Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 104456 - Achiziția serviciului de consultanță în protecția riscurilor și în controlul riscurilor în vederea realizării analizelor de risc la securitatea fizică la sediile din componența SPAS Constanța

marți, 27 iunie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Achiziția serviciului de consultanță în protecția riscurilor și în controlul riscurilor în vederea realizării analizelor de risc la securitatea fizică la sediile din componența SPAS Constanța.

CPV: 71317000-3-Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor (Rev.2)

Descrierea contractului:  Achiziția serviciului de consultanță în protecția riscurilor și în controlul riscurilor în vederea realizării analizelor de risc la securitatea fizică la sediile din componența SPAS:
I. Serviciul administrare creșe:
      1) Creșa nr. 1 - str. Adamclisi, nr.1;
      2) Creșa nr. 2 - Ale. Mălinului, nr. 4;
      3) Creșa nr. 5 - Aleea Mimozelor, nr. 4;
      4) Creșa nr. 13 - Ale. Pelicanului nr.3, bl. AV, parter;
      5) Creșa nr. 18 - Ale. Cutezătorilor, nr.7, bl. D, parter;
      6) Sediul administrativ - Ale. Mălinului,nr.4;
II. Serviciul administrare cluburi pensionari:
    1) Complex Piața Tomis 3 (piața veche);
    2) Str. Aurora nr.2, bl.PF1, parter;
    3) Sos. Mangaliei, nr. 86A;
    4) Str. Dezrobirii, nr. 123, bl.IS3, parter;
    5) Str. Zorelelor, nr. 69BIS;
    6) Str. Duiliu Zamfirescu, nr.4;
    7) Str. Egretei, nr.2;
    8) Bd. Tomis nr.211, bl TS6B,parter;
    9) Str. Cișmelei, nr. 16;
   10) Bd. Alexandru Lăpușneanu, nr.66, bl.LE9;
   11) Str. Brizei, bl.FD3, parter;
  12) Str. Soveja, nr.77, bl.35B, parter;
  13) Str. Ștefan cel Mare, nr.79, parter.
III. Căminul pentru persoane vârstnice pentru sediile din str. Unirii, nr. 104.

Valoarea estimată fără TVA: 10000.00 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor. Termenul de finalizare este de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului. Serviciile se vor realiza la sediile menționate mai sus conform comenzilor emise de către beneficiar. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile și va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările conform normelor în vigoare, referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al acestora corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face totodată dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitații.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei.


Termen limită primire oferte: 30.06.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, unde se pot solicita și informații suplimentare, CU PRECIZAREA ADRESEI DE E-MAIL UNDE SĂ SE POATĂ RĂSPUNDE SOLICITĂRII.


FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă

Atribuit către: SC LAVI PROTECT SRL;
Valoare: 6.500 lei fără TVA.