Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț publicitate numărul 112899 - Furnizare de instrumentar medical stomatologic

vineri, 4 august 2017

Inapoi

Tip anunț: Cumpărări directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziție: Furnizare de instrumentar medical stomatologic.

CPV: 33131100-8-Instrumente de chirurgie dentara (Rev.2)

Descrierea contractului:  Furnizare de instrumentar medical stomatologic necesare desfășurării activității cabinetului medical din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța.

Valoarea estimată fără TVA: 2246.42 RON

Condiții contract: Produsele vor fi livrate pe baza comenzii emise de autoritatea contractantă, iar comanda trebuie livrată de către furnizor în 3 zile de la primirea comenzii. Produsele respective trebuie să fie în perioada de valabilitate, ambalate corespunzător, ambalajul să fie intact, sigilat și curat.

Condiții participare: Ofertanții vor prezenta certificatele constatatoare din care să rezulte că obiectul de activitate al agentului economic corespunde obiectului contractului și sunt autorizați în acest sens, în condițiile legii. Ofertele prezentate trebuie să respecte cerințele minime specificate, oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP ca urmare a solicitării transmise de către Autoritatea Contractanta către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut” și a cărui ofertă îndeplinește cerințele și necesitățile autorității contractante. Oferta financiară se va prezenta la valoarea totală, fără TVA, și va cuprinde centralizarea valorilor ofertate, pe tipuri de produse, menționate în anexa 1 a prezentului anunț. Oferta se va prezenta la valoarea totală, conform formularului de ofertă și sub forma centralizatorului de preturi. Valabilitatea ofertei : 60 zile. Oferta include și costul transportului până la sediul autorității contractante.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta își rezervă dreptul să achiziționeze prin catalogul electronic existent pe www.e-licitatii.ro de la operatorul economic care a prezentat prețul cel mai scăzut, raportat la valoarea totală a ofertei; condițiile de furnizare a produselor, conform prevederilor legale, cad în sarcina ofertantului de a le respecta și aplica în totalitate.


Termen limită primire oferte: 10.08.2017

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă la adresa de e-mail achizitii@spas-ct.ro, sau la sediul SPAS din str. Unirii nr. 104, biroul 1 – registratură în plic închis. Eventualele solicitări de informații suplimentare se pot transmite la adresa de email: achizitii@spas-ct.ro


Necesar achiziții - instrumentar medical

FORMULAR OFERTĂ 59 - 60 - 164 - 167

Formulare oferta


Atribuit către: SC DENTSTORE SRL;
Valoare: 2.458,26 lei fără TVA.