Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț de publicitate numărul 126869 - Furnizare abonamente la ziare

luni, 9 octombrie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare abonamente la ziare.

CPV: 22200000-2-Ziare, reviste specializate, periodice și reviste (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de abonamente la ziare, pentru 12 luni, după cum urmează: Telegraf 13 bucăți, Cuget liber 13 bucăți, Libertatea 13 bucăți, Adevărul 13 bucăți, Jurnalul național 13 bucăți.

Valoarea estimată fără TVA: 21951.41 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia începând cu data de 10.11.2017 și va avea o valabilitate de 12 luni, în limita fondurilor disponibile. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile și va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA, sub formă de centralizator de prețuri, după modelul atașat; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. La solicitarea autorității contractante, ofertantul a cărui ofertă financiară este situată pe primul loc va posta oferta în catalogul electronic SEAP. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Transportul intra în sarcina furnizorului, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, produsele fiind livrate la sediul beneficiarului. Publicațiile se vor livra până la orele 08:00 la o locație stabilită, de pe raza municipiului Constanța a autorității contractante.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se acceptă oferte alternative sau parțiale.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Termen limită primire oferte: 16.10.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro sau la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, în plic închis, până în data de 16.10.2017, orele 16:00. Mai multe informații pot fi solicitate la adresa de e-mail de mai sus, sau la nr. de telefon 0341/180.104, până în data de 13.10.2017, orele 16:00.


Modele formulare

Formular ofertă - 59_60_164_167

Clarificări


Atribuit către: SC MANPRES DISTRUBUTION SRL;
Valoare: 21.398,00 lei fără TVA.