Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul ADV1294182 - Furnizare de dezinfectanți

miercuri, 25 mai 2022

Inapoi
Tip anunț: Cumpărări directe;

Tip contract: Furnizare;

Denumire contract:  Furnizare de dezinfectanti

CPV și denumire: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2)

Descriere contract: Obiectul contractului il reprezinta achizitia de dezinfectanti, conform anexei atasate prezentului anunt. Valoarea estimata pentru produsele necesare pana la data de 31.12.2022 este de 34.864,97 lei fara TVA, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea de 9.387,48 lei fara TVA reprezinta posibila prelungire pe maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023), in limita fondurilor bugetare disponibile. Valoarea totala maxima estimata a contractului, pana la 31.12.2022 este de 34.864,97 lei fara TVA , din care: pentru Cabinete de medicina generala, valoarea maxima estimata este de 7.382,30 lei fara TVA, pentru Cabinete de medicina stomatologica, valoarea maxima estimata este de 7.280,33 lei fara TVA, pentru Adapostul Sf. Filofteia, valoarea maxima estimata este de 241,41 lei fara TVA, pentru Serviciul de asistenta comunitara, valoarea maxima estimata este de 241,41 lei fara TVA, pentru Caminul pentru persoane varstnice, valoarea maxima estimata este de 18.735,97 lei fara TVA, pentru Cantina de ajutor social Constanta , valoarea maxima estimata este de 983,55 lei fara TVA . Furnizorul va livra produsele la urmatoarele locatii: pana la 31.12.2022 astfel: Caminul pentru persoane varstnice , str. Unirii nr.104 Constanta - in doua transe; Directia medico-sociala, Str. Unirii nr.104 Constanta - o singura transa; Cantina de ajutor social Constanta, str. Petre Romulus nr. 22- o singura transa. Valoarea totala estimata pe primele 4 luni din anul 2023 este de 9.387,48 lei fara TVA. Pe primele 4 luni din anul 2023 produsele vor fi livrate astfel: Caminul pentru persoane varstnice, Str. Unirii nr.104 Constanta - o singura transa. Valoarea ofertata nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata pe fiecare unitate din subordinea DGAS in parte.

Valoare estimata: 34.864,97  - 44.252,45  RON

Condiții referitoare la contract: Contractul se va incheia dupa data atribuirii si va fi valabil pâna la 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire pe maxim 4 luni (ianuarie - aprilie 2023 - valoare estimata 9.387,48 lei fara TVA), in limita fondurilor disponibile. Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractanta, iar comanda trebuie livrata de catre furnizor in 5 zile lucratoare de la primirea comenzii. Produsele respective trebuie sa fie ambalate corespunzator, ambalajul sa fie intact, sigilat, curat si etichetate in limba romana si Avizate de Ministerul Sanatatii. Termenul de expirare al produselor trebuie sa fie de minim 2 ani de la data livrarii. Ofertele prezentate trebuie sa respecte cerintele minime specificate. Oferta se va prezenta la valoarea totala (format cu doua zecimale) pentru necesarul pana la 31.12.2022, conform formularului de oferta si sub forma centralizatorului de preturi atasate prezentului anunt. Pentru necesarul ianuarie - aprilie 2023 se va prezenta oferta separata. Oferta va fi insotita de oferta tehnica si financiara, in functie de care se va stabili ofertantul castigator, aceasta se va elabora pentru necesarul pana la 31.12.2022. Valabilitatea ofertei: 120 zile. Oferta include si costul transportului pana la sediul autoritatii contractante. Ofertantul va respecta toate reglementarile referitoare la protectia muncii, PSI si protectia mediului si este raspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in situatiile de plata si in facturi, obligandu-se sa restituie sumele incasate necuvenit.Nu se accepta oferte partiale. Facturile se vor emite pentru fiecare unitate din subordinea DGAS in parte.Se va constitui garantie de buna executie, in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA.

Condiții de participare: Dezinfectantii trebuie sa se regaseasca in lista de biocide aprobata de Ministerul Sanatatii. Ofertantii vor face dovada neincadrarii in cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor prezenta certificatele constatatoare din care sa rezulte ca obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului si sunt autorizati in acest sens, in conditiile legii.

Criterii atribuire: Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului ce a prezentat oferta corespunzatoare necesitatii autoritatii contractante, avand pretul cel mai scazut.

Data limita depunere oferta: 03.06.2022 12:00
 
Informații suplimentare: Oferta va fi transmisa la adresa de e-mail achizitii@dgas-ct.ro sau, in plic inchis, la sediul DGAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratura, pana in data de 03.06.2022, orele: 12.00. Se pot solicita clarificari si informatii suplimentare la adresa de e-mail mentionata mai sus.

Formular ofertă și centralizator

Modele declarații

Anexa