Întrebări și răspunsuri

AVÂND ÎN VEDERE HOTĂRÂREA COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN CONTEXTUL EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS

Conducerea DGAS Constanța a hotărât suspendarea programului de lucru cu publicul și asigurarea derulării activității instituției prin preluarea electronică a dosarelor.

1.CUM TRANSMIT DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PENTRU ACCESAREA PRESTAȚIILOR/BENEFICIILOR SOCIALE?

- publicul beneficiar va transmite documentele justificative la următoarele adrese de email (pentru cei ce folosesc conturi Gmail, vă rugăm verificați în secțiunea SPAM din contul dvs., mesajele trimise de DGAS și marcațile ca fiind legitime, butonul "Ne este SPAM"):

 - Serviciul beneficii sociale și persoane vulnerabile, tel. 0341.180109, pentru primirea cererilor, însoțite de documente justificative, în vederea acordării ajutoarelor de urgență, stimulentelor educaționale, alocațiilor de stat, stimulentelor de inserție, indemnizațiilor pentru creșterea copilului, ajutoarelor sociale, alocațiilor pentru susținerea familiei,

Relații suplimentare se vor oferi la numerele de telefon:

- 0341.180.115 - alocație de stat, stimulent de inserție,- 0341.180.115 - alocație de stat, stimulent de inserție, indemnizație pentru creșterea copilului;


- 0341.180.106 - ajutoar social, alocație pentru susținerea familiei,  stimulent educațional;

- 0341.180.109 - ajutor de urgență, subventie asociatii/fundatii, etc.

"Conform Art. 39 din Decretul emis de către Președintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 212/16.03.2020 "Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență."

danielacorneanu@dgas-ct.ro -Serviciul asistenți personali și indemnizații persoane cu dizabilități, 0341.180.105 - asistenti personali, indemnizațiile persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, 

 - Serviciul protecția copilului, tel: 0341.180.103;

 
 - Serviciul autoritate tutelară, tel: 0241.484.203;

 – pentru programul social RESPECT și permise de călătorie gratuită CT BUS, tel: 0341.448.530;

 – Direcția administrare creșe, tel: 0341.428.371;

 – pentru ajutoare încălzire gaze și energie electrică, tel: 0341.454.669;

 – pentru ajutoare încălzire în sistem centralizat RADET și combustibil solid (brichete vegetale), tel: 0341.454.669.

 – cereri pentru eliberarea adeverințelor de medic, vechime, pensionare, încetare, etc.,

2.CUM TRANSMIT DOCUMENTELE PREVĂZUTE PENTRU CONCURSURILE ÎN DESFĂȘURARE?

 -documentele prevăzute pentru concursurile în desfășurare se transmit scanate, însoțite de cererea de înscriere la concurs (formular tip), completată, care se regăsește în anunțul de concurs publicat pe site-ul instituției. După transmiterea documentației de concurs, vă solicităm să ne contactați telefonic la numărul de telefon 0341.180.112, pentru mai multe clarificări.

3. CARE ESTE TERMENUL DE RĂSPUNS PENTRU PETIȚII ȘI SOLICITĂRILE ÎN BAZA LIBERULUI ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC?

-pe durata stării de urgență termenele legale stabilite se dublează. Potrivit Art. 56 din Decretul nr.195/16.03.2020, pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează. Concret, potrivit: Art.8 alin.(1) și alin.(2) din Ordonanța nr.27/2002
(1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabila sau nefavorabilă.

4.CE ALTE MĂSURI DE PROTECȚIE S-AU APLICAT?

- se suspendă activitățile din toate Cluburi pentru pensionari din Municipiul Constanța;

-se suspendă activitatea creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială;

-se restricționează total accesul vizitatorilor la Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța iar seniorii cazați aici vor rămâne în incintă;

5. CUM POT LUA LEGĂTURA CU SPECIALIȘTII DGAS CONSTANȚA?

- Adresa de corespondență: Direcția Generală de Asistență Socială Constanța, cu sediul în mun. Constanța, strada Unirii nr.104, jud. Constanța

-Telefon:0341.180.102

-Fax: 0341.180.112

- E- mail:

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot accesa și pagina oficială de Facebook a instituției noastre, unde sunt transmise informații utile, accesând următorul link : https://www.facebook.com/DgasConstanta/

6. CUM MĂ INFORMEZ CORECT?

A. La nivel local:

B. La nivel național:

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - https://data.gov.ro/organization/mmfpspv

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Asdopție - http://andpdca.gov.ro/w/

Ministerului Sănătății – www.ms.ro