub formă de abonament lunar, pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului.

condiții contract

contractul se va desfășura pe o perioadă de 12 luni, în baza unui abonament lunar

   
condiții de participare

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare

atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” și care respectă cerințele impuse în caietul de sarcini.

termen limită primire oferte

27.09.2018

informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 27.09.2018 ora 16.00, scanată la următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și adriana.stamat@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

113. Achiziţia serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii " Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „MUGUREL”, Constanța”
             

data publicării

25.09.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea achiziției  

Achiziţia serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii " Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „MUGUREL”, Constanța”

Cod CPV
: 71241000-9

   
valoarea estimată

50.000,00 lei fără TVA 

   
descriere achiziție  Serviciul constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economice, respectiv elaborarea DALI și a studiilor care fac parte integrantă din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (studiu topografic, studiu geotehnic), inclusiv realizarea auditului energetic, a expertizei tehnice și a documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „MUGUREL”, Constanța”
condiții contract

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții de participare

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte

28.09.2018

informații suplimentare Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Costina Buzatu- Consilier Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 132
   

112. Achiziţia serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii " Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „AMICII”, Constanța”
             

data publicării

25.09.2018
   
documente click pentru a vedea anunțul
click pentru descărcare caiet de sarcini
   
denumirea achiziției  

Achiziţia serviciului de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii " Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „AMICII”, Constanța”

Cod CPV
: 71241000-9

   
valoarea estimată

74.000,00 lei fără TVA 

   
descriere achiziție  Serviciul constă în elaborarea documentaţiei tehnico-economice, respectiv elaborarea DALI și a studiilor care fac parte integrantă din conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (studiu topografic, studiu geotehnic), inclusiv realizarea auditului energetic, a expertizei tehnice și a documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „AMICII”, Constanța”
condiții contract

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții de participare

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte

28.09.2018

informații suplimentare Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Nicoleta Iordache - Consilier Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488 198
   

111. achiziția de pneuri pentru dotarea autovehiculelor utilizate de Primăria municipiului Constanța
             

data publicării

25.09.2018
   
documente click pentru a vedea anunțul
   
denumirea achiziției  

pneuri pentru autovehicule
Cod CPV: 34351100 - pneuri pentru autovehicule

   
valoarea estimată

5.364,64 Lei fără TVA.

   
descriere achiziție

Furnizarea, echilibrarea și montarea a 28 pneuri de iarnă, cu următoarele date tehnice:

Nr. Crt

Dimensiune pneu

Indice încărcare

Indice încărcare

Eficiență consum carburant

Aderență pe carosabil umed

Nivel de zgomot

Cantitate

1

165/80 R14

85

T

min. F

min. C

max. 71

4

2

185/65 R15

88

T

min. E

min. C

max. 70

16

3

175/75 R14C

99/98

T

min. E

min. C

max. 72

8

 

   
condiții contract

Montarea pneurilor pe autovehicule să fie făcută într-o unitate de pe raza municipiului Constanța. Garanția pneurilor să fie de min. 24 luni, iar pentru servicii (echilibrat și montaj) de min. 6 luni.

   
condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț și propuneri tehnice (date, modele, etc.) conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte

03.10.2018

informații suplimentare

se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

110. achiziția ghidului GDPR pentru primării pe suport cd
             

data publicării

21.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea achiziției  

achiziția unui ghid pe suport cd

Cod CPV: 22200000 – 2  Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste

   
valoarea estimată

150,00  lei fără TVA

   
descriere achiziție
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze cd-ul „Ghidul GDPR pentru Primării”, singurul ghid din România care se adresează tuturor instituţiilor publice. Acest ghid este solicitat de Serviciul Juridic, fiind necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii  a activităţii de implementare a regulamentului 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi pentru corecta punere în practică a cerinţelor în domeniu.
   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte

24.09.2018

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

109. achiziția directă a unui pachet pentru două persoane ce va conține transport aerian la Bruxelles, Belgia, şi retur, transfer aeroport Bruxelles - hotel și hotel-aeroport Bruxelles, precum şi asigurare medicală de călătorie, în perioada 3 octombrie – 5 octombrie 2018.
             

data publicării

19.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea achiziției  

Achiziția directă a unui pachet pentru două persoane ce va conține transport aerian la Bruxelles, Belgia, şi retur, transfer aeroport Bruxelles - hotel și hotel-aeroport Bruxelles, precum şi asigurare medicală de călătorie, în perioada 3 octombrie – 5 octombrie 2018

Cod CPV: 63512000- 1 - Vânzare de bilete de avion de călătorie și servicii de voiaj cu servicii complete

   
valoarea estimată

3.424 lei fără TVA /pachet/2 persoane

   
descriere achiziție

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un pachet pentru două persoane ce va conține transport aerian la Bruxelles, Belgia, şi retur, transfer aeroport Bruxelles-hotel și hotel-aeroport Bruxelles, precum şi asigurare medicală de călătorie, în perioada 3 octombrie – 5 octombrie 2018, cu următoarele caracteristici:
- transport aerian cu bagaj de cală, cu plecare din București spre Bruxelles, Belgia, în data de 3 octombrie 2018, iar întoarcerea Bruxelles - București în data de 5 octombrie  2018, după orele 17.00. Zborurile vor fi directe, fără escală.
- transfer aeroport Bruxelles - hotel și hotel - aeroport Bruxelles;
- asigurare medicală de călătorie. 
Oferta va fi necesară pentru deplasarea a 2 (două) persoane și va conține transport aerian la Bruxelles, Belgia, şi retur, transfer aeroport Bruxelles-hotel și hotel-aeroport Bruxelles, precum şi asigurare medicală de călătorie, în perioada 3 octombrie – 5 octombrie 2018.

   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” și, totodată, cu respectarea tuturor condițiilor menționate mai sus.

termen limită primire oferte

20.09.2018, ora 14:00

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: antoanela.dinu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

108. achiziția de servicii medicale de medicina muncii, necesare Primăriei municipiului Constanța.
             

data publicării

18.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea achiziției  

Servicii medicale medicina muncii.

Cod CPV: Cod 85147000 - 1

   
valoarea estimată

52.000 lei fără TVA/an.Precizăm că serviciile medicale sunt scutite de plata TVA și sunt deductibile fiscal.

   
descriere achiziție
Obiectul achiziției îl constituie achiziționarea de servicii medicale de medicina muncii pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, a H.G. nr. 1425/2006 republicată, precum și a H.G. nr. 355/2007 modificată și completată prin H.G. nr. 1169/2011, conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.
   
condiții achiziție

Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
condiții de participare

Cu respectarea prevederilor legale și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
criterii de adjudecare Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut" în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.
termen limită primire oferte

20.09.2018, ora 14.00

informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 20.09.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Resurse Umane, persoană de contact Ciora Ștefania.

   

107. achiziția directă a 5000 de plicuri format C6/5, necesare Primăriei municipiului Constanța.
             

data publicării

18.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea achiziției  

Achiziția directă a 5000 de plicuri format C6/5, necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 30199230-1

   
valoarea estimată

356,65 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Achiziția directă, prin comandă, a 5000 de plicuri format C6/5, cu următoarele specificații tehnice:

Denumire produs

Cantitate

Specificații

Plic

5.000 buc.

