Acte necesare pentru diferite solicitări

Utilizați cursorul pentru a redimensiona coloanele. Dacă doriți, scrieți un criteriu de căutare în căsuța de text din header-ul de coloană (de preferat un singur cuvânt cheie pe care îl știți sigur), apoi apăsați butonul de filtru și selectați Contains. Pentru anulare filtru selectați No filter.

DenumireObservatiiDescarca
  
inregistrare nastere (nou-născut, adopție, tardivă) (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. M.Eminescu nr.20, telefon/fax 0241/485193; Taxa inregistrare:fara taxe
informatii suplimentare
inregistrare casatorie (click aici...)Declaratia de casatorie, se face personal , de catre viitorii soti , in scris , la primaria locului de domiciliu sau de resedinta a unuia dintre ei.
Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii, cat si data incheierii casatoriei. 

    Persoanele care doresc să oficieze căsătoria în anul 2019 sunt rugate să se prezinte la sediul Serviciului Stare Civilă  în vederea programarii căsătoriei. 

Exemplu:Daca data depunerii declaratiei de casatoriei (si afisarea ei) este, spre ex. 01.10.2015 casatoria se va incheia in ziua de 11.10.2015, dar nu mai tarziu de 15.10.2015 (data la care ar expira certificatele prenuptiale eliberate de medic, daca acestea ar avea data eliberarii 01.10.2015). Daca sotii solicitau incheierea casatoriei in ziua de 16.10.2015, ei ar fi trebuit sa depuna certificate medicale valabile

Cererile se depun la Servicul Stare Civila situat in Str. M.Eminescu nr.20, Biroul Casatorii
- program cu publicul:
- luni, marti, miercuri: - 08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: -08.30-16.30
- oficieri casatorii:
- luni, marti, miercuri: - 08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: - 08.30-16.30
- sambata si duminica: - 13.00-17.00

Foarte important!
Actul de identitate al sotului care isi schimba numele de famillie in urma casatoriei va fi invalidat, acesta/aceasta urmand a-si schimba actul de identitate in termen de 15 zile de la oficierea casatoriei  

Taxe pentru oficiere casatorie :
-luni-vineri - fara taxa
-sambata, duminica si sarbatori legale - 350 lei
-in afara sediului starii civile : 1500 lei   
-urgentare oficiere casatorie (conform art.49, alin.(3) din H.G. nr.64/2011, actualizata) - 150 lei
casatoria civila intre cetateni romani intre un cetatean roman si unul strain
inregistrare deces (click aici...)

Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. M.Eminescu nr.20, telefon/fax  0241-485193;

 -inregistrare deces: fara taxa
-eliberare adeverinta de inhumare - fara taxa

informatii suplimentare
inscriere divort, anulare ori incetare casatorie (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax 0241-485193


Taxa inregistrare divort 8 lei.
Nu se percepe taxa de urgenta!
informatii suplimentare
divort pe cale administrativa (click aici...)Cererea de divorţ pe cale administrtivă se face în scris, se depune şi semneză personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau de pe raza ultimei locuinţe comune.

​​​​Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in strada Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax 0241/485193.

Program cu publicul:
- luni, marti, miercuri: -08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: - 08.30-16.30

Taxa de divorţ administrativ - 508 lei (se achită la casieria situată în sediul Serviciului de stare civilă). TAXA NU SE RESTITUIE DACĂ DOSARUL SE CLASEAZĂ.
informatii suplimentare
inscrierea schimbarii numelui de familie si/sau al prenumelui pe cale administrativa (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20, telefon 0241-485193;

P
rogram cu publicul:
- luni, marti, miercuri: - 08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: 08.30-16.30

Taxa cautare act arhiva - 8 lei.
Taxe procesare si analiza dosar in vederea solutionarii cererii de schimbare a numelui si/sau prenumelui pe cale administrative - 400 lei sau 700 lei (in regim de urgenta - in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la (DPJEP) se achita la casieria  Directiei Publice Judetene de Evidenta  a persoanelor ( Bd. Tomis nr.51).
informatii suplimentare
înregistrare acte incheiate în străinătate - art.10 și art.11 din Legea nr.21/1991 și care nu au avut niciodată domiciliul în România (click aici...)- privind cetatenii care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana in temeiul art.10 si art.11 din legea nr.21/1991 si care nu au avut niciodata domiciliul in Romania
PROGRAMĂRI LA ADRESA DE E-MAIL: programaritranscrieri@primaria-constanta.ro

Cererile de transcriere se depun personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora la sediul Direcţiei locale de evidență persoane – Serviciul stare civilă, situat în municipiul Constanța, str. Mihai Eminescu nr. 20, jud. Constanța. 

