Despre instituție

Proiecte cu finanţare locală

I. PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ - ÎN IMPLEMENTARE
11. Reabilitarea Și Amenajarea Parcului Arheologic
beneficiar  UAT Municipiul Constanța
nr. contract  159455/18.11.2016
scop Dezvoltarea și promovarea turismului prin reabilitarea infrastructurii publice urbane, crearea și modernizarea infrastructurii aferente utilităților publice urbane, îmbunătățirea factorilor de mediu și a calității vieții în orașul Constanța prin reabilitarea și amenajarea zonei de promenadă adiacentă Palatului Administrativ, situată în centrul municipiului Constanța, în vederea stimulării creșterii economice locale și regionale și creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător și asigurării dezvoltării durabile.
valoarea estimată 15.576.652,47 lei cu TVA
dată finalizare martie 2017
rezultate  Reabilitarea aleilor și a spațiilor verzi inclusiv crearea/modernizarea utilităților publice necesare funcționării parcului; Reamenajarea zonei de parc în stilul arhitectonic Art Nouveau, cu mobilier urban, stâlpi de iluminat  etc.; Punerea în siguranță și realizarea lucrărilor de reabilitare și amenajare a Parcului Arheologic prin preluarea caracteristicilor istorice reprezentative, valoroase și integrarea acestora în contextul urban actual (reabilitare alei, creare rețea iluminat public și arhitectural, amenajarea peisageră a zonei și reamenajarea/ reabilitarea/ extinderea spațiului verde, punerea în valoare a vestigiilor istorice și a monumentelor/statuilor existente, dotarea cu mobilier urban în stilul arhitectonic Art Nouveau, asigurarea siguranței cetățenilor și a turiștilor), loc de joacă pentru copii, fitness urban
   

10. Lucrări privind achiziția și montarea unor panouri de informare și avertizare pentru delimitarea zonelor de circulație canină
scop vor fi zone destinate special plimbării în voie a câinilor, fără a primii reclamații din partea altor cetățeni 
valoarea estimată 97.000 lei cu TVA
termen de realizare 60 zile
stadiul actual demersuri pentru întocmirea documentației

9. serviciul de taxare a autovehiculelor în Parcarea Verde (Parcare supraetajată, zona Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța)
scop - în vederea descurajării staționării abuzive a autoturismelor în Parcarea Verde;
- pentru asigurarea fondurilor necesare derulării activităților de întreținere a acesteia.
 
valoarea estimată 400.880 lei cu TVA
data estimată a achiziției 01.10.2016
stadiul actual întocmire documentație în vederea achiziției

8. Reorganizare serviciu gestionare câini fără stăpân
A fost întocmit un studiu de oportunitate și un regulament, aprobate prin HCL privind aprobarea organizării și funcționării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Constanța, prin gestiune directă.
scop reamenajare adăpost și dotare clinică, achiziție hrană, achiziție medicamente, microcipuri și alte substanțe, achiziție mașini pentru transport câini, angajare personal contractual
valoarea totală estimată  1.500.000 lei cu TVA
termen de realizare 3 luni
stadiul actual demersuri pentru autorizarea adăpostului vechi