Format C6/5
Hârtie offset
Densitate hârtie 80g/mp
Fond interior
Categorie - cu fereastră dreapta
Dimensiune fereastră 35 x 90 mm
Poziție fereastră 20 mm dreapta/29 mm jos
Lipire- gumat
Dimensiune 114 x 229 mm
Deschidere – latura mare


Furnizarea se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din str.Cuza Vodă nr.27, fără costuri suplimentare.

   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului ”preţul cel mai scăzut”. Se solicită oferte de preț în vederea achiziției unui număr de 5000 de plicuri. Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi înclus în preț.

termen limită primire oferte

19.09.2018

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificatiilor tehnice pe adresa de e-mail: doinita.enache@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta din b-dul Tomis nr. 51.

   

106. achiziția directă de sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă necesare Primăriei municipiului Constanța.
             

data publicării

14.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea achiziției  

Achiziția de sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 14820000

   
valoarea estimată

3.780,50 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Sticlă ultraclară 6 mm, prelucrată pe cant, cu folie albă aplicată, din gama translucent
10 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 130 x 1068
8 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 130 x 1140

Geam 6 mm ultraclar, cu folie albă translucent, fixate pe intradosul tavanului cu câte 4 piese de fixare (distanţieri inox de aproximativ 50mm) – 2 bucăţi
2 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 490 x 1140

Oglindă 6 mm, prelucrată MCM – 2,16 mp
Uşi dulap din sticlă 6 mm – 4 bucăţi
Culoare: verde
2 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 551 x 1680
2 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 551 x 610
(uşile din sticlă trebuie prevăzute cu balamale şi mânere pentru deschidere)

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului ”preţul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte

17.09.2018

informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

105. achiziția de ”Cofrete inteligente pentru sirenele electrice” necesare Primăriei municipiului Constanța.
             

data publicării

10.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achiziției  

Achiziția de ”Cofrete inteligente pentru sirenele electrice ” necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV:31211110-2.

   
valoarea estimată

4725 lei/cofret fără TVA, respectiv 75600 lei fără TVA .

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze 16 cofrete inteligente pentru sirenele electrice. Cofrete inteligente pentru sirenele electrice respectând condiţiile impuse în caietul de sarcini.

   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea se va face pe baza criteriului ” preţul cel mai scăzut”, conform caietului de sarcini prezent în secțiunea documente, iar cerințele impuse prin caietul de sarcini și prezentul anunț fiind considerate cerințe minime și obligatorii pe care trebuie să le îndeplineasca oferta.

termen limită primire oferte

14.09.2018

informații suplimentare

Se pot obține consultând caietul de sarcini din secțiunea documente. Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: florin.mocanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51. Număr telefon contact: 0737.552.271.

 

   

104. achiziție glaf şi măscă calorifer din pal laminat necesare Primăriei municipiului Constanța.
             

data publicării

10.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea achiziției  

Achiziția unui glaf şi a unei măşti calorifer din pal laminat necesare Primăriei municipiului Constanța.

Cod CPV: 44191000 – 5

   
valoarea estimată

1.198,32 lei lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un glaf şi o mască calorifer din pal laminat necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Glaf
Descriere : pal laminat, canturi din abs 0.4x22 şi 2x22
Culoare : Light Lyon Wainut
Dimensiune : 2760 x 410 x 140 mm

Mască calorifer
Descriere : pal laminat, canturi din abs 0.4x22 şi 2x22
Culoare : Light Lyon Wainut
Dimensiune: 1340 x 810 x 200 mm

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte

13.09.2018


informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

103. achiziția de scaune operaţionale, veioză, protecţie pardoseală şi suport umbrelă necesare Primăriei municipiului Constanța.             

data publicării

10.09.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare imagini

   
denumirea achiziției  

Achiziția de scaune operaţionale, veioză, protecţie pardoseală şi suport umbrelă necesare Primăriei municipiului Constanța

Scaun operaţional - Cod CPV: 39112000
Veioză - Cod CPV: 31500000
Protecţie pardoseală - Cod CPV: 39530000
Suport umbrelă - Cod CPV: 39295500

   
valoarea estimată

3.184,01 lei lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze scaune operaţionale, veioză, protecţie pardoseală şi suport umbrelă necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Scaun operaţional- 6 buc
Descriere : structura din plastic
Culoare : verde
Dimensiune : L61 x I63 x h106 cm

Caracteristici speciale:
Finisaj: stofă
Baza: mobila
Tip baza: plastic
Finisaj baza: mochetă
Inaltime reglabila: între 44 şi 55 cm
Greutate suportată: 120 kg
Tip mecanism : contact permanent
Finisaj sezut: stofă
Model braţe: fixe
Model spătar: mediu
Finisaj spătar: stofă

Veioză 1x60W E 27 – 1 buc
Dimensiune: H 37 cm
Material: metal/sticlă
Culoare: auriu/verde

Protectie pardoseala – 1 buc
Culoare: transparent
Dimensiuni: L.115xl. 100Xh.0.08cm
Material: plastic
Finisaj: translucid

Suport umbrelă – 1 buc
Dimensiuni: L.47,5 diam. 19cm
Material: metal
Culoare: alb

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții achiziție

Cu respectarea prezentului anunț.

   
condiții de participare

Cu respectarea prezentului anunț.

   
criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

termen limită primire oferte

13.09.2018


informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

102. achiziție "Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă REMA".


data publicării

07.09.2018
   


documente

click pentru descărcare anunț
click pentru vizualizare carte de identitate vehicul

   
denumirea achiziției  

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă REMA
Cod CPV: 66514110 - Servicii de asigurare a autovehiculelor

   
valoarea estimată

2.665,88 Lei (societățile de asigurare nu sunt plătitoare de TVA)

   
descriere achiziție

Poliță de asigurare facultativă CASCO pentru remorcă REMA, dotată cu „echipament de măsurare a emisiilor de poluanți și a zgomotului rezultat din trafic”, pe o perioadă de 12 luni cu data de intrare în vigoare a poliței 28.09.2018.

   
condiții achiziție

Polița trebuie să conțină francize 0, pentru oricare dintre situațiile: avarii, furt, vandalism, etc.. Valoarea de nou a ansamblului (remorcă + echipament): 486.521,52 Lei fără TVA, iar anul fabricației 2017. Se atașează prezentului anunț cartea de identitate a vehiculului nr. L974355. 

condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   
criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte

12.09.2018


informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

101. achiziția serviciului de întreținere și reparații autovehicule skoda.


data publicării

29.08.2018
   


documente

click pentru descărcare anunț
click pentru descărcare caiet de sarcini

   
denumirea achiziției  

Achizitie serviciul de intretinere și reparații autovehicule Skoda
Cod CPV: 50112000 - Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor.

   
valoarea estimată

38.586,76 lei fara TVA

   

descriere achiziție

,,Serviciul de întreținere și reparații autovehicule Skoda" constă în efectuarea următoarelor operațiuni: revizii tehnice periodice, reparații mecanice și electrice altele decât cele decontate prin garanția autoturismelor.

   
condiții achiziție

Se solicită ofertă de preț, conform caietului de sarcini nr. 138699  atașat în secțiunea documente.

condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț, conform caietului de sarcini atașat în secțiunea documente, pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   
criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte

03.09.2018


informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

100. achiziția de polițe de asigurare obligatorii RCA pentru două remorci.


data publicării

27.08.2018
   


documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizare polița nr. L362134
click pentru vizualizare polița nr. L974355

   
denumirea achiziției  

Achiziția de polițe de asigurare obligatorie RCA pentru două remorci pe o perioadă de 12 luni.
Cod CPV: 66516100 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto. 

   
valoarea estimată

303,50 Lei  fără TVA

   

descriere achiziție

Achiziția de polițe de asigurare obligatorie RCA pentru două remorci pe o perioadă de 12 luni cu datele de intrare în vigoare 10.09.2018 pentru remorca Rema și respectiv 19.09.2018 pentru remorca Pop-Industry.

   
condiții achiziție

Se solicită ofertă de preț, conform specificațiilor tehnice din cărțile de identitate a vehiculelor nr. L974355 și L362134, atașate.

condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   
criterii de adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte

30.08.2018


informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

99. Achiziția Serviciului de publicare în două cotidiane locale a anunţului de participare la procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării proiectelor nonprofit de interes general „Festivalul Etniilor Dobrogene – Ziua Dobrogei” și „Festivalul Iernii 2018“.

data publicării 24.08.2018, ora 17.00
   

documente

click pentru descărcarea anunțului

   
valoarea estimată

812,73 lei fără TVA/anunț x 2 (anunțul trebuie să apară în două publicații) = 1.625,46 lei fără TVA.

