Social

Alocație pentru susținerea familiei

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
(se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 557 lei;)

Locație: Str. Unirii nr.104, mun. Constanța, Biroul nr. 16;
Număr de telefon: 0341.180.106;

Program cu publicul: de luni, până vineri, in intervalul orar: 08.00-12.00.

Cererile noi de acordare a beneficiului, insotite de documente justificative, se depun în zilele lucrătoare aferente perioadei 1-15 ale lunii, de luni, până vineri în intervalul orar 8.00-12.00

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI:
1. cerere tip descarcă formularul atașat la baza paginii
2. livret familie copie (se obține de la Serviciul de Stare Civila, str. Mihai Eminescu, nr. 20)
3. certificat de naștere al titularului și ale celorlalți membri ai familiei copie și original;
4. certificat de căsătorie copie și original;
5. adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă se va depune adeverința cu salariul net obținut în  luna anterioară depunerii cererii;
6. talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin  
7. talon sau adeverință de pensie ( limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară)  
8. adeverință privind terenuri, clădiri, spații locative, deținute și veniturile aferente de la locul nașterii;
9. talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat
10. adeverință de elev se va menționa dacă elevul  frecventează cursurile școlare fără întrerupere; 
11. adeverință eliberată de Primăria de domiciliu, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de ajutor social conform Legii 416/2001 numai pentru persoanele care au domiciliul în altă localitate;
12. declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE  
13. alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;  
 14. declaratie referitoare la fals in declaratii  

Alocația pentru susținerea familiei este formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și care se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alocația pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru ceșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (Anexa nr.1 din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) și documentația anexată se înregistrează în Registrul de intrare al Direcției generale de asistenţă socială Constanţa, Serviciul beneficii sociale şi persoane vulnerabile, de către persoanele responsabile, conform fișelor de post. Se verifică cererea și declarația pe propria răspundere, cât și documentele anexate pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de acordare. Se fac verificări și în bazele de date de care dispune Direcția generală de asistenţă socială Constanţa, urmare protocoalelor încheiate cu diferite instituții. Dacă, urmare verificărilor efectuate, se consideră că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este verificarea în teren. Ancheta socială se efectuează la domiciliul solicitantului, de către personalul cu atribuții în gestionarea dosarelor de alocație pentru susținerea familiei în scopul confruntării veridicității informațiilor înscrise în cerere cu cele existente la domiciliu.
Urmare verificărilor efectuate, se întocmește raportul de anchetă socială (formular tipizat Anexa nr.2 din  H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocația pentru susțierea familiei, referatul Serviciul beneficii sociale şi persoane vulnerabile cu cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocația pentru susțierea familiei și proiectul de dispoziție de primar privind aprobarea acordării/respingerii dreptului la alocație pentru susținerea familiei.
Alocația pentru susținerea familiei este asigurată în condiţiile prevăzute de lege și are urmatoarele cuantumuri:

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (210 lei), cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,080 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,320 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR ( 211 lei) și până la 1,06 ISR ( 557 lei) inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,066 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,264 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv ( 210 lei), cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,130 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,520 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

 Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR ( 211 lei) și până la 1,06 ISR ( 557 lei) inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,120 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,480 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

De la 01.03.2022 punctul ISR este in cuantum de 525,5 lei.

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE

FAMILIE CU 2 PARINTI

FAMILIE CU 1 PARINTE

PÂNĂ LA 210,2 LEI (0,4 ISR x 525,5 lei)

87 (0,164 ISR)

113 (0,214 ISR)

0-210

173 (0,328 ISR)

225 (0,428 ISR)

259 (0,492 ISR)

338 (0,642 ISR)

345 (0,656ISR)

450 (0,856 ISR)

ÎNTRE 210,2 ŞI 557,03 LEI ( (1,06 ISR x 525,5 lei)

79 (0,150 ISR)

108 (0,204 ISR)

211-557

158 (0,300 ISR)

215 (0,408 ISR)

237 (0,450 ISR)

322 (0,612 ISR)

316 (0,600 ISR)

429 (0,816 ISR)

 

FileTypeSizeUploaded onDownload
Anexa nr.2 la HG Anexa nr.1aPDF830,20 KB06 sep., 2017 Download
Anexa nr.1 la HG Anexa nr.1PDF1,68 MB06 sep., 2017 Download
Declaratie solicitant privind protectia datelor cu caracter personal conform regulament UEPDF94,91 KB30 mai., 2018 Download
Declaratie referitoare la fals in declaratiiDOCX12,13 KB18 iun., 2021 Download
Anexa 3 - Anexa 4 - lista bunuriPDF87,55 KB29 sep., 2021 Download
Legea nr. 277-2010 alocatie pentru sustinerea familiei si norma de aplicareDOCX86,71 KB27 iun., 2022 Download