Programul de lucru cu publicul: LUNI-VINERI intre orele 08:30-13:30.
Persoanele căsătorite depun cererea privind transcrierea certificatului / extrasului de căsătorie concomitent cu cererea de transcriere a certificatului / extrasului de naştere, inclusiv a certificatului de naştere privind copilul minor, pentru care face dovada dobândirii / redobândirii cetăţeniei române.
Cererea privind transcrierea certificatului / extrasului de căsătorie poate fi depusă separat numai dacă petentul face dovada că a depus cererea de transcriere a certificatului / extrasului de naştere fie la o dată precedentă la Serviciul stare civilă Constanța, fie la alt serviciul de stare civilă competent. Dovada se face cu certificatul de naştere transcris.

Taxe

- procesare dosar transcriere: 8lei (regim normal) - se achită la casieria Serviciului stare civilă 

- taxă D.G.E.P. reprezentând taxă analiză dosar în vederea avizării transcrierii: 250 lei (regim normal) - se achită la casieria situată în bld. Tomis nr. 51 cam.355
- eliberare certificat naștere/căsătorie- 13 lei (regim normal) / 36 lei (regim urgență) 

 

 

IMPORTANT
inscrierea mentiunii de schimbare a numelui si/sau prenumelui intervenite in strainatate (click aici...)Cererea de înscriere a menţiunii se depune la primăria care are în păstrare actul de pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială (simplă/apostilată/supralegalizată) sau prin împuternicire avocaţială.

Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in strada Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax 0241/485193

Program cu publicul:
- luni, marti, miercuri: -08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: - 08.30-16.30


Taxa de 8 lei se achită la casieria din sediul nostru.
 
livretul de familie (click aici...)Se elibereaza de catre Serviciul Stare Civila situat in Str. M.Eminescu nr.20, telefon/fax 0241-485193

Program cu publicul: 
- luni, marti, miercuri: 08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: - 08.30-16.30
Eliberare livret de familie - fara taxa
Eliberare livret de familie in regim de urgenta  - 23 lei
informatii suplimentare
anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20,
telefon/fax  0241-485193
-taxa depunere dosare : 8 lei
descarca fisier
cerere eliberare certificate de stare civilă pierdute (click aici...)- Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax 0241-485193;

- taxa solicitare certificat nastere/casatorie/deces pentru mun.Constanta :
-13 lei in regim normal
-36 lei in regim de urgenta
-taxa solicitare certificat nastere/casatorie/deces pentru alte localitati:
-fara taxa
descarca fisier
eliberare extrase multilingve de nastere/casatorie/deces(click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax  0241-485193.

-taxa in regim normal : 13 lei
-taxa in regim de urgenta : 36 lei
informatii suplimentare
inregistrare acte încheiate în străinătate-divort (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax  0241-485193.

Program cu publicul:
- luni, marti, miercuri: - 08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: 08.30-16.30
-taxa depunere dosar : 8 lei
informatii suplimentare
cerere inregistrare acte încheiate în străinătate-transcriere nastere,casatorie, deces (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in Str. Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax 0241-485193;
Program cu publicul:
- luni, marti, miercuri - 08.30-16.30
- joi - 08.30-18.30
- vineri - 08.30-16.30
Taxe:
- Taxa de 8 lei/31 lei reprezentand taxa procesare dosar transcriere - se achita la Casieria Starii Civile;
- Taxa D.P.J.E.P. de 250 lei/550 lei (urgenta - in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii) reprezentamd taxa pentru analiza dosarului in vederea avizarii transcrierii - se achita la casieria situata in sediul din bld. Tomis nr. 51 cam. 355

Foarte important! Toate documentele administrative emise de autoritatile straine ce vor fi prezentate pentru a fi inregistrate in registrele de stare civila, vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Conventiei de la haga din 5/10/1961 vor fi in mod obligatoriu apostilate.
- sunt scutite de supralegalizare sau apostilare, documentele emise de statele cu care Romania a incheiat tratate, acorduri sau conventii bilaterale de asistenta juridica  in materie civila sau de dreptul familiei
- documentele care nu se regasesc in primele doua situatii vor fi in mod obligatoriu supralegalizate, in conformitate cu prevederile noului Cod de procedura civila, art. 1093
informatii privind transcrierea actelor de stare civila inregistrate in strainatate
mentiuni existente pe marginea actelor de stare civila-Anexa 9 (click aici...)La cererea persoanelor fizice se eliberează dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă.

Cererea se poate face în nume propriu la solicitarea oricăruia dintre foştii soţi sau prin împuternicit cu procură specială.​​​​​​​​​​​​​​

Cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in strada Mihai Eminescu nr. 20, telefon/fax 0241/485193

Program cu publicul:
- luni, marti, miercuri: -08.30-16.30
- joi: - 08.30-18.30
- vineri: - 08.30-16.30

Taxe:
-13 lei in regim normal
-36 lei in regim de urgenta (in 24 ore)


 
eliberare formular standard multilingv

-cererile se depun la Serviciul Stare Civila situat in str.Mihai Eminescu nr.20, tel.0241485193

- program cu publicul:

luni, marti, miercuri vineri - 08.30-16.30

joi : 08.30-18.30

taxa eliberare formular : fara taxa

informatii suplimentare