Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 156607 - Achiziția serviciului de asigurare Casco pentru doua autoturisme și o autoutilitară aparținând SPAS Constanța

luni, 26 februarie 2018

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: Achiziția serviciului de asigurare Casco pentru doua autoturisme și o autoutilitară aparținând SPAS Constanța.

CPV: 66514110-0-Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)

Descrierea contractului:  Serviciul de asigurare a autovehiculelor, "Polița de asigurare facultativă Casco" pentru două autoturisme Dacia Duster și o autoutilitară cu 5 locuri, marca Ford, tip Tranzit Connect aparținând SPAS Constanța.

Valoarea estimată fără TVA: 6623.75 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil pe o perioadă de 12 luni, cu franciză 0. Ofertele pentru Serviciul de asigurare, "Polița de asigurare facultativă Casco" pentru doua autovehicule și o autoutilitară trebuie să cuprindă următoarele categorii de riscuri asigurate: avarii, autori necunoscuți, vandalism, animale și anvelope, extinderea rețelei de unități reparatoare, plata despăgubiri cu TVA(pentru daune parțiale), franciza zero, avarii elemente virate, furt, aspirație apa în motor, regres RCA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP. Ofertanții vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform specificațiilor autoturismelor și autoutilitarei din cărțile de identitate a vehiculelor atașate.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa din catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul care a prezentat oferta cu prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei.

Termen limită primire oferte: 01.03.2018

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis până în data de 01.03.2018, orele. 16.00, iar informațiile suplimentare se pot solicita, până în data de 28.02.2018, orele: 16.00 la adresa de email menționată mai sus.


Cărți de identitate

Formular ofertă - 59-60-164-167

Formulare și centralizator


Atribuit către: Allianz - Tiriac Asigurari S.A. ;
Valoare: 4.688,00 lei fără TVA