Înscrieri și acte necesare

Capacitatea maxima a creșelor este de 355 de locuri și sunt integrați copii cu vârste între 8 luni și 3 ani. La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere.

Înscrierile pentru anul școlar următor se fac începând cu prima zi lucrătoare a lunii mai a fiecărui an, intrarea în colectivitate putându-se face începând cu luna septembrie, în funcție de data revenirii în activitate a mamei sau tatălui, după caz.

Cererile de înscriere se pot depune, conform legislației în vigoare, pe tot parcursul anului, în limita locurilor disponibile. Având în vedere faptul că locurile disponibile se ocupă după doar 2-3 zile de la începerea înscrierilor, vă consiliem să depuneți cerere de înscriere începând cu prima zi lucrătoare a lunii mai.

La momentul înscrierii se depune doar cererea de înscriere tip, cererea putând fi depusă de mama sau tatăl copilului. În cererea de înscriere se va specifica data la care se dorește intrarea în colectivitate și creșa pentru care se optează, urmând ca după aprobarea acesteia părinții/reprezentații legali ai copiilor să întocmească dosarul de înscriere.

Dosarul de înscriere va trebui completat după ce cererea de înscriere va fi aprobată și după ce se va stabili data de intrare în colectivitate, intrarea copiilor făcându-se în mod etapizat. Lista cu cererile aprobate se va afișa la sediul administrativ al Serviciului administrare creșe, situat pe Aleea Mălinului nr.4 în luna august, în prima zi lucrătoare a acesteia.

Referitor la documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere, acesta va trebui să conțină:

- cerere de înscriere aprobată pentru intrarea în colectivitate;
- două copii ale actelor de identitate ale părinților, cu domiciliu în Municipiul Constanța;
- două copii ale certificatului de naștere al copilului înscris și două copii ale certificatelor de naștere ale fraților minori, unde este cazul;
- analize medicale pentru copil: examen exsudat faringian, examen coprocultură, examen coproparazitologic, ale căror rezultate se vor prezent medicului de familie care va da aviz clinic sănătos, sau nu, în funcție de rezultatele analizelor. Analizele medicale au valabilitate 21 de zile de la data emiterii rezultatelor. În colectivitate se poate intra numai daca analizele copilului sunt în regulă și dacă medicul de familie a eliberat avizul clinic sănătos. Avizul de intrare în colectivitate se obține cu maxim 48 de ore înainte de intrarea în colectivitate (acesta se va solicita medicului de familie, după ce vă veți prezenta la sediul administrativ pentru verificarea celorlalte documente ce alcătuiesc dosarul de înscriere, acesta fiind valabil doar 48 de ore din momentul eliberării), fișa de imunizări(vaccinările efectuate), eliberată tot de medicul de familie;
- adeverință de la locul de muncă cu veniturile brute realizate în ultimele șase luni anterioare datei de intrare în colectivitate a copilului, pentru părinții care au realizat venituri în această perioadă;
- pentru părinții care au fost în concediu de creșterea a copilului și care urmează sa revină în activitate, se va obține o adeverință de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială, situată pe strada Decebal nr.13 C, et.4, în care se va specifica perioada în care părintele s-a aflat în concediu de creștere a copilului și cuantumul îndemnizației pe care a încasat-o;
-pentru părinții care au reluat activitatea cu mai puțin de șase luni în urma datei stabilite pentru intrarea copilului în colectivitate și care au fost în concediu de creștere a copilului este necesară atât adeverința cu veniturile brute de la locul de muncă, cât și adeverință de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială;

Documentele solicitate vor fi depuse în două dosare la sediul Serviciului Administrativ, astfel: 1 dosar va cuprinde: adeverințele de venituri, adeverință AJPIS, un rând de copii ale actelor de identitate ale părinților și ale copilului/copiilor, cerere înscriere aprobată, 1 dosar cu analizele medicale, un rând de copii ale actelor de identitate ale părinților și ale copilului/copiilor, adeverință clinic sănătos, fișa imunizări, aviz epidemiologic și copie cerere înscriere aprobată.


Model cerere