Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 123335 - Furnizare de uși și ferestre cu montaj inclus necesare Cantinei de ajutor Social Constanța din subordinea SPAS Constanța

luni, 25 septembrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de uși și ferestre cu montaj inclus necesare Cantinei de ajutor Social Constanța din subordinea SPAS Constanța.

CPV: 44221000-5-Ferestre, uși și articole conexe (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de uși și ferestre cu montaj și transport inclus pentru următoarele suprafețe: înlocuirea ușilor - 27mp, înlocuirea ferestrelor - 16mp. Înlocuirea se execută din lemn triplu stratificat cu geam termopan, finisaj gri. Grosimea lemnului stratificat este de 68mm, lățimea lemnului la cercevea minim 80 mm, lățimea tocului este de 83mm. Grosimea geamului de termopan este de 24mm, float + LE, cu gaz argon. Ușile și ferestrele trebuie executate din lemn stratificat și să păstreze aspectul exterior al tâmplăriei originale: forma, dimensiunile și împărțirea interioara. Termenul de garanție minim 5 ani.

Valoarea estimată fără TVA: 44159.66 RON

Condiții contract: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de uși și ferestre cu montaj și transport incluse în preț. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile. Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Livrarea și montajul se vor realiza la sediul autorității contractante pentru care se realizează achiziția. Nu se accepta oferte parțiale.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP,vor face totodată dovada experientei similare, vor prezenta certificat de calitate și/sau declarație de conformitate pentru lemnul stratificat și dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la art. 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractantă către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „ prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală, fără TVA, și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse. Oferta include și costul transportului până la sediul autorității contractante.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei; condițiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.

Termen limită primire oferte: 28.09.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis, unde se pot solicita și informații suplimentare.


Formulare


Atribuit către: SC STONE ACTIV SRL;
Valoare: 44.040,00 lei fără TVA.