Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 104180 - Furnizare aparate de aer condiționat, cu transport, materiale necesare și manopera montaj incluse

luni, 26 iunie 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare aparate de aer condiționat, cu transport, materiale necesare și manopera montaj incluse.

CPV: 39717200-3-Aparate de aer condiționat (Rev.2)

Descrierea contractului:  Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de aparate de aer condiționat (17 bucăți aparat aer condiționat tip split - inverter cu capacitate 9000 BTU și 12 bucăți aparat aer condiționat tip split - inverter cu capacitate 12000 BTU) necesare Serviciului Public de Asistență Socială Constanța, conform specificațiilor anexate prezentului anunț.

Valoarea estimată fără TVA: 43465.44 RON

Condiții contract: Contractul se va încheia după data atribuirii în SEAP și va fi valabil până la îndeplinirea obligațiilor asumate. Oferta va fi prezentată în prețuri unitare, fără TVA; valoarea totală va fi exprimată în lei, cu TVA menționată distinct și va fi întocmită conform formularului de ofertă atașat. Oferta va avea o valabilitate de 60 zile și va fi postată în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor. În caz contrar, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu o lua în considerare. Ofertantul va respecta toate reglementările referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului și este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și în facturi, obligându-se să restituie sumele încasate necuvenit. Se va constitui garanție de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Transportul, materialele necesare (în limita a 3 m de traseu frigorific), precum și manopera pentru montaj vor fi asigurate de către furnizor, fără costuri suplimentare. Livrarea se va face în maxim 48 ore de la comunicarea comenzii, iar montajul și punerea în funcțiune vor fi efectuate în maxim 7 zile lucrătoare de la data livrării. Produsele vor avea garanție de minim 3 ani (compresor și componente electrice) și minim 2 ani pentru manopera.

Condiții participare: Ofertanții trebuie să fie înregistrați în SEAP, vor prezenta certificate constatatoare din care să rezulte ca obiectul de activitate corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii; vor face dovada experientei similare, de minim 43.465,44 lei, fără TVA, precum și a neîncadrării în cazurile de excludere prevazute la articolele 164, 167, 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. Nu se acceptă oferte alternative sau parțiale.

Criterii adjudecare: Criteriul de adjudecare îl reprezintă "prețul cel mai scăzut" pentru ofertele corespunzătoare necesității autorității contractante.

Termen limită primire oferte: 28.06.2017

Informații suplimentare: Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, până în data de 28.06.2017, orele 16:00.


Caiet de sarcini

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare ofertă și centralizator

Atribuit către: SC TONIS TRADE SRL;
Valoare: 34.569 lei fără TVA.