Administrație Cămin

Locație:  Str. Unirii nr.104, Cămin pentru persoane vârstnice, mun. Constanța
Numere de telefon: 
- Secretariat: 0241.544.789
- Compartiment social: 0799.400.371 
                                         0740.041.934
Program de funcționare: 07:00 - 15:00

Audiențe:

Compartiment Social:
Luni - Vineri: 11:00 - 12:30

Director:
Luni - Vineri: 11:00 - 12:30

Program de vizite:

Joi: 11:00 - 12:30

camin-de-batrani-constanta-evz-465x390

Legislație:

- Ordinul 2126/2014 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
- Hotărârea 978/2015 - Standardele minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.
- Legea 17/2000 republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
- Legea 292/2011 - Legea asistentei sociale.
- Ordonanța 86/2204 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind serviciile sociale.