Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 106539 - Furnizare licențe Microsoft Office Home & Business 2016

joi, 6 iulie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare licențe Microsoft Office Home & Business 2016 Medialess 32/64 bit (romană-engleză sau "all languages").

CPV: 48218000-9-Pachete software pentru gestionarea licențelor (Rev.2)

Descrierea contractului:  Furnizare 40 buc. licența Microsoft Office Home & Business 2016 Medialess 32/64 bit (romană-engleză sau "all languages") necesare SPAS Constanța.

Valoarea estimată fără TVA: 28600.00 RON

Condiții contract: Oferta va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor și va avea o valabilitate de 60 zile. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, iar valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct, conform formularului de ofertă atașat. Ofertantul va completa o declarație prin care își asumă faptul că licențele nu sunt activate. Lista cu codurile de licență se va livra în format fizic, în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii în SEAP. În situația în care codurile conțin erori, acestea se vor înlocui în termen de 24 ore.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevăzute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.


Termen limită primire oferte: 11.07.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 11.07.2017, orele 16:00.


FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă