Programul locuințe sociale "Henri Coandă"

Dosarele în cadrul Programului pentru locuințe sociale  „Henri Coandă” se depun la Biroul de primire a dosarelor solicitanților de unități locative sociale modulare situat în cartierul  „Henri Coandă”, aleea Umanității nr.16, bl. HC8, ap.15, parter.

Program cu publicul:
09:00 - 11:00

Programul se adresează cetățenilor români, care îndeplinesc următoarele condiții de înscriere:
- titularii cererii să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data depunerii dosarului;
- titularul să nu dețină în proprietate imobil, teren intravilan său teren agricol pe întreg teritoriul țării;
- titularul și membrii de familie să fie mutați în municipiul Constanța până la data de 31.03.2013;

Excepție fac: 
- persoanele cu handicap pot deține în proprietate autoturisme adaptate handicapului de care suferă; 
- persoanele care dețin în proprietate autoturisme cu capacitatea cilindrica mai mica de 1600 cmc;
- persoanele care dețin în proprietate autoturisme marca DACIA;
- persoanele care dețin în proprietate autoturisme mai vechi de 10 ani;
- solicitantul sau membrii familiei acestuia care dețin în proprietate o cota parte de pana la ¼ dintr-o locuință; 
- situația persoanelor care dețin terenuri agricole va fi analizata de către comisie care va dispune în acest sens; 

Notă Familia poate depune o singură cerere (soțul sau soția). Copiii majori ai familiei pot depune propria cerere.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului:
- cerere tip;
- copii simple acte identitate și certificate de naștere pentru titularul cererii și pentru restul membrilor care vor face parte în dosar;
- certificat de căsătorie / hotărâre de divorț (pentru concubini – declarație notarială de concubinaj);
- declarații pe propria răspundere pentru titularul cererii și pentru restul membrilor majori care vor face parte în dosar (vedeți MODELUL; în cazul în care declarantul nu realizează nici un venit sau lucrează fără contract de muncă, să specifice acest lucru în declarație;)
- memoriu locativ (o declarație scrisă de titularul cererii privind spațiul în care locuiți; numărul de persoane care locuiesc în spațiul respectiv; specificați dacă plătiți chirie și/sau utilități; de ce aveți nevoie de locuință socială;)
- dovada veniturilor familiei: adeverință de salariu, cupon de pensie / de handicap, alocație copii, șomaj, etc. pentru titularul cererii și pentru restul membrilor care vor face parte în dosar;

Alte documente relevante dacă este cazul:
-situația sociala (adeverință pentru persoane provenite din Instituțiile Sociale);
- situația locativă (hotărâre de evacuare din Zona Peninsulară);
- starea de sănătate (certificat de handicap, adeverință medicală boli cronice);

Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:
Telefon: 0341.456.123;
E-mail: roxanasandu@spas-ct.ro;

FileTypeSizeUploaded onDownload
1 Cerere tipPDF219,83 KB19 iul., 2017 Download
2 Model declaratiePDF177,54 KB19 iul., 2017 Download