Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț concurs promovare funcționari publici în gradul profesional imediat superior 21-27.06.2022

vineri, 20 mai 2022

Inapoi

În temeiul art. 476-479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public;

Direcția generală de asistență socială Constanța organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior în perioada 21-27.06.2022 pentru funcționarii publici din cadrul instituției.

Anunț concurs și bibliografie

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate proba interviu

Rezultate finale