Social

Alocație pentru susținerea familiei

ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Se acordă familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 633,9 lei.

PERIOADA DE DEPUNERE: 

 • LUNAR între 01 și 15 (inclusiv) ale lunii
 • Luni – Vineri: 08:00 – 12:00

Pentru informații, solicitării adeverințe sau predare documente de catre beneficiarii aflați în plata, programul de lucru cu publicul este: 

 • de luni, până vineri, in intervalul orar: 08.00-12.00

MODALITATE DE DEPUNERE:

 • La sediul instituției (Str. Unirii nr.104 mun. Constanța) sau online către adresa de e-mail "aurelialeu@dgas-ct.ro"

DATE DE CONTACT:

 • Telefon: 0341.180.106
 • Locație: Biroul nr. 7 – str. Unirii nr.104, mun. Constanța

ACTE NECESARE:

  1. cerere tip (formular tipizat);
  2. livret familie, daca există;
  3. certificat de naștere al titularului și ale celorlalți membri ai familiei;
  4. certificat de căsătorie;
  5. adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă (se va depune adeverința cu salariul net obținut în  luna anterioară depunerii cererii);
  6. talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin;
  7. talon sau adeverință de pensie ( limita de vârstă, de urmaș, de handicap, alimentară);
  8. adeverință privind terenuri, clădiri, spații locative, deținute și veniturile aferente de la locul de domiciliu si de la locul nașterii pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani-CERTIFICAT DE STARE MATERIALĂ
  9. talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat;
  10. adeverință de elev (se va menționa dacă elevul  frecventează cursurile școlare fără întrerupere);
  11. adeverință eliberată de Primăria de domiciliu, din care să reiasă dacă beneficiază sau nu de alocatie pentru sustinerea familiei si/sau de ajutor social conform Legii 416/2001 (numai pentru persoanele care au domiciliul în altă localitate);
  12. declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE;
  13. alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia;
  14. Declaratie transfer AJPIS
  15. Alte acte, după caz


INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA ALOCATIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI:

Alocația pentru susținerea familiei este formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și care se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Alocația pentru susținerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiții mai bune pentru ceșterea și educarea copiilor, precum și stimularea frecventării de către copiii de vârstă școlară, aflați în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învățământ, organizate potrivit legii, Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (Anexa nr.1 din H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) și documentația anexată se înregistrează în Registrul de intrare al Direcției generale de asistenţă socială Constanţa, Serviciul beneficii sociale şi persoane vulnerabile, de către persoanele responsabile, conform fișelor de post. Se verifică cererea și declarația pe propria răspundere, cât și documentele anexate pentru a se stabili dacă sunt întrunite condițiile de acordare. Se fac verificări și în bazele de date de care dispune Direcția generală de asistenţă socială Constanţa, urmare protocoalelor încheiate cu diferite instituții. Dacă, urmare verificărilor efectuate, se consideră că sunt întrunite condițiile de egilibilitate, următoarea etapă este verificarea în teren. Ancheta socială se efectuează la domiciliul solicitantului, de către personalul cu atribuții în gestionarea dosarelor de alocație pentru susținerea familiei în scopul confruntării veridicității informațiilor înscrise în cerere cu cele existente la domiciliu.
Urmare verificărilor efectuate, se întocmește raportul de anchetă socială (formular tipizat Anexa nr.2 din  H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei) cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocația pentru susțierea familiei, referatul Serviciul beneficii sociale şi persoane vulnerabile cu cu propunerea de acordare/respingere a dreptului la alocația pentru susțierea familiei și proiectul de dispoziție de primar privind aprobarea acordării/respingerii dreptului la alocație pentru susținerea familiei.
Alocația pentru susținerea familiei este asigurată în condiţiile prevăzute de lege și are urmatoarele cuantumuri:

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (210 lei), cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,080 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,160 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,240 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,320 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR ( 211 lei) și până la 1,06 ISR ( 557 lei) inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,066 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,132 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,198 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,264 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv ( 239,2lei), cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,130 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,260 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,390 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,520 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

 Pentru familia formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR ( 239,2 lei) și până la 1,06 ISR ( 633,9 lei) inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a)   0,120 ISR pentru familia cu un copil;
b)   0,240 ISR pentru familia cu 2 copii;
c)    0,360 ISR pentru familia cu 3 copii;
d)   0,480 ISR pentru familia cu 4 copii și mai mulți.

De la 01.03.2023 punctul ISR este in cuantum de 598 lei, iar cuantumurile sunt următoarele:

VENIT NET/MEMBRU DE FAMILIE FAMILIE CU 2 PARINTI FAMILIE CU 1 PARINTE

PÂNĂ LA 239,2 LEI (0,4 ISRx 598 lei) 99 (0,164 ISR) 128 (0,214 ISR) 0-239,2
197 (0,328 ISR) 256 (0,428 ISR)

295 (0,492 ISR) 384 (0,642 ISR)

393 (0,656ISR) 512 (0,856 ISR)

ÎNTRE 239,2 ŞI 633,9 LEI ( (1,06 ISRx 598 lei) 90 (0,150 ISR) 122 (0,204 ISR) 239,2-633,9
180 (0,300 ISR) 244 (0,408 ISR)

270 (0,450 ISR) 366 (0,612 ISR)

359 (0,600 ISR) 488 (0,816 ISR)


FileTypeSizeUploaded onDownload
1. CERERE SOLICITARE VMG SI ASF 33 minutePDF1,68 MB07 iul., 2023 Download
2.Declarația solicitantului (ei) cu privire la falsul în declarațiiDOC37,50 KB09 aug., 2023 Download
3. Declaratie transfer AJPIS CTA 1 minutPDF26,00 KB07 iul., 2023 Download
4. Legea nr. 277-2010 alocatie pentru sustinerea familiei si norma de aplicareDOCX86,71 KB27 iun., 2022 Download
5. Adresa primarii transfer persoane din alte judetePDF156,09 KB27 sep., 2022 Download
6. PO-DBS-03 Acordare ASF Editia III, Revizia 00PDF14,68 MB21 sep., 2023 Download
7. F1 CERERE MODIFICARE VMG sau ASFPDF830,20 KB12 iul., 2023 Download
8. Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordariiPDF87,55 KB29 sep., 2021 Download