   

descriere achiziție

Primăria Municipiului Constanța intenționează achiziționarea serviciului de publicare a anunţului de participare la procedura de selecție pentru susținerea din fonduri financiare nerambursabile a organizării și derulării proiectelor nonprofit de interes general „Festivalul Etniilor Dobrogene – Ziua Dobrogei” și „Festivalul Iernii 2018“.

   
condiții achiziție

textul anunțului trebuie publicat în ediții tipărite a unor cotidiane locale, cu respectarea prezentului anunț publicat pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro și SEAP.

condiții de participare

textul anunțului trebuie publicat în ediții tipărite a unor cotidiane locale, cu respectarea prezentului anunț publicat pe site-ul Primăriei: www.primaria-constanta.ro și SEAP.

   
criterii de adjudecare

prețul cel mai scăzut.

termen limită primire oferte

27.08.2018, ora 14:00.


informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: ionela.halciuc@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51.
Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.

   

98. Festivalul Iernii 2018
data publicării 24.08.2018

documente

click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți

buget maxim disponibil

1.200.000 de lei inclusiv TVA.

ofertant câștigător
valoare atribuită  
data atribuirii

informații suplimentare
 anunț rezultat  
procedură selecție
observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.
Data limită de depunere a ofertelor este 24.09.2018, ora 16.00.

   

97. Festivalul etniilor dobrogene - Ziua Dobrogei.
data publicării 24.08.2018
   

documente
click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
click pentru descărcarea instrucțiunilor pentru ofertanți
buget maxim disponibil

100.000 de lei inclusiv TVA.

ofertant câștigător
valoare atribuită

data atribuirii
informații suplimentare  
anunț rezultat
click pentru vizualizare anunț

procedură selecție


observații

Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27. Data limită de depunere a ofertelor este de 10.09.2018, ora 16.00. 

   

96. achiziția de echipamente și accesorii – încărcători şi acumulatori.
data publicării 14.08.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea
achiziției

Achiziția de echipamente și accesorii – încărcători şi acumulatori.
COD CPV:   31400000 – 0 Acumulatori

   
valoarea estimată

459,2 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze echipamente și accesorii – încărcători şi acumulatori pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații Mass Media. Pentru aceasta este necesară dotarea cu echipamentele și accesorii necesare mediatizării și evidențierii activității instituției.

Specificații tehnice:

1.Ȋncărcător acumulatori AA și AAA – 1 bucată
-      Curent încărcare rapidă: 1000 mA (AA), 500 mA (AAA);

-      Curent încărcare lentă: 300 mA;
-      Curent Trickle Charge: 50 mA;
-      Configurație încărcare acumulatori: 1 – 4buc. NIMH/NICD tip AA sau AAA;
-      Microprocesor: Negative Delta V, 4 canale independente;
-   Voltaj alimentare:12V, 1000 mA (transformator inclus în pachet; adaptor bricheta pentru alimentare din mașină);
-      Încarcă precis și sigur acumulatori tip AA și AAA în 1000 minute;
-   FLEX: algoritm de încărcare unic cu puls negativ, care ajută la încărcarea completă a acumulatorilor. Acest sistem ajută și la prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
-     Posibilitatea de încărcare RAPIDĂ (100min) sau, la alegere, un mod mai lent (5 ore). Acest mod mai lent asigură, în timp, o viață mai lungă acumulatorilor și o încărcare mai bună;
-      4 circuite independente de încărcare;
-      LED indicator pentru fiecare canal;
-      Afișaj electronic.

2.Ȋncărcător acumulatori 9V– 1 bucată:
-   Ȋncărcător inteligent, de dimensiuni mici, special conceput pentru a încărca până la 4 acumulatori Ni-Mh de 9V
-      Canale independente de încărcare pentru fiecare acumulator
-      Microprocesor cu 4 canale independente
-      LED indicator încărcare pentru fiecare canal

3.Acumulatori 9V – 6 bucăți:
-      Fără efect de memorie;
-      Acumulatorii pot fi încărcați de până la 1000 de ori;
-      Tip Ni-Mh
-      Voltaj: 9V;
-      Capacitate: 170 mAh;
-      Dimensiuni: 2,6 x 1,7 x 4,8 cm. 

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produsului.

   
condiții
contract

cu respectarea prezentului anunț.

condiții de participare

cu respectarea prezentului anunț.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț în vederea achiziției de echipamente și accesorii - încărcătorI şi acumulatori necesare Compartimentului Comunicare și Relații Mass Media.

termen limită primire oferte
23.08.2018
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

95. achiziția unui număr de 7 televizoare cu suport necesare Primăriei municipiului constanța
data publicării 13.08.2018
   

documente

click pentru descărcare anunț

   
denumirea
achiziției

Achiziția unui număr de 7 televizoare cu suport necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 32324000  – 0

   
valoarea estimată

10.570 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze un număr de 7 televizoare cu suport necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici:

Televizoare – 7 buc
- Diagonală minimum 100 cm;
- Rezoluție 4K UHD;
- Sistem audio: Stereo;
- Caracteristici speciale: Player mutimedia integrat, Smart TV, Web Browser, TV to Mobile – Mirroring,  Mobile to  TV - Mirroring, DLNA;
- Tipuri conexiune: LAN, Wi-Fi Integrat, CI+, Rfin.

Suport Televizor
- Nivelă cu bulă de aer încorporată pentru un montaj simplu și rapid;
- Tip suport – Reglabil;
- Diagonală maximă (inch) - 48;
- Diagonală minimă (inch) – 19;
- Greutatea maximă suportată (kg) – 25;
- Compatibil VESA (mm) 50 x 50 – 200 x 200;
- Înclinare orizontală (Grade) – 10;
- Montare pe perete.     

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții
contract

cu respectarea prezentului anunț.

condiții de participare

cu respectarea prezentului anunț.

criterii de adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”

Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

termen limită primire oferte
21.08.2018
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

94. achiziția serviciului de publicare a comunicatului de presă care anunță demararea lucrărilor în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună“. 
data publicării 09.08.2018
   

documente

click pentru a descărca anunțul

   
denumirea
achiziției

Serviciul de publicare în presa locală a comunicatului de presă care anunță începutul proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună“.

