Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 115973 - Achiziția serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică aferentă obiectivelor - Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, Creșei nr. 2, Creșei nr. 5

marți, 22 august 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achiziție: Prestare serviciu de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivelor “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, Creșei nr. 2, Creșei nr. 5" - etapa DALI, distinct pentru fiecare obiectiv de investiții.

CPV: 71322000-1-Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de elaborare documentație tehnico - economică aferentă obiectivelor “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, Str. Adamclisi nr. 1, Municipiul Constanța”, “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, Aleea Malinului nr. 4, Municipiul Constanța”, “Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, Aleea Mimozelor nr. 4, Municipiul Constanța” - etapa DALI, distinct pentru fiecare obiectiv de investiții, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Valoarea estimată fără TVA: 81994.00 RON

Condiții contract: Conform documentației de atribuire atașate.

Condiții participare: Conform documentației de atribuire atașate.

Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate - preț.

Termen limită primire oferte: 29.08.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 29.08.2017, orele 16:00. Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0341/180104 sau la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro până in data de 28.08.2017


Caiet sarcini

Propunere contract

Temă proiectare - Creșa nr. 1

Temă proiectare - Creșa nr. 2

Temă proiectare - Creșa nr. 5

Fișă de date

Formulare

Certificate urbanism