Social

Înscrieri și acte necesare

ANUNȚ IMPORTANT!!!
privind înscrierea copiilor în creșele aflate în subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța - Direcția administrare creșe pentru anul școlar septembrie 2021 – iulie 2022

   Pentru anul școlar septembrie 2021 – iulie 2022, înscrierile se vor desfășura în perioada 04.05.2021 – 31.05.2021.
    Dosarul de înscriere în formă completă (cererea de înscriere împreună cu documentele obligatorii de înscriere), se depune în sistem on-line, la adresa pusă la dispoziție de Direcția generală de asistență socială Constanța: inscriericrese@dgas-ct.ro, începând cu data de 04.05.2021 ora 08:00. Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.
    Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției administrare creșe Constanța, în data de 02 august 2021.
    Capacitatea totală a creșelor de stat din Constanța este de 455 de locuri. Până  la finalizarea  lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare a Creșei nr.5 ( 55 de locuri) și reînnoirea contractului de închiriere a spațiului cu destinație creșă în care funcționează în prezent Creșa Licuricii ( 100 de locuri ), capacitatea creșelor va fi de doar 300 de locuri.
     În creșe sunt integrați copii cu vârste între 10 luni și 3 ani. Numărul locurilor disponibile pentru anul școlar 2021-2022 se va stabili după centralizarea cererilor de  reînscriere și de transfer ce se depun în luna aprilie 2021.
     Numărul de locuri aprobate în fiecare creșă în parte poate fi influențat/redus în condițiile aplicării restricțiilor și măsurilor obligatorii luate, pe durată determinată, pentru perioada stării de urgență/alertă/epidemie, etc.

Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în luna mai 2021, sunt:

-Creșa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu” , Aleea Cameliei nr.2);

-Creșa nr.2, Aleea Mălinului nr.4 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în clădirea din Strada Poporului nr.25);

-Creșa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;

-Creșa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter.

Pentru înscrierea copilului în creșă, pentru anul școlar septembrie 2021- iulie 2022, sunt obligatorii următoarele documente:

-cererea de înscriere tip;

-copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;

-copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;

-copie a certificatului de naștere pentru frațiiminori, unde este cazul;

-adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;

-adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa, sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;

-pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;

-pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;

-declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare.

         Criterii de departajare:

1.Ordinea depunerii cererii de înscriere:
- primele două zile lucrătoare din luna mai   – 5 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 4 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 3 puncte;
- următoarele 5 zile lucrătoare din luna mai – 2 puncte;
- ultimele zile lucrătoare din luna mai          – 1 punct.

2.Vârsta de 2 ani a copilului raportată la luna decembrie a anului în curs:
- septembrie- 10 puncte;
- octombrie- 8 puncte;
- noiembrie- 6 puncte;
- decembrie- 4 puncte.

3.Adeverință doveditoare privind locul de muncă/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuala de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj-5 puncte pentru una dintre situații, pentru fiecare părinte.

4.Frați care frecventează deja creșa, sau frecventează grăđinița sau școala situate în apropierea creșei dovedit prin adeverință emisă de unitatea de învățământ- 1 punct.

5.Copii gemeni, tripleți- 1 punct.

6.Familie monoparentală(se atasează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care sa demonstreze ca are în întreținere copilul-5 puncte.

7.Cazuri sociale-se atașează ancheta socială-5 puncte.

Criteriu eliminatoriu : Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.