Stiri si Comunicate - Arhivă
  • Afiseaza filtre
    • Selecteaza data:
    • Selecteaza categoria:
    • Selecteaza tipul:

Arhivă

Recomandări pentru acest sfârșit de săptămână

Primăria municipiului Constanța recomandă constănțenilor care vor lua parte la evenimentele organizate în acest final de săptămână în zona peninsulară - „Zilele Constanței“, „Festivalul Scoicilor“ - să folosească mijloacele de transport în comun, mijloacele de transport alternative (biciclete, role, trotinete, skateboard-uri, etc.) ori să aleagă deplasarea pietonală. În acest fel se vor evita blocajele auto în zona centrală a orașului având în vedere participarea numeroasă la astfel de evenimente. Acest demers se încadrează și în măsurile specifice proiectului PORTIS finanțat în cadrul programului Horizon Civitas 2020 în care municipiul Constanța, alături de alte orașe din Europa, promovează mobilitatea urbană durabilă și inovativă.

vineri, 19 mai 2017

Mai mult
Actualizarea paginii anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța și clarificările referitoare la punctul 94. "Achiziția Furnizare Și Montaj Platformă Autoridicătoare Pentru Căminul De Persoane Vârstnice Constanța". click pentru detalii

vineri, 19 mai 2017

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Ședința Comisiei nr. 5 - Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățeanului va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 19.05.2017, începând cu ora 11.00. click pentru vizualizare

vineri, 19 mai 2017

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Ședința Comisiei nr. 2 - Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 19.05.2017, începând cu ora 13.00. click pentru vizualizare

vineri, 19 mai 2017

Mai mult
Actualizare consultarea pieței

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată privind consultarea pieței pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța.            click pentru detalii

vineri, 19 mai 2017

Mai mult
Transmisie live pe canalul Youtube a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Ședința Comisiei nr. 4 - Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 18.05.2017 , începând cu ora 14,00. click pentru vizualizare  

joi, 18 mai 2017

Mai mult
Precizări cu privire la înstrăinarea mijloacelor de transport fără certificat de atestare fiscală

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează cetățenii cu privire la situațiile în care, la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile, nu mai este necesar certificatul de atestare fiscală.  Astfel, în cazul declarării înstrăinării/dobândirii unui mijloc de transport, în  funcție de tipul persoanelor care fac obiectul tranzacției, se au în vedere următoarele documente: 1. Persoană juridică-vânzător, persoană juridică-cumpărător, - factura și certificatul de atestare fiscală sau - factura și formularul tipizat “Contractul de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054. 2. Persoană fizică-vânzător, persoană juridică-cumpărător, - contract de vânzare-cumpărare și certificat de atestare fiscală sau - formular tipizat “Contractul de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054. 3. Persoană juridică-vânzător, persoane fizică-cumpărător, - factură și formular tipizat “Contractul de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054 sau - factură și certificat de atestare fiscală. 4. Persoană fizică-vânzător, persoană fizică-cumpărător, - formular tipizat “Contractul de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054 sau - contract de vânzare-cumpărare și certificat de atestare fiscală. Amintim că prin completarea de către SPIT a cartușului B din formularul tipizat “Contractul de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de transport”, model 2016–ITL 054, se atestă îndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, nemaifiind astfel necesară eliberarea certificatului de atestare fiscală.

joi, 18 mai 2017

Mai mult
În atenția cetățenilor municipiului Constanța - Ședințele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța

Se aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Constanța care doresc să sesizeze anumite probleme consiliului local că luni, 22.05.2017 ora 11.00 va avea loc ședința Comisiei nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. Persoanele interesate sunt invitate să participe.

joi, 18 mai 2017

Mai mult
Transmisie live pe Youtube a ședințelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Ședința Comisiei nr. 1 - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, va fi transmisă live pe canalul Youtube astăzi, 18.05.2017, începând cu ora 11.00. click pentru vizualizare

joi, 18 mai 2017

Mai mult
Actualizarea paginii anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile

Persoanele interesate pot consulta lista actualizată de anunțuri achiziții publice și finanțări nerambursabile pe pagina web a Primăriei Municipiului Constanța. click pentru detalii

joi, 18 mai 2017

Mai mult
<< < > >>
Număr de itemi pe pagină