Cod CPV: 79341000-6 servicii de publicitate în presa scrisă.

   
valoarea estimată

783,83 lei fără TVA/anunț.

   
descriere
contract

Primăria Municipiului Constanța intenționează achiziționarea serviciului de publicare a comunicatului de presă care anunță demararea lucrărilor în cadrul proiectului „Măsuri integrate pentru o viață mai bună“, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, cod MySMIS: 114654.

   
condiții
contract

cu respectarea prezentului anunț publicat pe site-ul Primăriei și SEAP

condiții de participare

cu respectarea prezentului anunț publicat pe site-ul Primăriei și SEAP.

criterii de adjudecare "Prețul cel mai scăzut".
termen limită primire oferte
13.08.2018, ora 10:00.
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: ionela.halciuc@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, Bd. Tomis nr. 51.
Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzatoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.

   

93. Achiziţia  serviciului de întreținere și reparații autovehicule

data publicării
09.08.2018
   

documente

click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziție serviciul de întreținere și reparații autovehicule.

Cod CPV : 50112000 - Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor

   
valoarea estimată

56.982,13 lei fără TVA

   
descriere
contract

„Serviciul de întreținere și reparații autovehicule” constă în efectuarea următoarelor operațiuni: revizii tehnice periodice, reparații mecanice și electrice reparații de tinichigerie efectuare inspecții tehnice periodice la autovehicule din parcul Primăriei municipiului Constanța.

   
condiții
contract

Conform caiet de sarcini nr. 123763/25.07.2018 publicat în secțiunea documente.


condiții de participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform caietului de sarcini nr. 123763/25.07.2018 pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.


criterii de adjudecare
 

'"Prețul cel mai scăzut".

termen limită primire oferte
27.08.2018
 
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

92. Achiziţie "Servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională" în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”.

data publicării 08.08.2018
   

documente
click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Servicii de consultanță specializată pentru realizarea Analizei diagnoză pentru dezvoltare instituțională

Cod CPV : 79411000-8; 79400000-8; 79212200-5; 71620000-0

   
valoarea estimată

108.000 lei fără TVA

   
descriere
contract

Realizarea analizei diagnoză pentru dezvoltarea instituțională în vederea optimizării și actualizării fluxurilor de lucru necesare proiectării sistemului de management al calității ISO 9001 și a elaborării documentațiilor specifice standardului ISO 9001:2015 în cadrul proiectului ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001”.

Proiectul ”Creșterea capacității administrative a Municipiului Constanța prin introducerea și menținerea sistemului de management al calității ISO 9001” este finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

   
condiții
contract

Conform caiet de sarcini nr.130360/06.08.2018 publicat în secțiunea documente.


condiții de participare

Conform caiet de sarcini nr.130360/06.08.2018 publicat în secțiunea documente.


criterii de adjudecare
 

Prețul cel mai scăzut conform caiet de sarcini nr.130360/06.08.2018 publicat în secțiunea documente.

termen limită primire oferte
13.08.2018
 
informații suplimentare

Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 25B, sau pe adresa de e-mail: seila.cair@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Seila Cair- Consilier Serviciul Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare şi Fonduri Europene, tel: 0241 488 198.

   

91. achiziția directă a unui pachet pentru patru persoane ce va conține transport aerian  către aeroporturile din apropierea orașului Chemnitz (Leipzig și Dresden), Germania, şi retur, transfer aeroport – hotel – aeroport (autobuz, tren) și asigurare medicală

data publicării 03.08.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul


   
denumirea
achiziției

Achiziția directă a unui pachet pentru patru persoane ce va conține transport aerian  către aeroporturile din apropierea orașului Chemnitz (Leipzig și Dresden), Germania, şi retur, transfer aeroport – hotel – aeroport (autobuz, tren) și asigurare medicală, în perioada 02 – 04.09.2018

Cod CPV : 63512000- 1 - Vânzare de bilete de avion de călătorie și servicii de voiaj cu servicii complete

   
valoarea estimată

12.688,00 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un pachet pentru patru persoane ce va conține transport aerian  către aeroporturile din apropierea orașului Chemnitz (Leipzig și Dresden), Germania, şi retur, transfer aeroport – hotel – aeroport (autobuz, tren) și asigurare medicală, în perioada 02 – 04.09.2018.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte
06.08.2018
 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: antoanela.dinu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

90. Achiziția serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța 

data publicării
03.08.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța.

Cod CPV : 90921000-9- Servicii de dezinfecție și dezinsecție;      
              
  90923000-3 – Servicii de deratizare.

   
valoarea estimată

132.097,63   lei fără T.V.A. 

   
descriere achiziție

Achiziția serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public al municipiului Constanța.

condiții contract Conform caietului de sarcini publicat la secțiunea documente. Durata totală a contractului este de 2 luni.
condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preţ și oferte tehnice, cu respectarea prevederilor din caietul de sarcini.

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: luiza.para@primaria-constanta.ro, la sediul din str. Ștefan Mihăileanu , nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte
06.08.2018
informații suplimentare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la tel. 0241/488178, persoană de contact: Pară Luiza.
Tarifele se fundamentează și se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor de stabilire, ajustare sau modificare  a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

   

89. Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului constanța

data publicării 01.08.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca specificațiile tehnice

   
denumirea
achiziției

Achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV :30192153  – 8 ,,Ștampile cu text”

   
valoarea estimată

26.100 lei lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează achiziția de ștampile având următoarele specificații tehnice :     

Ștampila triunghiulară 40x40x40 mm

Buc

1

Ștampila rotundă cu diametrul 30 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 60x30 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 42x8 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 55x10 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 48x12 mm

Buc

2

 

 

 

Ștampila înseriatoare automată cu 6 cifre.

Sistem automat, tamburi metalici rezistenți la apasări puternice;repetate.

Cinci din cele șase cifre să se schimbe automat.

Ștampila să poată număra de la 0 până la 999999.

Sistemul să permită repetarea unui număr de 1 până la 6 ori, de 12 sau 20 de ori.

Aparatul să aibă o tușieră încorporată.

Buc

9

 

 

 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 90x10 mm

Buc

6

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x50 mm

Buc

22

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x60 mm

Buc

15

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x80 mm

Buc

7

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x110 mm

Buc

3

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x75 mm

Buc

11

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x55 mm

Buc

10

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x45 mm

Buc

13

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x65 mm

Buc

10

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x35 mm

Buc

6

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x25 mm

Buc

1

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 105x50 mm

Buc

7

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x85 mm

Buc

10

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x10 mm

Buc

2

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x40 mm

Buc

2

Modelul ștampilelor va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.
Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

termen limită primire oferte
06.08.2018
 
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

88. Achiziția Serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB


data publicării 27.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB.

