Social

Programul social "RESPECT" (2021)

Începând cu data de 16.11.2020 se pot depune Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul „RESPECT” pentru anul 2021.

Pot beneficia de Programul „RESPECT” persoanele care se încadrează într-una din următoarele categorii: 

a) persoane care au calitatea de pensionar sau sunt indemnizate în baza legilor speciale și ale căror venituri lunare cumulate în sumă netă sunt mai mici sau cel mult egale cu suma de 1.840 lei.
b) persoane fără niciun venit care împlinesc în anul de referință cel puțin vârsta de 60 de ani; 
c) persoane cu handicap grav sau accentuat; 
d) persoane care beneficiază de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr. 416/2001; 
e) persoane care au calitatea de reprezentant legal al familiei care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, inclusiv soțul sau soția reprezentantului legal. 
f) alte persoane vulnerabile sau aflate în situații de dificultate, care nu se încadrează la lit. a) -e) și care au împlinit cel puțin vârsta de 18 ani în anul de referință (în baza unei anchete sociale).

Înscrierea în Programul „RESPECT” se face pe baza următoarelor documente:

- cerere tip; 
- copie buletin sau carte de identitate valabile, care poartă mențiunea „conform cu originalul”; 
- documentele prevăzute în cerere la codul de venit corespunzător, după caz. 

Modificările intervenite cu privire la domiciliu, reședință, venituri sau orice alte schimbări ale datelor completate în cerere se comunică în scris, în termen de 10 zile, Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, Serviciul Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale, situat în strada Unirii nr. 104.

Cererile-declarație pe propria răspundere pentru înscrierea în Programul „RESPECT” 2021, pot fi descărcate de pe site-ul instituției www.dgas-ct.ro.

Cererile și documentele necesare se pot depune online pe adresa instituției, respect@dgas-ct.ro sau pot fi trimise prin Poșta Română la sediul Direcției generale de asistență socială - Str. Duiliu Zamfirescu nr. 4, Constanța

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:
Direcția Generală de Asistență Socială
Direcția Sprijin Comunitar
Serviciul Sprijin Comunitar și Evenimente Sociale
Telefon: 0341.448.530/0341.180.107.