7. lucrări de reamplasare și punere în valoare a unor statui
Direcția Județeană pentru Cultură Constanța ne-a comunicat punctul de vedere privind reamplasarea unor statui din stațiunea Mamaia:
a) statuia „În Soare”, zona Hotel Dacia – necesită reamplasare în centrul unui pateu verde din zona platformei dintre Hotel Select și Complex Perla;
b) Grup statuar „Maternitatea” , zona Hotel Select, poate rămâne pe amplasament, dar necesită lucrări de reparații la soclu și restaurare a sculpturii;
c) Statuia „Sirena și Delfinul”, a fost situată în zona Hotelului Doina, în fostul bazin spre Promenadă, actual în depozit la Biobază – necesită reamplasare în bazinul existent în zona NV a Restaurantului Meridian;
d) Statuia „Nufărul”, zona Hotel Sulina, în bazinul spre Promenadă – poate rămâne pe amplasament, în bazinul existent la Est de Terasa Restaurantului Sulina;
e) Grup statuar „Confidenta”, fost la este de Hotel Ovidiu, spațiul verde spre Promenadă – poate rămâne pe amplasamentul actual, în fața restaurantului Victoria, dar necesită reparații la soclu (dispărut în prezent) și restaurată;
f) Statuia „Jucătoarea de tenis”, consemnată la Hotel Sulina, acum la Est de Hotel Tomis, în spațiul verde spre Promenadă – necesită reamplasare în vecinătate, în fața Hotelului Tomis, în spațiul verde mai larg și vizibil, în pereche cu statuia „Canotaj” existent în vecinătate;
g) Statuia „Pe valuri”, Hotel Iaki, în curtea interioară spre Promenadă, poate rămâne pe amplasament, în bazinul existent, acutal pe terasa restaurantului Hotelului Iaki;
h) Statuia „Fată la mare”, la Est de Restaurant Central, spațiul verde spre Promenadă – poate rămâne pe amplasament;
i) Statuia „Răsăritul”, la Est de Hotel Pelican, pe spațiul verde spre Promenadă – poate rămâne pe amplasament sau poate fi mutată lângă statuia „Fata la mare”, într-o zonă verde mai vizibilă din vecinătate;
j) Statuia „Foca”, (fostă în fostul bazin din zona Hotel Perla) actual în Parcul Hotelului Rex – se propune reamplasarea în vecinătate, în bazinul istoric existent la vest de Hotel Rex, în fostul parc, după reamenajarea acestuia;
k) Statuia „Muzica Mării”, în zona Hotelului Aurora – necesită reamplasare în centrul unui spațiu verde existent în vecinătate;
l) Grupul statuar „Tinerețe” (Fete șezând), fost pe Promenada Cazinoului din Constanța, actual în depozit la Biobaza – necesită reamplasare în zona platformei de Promenada dintre Hotel Select și Complex Perla, în mijlocul unui pateu verde.
scop fiind amplasate impropriu, și nu mai sunt vizibile publicului larg pentru admirație, este necesară reamplasarea acestora în zone învecinate cu verdeață și vizibile
etape proiect Etapa I: proiectare - este necesar un proiect întocmit de un arhitect:
a) memoriu tehnic;
b) certificat urbanism;
c) propunere și solicitare aviz de la Ministerul Culturii.
Etapa II: execuție lucrări de reamplasare - demararea procedurii de achiziție după obținerea C.U. și avizul de la Ministerul Culturii.
valoare estimată 300.000 lei cu TVA
durata procedurii de atribuire a documentației aproximativ 30 zile
termen de realizare 3 luni
stadiul actual demersuri pentru întocmirea documentației

6. Serviciul de Salvare Acvatică – Salvamar și de prim ajutor pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia în Sezonul Estival 2016
Contract privind  achiziționarea serviciului de salvare acvatică - salvamar și de prim ajutor pe plajele din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, în sezonul estival 2016, încheiat cu ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SCAFANDRILOR PROFESIONIŞTI ŞI SALVAMARILOR DIN ROMÂNIA.

Număr total posturi de salvare: 29, din care:
- pentru Mamaia: 19 posturi;
- pentru Constanța: 10 posturi.
 
Număr total persoane: 143, din care: 
- pentru Mamaia: 93 persoane;
- pentru Constanța: 47 persoane.
(la care se adaugă: 1 coordonator puncte prim ajutor, 1 coordonator principal serviciu salvamar și 1 coordonator adjunct).
contract 76489/20.05.2016
scop salvarea de vieți omenești de la înec și prevenirea accidentelor pe plajă
valoare estimată 2.497.878 lei cu TVA
perioada de derulare 03.06.2016-30.09.2016
stadiul actual în derulare

5. lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a minicanalelor din Satul de Vacanță și parcul Tăbăcărie
Podețe propuse pentru reparare: 4, din care unul în Satul de Vacanță și trei în parcul Tăbăcăriei
contract 68226/06.05.2016
scop
- asigurarea traficului pietonal în condiții de siguranță;
- armonizarea aspectului estetic al podețelor cu peisagistica zonei de amplasare.
etape proiect Etapa I: întocmire documentație de achiziție a lucrărilor;
Etapa II: ececuție lucrări.
valoare estimată 97.000 lei cu TVA
data estimată de începerea lucrărilor 15 octombrie 2016
termen de realizare 3 luni
stadiul actual documentare în vederea întocmirii documentației tehnice

