Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Arhivă

Anunț concurs de angajare 10.01.2017 - 12.01.2017 - Căminul pentru persoane vârstnice

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 10.01.2017 - 12.01.2017 pentru ocuparea prin recrutare a postului contractual de conducere vacant: Căminul pentru persoane vârstnice: 1. Director, gradul II ( 1 post ); Anunț concurs și bibliografie Rezultate...

marți, 13 decembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de angajare 21.12.2016 - 23.12.2016 - Cantina de ajutor social Palazu Mare

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 21.12.2016 - 23.12.2016 pentru ocuparea următorului post contractual de execuție temporar vacant din cadrul cantinei de ajutor social Palazu Mare: 1. Muncitor necalificat ( 1 post ); Anunț concurs și bibliografie R...

luni, 5 decembrie 2016

Mai mult
Anunț examen de promovare

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesiona...

luni, 5 decembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de promovare în funcția de conducere - Director Serviciul Administrare Creșe

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 20.12.2016 - 22.12.2016 pentru ocuparea prin promovare a postului contractual de conducere vacant de Director gradul II, Serviciul Administrare Creșe. Anunț concurs Rezultatele selecției dosarelor Rezultatele probe...

miercuri, 23 noiembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de angajare 19.12.2016 - 22.12.2016 - Compartiment oficiu juridic

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 19.12.2016 - 22.12.2016 pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante: Compartiment oficiu juridic - Direcția Financiară, organizare, personal: 1. Consilier juridic clasa I grad debutant ( 1 post...

miercuri, 16 noiembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de angajare 13.12.2016 - 15.12.2016 - Serviciul administrare cluburi pensionari

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 13.12.2016 - 15.12.2016 pentru ocuparea următoarelor posturi contactuale vacante: Serviciul administrare cluburi pensionari - Direcția sprijin comunitar: 1. Șef serviciu ( 1 post ); 2. Administrator I ( 3 posturi )...

miercuri, 16 noiembrie 2016

Mai mult
Anunț examen de promovare în clasă a funcționarilor publici încadrați în cadrul SPAS

În temeiul prevederilor Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1932/2009/06.01.2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici  și a Legii 284/18.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plă...

marți, 15 noiembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de angajare 07.12.2016 - 09.12.2016 - Serviciul medicină școlară

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 07.12.2016 - 09.12.2016 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului medicină școlară: 1. Asistent medical - Cabinet medical școlar ( 1 post ); 2. Asistent medical pr...

joi, 10 noiembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de angajare 06.12.2016 - 08.12.2016 - Serviciul Administrare Creșe

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 06.12.2016 - 08.12.2016 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrare Creșe: 1. Îngrijitoare - Serviciul Administrare Creșe( 1 posturi ); Anunț conc...

joi, 10 noiembrie 2016

Mai mult
Anunț concurs de angajare 06.12.2016 - 08.12.2016 - Cămin pentru Persoane Vârstnice

Serviciul Public de Asistență Socială Constanța organizează concurs în perioada 06.12.2016 - 08.12.2016 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice: 1. Infirmieră - Cabinet medical ( 1 post ); 2. Îngrijitoare ...

joi, 10 noiembrie 2016

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină