Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 108511 - Furnizare de materiale didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe

vineri, 14 iulie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de materiale didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe.

CPV: 37520000-9-Jucării (Rev.2)

Descrierea contractului:  Furnizare de materiale didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe conform specificațiilor minimale anexate la prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 36651.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă în funcție de necesități, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 3 zile de la primirea comenzii. Produsele respective trebuie să fie ambalate corespunzător, ambalajul să fie intact, sigilat și curat.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute în art. 164,167,59 și 60 din Legea nr.98/2016. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate și să fie înscrise în catalogul electronic al SEAP, sub formă de pachet, până la data limită de depunere a ofertelor și vor fi însoțite de fotografii ale produselor. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu lua în considerare oferta. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totala, fără TVA, și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, menționate în Specificații tehnice a prezentului anunț. Oferta se va prezenta conform formularului de ofertă și sub forma centralizatorului de prețuri. Valabilitatea ofertei : 60 zile. Oferta include și costul transportului până la sediul autorității contractante. Autoritatea contractantă nu acceptă oferte alternative sau parțiale.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei.


Termen limită primire oferte: 18.07.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până la data de 18.07.2017, orele 16:00.


Caiet de sarcini

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Atribuit către: SC GXD UNISON SRL;
Valoare: 36.325 lei fără TVA.
Main Image
Item 1 of 0
 
  • fullsizerender-1
  • fullsizerender-2