Social

Angajare asistent personal

ANGAJARE ASISTENT PERSONAL

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 11;
Număr de telefon: 0341.180.105;
Program cu publicul: 08.00-12.00 / Luni - Vineri / între 1 si 22 ale lunii;
Efectuarea anchetelor sociale se face între orele 12.00-16.30. ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere către DIRECTORUL GENERAL AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
2. buletin/carte de identitate copie (3 exemplare) și original;
3. carnet de munca în cazul persoanelor care nu au mai lucrat se va prezenta o declarație notarială din care să reiasă acest lucru;
4. adeverință medicala  adeverința va cuprinde specificarea "apt îngrijire persoană cu handicap, numele și prenumele persoanei cu handicap"
5. acte de studii (minim 8 clase) copie și original;
6. acte de stare civilă (certificat de naștere și căsătorie) copie și original;
7. cazier judiciar  
8. decizie și cupon de pensie dacă este cazul;
9. certificat naștere, pentru BOLNAV COPIL copie și original;
10. buletin/carte de identitate, pentru BOLNAV COPIL peste 14 ani sau pentru BOLNAV ADULT copie și original;
11. certificat de încadrare în gradul I de handicap, cu recomandarea angajării de asistent personal, plan de servicii personalizat și plan de recuperare pentru BOLNAV COPIL se va prezenta și hotărârea Comisiei pentru  Protecția Copilului, privind încadrarea acestuia într-o categorie de persoane cu handicap.
12. acordul scris al susținătorilor legali  
13. acordul scris al bolnavului în cazul BOLNAVULUI ADULT; 
14. decizie și cupon de pensie pentru BOLNAVUL ADULT copie și original;
15. număr dosar și acord de la D.G.A S.P.C. Constanța  

"Asistentii personali angajati ai Direcției generale de asistență socială Constanța au obligaţia să comunice angajatorului, "în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege".

Ținând cont de contextul epidemiologic actual și având în vedere riscul de infectare cu COVID-19, pentru a întocmi la timp si corect pontajul lunar și a preîntâmpina situațiile ce pot duce la întârzieri în virarea la timp a salariilor, rugăm toți asistenții personali care au suspiciune de infectare cu COVID-19, SĂ INFORMEZE ANGAJATORUL IMEDIAT DUPĂ EFECTUAREA TESTULUI, IAR ÎN CAZUL ÎN CARE SUNT CONFIRMAȚI ȘI SUNATI DE LA DSP, SA ANUNȚE DATA DE LA CARE SUNT ÎN IZOLARE/CARANTINARE."