Acte necesare pentru diferite solicitări

Utilizați cursorul pentru a redimensiona coloanele. Dacă doriți, scrieți un criteriu de căutare în căsuța de text din header-ul de coloană (de preferat un singur cuvânt cheie pe care îl știți sigur), apoi apăsați butonul de filtru și selectați Contains. Pentru anulare filtru selectați No filter.

DenumireObservatiiDescarca
  
eliberarea cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

!!!  Actele se prezinta in ORIGINAL - nu se accepta copii legalizate. 

  La implinirea varstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.
IMPORTANT
eliberarea actului de identitate in cazul schimbarii domiciliului, schimbarii denumirii strazilor sau renumerotarii imobilelor (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C,  incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate​

În cazul minorilor care solicită schimbarea actului de identitate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, acesta va fi însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal și trebuie să prezinte, după caz: certificatul de căsătorie al părinților/hotărârea de încredințare(divorț al părinților)/certificatul de divorț al părinților și convenția privind încredințarea minorului/hotărârea de plasament familial - original și copie.
 
eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani ( click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

!!!  Actele se prezinta in ORIGINAL - nu se accepta copii legalizate.

 
eliberarea cartii de identitate provizorii – C.I.P. (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Cartea de identitate provizorie este actul de identitate, care se eliberează cetățeanului român, în cazul în care acesta nu posedă toate  documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate​

* În cazul minorilor care solicită schimbarea actului de identitate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, acesta va fi însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal și trebuie să prezinte, după caz: certificatul de căsătorie al părinților/hotărârea de încredințare (divorț al părinților)/ certificatul de divorț al părinților și convenția privind încredințarea minorului/hotărârea de plasament familial - original și copie.
 
înscrierea în actul de identitate a mențiunii de stabilire a reședinței (vizei de flotant) (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Actele se prezinta in ORIGINAL - nu se accepta copii legalizate

* Solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

 
eliberarea unei carti de identitate provizorii cetateanului roman cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (CIP CRDS) (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Pentru cetățenii români domiciliați in străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar.

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate​

* În cazul minorilor care solicită schimbarea actului de identitate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, acesta va fi însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal și trebuie să prezinte, după caz: certificatul de căsătorie al părinților/hotărârea de încredințare (divorț al părinților)/ certificatul de divorț al părinților și convenția privind încredințarea minorului/hotărârea de plasament familial – original și copie.
 
eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (repatriere) (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-și schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde stabilesc domiciliul .

Actele se prezintă în ORIGINAL - nu se acceptă copii legalizate​

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române.

Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cat și pentru copiii minori.

 În situația în care numai unul dintre părinții schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, sau copia hotărârii judecătorești rămasă definitivă, irevocabilă, investită cu formula executorie, prin care copiii au fost încredințați părintelui care schimbă domiciliul în România.

*La eliberarea actului de identitate, pașaportul romanesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează, iar în situația în care nu mai deține acest document va da o declarație în acest sens.
 
eliberarea primului act de identitate persoanelor care au dobandit cetatenia romana (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

!!! Actele se prezinta in ORIGINAL - nu se accepta copii legalizate

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române. Solicitanții a căror naștere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obținute în străinătate, atât pentru ei, cat și pentru copiii minori.

 În situația în care numai unul dintre părinții schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, sau copia hotărârii judecătorești rămasă definitivă, irevocabilă, investită cu formula executorie, prin care copiii au fost încredințați părintelui care schimbă domiciliul în România.

*La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere/cartea de rezidență eliberat/ă de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situația în care nu mai deține acest document va da o declarație în acest sens.
 
furnizari de date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor (R.N.E.P.) (click aici...)Cererile se depun la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  situat în Bd. Al.Lăpuşneanu nr.116C, incinta City Park Mall - etajul I, aripa noua.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, in baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:  
date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cat si prenumele parintilor persoanelor in cauza);  
- date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii;
- date referitoare la domiciliile si resedintele acordate;  
- date referitoare la codul numeric personal atribuit.

  Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.