Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 106935 - Furnizare de mijloace didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe

luni, 10 iulie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de mijloace didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe.

CPV: 39162110-9-Rechizite școlare (Rev.2)

Descrierea contractului: Furnizare de mijloace didactice necesare desfășurării activităților educative în creșe.

Valoarea estimată fără TVA: 19024.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii pe SEAP, urmând a-și produce efectele până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contract. Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă în funcție de necesități, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 3 zile de la primirea comenzii. Produsele respective trebuie să fie ambalate corespunzător, ambalajul să fie intact, sigilat, curat, cât și specificația ca fiind produse non toxice.

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate și să fie înscrise în catalogul electronic al SEAP, sub formă de pachet, până la data limită de depunere a ofertelor. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu lua în considerare oferta. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală, fără TVA, și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, menționate în anexa 1 a prezentului anunț. Oferta se va prezenta, conform formularului de ofertă și sub forma centralizatorului de prețuri. Valabilitatea ofertei : 60 zile. Oferta include și costul transportului până la sediul autorității contractante. Autoritatea contractantă nu acceptă oferte alternative sau parțiale. Condițiile de furnizare a produselor și a transportului, conform prevederilor legale, cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitații.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei.


Termen limită primire oferte: 12.07.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde se pot solicita și informații suplimentare, CU PRECIZAREA ADRESEI DE E-MAIL UNDE SĂ SE POATĂ RĂSPUNDE SOLICITĂRII.

Mijloace didactice - Creșe

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă servicii


Atribuit către: SC OMFAL EDUCATIONAL SRL;
Valoare: 21.163,51 lei fără TVA.

Main Image
Item 1 of 0
 
  • fullsizerender-1
  • fullsizerender-2