Cod CPV :72500000-Servicii informatice

   
valoarea estimată

13.200 lei fără TVA/an

   
descriere contract 

Obiectul achiziției îl constituie achizitionarea serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare parcări, integrat cu SPIT, hartă digitală și pagina WEB, conform cerintelor din caietul de sarcini atașat.

condiții contract  Conform caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.
   
condiții participare

Cu respectarea prevederilor legale și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.

termen limită primire oferte
02.08.2018
 
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 02.08.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

87. Achiziția Serviciului de furnizare și montare rampe de tip stromboscop cu iluminare LED și sistem de avertizare sonoră

data publicării 27.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Achiziție Serviciul furnizare și montare rampe de tip stromboscop cu iluminare LED și sistem de avertizare sonoră.
Cod CPV :31620000 - Aparate de semnalizare acustică sau optică

   
valoarea estimată

15.688,47 Lei fără TVA (5.229,49 Lei/buc. X 4 buc.)

   
descriere contract 

Furnizare de rampe de tip stromboscop cu iluminare LED și sistem de avertizare sonoră, inclusiv montajul acestora pe 3 autoturisme Dacia Logan, an de fabricație 2018 aflate în utilizarea Direcției Generale Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

condiții contract  Conform caiet de sarcini nr. 109173/02.07.2018 publicat în secțiunea documente.
   
condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 109173/02.07.2018 pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut. 

termen limită primire oferte
15.08.2018
 
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

86. Achiziţie Servicii catering aferente proiectului "PORT –CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY"

data publicării 27.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Servicii de catering proiect „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”
Cod CPV :5550000-2

   
valoarea estimată

9.200 lei fără TVA 

   
descriere contract  Servicii de catering necesare beneficiarului pentru realizarea activitǎţilor obligatorii stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” este finanţat prin Programul HORIZON 2020.

condiții contract   

Conform caiet de sarcini nr. 114455/11.07.2018 publicat în secțiunea documente

   
condiții participare

Conform caiet de sarcini nr. 114455/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut conform caiet de sarcini nr. 114455/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

termen limită primire oferte
02.08.2018
 
informații suplimentare
Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Octavia Bardaşu - Consilier Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţionalǎ, Direcția Dezvoltare şi Fonduri Europene, tel: 0241 488 146.
   

85. Achiziţie Servicii de organizare evenimente proiect "PORT –CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY"
data publicării 27.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare evenimente proiect „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”
Cod CPV : 79952000 - 2

   
valoarea estimată

48.000 lei fără TVA 

   
descriere contract

Organizarea a patru evenimente de informare şi promovare a proiectului „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”.

Servicii de organizare evenimente necesare beneficiarului pentru realizarea activitǎţilor obligatorii stabilite prin contractul de finanţare şi prin Planul General de Comunicare al proiectului.

Proiectul „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” este finanţat prin Programul HORIZON 2020.

   
condiții contract   

Conform caiet de sarcini nr. 114476/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

   
condiții participare

Conform caiet de sarcini nr. 114476/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut conform caiet de sarcini nr. 114476/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

termen limită primire oferte
02.08.2018
 
informații suplimentare
Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Octavia Bardaşu - Consilier Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţionalǎ, Direcția Dezvoltare şi Fonduri Europene, tel: 0241 488 146.
   

84. Achiziţie Servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS” proiect "PORT –CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY"
data publicării 27.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru a descărca caietul de sarcini

   
denumirea
achiziției

Servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS” proiect „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”
Cod CPV : 79952000 - 2

   
valoarea estimată

30.750 lei fără TVA 

   
descriere contract

Organizarea evenimentului „Ziua PORTIS” pentru a promova la nivel local iniţiativa CIVITAS şi proiectul „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”, prin desfǎşurarea unor activitǎţi specifice de informare şi conştientizare publicǎ.

Servicii de organizare eveniment „Ziua PORTIS” pentru realizarea activitǎţilor obligatorii ale beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare.

Proiectul „PORT- CITIES : INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” este finanţat prin Programul HORIZON 2020.

   
condiții contract   

Conform caiet de sarcini nr. 114480/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

   
condiții participare
Conform caiet de sarcini nr. 114480/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut conform caiet de sarcini nr. 114480/11.07.2018 publicat în secțiunea documente.

termen limită primire oferte
02.08.2018
 
informații suplimentare
Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 18, sau pe adresa de e-mail: octavia.bardasu@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Octavia Bardaşu - Consilier Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţionalǎ, Direcția Dezvoltare şi Fonduri Europene, tel: 0241 488 146.
   

83. Achiziția a trei abonamente la publicații de specialitate.
data publicării 17.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul

   
denumirea
achiziției

Achiziția a trei abonamente la publicații de specialitate
Cod CPV: 22213000 - Reviste

   
valoarea estimată

2.847,62 lei fără TVA 

   
descriere
achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze trei abonamente la publicații de specialitate pentru desfășurarea în bune condiții a activității în cadrul Direcției financiare și aplicarea practică a cerințelor legale în domeniul contabilității publice.

Specificații tehnice:

„Portal Instituții Publice” – abonament pentru 12 luni: portal care se adresează tuturor instituțiilor publice și dispune de o bază de date cu peste 3700 de întrebări și răspunsuri din domeniul fiscal-contabil: achiziții, contabilitate, control intern managerial, impozit pe salarii, monografii contabile, taxe și impozite TVA

- Publicația „Consilier - Instituții publice, Control financiar preventiv și Curtea de Conturi” abonament pentru 12 luni: consultanță personalizată, serviciu special de actualizare a informației, documente specializate la cerere, acces online la lucrarea actualizată la zi, în format pdf.

„Revista achizițiilor publice” – abonament pentru 12 luni; revistă națională de actualitate economică, legislativă, dezbateri și comentarii în domeniul achizțiilor publice.

Transportul publicațiillor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produsului.    

Valoarea totală estimată pentru achiziția de abonamente la publicații de specialitate este de: 2847,62 lei  lei fără TVA, ce reprezintă totalul celor trei oferte pentru fiecare publicație solicitată.

   

condiții contract

Cu respectarea prezentului anunț.

   
   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț în vederea achiziției a trei abonamente la publicații de specialitate necesare Direcției financiare.

termen limită primire oferte
23.07.2018
informații suplimentare

Orice persoana interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro , cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

82. Serviciul de întreținere aplicații informatice/software pentru gestiunea și evidența resurselor umane.
data publicării 12.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
rectificare anunț
   
denumirea
achiziției

Serviciul de întreținere aplicații informatice/software pentru gestiunea și evidența resurselor umane
Cod CPV: 72267000-4 Servicii de întreținere și reparații de software

   
valoarea estimată

15.000 lei fără TVA/an

   
descriere contract

Abonament lunar pentru servicii de întreținere aplicații informatice/software pentru gestiunea și evidența resurselor umane (Rusal) în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract.

   

condiții contract

Efectuare modificări legislative ale funcționalităților existente ale sistemului informatic generate de modificări legislative, remediere în cel mai scurt timp pentru orice problemă de natură tehnică sau funcțională apărută în funcționalitatea sistemului informatic, testare  funcționalități modificate înainte de instalarea și livrarea acestora către achizitor, livrare kituri de instalare ale aplicației pe suport media adecvat, actualizare și punere la dispoziția achizitorului a ultimelor versiuni ale tuturor livrabilelor.

   
   
condiții participare

Cu respectarea prevederilor legale.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

termen limită primire oferte
16.07.2018
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 16.07.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

81. Achiziția de tipizate Necesare primăriei municipiului constanța
data publicării 10.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul

   
denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța.
Cod CPV – 79800000

   
valoarea estimată

18.963 lei lei fără TVA

   

descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze tipizate astfel:

1. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față

Tip hârtie A4

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (3 exemplare) CB, CFB, CF diferite culori, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 75 file/carnet

 

2800 carnete

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 9;
- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual (ex. 1,     ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DPLC);
- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții participare

Cu respectarea prezentului anunț.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.
Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț.

termen limită primire oferte
17.07.2018
informații suplimentare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

80. Achiziția Serviciului pentru elaborarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare in municipiul constanța

data publicării 10.07.2018
   
documente click pentru a descărca anunțul
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Elaborarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în municipiul Constanța.

Cod CPV 75112100-5 - Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare

   
valoarea estimată

116.750 lei fără TVA.

