Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț consultare piață MC0010529 - Determinarea valorii estimate a achiziției serviciilor de consultanță în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța

joi, 2 noiembrie 2017

Inapoi

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a achiziției serviciilor de consultanță în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța;

Descriere consultare: Determinarea valorii estimate a achiziției serviciilor de consultanță în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța;

Aspecte supuse consultării: Determinarea valorii estimate a achiziției serviciilor de consultanță în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a Municipiului Constanța. Elaborarea strategiei constă în parcurgerea următoarelor etape minimale: documentare, analiză și prelucrarea datelor statistice, analiza și prelucrarea datelor din alte surse, realizarea unui plan de acțiuni privind implementarea strategiei, identificarea de proiecte sociale și a surselor de finanțare, monitorizarea și evaluarea strategiei, elaborare și predare forma finală. Strategia va fi elaborata în stricta concordanță cu legislația în vigoare în domeniul asistenței sociale, cu strategia națională în domeniul serviciilor sociale și cu strategia locală de dezvoltare a Mun. Constanța "Agenda 21" și va fi supus spre aprobare;

Data limita transmitere propuneri: 09.11.2017;

Data limita consultare: 09.11.2017;

Modalitate desfășurare: Propunerile financiare cât și opiniile agenților economici în vederea întocmirii caietului de sarcini se vor transmite la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro până în data de 09.11.2017, orele: 16.00.