4. reamenajarea locurilor de joacă existente și amenajarea unor noi locuri de joacă în municipiul Constanța
scop 66 locuri de joacă propuse pentru reamenajare
durată procedură aproximativ 60 zile
execuție lucrări 24 luni
Serviciul de proiectare - ETAPA I -elaborare DALI și documentație pentru avize cerute conform C.U.:
- 3 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere pentru întocmirea documentațiilor în vederea obținerii avizelor conform certificatul de urbanism nr. 623 din 27.02.2015 - (faza DALI);
- 20 zile lucrătoare de la primirea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr. 623 din 27.02.2015 pentru întocmire DALI.
stadiul actual Etapa I finalizat
Serviciul de proiectare - ETAPA II – FAZA SF, PAC, PT,  DDE+CS:
- 3 zile lucrătoare de la ordinul de începere, pentru întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism (faza PAC): Solicitare eliberare certificat de Urbanism nr. 88527/16.06.2016 (este întocmit, dar nu este semnat);
După semnarea Certificatului de Urbanism se continuă procedura:
- 3 zile lucrătoare de la comunicarea certificatului de urbanism către prestator, pentru întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor conform certificatului de urbanism (faza PAC);
- 20 zile lucrătoare  de la  primirea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism (faza PAC) pentru întocmire PAC, PT, DDE+ CS.
Pe parcursul execuției lucrărilor în baza proiectului elaborat și aprobat, proiectantul care a întocmit documentația tehnico-economică va asigura asistența de specialitate.
valoare totală serviciu proiectare 126.000 lei cu TVA
Execuția lucrărilor - ETAPA III:
- demararea procedurii de achiziție după eliberarea avizului de construcție în baza PAC, PT, DDE, CS, SF.
valoare totală estimată 9.678.000,00 LEI cu TVA (valoarea totală include: proiectare, achiziție și montare echipamente de joacă și de fitness, înlocuire gard de protecție cu gard special pentru locuri de joacă, dezafectare echipamente vechi, execuție lucrări de amenajare/ reamenajare, turnare covor din cauciuc reciclat pe suport de beton armat).

3. achiziție și montare bănci de odihnă
Contract de furnizare privind achiziție și montare bănci de odihnă, încheiat cu S.C. BELMAR PROD S.R.L. 
Număr total bănci de odihnă- 350 buc. – (vor fi montate la locurile de joacă precum și în alte locuri publice, conform solicitărilor cetățenilor).
contract 68226/06.05.2016
scop completarea numărului de bănci existente și îmbunătățirea aspectului parcurilor și a altor locuri publice, precum și integrarea armonioasă în peisajul urban actual.
valoare totală estimată pentru 2016 178.800 lei cu TVA
data estimată de începere montare 06 mai 2016
termen de realizare 30 de zile
stadiul actual proiect finalizat în data de 21 iunie 2016
galerie foto  

banci

2. achiziția de cabine pvc destinate agenților de pază
Număr cabine ce urmează a fi achiziționate – 20 buc.
scop achiziția cabinelor de pază necesare dotării posturilor de pază nou înființate ce vor asigura integritatea bunurilor obiectivelor noi realizate, precum și înlocuirea celor deteriorate
valoare estimată 126.000 lei cu TVA
data estimată a achiziției 01.09.2016
termen de realizare 12 luni
stadiul actual întocmire documentație în vederea achiziției

1.lucrări de reparații și întreținere a mobilierului urban
Contract de execuție lucrări privind achiziția lucrărilor de reparare și întreținere a mobilierului urban din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, încheiat cu S.C. GREEN LIFE RECYCLING S.R.L. (bănci de odihnă, copertine parasolar, mese mari, mese mici și butuci pentru spațiile de recreere, cișmele stradale, scrumiere stradale, grătare pentru zonele de picnic, de recipienți pentru apă și nisip, și panouri de înștiințare, terenuri de sport, gradene și cabină punct tehnic, gard de la pasarela pietonală zona Sat Vacanță).
contract 55794/11.04.2016
scop repararea, întreținerea, vopsirea, montarea, demontarea, transportul și depozitarea pentru iarnă a mobilierului urban
valoarea totală estimată pentru anul 2016  422.559,48 lei cu TVA
data estimată de începere a lucrării 11 aprilie 2016
termen de realizare 12 luni
stadiul actual în derulare