Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:

Detalii Știre

Anunț examen de promovare la data de 24.04.2017

vineri, 7 aprilie 2017

Inapoi

În temeiul prevederilor Hotărârii nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Legii 284/18.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

La data de 24.04.2017 va avea loc examenul de promovare a personalului încadrat în funcţii contractuale de debutant; promovare ce se face la sfârşitul perioadei de debut stabilită în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară a personalului contractual din cadrul Serviciul Public de Asistență Socială Constanța.

 
Anunț examen și bibliografie

Rezultate etapei de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare

Rezultate proba scrisa

REZULTATE FINALE