   

descriere achiziție

Strategia are ca scop stabilirea direcțiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare în municipiul Constanța și va include toate prevederile legale în vigoare.

   
condiții participare

Societăți specializate în servicii de consultanță care vizează elaborarea unei strategii.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

condiții contract Conform caietului de sarcini publicat la secțiunea documente și a legislației în vigoare. Durata contractului este de 4 luni. 
termen limită primire oferte
20.07.2018
informații suplimentare

pot fi obținute la tel. 0241/488178, persoană de con­tact: Dragoș Morcov Manolache, la adresa de email: manolache.dragoș@primaria- constanta.ro, la sediul primăriei din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanta, sau la nr. Fax - 0241 488176.

   

79. Achiziția Serviciului de Furnizare și montare autocolante pentru 4 autoturisme dacia Logan

data publicării 10.07.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru vizualizare model autocolante

   
denumirea
achiziției

Achiziția serviciului de furnizare și montare autocolante pentru 4 autoturisme Dacia Logan.
Cod CPV 22459100 - Autocolante şi benzi publicitare

   
valoarea estimată

5.000,00 Lei fără TVA (1.250,00 Lei/set X 4 set-uri)

   

descriere achiziție

Livrarea și montarea de colante la 4 autoturisme Dacia Logan (model 2011) cu respectarea modelului de colaj din pozele atașate.
   
condiții participare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform aspectelor supuse consultării pe adresa de e-mail: corneliu.stuparu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai scăzut”.

 condiții contract Montarea colantelor se vor efectua la punctul de lucru al prestatorului în maxim 10 zile de la primirea comenzii emisă de beneficiar.
termen limită primire oferte
16.07.2018
informații suplimentare

Se pot solicita la Serviciul Administrativ Tehnico Economic, tel. 0241.485.807 sau Str. Cuza Vodă nr. 27.

   

78. Achiziția Serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci, aplicație integrată cu SPIT

data publicării 06.07.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini

   
denumirea
achiziției

Serviciul de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci, aplicație integrată cu SPIT

Cod CPV 72500000  – Servicii informatice

   
valoarea estimată

24.000 lei fără TVA /an

   


descriere achiziție

Obiectul achiziției îl constituie achiziționarea serviciului de mentenanță și suport tehnic pentru aplicație soft gestionare locuri de veci, aplicatie integrată cu SPIT, conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

   
condiții participare

Cu respectarea prevederilor legale și a caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.

   
termen limită primire oferte
13.07.2018
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 13.07.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

77. Achiziția de Soft Antivirus

data publicării 03.07.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului

   
denumirea
achiziției

Soft antivirus
Cod CPV – 48761000-0 Pachete software antivirus

   
valoarea estimată

6.204 lei fără TVA /an

   


descriere achiziție

Având în vedere faptul că au fost achiziționate 118 stații de lucru noi în cadrul Primăriei municipiului Constanța, este necesară extinderea pachetului actual de licențe antivirus ESET Endpoint Protection Standard cu 118 licențe pentru stații de lucru, cu valabilitate până la data expirării actualului pachet de licențe antivirus, respectiv 14.12.2018 (actualul pachet de licențe antivirus este pentru 500 de stații de lucru).

   
condiții participare Cu respectarea prezentului anunţ.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte 06.07.2018
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 06.07.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: informatizare@primaria-constanta.ro  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura.

   

76. Achiziția de tipizate necesare primăriei constanța

data publicării
27.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului

   
denumirea
achiziției

Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV – 79800000

   
valoarea estimată

5.574,55 lei fără TVA 

   descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze tipizate astfel:

1. Carnete cu hârtie autocopiativă, diferite culori, 75 de file, format A4, pe o față

Tip hârtie

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (3 exemplare) CB, CFB, CF diferite culori, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 75 file/carnet

 

60 carnete

- carnetele vor conține câte 25 de procese-verbale înseriate și numerotate în ordine crescătoare, în format A4, font Times New Roman, font size 11;

- fiecare proces-verbal va conține câte 3 exemplare numerotate individual (ex. 1, ex. 2, ex. 3), cu aceeași serie (DGPL);

- textul sa fie color;

- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.

2. Carnete cu hârtie autocopiativă, simple, 50 de file, format A4, pe o față

Tip hârtie

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (2 exemplare) CB, CFB, simple, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 50 file/carnet

 

60 carnete

- fiecare somație va conține câte 2 exemplare numerotate individual (ex. 1, ex. 2), cu aceeași serie (DGPL), în format A4, font Times New Roman, font size 12;

- textul sa fie color;

- carnetele vor fi lipite la cotor și nu capsate.

3. Carnete cu hârtie autocopiativă, simple, 50 de file, format A4, pe o față

Tip hârtie

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (2 exemplare) CB, CFB, simple, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 50 file/carnet

 

400 carnete

 

4. Carnete cu hârtie autocopiativă, simple, 50 de file, format A5, pe o față

Tip hârtie

Cantitate

Carnet cu hârtie autocopiativă, (2 exemplare) CB, CFB, simple, hârtie offset 60 gr/mp

 

Cu 50 file/carnet

 

220 carnete


5. Tipizate, o culoare, hârtie offset 60 gr/mp, format A5, tipărite pe față - 500 bucăți;

6. 
Tipizate, o culoare, hârtie offset 60 gr/mp, format A4, tipărite pe față - 8.000 bucăți;

7. 
Tipizate, o culoare, hârtie offset 60 gr/mp, format A3, tipărite față - verso - 2.000 bucăți.

Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică.
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii.

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie inclus în prețul produselor.

   
condiții participare Cu respectarea prezentului anunţ.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
03.07.2018
informații suplimentare

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

   

75. stabilirea constructorului atestat în condițiile legii în vederea realizării soluției de racordare la rețeaua electrică și alimentarea cu energie electrică a punctului de lucru situat în strada Ecaterina Varga nr. 27 conform avizului tehnic de racordare nr. 02183756 din 18.05.2018.

data publicării
21.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea avizului de racordare
   
denumirea
achiziției

Stabilirea constructorului atestat în condițiile legii în vederea realizării soluției de racordare la rețeaua electrică și alimentarea cu energie electrică a punctului de lucru situat în strada Ecaterina Varga nr. 27 conform avizului tehnic de racordare nr. 02183756 din 18.05.2018

Cod CPV: 45310000

   
valoarea estimată

2.211,23 lei fără TVA, din care 2.091.23 lei fără TVA reprezintă tariful de racordare corespunzător realizării instalaţiei de racordare și 120 lei fără TVA reprezintă verificarea dosarului instalaţiei de utilizare și punere sub tensiune a acestei instalații precum și verificarea și certificarea conformității tehnice a centralei electrice cu cerințele normelor tehnice în vigoare.

   
descriere achiziție
Se solicită oferte de preţ în vederea achiziţiei constructorului atestat în condiţiile legii pentru realizarea soluției de racordare la rețeaua electrică și alimentarea cu energie electrică a punctului de lucru situat în strada Ecaterina Varga nr. 27 conform avizului tehnic de racordare nr. 02183756 din 18.05.2018.
   
specificaţii tehnice Conform avizului tehnic de racordare nr. 02183756 din 18.05.2018 emis de SC ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA și anexat prezentului anunţ.
   
condiții participare Cu respectarea prezentului anunţ.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.

   
termen limită primire oferte
27.06.2018
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: elena.florea@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

   

74. Achiziţia serviciului electronic de plată online a taxelor locale utilizând cardul bancar prin Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) ghișeul.ro

data publicării
20.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului

   
denumirea
achiziției

Serviciul electronic de plată online a taxelor locale utilizând cardul bancar prin Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) ghișeul.ro

Cod CPV : 
66110000-4 (3) Servicii bancare

   
valoarea estimată

11.611 lei fără TVA/an

   
descriere achiziție

Obiectul achiziției îl constituie achiziționarea serviciului electronic de plată online a taxelor locale utilizând cardul bancar prin Sistemul Național Electronic de Plată (SNEP) ghișeul.ro, în conformitate cu prevederile art. 2.2.2 și  ale art. 2.2.4 lit. a) și lit. c) din Anexa la Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind SNEP.

condiții contract Cu respectarea prevederilor legale, respectiv art. 2.2.2 și  ale art. 2.2.4 lit. a) și lit. c) din Anexa la Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind SNEP.
   
condiții participare Cu respectarea prevederilor legale, respectiv art. 2.2.2 și  ale art. 2.2.4 lit. a) si lit. c) din Anexa la Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind SNEP.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” în condițiile respectării prevederilor legale, respectiv art. 2.2.2 și  ale art. 2.2.4 lit. a) și lit. c) din Anexa la Ordinul nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind SNEP.

   
termen limită primire oferte
26.06.2018
informații suplimentare

Oferta va fi transmisă până la data de 26.06.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: adriana.stamat@primaria-constanta.ro, carmen.puscasi@primaria-constanta.ro, precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Direcției Tehnologia Informației și Relații Publice, persoană de contact Adriana Stamat.

   

73. Achiziţia serviciului de Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Incubator de afaceri Constanța"

data publicării
12.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Elaborare cerere de finanțare aferentă proiectului "Incubator de afaceri Constanța"

Cod CPV :
72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor.

   
valoarea estimată

11.650 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Serviciul constă în elaborarea cererii de finanțare aferentă proiectului “Incubator de afaceri Constanța” în vederea depunerii spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

condiții contract Conform caiet de sarcini nr. 95923/11.06.2018 publicat în secțiunea documente.
   
condiții participare Conform caiet de sarcini nr. 95923/11.06.2018 publicat în secțiunea documente.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut conform caiet de sarcini nr. 95923/11.06.2018 publicat la secţiunea documente.

   
termen limită primire oferte 15.06.2018
informații suplimentare

Oferta se va transmite în original la adresa Primăriei Municipiului Constanța din Bulevardul Tomis nr.51, camera 25B, sau pe adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. În cazul în care oferta va fi transmisă pe e-mail, operatorul economic are obligația de a transmite oferta în original la sediul beneficiarului în maxim 2 zile de la data înaintării ofertei inițiale. Persoană de contact: Selda Borali - Consilier Serviciul Pregătire și Implementare Proiecte POR, Direcția Programe și Dezvoltare, tel: 0241 488 198.

   

72. Achiziția Serviciului de Reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în Municipiul Constanța
data publicării
11.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției

Reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigat existent în Municipiul Constanța”
Cod CPV :
- CPV 50511100-1 - Servicii de reparare și de întreținere a pompelor de lichid
- CPV 45232120-9 – Lucrări de irigație
- CPV 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
- CPV 45310000-3 – Lucrări de instalații electrice

   
valoarea estimată

253.313,74 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Achiziționarea lucrărilor de reparații și întreținere a sistemului de irigat spații verzi are ca scop menținerea în stare de vegetație a zonelor verzi amplasate în principalele parcuri publice.

Categorii de lucrări:
a. Lucrările de reparații și punere în funcțiune a sistemului de irigat se execută individual la stațiile de pompare SP1, SP2, SP3 și SP Tăbăcărie) – frecvență 1 dată / an la începutul sezonului de irigat și constau în:
- rețeaua de irigat: constau în reparații/înlocuire conducte, racorduri, hidranți, robineți, aspersoare;
- stații de pompare (revizia tehnică la echipamentele mecanice și electrice):  se vor efectua reparații la instalațiile aferente stațiilor de pompare, clapeții de închidere, la electromotoarele pompelor, la pompele tip grundfos.

b. Întreținerea în stare de funcționare normală a componentelor de natură electrică și mecanică:
În perioada de exploatare, pentru funcționarea la parametrii tehnici normali este necesară o supraveghere atentă zilnică a tuturor componentelor rețelei de irigat precum si intervenție de specialitate in regim de avarie pentru remedierea oricăror situații critice din teren.

c. Lucrări de conservare pe timpul sezonului rece:
La închiderea sezonului de irigat, sistemul de irigat spații verzi clasic si cel automatizat se va goli de apă pe timpul sezonului rece de către operator de la punctul de alimentare.

Cantitățile de lucrări sunt cuprinse în anexele 1 – 4 la caietul de sarcini

prezentarea ofertei

Oferta financiară

Oferta financiara va fi prezentată sub formă de devize distincte pentru fiecare categorie de operațiuni elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, conform listelor de cantități anexate la prezentul caiet de sarcini (inclusiv consumurile de materiale, manoperă, transport și utilaje).

Se va prezenta un centralizator al cheltuielilor la valoare fără TVA. Taxa pe valoarea adăugată se va evidenția distinct.

Oferta tehnică

Ofertantul va elabora propunerea tehnica cu respectarea cerințelor solicitate în prezentul Caiet de Sarcini și a normativelor specifice în vigoare. 

Propunerea tehnica va cuprinde:

- o descriere a modului de organizare a ofertantului astfel încât să respecte prevederile prezentului Caiet de Sarcini (lucrări, cantități, termene);
- graficul fizic de execuție a lucrărilor de reparații și punere în funcțiune, inclusiv întreținerea și conservarea sistemului de irigat.
 - descrierea resurselor umane și logistice pe care Executantul le pune la dispoziție în scopul susținerii îndeplinirii contractului.

condiții contract Conform Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente
   
condiții participare Executantul trebuie să prezinte certificatul constatator eliberat de O.N.R.C., probând existența unei legături între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic.

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului ”preţul cel mai scăzut" cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini publicat în secțiunea documente.

   
termen limită primire oferte 15.06.2018, ora 16:00
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Caietul de sarcini se regăsește în secțiunea documente.
Oferta va fi transmisă, la adresa de e-mail : secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța – Direcția Gestionare Servicii Publice din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, persoană de contact – Coman George, tel. 0241488171.

modalitate desfășurare

   

71. Achiziția de Echipamente de protecție (costume + bocanci) necesare în situații de urgență
data publicării
05.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
   
denumirea
achiziției

Achiziție ”Echipamente de protecție (costume+bocanci) necesare în situații de urgență”

 Cod CPV: 35113410-6(costume de protecție) și  cod CPV: 18830000-6( bocanci)
   
valoarea estimată

Valoarea totală estimată a achiziției de echipamente de protecție (costume +bocanci) este de 18.287,76 lei fără TVA, după cum urmează:
1. - pentru costume protecție 12 seturi complete = 12.998,64 lei fără TVA
2. - pentru bocanci  12 perechi = 5.289,12 lei fără TVA

   
descriere achiziție

Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze echipamente de protecție necesare în situații de urgență după cum urmează:
- 12 seturi complete costume de protecție și 12 perechi bocanci, cu respectarea  în totalitate a specificațiilor din tabelul de mai jos:

Specificații tehnice - descriere

Nr. crt

Denumire

Cantitate

Preț unitar

(fără TVA)

Specificații tehnice-descriere

 

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

 

 

 

 

A.

 

COSTUME DE PROTECȚIE

 

12 seturi

 

Setul complet este compus din:

1.geacă cu glugă de iarnă 2. pantalon 3. jachetă,

4.tricou 5.mănuși 6. pelerină de ploaie cu glugă ascunsă și guler 7. cizme din cauciuc

 

 

1.Geaca cu glugă de iarnă

 

 

 

12 buc.

 

- culoare verde închis

- scurtă de iarnă, impermeabilă

- material peliculizat

-material exterior -țesătură 100% nailon +membrană PVC

- căptușeala 100% bumbac

- căptușeală termică 100% poliester

 

 

2.Pantalon

12 buc.

 

- confecționat din stofă de culoare verde închis, impermeabil

-2(două) buzunare aplicate în spate

-2(două) buzunare laterale

-2(două) buzunare largi multifuncționale

- dublură la genunchi

 

3. Jacheta

12 buc

 

- jacheta este din membrană respirabilă, flexibilă și confortabilă

- umeri dublați

- 2(două) buzunare laterale cu fermoar

- un buzunar la piept cu fermoar

- manșete ajustabile

- culoare verde închis

 

 

4. Tricou

 

12 buc

 

 

-confecționat din jerseu simplu din bumbac 100% -culoare verde închis

 

 

5. Mănuși

 

12 perechi

 

 

- din material de calitate la față cu palmă și degete pentru protecție împotriva umidității

- căptușeala micro din poliester

- inserție termoizolantă 3M (100g/mp)

- întăritură între degetul arătător și cel mare

- culoare verde închis

 

6.Pelerina

12 buc

 

- pelerină de ploaie cu glugă ascunsă în guler

- material: țesătură poliester 170T, membrană PVC

- lungime 130-150 cm

 

 

7.Cizme din cauciuc

12 perechi

 

-culoare verde închis, material durabil și rezistent la uzură, întăritură la gleznă, ușor de curățat, înălțime 30-35 cm, rezistente la temperaturi joase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCANCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 perechi

 

Gheată cu șireturi cu bombeu din compozit rezistent la 200 Joule și talpă mediană din compozit, culoare negru

Partea superioară din velur cu un tratament crazy horse (de înaltă calitate), cu talpă mediană cu o întăritură pentru protecție suplimentară. Închidere cu fermoar lateral

Talpă poliuretanică cu densitate dublă.

Talpă PU exterioară de înaltă densitate cu caneluri adânci oferind o aderență excelentă pe suprafețe inegale, rezistență la apă.

Talpă PU interioară de joasă densitate cu proprietăți anti-oboseală

Calapod foarte larg care asigură o fixare sigură, indiferent de forma piciorului, anti-alunecare

Tălpi interioare moi, 3 mm, cu proprietăți anti-oboseală, interschimbabile, asigurând o igienă și o curățenie continue

Căptușeală din poliester pentru ventilația piciorului, care reduce transpirația.

 

Caracteristici principale:

- căptușeală respirabilă de înaltă calitate

- protecție specială cu întăritură

- cleme cu muchii ascuțite pentru aderență pe podele umede

- talpă cu grosime mărită,

- talpa exterioara cu unghiuri deschise și caneluri adânci

- talpa rezistenta la uleiuri și hidrocarburi

- sistem anti-șoc

- bordură anti-alunecare

- calapod larg potrivit pentru orice tip de picior.

 

 

   
condiții contract
   
condiții participare cu respectarea prezentului anunț

criterii adjudecare

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului ”preţul cel mai scăzut”.
Se solicită oferte de preț pentru toate articolele care compun setul, fără TVA, respectiv valoarea totală pe set (fără TVA) și separat pentru bocanci lei/per. fără TVA, cu respectarea specificațiilor tehnice.
Ofertele de preț vor fi prezentate pentru toate articolele din set, respectiv valoarea totală pe set (fără TVA).
Transportul produselor până la sediul beneficiarului va fi inclus în preț.

   
termen limită primire oferte 12.06.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț pe adresa de e-mail: cristina.dragomir@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

Număr telefon contact: 0799 606133.

modalitate desfășurare

   

70. Achiziția serviciului de realizare și furnizare materiale promoționale (flyere, pliante, broșuri, bannere, etc.) aferent proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”
data publicării 05.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Achiziția serviciului de realizare și furnizare materiale promoționale (flyere, pliante, broșuri, bannere, etc.) aferent proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”.

Cod CPV: 
- 79800000-2 – Servicii tipografice și servicii conexe
- 22462000-6 – Materiale publicitare

   
valoarea estimată 18.000,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție
Serviciul constă în furnizarea materialelor promotionale necesare beneficiarului pentru realizarea activităților obligatorii stabilite prin contractul de finanțare, respectiv distribuirea de materiale informative la evenimentele organizate în cadrul proiectului ce are ca obiectiv informarea publicului privind fluxurile de migrație și politici de dezvoltare durabilă.
   
condiții contract Conform caiet de sarcini nr. 91103/04.06.2018 publicat în secțiunea achiziții
   
condiții participare Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SICAP.
Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente.
Ofertele vor fi transmise  pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro. Persoană de contact Noni Adrian Niculae Stîngă –  Șef Serviciu Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241 488132, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică. Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 06.06.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită
data atribuirii
observații  
informații suplimentare

Achiziția directă se va iniția în catalogul electronic cu operatorul economic care a prezentat o ofertă corespunzătoare și al cărui preț se afla pe primul loc în clasamentul ofertelor.
Valoarea ofertei se va posta în catalogul electronic SICAP cu referința numărului de anunț publicitar  postat în SICAP în "DENUMIREA SERVICIULUI".

modalitate desfășurare

   

69. Achiziția serviciilor de realizare materiale pentru asigurarea vizibilității proiectului (fotografii) aferent proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”
data publicării 05.06.2018
   
documente click pentru descărcarea anunțului
click pentru descărcarea caietului de sarcini
   
denumirea
achiziției
Achiziția serviciilor de realizare materiale pentru asigurarea vizibilității proiectului (fotografii) aferent proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”.

Cod CPV: 79961000 – Servicii de fotografie

   
valoarea estimată 1.920,00 lei fără TVA
   
descriere achiziție
Serviciul constă  în  realizarea a 400 (patru sute) fotografii necesare asigurării vizibilității proiectului ”Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”, în cadrul  evenimentului „No more bricks in the Wall Campaign” care va avea loc în data de 20.06.2018 în Constanţa.
   
condiții contract Conform caiet de sarcini nr. 91099/04.06.2018 publicat în secțiunea achiziții
   
condiții participare Achiziția directă se va realiza prin intermediul catalogului electronic SICAP.
Operatorii economici interesati pot accesa caietul de sarcini din secțiunea documente. Ofertele vor fi transmise  pe adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro. Persoană de contact Noni Adrian Niculae Stîngă –  Șef Serviciu Dezvoltare și Management Proiecte, Direcția Dezvoltare și Fonduri Europene, tel: 0241/488132, până la termenul limită de depunere a ofertelor.
Vor intra în evaluare din punct de vedere financiar doar acele oferte care au trecut de evaluarea privind propunerea tehnică. Ofertele financiare care depășesc valoarea totală estimată, nu conțin un preț ferm total exprimat în Lei fără TVA, conțin actualizări sau acordare de avans, nu pot fi acceptate.

criterii adjudecare

Prețul cel mai scăzut.

   
termen limită primire oferte 06.06.2018
ofertant câștigător  
valoare atribuită